Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

พนักงานเสริฟ-

...พนักงานเสริฟ- หางาน - LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD พนักงานเสริฟ Share LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD พนักงานเสริฟ มีนาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง - รับผิดชอบงานต้อนรับลูกค้า- รับออเดอร์ลูกค้า คอยดูแลเอาใจใส่ความต้องการของลูกค้าด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม- บริการอาหารเครื่องดื่มให้เป็นไปตามมาตรฐานในการทำงาน- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการร้าน .เพศหญิง/ชาย อาย ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.เคยมีประสบการณ์ด้านงานบริการ / ครัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ไม่มีรอยสัก .มีใจรักในงานด้านบริการด้านอาหาร รักความสะอาด.มีความกระตือรือร้น พร้อมการเรียนรู้.มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตรงต่อเวลา.มีความซื่อสัตย์ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ทิป โบนัส สวัสดิการ วันหยุด ผลตอบแทนอื่นๆอีกมากมาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม chantana limlaongoworiginalโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลบางม่วง อำ...


กรุงเทพมหานคร 01 มีนาคม 2561


พนักงานทั่วไป-

...พนักงานทั่วไป- หางาน - LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD พนักงานทั่วไป Share LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD พนักงานทั่วไป มีนาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง - มีใจรักงานบริการ รับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัยในการทำงาน- กล้าแสดงออก กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อดทน- มีความสะอาด- ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านร้านอาหาร งานบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ .เพศหญิง/ชาย .ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ทิป โบนัส สวัสดิการ วันหยุด ผลตอบแทนอื่นๆอีกมากมาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม chantana limlaongoworiginalโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ...


กรุงเทพมหานคร 01 มีนาคม 2561


ผู้ช่วยกุ๊ก-

...ผู้ช่วยกุ๊ก- หางาน - LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD ผู้ช่วยกุ๊ก Share LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD ผู้ช่วยกุ๊ก มีนาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง - มีใจรักงานบริการ รับผิดชอบในหน้าที่ มีวินัยในการทำงาน- กล้าแสดงออก กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ อดทน- ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านร้านอาหาร งานบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ .เพศหญิง/ชาย .ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.มีความเป็นผู้นำ.มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา.มีทัศนคติที่ดี รักความก้าวหน้า การบริการ.มีความรู้ด้านการเก็บรักษาวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร วัตถุดิบ การรับสินค้า การประกอบอาหาร การจัดเก็บ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ทิป โบนัส สวัสดิการ วันหยุด ผลตอบแทนอื่นๆอีกมากมาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม chantana limlaongoworiginalโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ...


กรุงเทพมหานคร 01 มีนาคม 2561


หัวหน้ากุ๊ก-

...หัวหน้ากุ๊ก- หางาน - LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD หัวหน้ากุ๊ก Share LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD หัวหน้ากุ๊ก มีนาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง - จัดทำแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้เหมาะสมกับยอดขาย- ควบคุมต้นทุนอาหาร วัสดุสิ้นเปลือง- สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนดไว้- ควบคุมพนักงานครัวให้ปฏิบัติงาน ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้- อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย .เพศหญิง/ชาย อายุ - ปี.อายุ ปีขึ้นไป.มีความเป็นผู้นำ.มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา.มีความระเอียด รอบคอบ.มีความรู้ด้านการเก็บรักษาวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร วัตถุดิบ การรับสินค้า การประกอบอาหาร การจัดเก็บ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ทิป โบนัส สวัสดิการ วันหยุด ผลตอบแทนอื่นๆอีกมากมาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม chantana limlaongoworiginalโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนท...


กรุงเทพมหานคร 01 มีนาคม 2561


แคชเชียร์ -

...แคชเชียร์ - หางาน - LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD แคชเชียร์ Share LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD แคชเชียร์ มีนาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง - รับผิดชอบดูแลการใช้เครื่องรับเงินสด- เก็บเงิน ตรวจสอบการชำระเงินให้ถูกต้อง- ดูแลเงินยอดขาย สรุปยอดขาย นำส่งเงินด้วยความถูกต้อง- แจ้งรายละเอียดโปรโมชั่นได้อย่างถูกต้อง เข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ- ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ- แนะนำรายการอาหาร / กระตุ้นยอดขาย- ดูแลความสะอาดเรียบร้อย ภายในร้าน- อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย .เพศหญิง/ชาย อายุ - ปี.อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอาหาร เคยผ่านงานแคชเชียร์ มาแล้วอย่างน้อย ปี.มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา.มีความระเอียด รอบคอบ.บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการมนุษย์สัมพันธ์ดี ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ทิป โบนัส สวัสดิการ วันหยุด ผลตอบแทนอื่นๆอีกมากมาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม chantana limlaongoworiginalโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม LNG FOOD P...


กรุงเทพมหานคร 01 มีนาคม 2561


ผูัจัดการร้านอาหาร1

...ผูัจัดการร้านอาหาร หางาน - LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD ผูัจัดการร้านอาหาร Share LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD ผูัจัดการร้านอาหาร มีนาคม ระดับเงินเดือน . ดูแลร้านอาหารในด้านการบริหารงาน (Management) ร่วมสร้างแผนกลยุทธ์ ตารางการทำงาน การจัดสรรบุคลากรใ้ห้เพียงพอต่อการทำงาน ควบคุมค่าใช้จ่าย/รายได้ ภายในสาขา. ดูแลเรื่องการดำเนินการ (Operation) ให้มีประสิทธิภาพ ดูแลผลการปกิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบัญชารักษามาตรฐานของร้านนโยบายของบริษัทฯ. ผลักดันยอดขายกำไร รวมถึง KPI ของร้าน. ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ .เพศหญิง/ชาย อายุ - ปี.ปริญญาตรีทั่วไป.ประสบการณ์ทางด้านร้านอาหาร ปีขึ้นไป.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้.มีทัศนคติที่ดี รักความก้าวหน้า การบริการ.มีภาวะการเป็นผู้นำ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ทิป โบนัส สวัสดิการ วันหยุด ผลตอบแทนอื่นๆอีกมากมาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม chantana limlaongoworiginalโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม LNG FOOD PRODUCTS C...


กรุงเทพมหานคร 01 มีนาคม 2561


Pc ประจำห้างเซ็นทรัลพระราม 2

...Pc ประจำห้างเซ็นทรัลพระราม หางาน - บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด Pc ประจำห้างเซ็นทรัลพระราม Share บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด Pc ประจำห้างเซ็นทรัลพระราม กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน /ด+โอที+ค่าคอมมิชชั่น+ค่า ทำหน้าที่เชียร์ขายสินค้าบริการลูกค้าทำเอกสารรายงานขายประจำวันประจำเดือนรายงานยอดขายกับทางบริษัทฯ .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีประสบการณ์ขายในห้างสรรพสินค้า ปี ขึ้นไป.สามารถทำงานตามเวลาเปิด-ปิดของทางห้างได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด .เลขที่ / หมู่บ้านทิพย์มณฑล แยก ถนนบรมราชชนนี ซอย แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากรุงเทพฯ .เลขที่ ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซอย ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 27 กุมภาพันธ์ 2561


คนขับรถ

...คนขับรถ หางาน - Kawai Music School Central Plaza Mahachai & Rama คนขับรถ Share Kawai Music School Central Plaza Mahachai & Rama คนขับรถ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , ทำงาน จ - ศ - น.ขับรถ - ดูแลความสะอาดรถทำที่ ราชพฤกษ์ แถบตลิ่งชัน .เพศชาย อายุไม่เกิน ปี.สุภาพ รู้เส้นทาง ขับรถมีมารยาท ระมัดระวัง.มีความรับผิดชอบสูง ไม่ขาด ไม่ลาบ่อย.ทดลองงาน เดือน ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร - สอบถาม Kawai Music School Central Plaza Mahachai & Rama เลขที่ หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์รีเจ้นท์ ซอยราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 26 กุมภาพันธ์ 2561


คนขับรถ

...คนขับรถ หางาน - Kawai Music School Central Plaza Mahachai & Rama คนขับรถ Share Kawai Music School Central Plaza Mahachai & Rama คนขับรถ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , ทำงาน จ - ศ - น.ขับรถ - ดูแลความสะอาดรถทำที่ ราชพฤกษ์ แถบตลิ่งชัน .เพศชาย อายุไม่เกิน ปี.สุภาพ รู้เส้นทาง ขับรถมีมารยาท ระมัดระวัง.มีความรับผิดชอบสูง ไม่ขาด ไม่ลาบ่อย.ทดลองงาน เดือน ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร - สอบถาม Kawai Music School Central Plaza Mahachai & Rama เลขที่ หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์รีเจ้นท์ ซอยราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 26 กุมภาพันธ์ 2561


พน้กงานรับส่งเอกสารและพนักงานทั่วไป1

...พน้กงานรับส่งเอกสารและพนักงานทั่วไป หางาน - บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด พน้กงานรับส่งเอกสารพนักงานทั่วไป Share บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด พน้กงานรับส่งเอกสารพนักงานทั่วไป กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน .ดึงข้อมูลคลิปวีดีโอ รายงานการทำงานในข้อมูลวีดีโอ.วางบิล , รับเช็ค ,ส่งเอกสารธุรกรรมธนาคาร,จ่ายค่าน้ำ,จ่ายค่าไฟ,ส่งเอกสารประกันสังคม.งานทั่วไปในออฟฟิศ ที่ได้รับมอบหมาย.ช่วยงานส่งของแผนกขนส่ง .งานดูแลรถจักรยานยนต์ .งาน รับส่ง เด็ก ผู้บริหาร .วิ่งเอกสารปศุสัตว์ , อย. ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุ - ปี .วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเทียบเท่าขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) อย่างน้อย ปี .ใกล้สถานที่ทำงาน พิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด หมู่บ้านกฤษดานคร ซอยนพรัตน์ / ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 26 กุมภาพันธ์ 2561