Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายหัวหน้าทัวร์

...ฝ่ายหัวหน้าทัวร์ หางาน - WANTTOGOTOUR ฝ่ายหัวหน้าทัวร์ Share WANTTOGOTOUR ฝ่ายหัวหน้าทัวร์ กันยายน ระดับเงินเดือน เป็นผู้นำลูกค้าไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม บริหารจัดการนำเที่ยว ดูแลบริการลูกค้าระหว่างการท่องเที่ยวในด้านต่างๆตลอดการเดินทางให้ครบถ้วนบรรลุตามเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโปรแกรมการเดินทาง .ป ตรี ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม TONYLAMBENZDIDMAAF -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม WANTTOGOTOUR WANTTOGOTOURMONTHANEE VILLAGE / CHIMPLEE ROADBANGRAMADTALINGCHAN BANGKOK THAILAND HOME. -FAX.- - โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2560


เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting)

...เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting) หางาน - บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด - เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting) บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง ทำบัญชีทั่วไป - บัญชีเจ้าหนี้- บัญชีลูกหนี้- บัญชีสินทรัพย์- การเงิน .เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บัญชี.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีบุคลิกภาพที่คล่องตัว มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถควบคุมอารมณ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้.มีความสามารถในการประสานงาน.มีความสามารถในการสื่อสาร.มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ๆ .มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สอบถามในภายหลัง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด หมู่บ้านกฤษดานคร ซอยนพรัตน์ / ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 20 กันยายน 2560


Sales Manager (Feedmill) (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

...Sales Manager (Feedmill) (ผู้จัดการฝ่ายขาย) หางาน - บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด - Sales Manager (Feedmill) (ผู้จัดการฝ่ายขาย) บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด Sales Manager (Feedmill) (ผู้จัดการฝ่ายขาย) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง .จบการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต,วิทยาศาสตร์บัณฑิต(ประมง),สัตวบาล.เคยรับผิดชอบทำงานขายในเขตโรงงานอาหารสัตว์ มาก่อน อย่างน้อย ปี .ฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี เขียนภาษาอังกฤษได้พอใช้ .สามารถเดินทางพักค้างคืนตามพื้นที่ต่างๆได้.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word, Microsoft Excel,Microft Powerpoint Internet ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร - เงินเดือน- เบี้ยเลี้ยง- ค่า- ค่าน้ำมัน- มีรถยนต์ประจำ (หากใช้รถส่วนตัวทางบริษัทฯจ่ายค่าเช่าให้ใช้รถบริษัทก็ได้) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด หมู่บ้านกฤษดานคร ซอยนพรัตน์ / ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 19 กันยายน 2560


ฝ่ายบัญชี

...ฝ่ายบัญชี หางาน - WANTTOGOTOUR - ฝ่ายบัญชี WANTTOGOTOUR ฝ่ายบัญชี กันยายน ระดับเงินเดือน มีหน้าที่จัดการด้านบัญชี รายรับ รายจ่าย รายงานสถานการณ์การเงินบริษัท งบดุลประจำปีบริษัท รวมถึงคิดถึงผลกำไรการประกอบการของบริษัท .ป ตรี ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม TONYLAMBENZDIDMAAF -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม WANTTOGOTOUR WANTTOGOTOURMONTHANEE VILLAGE / CHIMPLEE ROADBANGRAMADTALINGCHAN BANGKOK THAILAND HOME. -FAX.- - โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 18 กันยายน 2560


รักษาความปลอดภัย

...รักษาความปลอดภัย หางาน - บริษัทเวิลด์ มาร์เก็ตเพลส จำกัด - รักษาความปลอดภัย บริษัทเวิลด์ มาร์เก็ตเพลส จำกัด รักษาความปลอดภัย กันยายน หลาย ระดับเงินเดือน xx,xxx ดูแล รักษาความปลอดภัย .-เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว).-วุฒิการศึกษา ป. ขึ้นไป.-เข้ากะได้.-บุคลิกคล่องแคล่ว.-มีความรอบคอบ รับผิดชอบ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย.-หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - taradworldmarketโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัทเวิลด์ มาร์เก็ตเพลส จำกัด /-,/- ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2560


แม่บ้าน

...แม่บ้าน หางาน - บริษัทเวิลด์ มาร์เก็ตเพลส จำกัด - แม่บ้าน บริษัทเวิลด์ มาร์เก็ตเพลส จำกัด แม่บ้าน กันยายน หลาย ระดับเงินเดือน xx,xxx ดูแลความเรียบร้อย ทำความสะอาดในส่วนของพื้นที่ตลาด .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ป. ขึ้นไป.ขยัน อดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใจรักในงานบริการ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - taradworldmarketโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัทเวิลด์ มาร์เก็ตเพลส จำกัด /-,/- ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2560


ช่างไฟฟ้า

...ช่างไฟฟ้า หางาน - บริษัทเวิลด์ มาร์เก็ตเพลส จำกัด - ช่างไฟฟ้า บริษัทเวิลด์ มาร์เก็ตเพลส จำกัด ช่างไฟฟ้า กันยายน หลาย ระดับเงินเดือน xx,xxx งานไฟฟ้าทั่วไป .วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง.เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหาร ได้รับการยกเว้น).ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น ในการทำงาน ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - taradworldmarketโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัทเวิลด์ มาร์เก็ตเพลส จำกัด /-,/- ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2560


วิศวกรไฟฟ้า

...วิศวกรไฟฟ้า หางาน - บริษัทเวิลด์ มาร์เก็ตเพลส จำกัด - วิศวกรไฟฟ้า บริษัทเวิลด์ มาร์เก็ตเพลส จำกัด วิศวกรไฟฟ้า กันยายน หลาย ระดับเงินเดือน xx,xxx งานไฟฟ้าทั่วไป .เพศชาย .วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ ปีขึ้นไปจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.อายุ - ปี.มีความขยันอดทนในการทำงาน ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - taradworldmarketโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัทเวิลด์ มาร์เก็ตเพลส จำกัด /-,/- ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2560


ธุรการทั่วไป

...ธุรการทั่วไป หางาน - บริษัทเวิลด์ มาร์เก็ตเพลส จำกัด - ธุรการทั่วไป บริษัทเวิลด์ มาร์เก็ตเพลส จำกัด ธุรการทั่วไป กันยายน หลาย ระดับเงินเดือน xx,xxx คีย์ข้อมูลประสานงาน .เพศหญิง อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ระดับ ม..-ปวส..ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.มีความขยัน อดทนในการทำงาน.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - taradworldmarketโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัทเวิลด์ มาร์เก็ตเพลส จำกัด /-,/- ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2560


ธุรการบัญชี

...ธุรการบัญชี หางาน - บริษัทเวิลด์ มาร์เก็ตเพลส จำกัด - ธุรการบัญชี บริษัทเวิลด์ มาร์เก็ตเพลส จำกัด ธุรการบัญชี กันยายน หลายอัตร ระดับเงินเดือน xx,xxx งานเอกสารบัญชี .เพศหญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส..ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน .สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Word, Excel, Power Point ได้เป็นอย่างดี ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - taradworldmarketโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทเวิลด์ มาร์เก็ตเพลส จำกัด /-,/- ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 15 กันยายน 2560