Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

Call center

...Call center หางาน - บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ ไอที เซอร์วิส จำกัด Call center Share บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ ไอที เซอร์วิส จำกัด Call center พฤษภาคม ระดับเงินเดือน รับ ประสานงานเกี่ยวกับรถยนต์ยี่ห้อ Honda .จบการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง.อายุระหว่าง - ปี.เพศ ชาย- หญิง.สามารถทำงานเป็นกะได้.สามารถใช้โปรแกรม Mocrosoft Office ได้เป็นอย่างดี ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามข้อตกลงของบริษัทฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cvgitservice -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ ไอที เซอร์วิส จำกัด เลขที่ ซอยนวมินทร์ แยก - แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 04 พฤษภาคม 2561


พนักงานฝ่ายผลิต

...พนักงานฝ่ายผลิต หางาน - บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด พนักงานฝ่ายผลิต Share บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด พนักงานฝ่ายผลิต พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ผลิตสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย .ชาย-หญิง.ไม่จำกัดวุฒิ.ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง word Excel.ใช้โปรแกรมเขียนแบบเครื่องกลได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ใช้โปรแกรม AI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายแรงงานพักร้อนประจำปีชุดฟอร์มปีละ ชุดสันทนาการปีละ ครังโบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด ซอยบรมราชชนนี / แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤษภาคม 2561


ช่างเทคนิค

...ช่างเทคนิค หางาน - บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด ช่างเทคนิค Share บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด ช่างเทคนิค พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง เขียนแบบ,ออกแบบวางแผนการผลิตเตรียมการผลิตควบคุมเครื่องตัดเลเซอร์ ประกอบชิ้นงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .ชาย-หญิง /อายุไม่เกิน ปี / ปวช.ขึ้นไป.ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง word ,Excel ,Pothoshop, AI.สามารถใช้โปรแกรม Solidwork Auto Cad ได้ดี.ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายแรงงานพักร้อนประจำปีชุดฟอร์มปีละชุดสันทนาการปีละ ครั้งโบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด ซอยบรมราชชนนี / แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤษภาคม 2561


Sales Executive Sales Coordinator ต่างประเทศ

...Sales Executive Sales Coordinator ต่างประเทศ หางาน - บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด Sales Executive / Sales Coordinator ต่างประเทศ Share บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด Sales Executive / Sales Coordinator ต่างประเทศ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายประสานงานภายในภายนอกองค์กรจัดทำใบเสนอราคาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องจัดทำสื่อช่องทางการตลาดสำหรับลูกค้าต่างประเทศอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .ชาย-หญิง /อายุไม่เกิน ปี / ปวส.ขึ้นไป.ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง word ,Excel ,Pothoshop, AI.มีความสามารถด้าน Online Marketing Graphic Design จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์การขายสินค้าต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง.ภาษาอังกฤษพูด อ่าน เขียน คล่อง ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายแรงงานพักร้อนประจำปีชุดฟอร์มปีละ ชุดสันทนาการปีละ ครังโบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤษภาคม 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

...เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย หางาน - บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย Share บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กรจัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ใบเสนอราคา ใบกำกับภาษีจัดเก็บเอกสารต่างๆที่รับผิดชอบรับงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .ชาย-หญิง.ไม่จำกัดวุฒิ.ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง word Excel Pothoshop.ใช้โปรแกรมเขียนแบบเครื่องกลได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ใช้โปรแกรม AI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายแรงงานพักร้อนประจำปี ฝึกอบรมชุดฟอร์มปีละ ชุดสันทนาการปีละ ครั้งโบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด ซอยบรมราชชนนี / แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤษภาคม 2561


พนักงานคลังสินค้า

...พนักงานคลังสินค้า หางาน - บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด พนักงานคลังสินค้า Share บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด พนักงานคลังสินค้า พฤษภาคม ระดับเงินเดือน จัดเบิกสินค้าตามรายการที่ลูกค้าสั่งตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเข้าออกเช็คสต็อคสินค้ารายวัน,รายเดือนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. - ปวส.ทุกสาขา.มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ กรณีมีจัดบูทขายสินค้า กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม saopayom Solid enterprise co.,ltdโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เลขที่ / หมู่บ้านทิพย์มณฑล แยก ถนนบรมราชชนนี ซอย แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากรุงเทพฯ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤษภาคม 2561


พนักงานขับรถส่งสินค้า

...พนักงานขับรถส่งสินค้า หางาน - บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด พนักงานขับรถส่งสินค้า Share บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด พนักงานขับรถส่งสินค้า พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป ขับรถส่งสินค้าประเภทของเล่นเด็ก .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีประสบการณ์ขับรถส่งของ ปีขึ้นไป.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯปริมณฑลเป็นอย่างดี.มีใบอนุญาตขับขี่.สามารถทำโอทีได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม saopayom Solid enterprise co.,ltdโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เลขที่ / หมู่บ้านทิพย์มณฑล แยก ถนนบรมราชชนนี ซอย แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากรุงเทพฯ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤษภาคม 2561


PC - สาธิตและเชียร์สินค้า เสาร์-อาทิตย์ ประจำห้างเซ็นทรัล พระราม 3

...PC - สาธิตและเชียร์สินค้า เสาร์-อาทิตย์ ประจำห้างเซ็นทรัล พระราม หางาน - บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด PC - สาธิตเชียร์สินค้า เสาร์-อาทิตย์ ประจำห้างเซ็นทรัล พระราม Share บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด PC - สาธิตเชียร์สินค้า เสาร์-อาทิตย์ ประจำห้างเซ็นทรัล พระราม เมษายน ระดับเงินเดือน เชียร์ขายสินค้า .เพศหญิง - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีทักษะในการเชียร์ขายสินค้า ,กล้าแสดงออก.รักงานขาย การบริการลูกค้า.มีประสบการณ์ขายสินค้าจัดรายการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร รายได้เฉลี่ย - / วันมีชุดฟอร์มค่าเดินทาง ( พิเศษ บางกรณี )ค่าคอมมิชชั่น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม saopayom Solid enterprise co.,ltdโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เลขที่ / หมู่บ้านทิพย์มณฑล แยก ถนนบรมราชชนนี ซอย แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากรุงเทพฯ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 27 เมษายน 2561


Online Marketing

...Online Marketing หางาน - บริษัท เบสิค เกียร์ จำกัด Online Marketing Share บริษัท เบสิค เกียร์ จำกัด Online Marketing เมษายน ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ ดูแลการจัดทำ Online Marketing ในสื่อ Social Media ของบริษัทฯ .มีความสนใจในด้าน Online Marketing.สามารถถ่ายรูปได้.ใช้โปรแกรม Photoshop Illustrator / InDesign ได้.ใช้งาน Facebook Line ได้คล่อง ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม basicgear basicgearโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เบสิค เกียร์ จำกัด ซอยบรมราชชนนี ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 20 เมษายน 2561


การตลาด

...การตลาด หางาน - บริษัท ถังไท้ต๋า แมชชินเนอรี่ จำกัด การตลาด Share บริษัท ถังไท้ต๋า แมชชินเนอรี่ จำกัด การตลาด เมษายน ระดับเงินเดือน ทำสื่อโฆษณา ส่งอีเมลล์ คีย์ข้อมูล .ใช้โปรแกรมWordExcelได้.ใช้อีเมลล์ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ถังไท้ต๋า แมชชินเนอรี่ จำกัด / หมู่ ซอยขุมทรัพย์นคร ถนนพุทธมณฑลสาย แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 19 เมษายน 2561