Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลหัวหน้าฝ่ายบุคคล

...ะ มีเหตุผล สามารถปฎิบัติตามระเบียบบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน7.ขยัน ไม่เลือกงาน ไม่เกี่ยงงาน มีความรับผิดชอบ8.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ พิมพ์งานคล่อง9.สามารถขับขี่รถยนต์ พร้อมมีใบขับขี่ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


นิติกร

...ระสบการณ์ 1 ปี ขึ้่นไป5.สามารถติดต่อประสานงานภายในภายนอกได้เป็นอย่างดี6.สามารถทำงานใต้แรงกดดันได้ดี7.มีความรู้ด้านกฎหมาย8.มีความละเอียด รอบคอบ รักษาความลับได้9. สามาถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานร้านเสริมความงาม

...มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ ไพเราะ ฉะฉาน สะอาดสะอ้าน มีมารยาท เนื่องจากเป็นงานบริการ 3.ซื่อสัตย์4.ขยัน5.สามารถทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ ไม่นินทาว่าร้ายกัน6.ทำงานที่สุขุมวิท 317.มีประสบการณ์ เช่น เคยทำงานในคลีนิค เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถส่งของ

...รื่องดื่ม - มีทั้งงานหนักงานเบา หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของคนงาน/แรงงาน/กรรมกร คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ตรงต่อเวลา2.มีความรับผิดชอบสูง3.ซื่อสัตย์ อดทน4.พักอาศัยอยู่แถวบางบอน/หนองแขม/บางขุนเทียน/...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน

...ปลีกในพื้นที่ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ตรงต่อเวลา2.มีความรับผิดชอบสูง3.ซื่อสัตย์ อดทน4.พักอาศัยอยู่แถวบางบอน/หนองแขม/บางขุนเทียน/...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่การตลาด

...พูดอ่านเขียนคะแนนTOEIC700ขึ้นไป5.เพศชาย อายุ ตั้งแต่ 24 ถึง 30 ปี6.มีใบขับขี่สามาถรขับรถยนต์ พร้อมเดินทางพบลูกค้าได้ทั่วไปประเทศ7.บุคคลิกดี สามารถเจรจา พูดคุยกับลูกค้าได้ 8.เดินทางสะดวกมาทำงาน ไม่มาทำงานสาย เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Telesale

...รขาย มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office ได้คล่อง4.มีความสนใจรักในงานการขาย5.ชอบในการติดต่อ พูดคุยกับ บุคคลอื่นๆ เช่นลูกค้าใหม่ๆ 6.สามารถออกต่างจังหวัดได้ในบางโอกาสที่ต้องไปพบลูกค้า เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Energy Solution Sale Engineer (Supv. Manager)

...ารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้ระดับดี5.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ การสื่อสาร/เขียน/อ่าน ในระดับดี 6.มีความรู้ความเข้าใจในการคำนวณการใช้พลังงาน การลงทุน/คืนทุน 7.หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Business Development Manager

...สนอที่ดี สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้ระดับดี5.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ การสื่อสาร/เขียน/อ่าน ในระดับดี 6.มีรถยนต์ สามารถเดินทางในต่างประเทศได้7.มีความละเอียดรอบคอบ ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Product Marketing ManagerRHVAC

...ะดับดี6.มีทักษะความคิดCreate campaignการตลาด โปรโมชั่นที่น่าสนใจ7.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินผลยอดขายผลิตภัณฑ์ สามารถนำมาปรับกลยุทธ์การตลาดได้8.มีความละเอียดรอบคอบ ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563