Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการ Event

...ผู้จัดการ Event หางาน - บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ผู้จัดการ Event หมวด ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด Share บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ผู้จัดการ Event กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน หมวดงาน ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .เพศหญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการขายการตลาดสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง. มีประสบการณ์ใน ปี ขึ้นไป.สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้.สามารถใช้โปรแกรม word,excel,powerpoint ได้ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เงินเดือน / โอที / คอมมิชชั่น / เบี้ยขยัน / วันหยุดประจำสัปดาห์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์ วัน / ประกันสังคม / ยูนิฟอร์ม / โบนัสประจำปี / จัดนำเที่ยวประจำปี / เงินช่วยเหลือพิเศษ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม saopayomโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เลขที่ / หมู่บ้านทิพย์มณฑล แยก ถนนบรมราชชนนี ซอย แขวงศาลาธรรม...


กรุงเทพมหานคร 03 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานบัญชี1

...พนักงานบัญชี หางาน - บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด พนักงานบัญชี หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด พนักงานบัญชี มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .เปิดใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบวางบิล/ใบเสร็จรับเงิน ประจำวัน.ติดตาม/สอบถาม ลูกหนี้ในการรับชำระค่าสินค้า.บันทึกตัดรับเงินในระบบ.ตรวจสอบลูกหนี้คงเหลือ/กระทบยอดลูกหนี้.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานลูกหนี้ หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี.อายุ - ปี.มีประสบการณ์การทำงาน - ปี .มีมนุษยสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงาน ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร .สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ.ตรวจสุขภาพประจำปี.ท่องเที่ยวประจำปี.สวัสดิการประกันสังคม.โบนัส (อายุงานครบ ปี) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aoom_issaraโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ คุณอุ้ม]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด เลขที่ / หมู่ท...


กรุงเทพมหานคร 31 มกราคม 2562


ผู้จัดการขาย Modern Trade1

...ผู้จัดการขาย Modern Trade หางาน - บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ผู้จัดการขาย Modern Trade หมวด ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด Share บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ผู้จัดการขาย Modern Trade มกราคม ระดับเงินเดือน , .บริหารงานขาย.บริหารทีมงานขาย ( pc ).วางแผนงานขาย.วิเคราะห์ข้อมูลการขาย.หาช่องทางขายช่องทางใหม่ๆ หมวดงาน ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .เพศหญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการขายการตลาดสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ใน ปี ขึ้นไป.สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้.สามารถใช้โปรแกรม word,excel,powerpoint ได้ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เงินเดือน / โอที / คอมมิชชั่น / เบี้ยขยัน / วันหยุดประจำสัปดาห์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์ วัน / ประกันสังคม / ยูนิฟอร์ม / โบนัสประจำปี / จัดนำเที่ยวประจำปี / เงินช่วยเหลือพิเศษ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม saopayomโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - ส...


กรุงเทพมหานคร 31 มกราคม 2562


ผู้จัดการขาย Modern Trade1

...ผู้จัดการขาย Modern Trade หางาน - บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ผู้จัดการขาย Modern Trade หมวด ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด Share บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ผู้จัดการขาย Modern Trade มกราคม ระดับเงินเดือน , .บริหารงานขาย.บริหารทีมงานขาย ( pc ).วางแผนงานขาย.วิเคราะห์ข้อมูลการขาย.หาช่องทางขายช่องทางใหม่ๆ หมวดงาน ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .เพศหญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการขายการตลาดสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ใน ปี ขึ้นไป.สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้.สามารถใช้โปรแกรม word,excel,powerpoint ได้ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เงินเดือน / โอที / คอมมิชชั่น / เบี้ยขยัน / วันหยุดประจำสัปดาห์ / วันหยุดนักขัตฤกษ์ วัน / ประกันสังคม / ยูนิฟอร์ม / โบนัสประจำปี / จัดนำเที่ยวประจำปี / เงินช่วยเหลือพิเศษ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม saopayomโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - ส...


กรุงเทพมหานคร 31 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่บัญชี

...เจ้าหน้าที่บัญชี หางาน - บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี มกราคม ระดับเงินเดือน เจ้าหน้าที่บัญชี หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ . ปริญญาตรีด้านการบัญชี.มีความรู้ในด้านของบัญชีกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง.มีทัศนคติเชิงบวกกระตือรือร้น.มีความชำนาญในโปรแกรม MS Excel.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกันกลุ่ม AIA สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cttoon_ multiinnoโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด /- หมู่ ถนนสุขาประชาสรรค์ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 30 มกราคม 2562


พนักงานตัดต่อวิดีโอ1

...พนักงานตัดต่อวิดีโอ หางาน - บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด พนักงานตัดต่อวิดีโอ หมวด โฆษณา/สิ่งพิมพ์/Creative/ช่างภาพ Share บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด พนักงานตัดต่อวิดีโอ มกราคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ . ตัดต่อรายการลงทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของบริษัท. ตัดต่อสื่อประชาสัมพันธ์ รายการ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน โฆษณา/สิ่งพิมพ์/Creative/ช่างภาพ .เพศ ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.สามารถตัดต่อวิดีโอได้หลากหลายรูปแบบ.สามารถถ่ายวิดีโอได้ด้วย .มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ในการทำงาน.สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมโบนัส (ขึ้นอยู่กับผลงาน)ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pergolar pergolar.landscapeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงขอนัดสัมภาษณ์ได้ที่ โทร. --ส่ง resume แนะนำตัวมายังอีเมล์ที่ให้ไว้ พร้อมด้วย portfolio งานที่เคย เพื่อประกอบการพิจารณา นัดสัมภาษณ์ - สอบถาม บริษัท เพอโกล่าร์ จำกั...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก1

...เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก หางาน - บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก หมวด Web Design/Graphic Design / Admin / Social Network /Facebook / Line Share บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก มกราคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ .ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ตามที่ได้รับมอบหมาย. ดูแลกราฟิกเว็บ เพจ สื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ หมวดงาน Web Design/Graphic DesignAdmin / Social Network /Facebook / Line .เพศ ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป. ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง .ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ค้นหาความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ.มีความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมโบนัส (ขึ้นอยู่กับผลงาน)ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pergolar pergolar.landscapeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด หมู่บ้านอิ่มอัมพร ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ซอยทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีว...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่บัญชี ระบบ Express1

...เจ้าหน้าที่บัญชี ระบบ Express หางาน - บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี ระบบ Express หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี ระบบ Express มกราคม ระดับเงินเดือน . ทำบัญชี รายรับรายจ่ายปิดงบการเงินประจำเดือนได้ออกเอกสารทางด้านบัญชีให้กับลูกค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน, บิลเงินสด, ใบสำคัญรับ-จ่าย, ใบหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ บนระบบ Express.จัดทำรายงานภาษี ภงด , , ภพ. สามารถทำเอกสารเกี่ยวกับภาษีได้ทุกชนิด หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย ปี.เข้าใจใช้งานระบบบัญชี Express เป็นอย่างดี .สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน.มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบต่องาน ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ.เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์การตกลง ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมโบนัส (ขึ้นอยู่กับผลงาน)ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pergolar pergolar.landscapeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2562


Sales Exclusive ด่วน 1

...สนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด Sales Exclusive ด่วน มกราคม ระดับเงินเดือน ,.-บาทขึ้นไป .ดูแลงานด้านการขาย เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ แก่ลูกค้าโครงการทั้งฝ่ายสถาปนิก,ผู้รับเหมา,ดีไซเนอร์,ที่ปรึกษาโครงการ ต่าง ๆ .ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร อาทิ ฝ่ายบัญชี, การเงิน, ฝ่ายกราฟฟิค รวมไปถึงฝ่ายจัดส่งคลังสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ.ควบคุมดูแลตรวจสอบข้อมูลเอกสารสินค้านำเข้าเกี่ยวกับยอดขายข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.ตรวจสอบทำรายงานการขายส่งให้ผู้บังคับบัญชาุ.ดูแลงานขาย ให้คำ ปรึกษา บริการ ให้กับ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศหญิง.อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรีขุึ้นไป.มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอได้เป็นอย่างดี.มีประสบการณ์ด้านงานขายก่อสร้าง วัสดุตกแต่งให้กับโครงการ อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สถาปนิก ไม่น้อยกว่า ปี.สามารถทำงานวันเสาร์ได้.มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความมุ่งมั่น รักในงานขายต้องการความก้าวหน้า.มีความรับผิดชอบมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน โดยมุ่งเน้นผลัพธ์เป็นสำคัญ.มีประสบการณ์ในสายงานโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 24 มกราคม 2562


พนักงานรับส่งเอกสาร-

...พนักงานรับส่งเอกสาร- หางาน - บริษัท เบสิค เกียร์ จำกัด พนักงานรับส่งเอกสาร หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ Share บริษัท เบสิค เกียร์ จำกัด พนักงานรับส่งเอกสาร มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง -ส่งของ วางบิล รับเช็ค-งานหน่วยงานต่าง ๆ (ธนาคาร สำนักงานบัญชี ประกันสังคมฯ)-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี.การศึกษา ปวช.เทียบเท่า.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม-โบนัสตามผลประกอบการบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม basicgear basicgearโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เบสิค เกียร์ จำกัด ซอยบรมราชชนนี ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 จาก 50 หน้า หน้าถัดไป >>