Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถ

... พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา3.มีใบอนุญาตในการขับขี่ รู้เส้นทาง กรุงเทพ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


คลังสินค้า

...reดูแลสินค้าภายในStock หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีความสามารถในคลังสินค้า(จะพิจราณาเป็นพิเศษ) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


บัญชี

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป2.วุฒิการศึกษา ปวส สาขาบัญชี ขึ้นไป3.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี4.มีความละเอียด , รอบคอบ 5.สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานประจำขายโทรศัพท์มือถือ ช็อปทรู (True 7-11 อินทราวาส 3 จ.กรุงเทพมหานคร)

...ีประสบการณ์ มีเทรนงานฝึกสอนให้5.ถ้ามีประสบการณ์ด้านขายมือถือจะพิจารณาเป็นพิเศษ6.มีบุคลิกภาพดูดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ7.สนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับมือถือเทคโนโลยี8.มีบุคคลค้ำประกันการทำงานได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ควบคุมงานภูมิทัศน์ Supervisor งานดูแลสวน

...ีความรับผิดชอบ มีทัศนคติต่องานที่ดี สามารถทนต่อสภาวะแรงกดดันต่างๆ ได้7.มีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ8.สามารถใช้โปรแกรมเบื้องต้น เช่น Autocad, Sketch Up, Photoshop ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ภูมิสถาปนิก (Senior Landscape Architect) ด่วน

...ด้เป็นอย่างดี4.ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี5.มีทัศนคติต่องานที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ6.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีวินัย มีความรับผิดชอบ สามารถวางแผนทำงานได้อย่างมีระบบ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ประเมินราคา งานก่อสร้าง

...จะพิจารณาเป็นพิเศษ3.วุฒิ ปวส - ป.ตรี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง4.ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานได้ เช่น autocad, word, excel 5.คล่องตัว สามารถออกพื้นที่หน้างานได้6.มีไหวพริบดี กระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


3D Visualizer

....จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง2.มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป3.มีความเข้าใจงาน อ่านแบบเป็น เข้าใจแบบ 2 มิติแบบร่าง4.มีความรับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา5.มีความคิดสร้างสรรค์ ตั้งใจ พยายามเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ อยู่เสมอ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ดราฟแมน หรือ พนักงานเขียนแบบ

...้องกับงานได้ เช่น autocad, Sketchup, word, excel2.จบการศึกษาระดับ ปวช / ปวส ในสาขาที่เกี่ยวข้อง3.มีมนุษณ์สัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบงาน4.มีความขยัน อดทน มีน้ำใจ5.เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ฝ่ายขายและปฏิบัติการ

...ขายรับผิดชอบการทำงานของมัคคุเทศก์ หมวดงาน ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563