Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าทีฝ่ายบุคคล

...ต์ได้3.มีความรอบคอบสามารถทำงานเป็น teamwork ทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5.สามารถใช้โบรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word , Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint Internet เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ครูสอนพิเศษ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ IE ระดับชั้นม.3

...ำกัดเพศ2.เรียนจบทางสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกียวข้อง ระดับปริญญาตรีขึ้นไป3.มีความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ IE ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 เป็นอย่างดี4.มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ5.มีวุฒิภาวะ มีวิธีรับมือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี6.บ้านอยู่ละแวกพุทธมณฑลสาย 2, สาย 3, สาย 4, ศาลายา, เขต...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

...นไป 3.วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง 4.มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานโรงงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 5.มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า สามารถเดินสายไฟ ซ่อมแซม ตรวจสอบ แก้ไขได้ 6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sales Manager (Feedmill) (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

... อย่างน้อย 2 ปี 3.ฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี เขียนภาษาอังกฤษได้พอใช้ 4.สามารถเดินทางพักค้างคืนตามพื้นที่ต่างๆได้5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word, Microsoft Excel,Microft Powerpoint Internet เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Assistant Product Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์)

...้านผลิตภัณฑ์มาก่อน3.ฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี เขียนภาษาอังกฤษได้พอใช้ 4.สามารถเดินทางพักค้างคืนตามพื้นที่ต่างๆได้5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word, Microsoft Excel,Microft Powerpoint Internet เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting)

...ัว มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถควบคุมอารมณ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้6.มีความสามารถในการประสานงาน7.มีความสามารถในการสื่อสาร8.มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ๆ 9.มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างแอร์

... ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ ระหว่าง 25-35 ปี2.ไม่จำกัดวุฒิ3.มีวุฒิภาวะ มีวิธีรับมือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี4.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ5.บ้านอยู่ละแวกพุทธมณฑลสาย 2, สาย 3, สาย 4, เขต...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เซล (จบประมง หรือ สัตวบาล)

...กฤษได้ดี เขียนภาษาอังกฤษได้พอใช้4.สามารถเดินทางพักค้างคืนตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้5.มีรายได้ ประกอบด้วย เงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง, ค่า, ค่าน้ำมัน 6.มีรถยนต์ประจำตำแหน่ง 7.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ INTERNET ได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน (ผู้หญิง)

...สาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของแม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง 2.อายุ 35-45 ปี3.ใจเย็น อัธยาศัยดี4.สามารถพักอาศัยที่บ้านนายจ้างได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


คนงานผลิต

... หมวดงาน คนงาน/แรงงาน/กรรมกร คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ ระหว่าง 25-40 ปี2.ยกของหนักได้3.มีความรับผิดชอบในหน้าที่การทำงานของตนเองเป็นอย่างดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563