Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถส่งสินค้า (สมัครโทร 02-882-2330 ต่อ 401 085-480-2103 รับด่วนหลายอัตรา )

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย อายุ 25 -45 ปี2.มีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีประวัติอาชญากรรม3.มีความรับผิดชอบ มีวินัย 4.สุขภาพแข็งแรง มีใจรักงานบริการ5.สามารถเริ่มงานได้ทัน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

... จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics คุณสมบัติผู้สมัคร 1.หญิง ชาย2.อายุ 23ปีขึ้นไป3.มีความตรงต่อเวลา4.การพูดโน้มน้าวใจ5.การให้ความร่วมมือ6.การปรับตัว7.การบริหารเวลา เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


หัวหน้างาน (สมัครโทร 02-882-2330 ต่อ 401 ) 085-480-2103

...ิผู้สมัคร 1.ชาย-หญิง อายุ 23ขึ้นไป2.จบ ปวส-ปริญญาตรี สาขา การจัดการ3.มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา4.สุขภาพแข็งแรง มีใจรักงานบริการ5.สามารถเริ่มงานได้ทันที6.ทำงานเข้า กะได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ้อมรถยนต์

...ต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1.หญิง ชาย2.มีวินัย มีความละเอียด3.วุฒิการศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรี4.มีวันหยุด 2 วัน5.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.หญิง ชาย2.อายุ 23ปีขึ้นไป3.วุฒิการศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรี4.การพูดโน้มน้าวใจ5.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้6.การปรับตัว7.การบริหารเวลา8.การให้ความร่วมมือ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


หัวหน้าช่าง (085-480-2103)

...ทรอนิกส์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.-ชาย อายุ 29-35จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาช่างไฟ2.มีความเป็นผู้นำ3.มีความรับผิดชอบ มีวินัย 4.มีประสบการณ์ด้านโรงงาน อย่างน้อย 2 ปี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการซ่อมตัวถังและสี

...ยุ 35 ปี ขึ้นไป6.บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี7.มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี8.มีทักษะการเจรจาสื่อสาร มีความคิดเชิงบวก9.มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างยนต์

... หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ระดับการศึกษา ปวส. ช่างยนต์ ขึ้นไป2.ประการทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ที่ปรึกษาการขาย

...ึกษา ปวส. 2.ประการทำงาน 2 ปี ด้านการขาย(ไม่จำเป็นต้องขายรถ)3.เพศหญิง/ชาย4.สามารถเดินทางติดตามไปนอกสถานที่ได้5.อายุ 25 ปี ขึ้นไป6.บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี7.ความคิดเชิงบวก8.ทำงานรวดเร็ว ทำงานล่วงเวลาได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ที่ปรึกษาประกันภัยรถยนต์

...บริการลูกค้า/Call Centerประกันภัย/ประกันชีวิต/บัตรเครดิต คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ระดับการศึกษา ปวส. 2.ถ้ามีประสบการณ์งานด้านประกันภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ3.เพศหญิง/ชาย เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563