Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายขายต่างประเทศ (โทร.02-888-2995-8)

...ษาที่ 2 เช่น อังกฤษภาษาอื่นๆใน AEC4.มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 2 ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ5.มีความขยันความเพียร มีความคล่องตัวในการเดินทางต่างประเทศต่างจังหวัด6.หากมียานพาหนะจะได้รับการพิจารณาก่อน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชี (ประจำ พุทธมณฑลสาย3)

...บัญชี2.ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง3.มีความรู้ความสามารถ ตามตำเหน่งงาน ตามวุฒิที่จบมา 4.ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้5.พร้อมที่จะพัฒนาความรู้เพิ่มเติมตลอลเวลา6.คอมพิวเตอร์ชำนาญ7.มีประสบการณ์การทำบัญชีอย่างน้อย 2 ปี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(ประจำ พุทธมณฑลสาย3 กทม.)

...พิวเตอร์ได้คล่อง word ,Excel ,Pothoshop, AI3.มีความสามารถด้าน Online Marketing Graphic Design จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ4.ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง5.มีประสบการณ์การขายสินค้าอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขาย (ประจำพุทธมณฑลสาย3 และ สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี)

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป2.ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง3.ใช้สื่อ Social ได้4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี5.พร้อมที่จะพัฒนาความรู้เพิ่มเติมตลอลเวลา6.บุคคลิคดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย(ประจำ พุทธมณฑลสาย3กทม.)

...l3.มีความสามารถด้าน Online Marketing Graphic Design จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ4.มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ5.ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง6.มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


บัญชี

...มัคร 1.เพศหญิง2.อายุ 20ปี ขึ้นไป3.ยินดีรับเด็กจบใหม่ 4.วุฒิขั้นต่ำ ปวส. ( สาขา บัญชี,การจัดการ,การเงิน )5.ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา6.มีมารยาท,อ่อนน้อมถ่อมตน7.มีความอดทนสูง,มีความรับผิดชอบสูง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการ

... ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง2.อายุ 25-35 ปี3.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี4.มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี5.มีความขยัน ตั้งใจทำงาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


บัญชี

...ี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.หญิง ชาย2.23 ขึ้นไป3.วุฒิการศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรี4.ทำงานจันทร์-เสาร์5.สามารถใช้ MS.Word MS.Excel อย่างดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่แคชเชียร์

...ตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.หญิง ชาย2.อายุ 23ปีขึ้นไป3.วุฒิการศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรี4.มีวันหยุด 2 วัน5.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sale Supervisor

...านขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.หญิง ชาย2.วุฒิ ขั้นต่ำ ปวช3.มีความเป็นผู็นำ4.มีความขยัน อดทน5.ซื่อสัตย์ ตั้งใจทำงาน6.มีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตลิ่งชัน, ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563