Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

พนักงานรับส่งเอกสาร-

...พนักงานรับส่งเอกสาร- หางาน - บริษัท เบสิค เกียร์ จำกัด พนักงานรับส่งเอกสาร หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ Share บริษัท เบสิค เกียร์ จำกัด พนักงานรับส่งเอกสาร มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง -ส่งของ วางบิล รับเช็ค-งานหน่วยงานต่าง ๆ (ธนาคาร สำนักงานบัญชี ประกันสังคมฯ)-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี.การศึกษา ปวช.เทียบเท่า.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม-โบนัสตามผลประกอบการบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม basicgear basicgearโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เบสิค เกียร์ จำกัด ซอยบรมราชชนนี ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2562


เซล (จบประมง หรือ สัตวบาล)

...เซล (จบประมง หรือ สัตวบาล) หางาน - บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด เซล (จบประมง สัตวบาล) หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด / Share บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด เซล (จบประมง สัตวบาล) มกราคม หลาย ระดับเงินเดือน รักงานด้านการขาย หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศชาย ,หญิง.จบการศึกษา สัตวแพทย์ สัตวบาล .ฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี เขียนภาษาอังกฤษได้พอใช้.สามารถเดินทางพักค้างคืนตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้.มีรายได้ ประกอบด้วย เงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง, ค่า, ค่าน้ำมัน .มีรถยนต์ประจำ .สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ INTERNET ได้ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม,กองทุนฯ,ค่าโทรศํพท์,รถยนต์,โบนัส,ปรับเงินเดือน,สัมนา,ปีใหม่ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aumaimโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด หมู่บ้านกฤษดานคร ซอยนพรัตน์ / ถนนปิ่นเกล้า...


กรุงเทพมหานคร 09 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Admin)

...เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Admin) หางาน - บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Admin) หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / Share บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Admin) มกราคม ระดับเงินเดือน ,+ ประสานงานด้านเอกสารระหว่างเซลล์กับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .เพศหญิง.อายุไม่เกิน ปี.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี.ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.มีประสบการณ์ด้านงานประสานงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร - โบนัสประจำปี- ท่องเที่ยวประจำปี- ประกันอุบัติเหตุ / ประกันสุขภาพ- หยุดเสาร์-อาทิตย์ (ทำงานเฉพาะเสาร์ที่ ของเดือน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aoom_issaraโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ คุณอุ้ม]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ซอยพงษ์ศรี ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร -...


กรุงเทพมหานคร 07 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ( ด่วน )1

...เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ( ด่วน ) หางาน - บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ( ด่วน ) หมวด จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics / ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ( ด่วน ) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท . ดูแลงานจัดซื้อ เอกสารด้านงานจัดซื้อทั้งหมด. ประสานงานกับ Supplier . เปรียบเทียบราคา คุณภาพสินค้าให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด. เจรจาต่อรองเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า ราคา ต้นทุน เงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนด. ทำสรุปรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศหญิง ,เพศชาย.อายุ - ปี.การศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์งานด้านจัดซื้ออย่างน้อย ปีขึ้นไป.มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจน.มีความสามารถในการประสานงานได้ดี.มีความขยัน อดทน มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง.สามารถทำงานใต้ภาวะความกดดันได้ดี.หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 03 มกราคม 2562


พนักงานธุรการ-

...พนักงานธุรการ- หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค เจ ก่อสร้าง พนักงานธุรการ Share ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค เจ ก่อสร้าง พนักงานธุรการ ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง -รับผิดชอบเอกสารทางบริษัทส่งสำนักงานบัญชี-รับผิดชอบเอกสารแรงงานต่างด้าว-รับผิดชอบดูแลงานด้านประกันสังคม-เวลาทำงาน .-. น.-สามารถประสานงานบุคคลภายใน-ภายนอก-งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ .ชาย-หญิง อายุ ปีขึ้นไป (ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว).จบปวส.-ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชีสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์เอกสารแรงงานต่างด้าวจะพิจารณาพิเศษ.มีไหวพริบ ความระเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเแพาะหน้าได้.มีประสบการณ์ธุรการ ปีขึ้นไป พร้อมจะเรียนรู้ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร -สวัสดิการประกันสังคม-เงินเดือนประจำ-โบนัสประจำปี(อายุงาน ปีขึ้นไป)-เงินช่วยเหลืองานสำคัญต่างๆเช่น คลอดบุตร แต่งงาน งานบวช-การปรับเงินเดือนประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค เจ ก่อสร้าง เลขที่ ...


กรุงเทพมหานคร 24 ธันวาคม 2561


รับสมัครพนักงานประจำร้านกาแฟร้านอาหาร เส้นศาลาธรรมสพ-พุทธมณฑลสาย 2-

...รับสมัครพนักงานประจำร้านกาแฟร้านอาหาร เส้นศาลาธรรมสพ-พุทธมณฑลสาย - หางาน - บริษัท พี.เจ.อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด รับสมัครพนักงานประจำร้านกาแฟ/ร้านอาหาร เส้นศาลาธรรมสพ-พุทธมณฑลสาย Share บริษัท พี.เจ.อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด รับสมัครพนักงานประจำร้านกาแฟ/ร้านอาหาร เส้นศาลาธรรมสพ-พุทธมณฑลสาย ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - งานประจำร้านกาแฟ / ร้านอาหาร- ทำงาน วันต่อสัปดาห์ - .รับทั้งชายหญิง.ไม่จำกัดวุฒิ.ไม่จำกัดประสบการ.อายุ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ปี.รักงานบริการ ชอบพบปะผู้คน.มีความรับผิดชอบสูง มีระเบียบวินัย.ไม่เลือกปฏิบัติ .สามารถทำงานละเอียดได้ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สวัสดิการทางบริษัทมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับงานความสามารถในการทำงาน อาทิเช่น. ประกันสังคม (มีทุกคน). เบี้ยขยัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสามารถสอบถาม -- - - สอบถาม บริษัท พี.เจ.อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ หมู่ที่ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เ...


กรุงเทพมหานคร 14 ธันวาคม 2561


พนักงานส่งเอกสาร(Messenger)1

...พนักงานส่งเอกสาร(Messenger) หางาน - บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด พนักงานส่งเอกสาร(Messenger) Share บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด พนักงานส่งเอกสาร(Messenger) ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ส่งเอกสารต่าง ๆ.เก็บเช็คบิลจากลูกค้า.Pay-in เช็ค.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม.-ปริญญาตรี ขึ้นไป .มีความรับผิดชอบมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน.มีความซื่อสัตย์อดทน.สามารถทำงานวันเสาร์ได้.มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลเป็นอย่างดี ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม,โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพม,หานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 06 ธันวาคม 2561


พนักงานเขียนแบบตกแต่งภายใน-

...พนักงานเขียนแบบตกแต่งภายใน- หางาน - บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด พนักงานเขียนแบบตกแต่งภายใน Share บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด พนักงานเขียนแบบตกแต่งภายใน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ - เวลาทำงานยืดหยุ่น กำหนดเองได้ โดยที่เสร็จงานตรงเวลา- สามารถทำงานที่บ้านตัวเอง โดยเข้า Office แค่บางวัน- สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เป็นบางครั้งๆละ - วัน .ใช้ Autocad เขียนแบบได้ (สามารถนำแบบที่ดินในโฉนดมาเข้า Cad).ใช้ Program D ได้ เช่น Sketch Up,D Max.สามารถวาด Perspective Hand Drawing ได้ (ถือเป็นคุณสมบัติพิเศษ).ใช้ Program Graphic ได้ เช่น Photoshop, Illustrator, InDesign ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrpraguy hrpraguynakornโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด เลขที่ - ถนนพระราม แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 30 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี หางาน - บริษัท กรุงเทพลิสซิ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี Share บริษัท กรุงเทพลิสซิ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, บันทึกบัญชี ลงบัญชีได้ตามมาตรฐานบัญชีทำแบบรายงานทางภาษี อาทิ ภงด., ภพ. ปิดงบการเงิน .จบบัญชี ปวส.ปวช.ขึ้นไป.รักงานบัญชี.มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตรงเวลา.มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพื่อนร่วมงาน การทำงาน.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย.มีประสบการณ์ทำงานฝ่ายบัญชี ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา นครปฐม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงwww.ktls.co.th - สอบถาม บริษัท กรุงเทพลิสซิ่ง จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม -- โทรสาร - ...


นครปฐม 29 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขายพีซีประจำห้างสยามพารากอน

...พนักงานขายพีซีประจำห้างสยามพารากอน หางาน - บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด พนักงานขายพีซีประจำห้างสยามพารากอน Share บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด พนักงานขายพีซีประจำห้างสยามพารากอน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน รับผิดชอบการขายของเล่นประจำห้างพารากอนจัดเรียงสินค้าให้สวยงาม น่าซื้อเชียร์ขายบริการดูแลสินค้าหน้าร้านทำสต็อค .วุฒิ ปวช ขั้นต่ำ.มีประสพการณ์ขายพีซี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม saopayomโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เลขที่ / หมู่บ้านทิพย์มณฑล แยก ถนนบรมราชชนนี ซอย แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากรุงเทพฯ -- ต่อ , -- โทรสาร -- ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 27 พฤศจิกายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 55 หน้า หน้าถัดไป >>