Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

พีซี ซุปเปอร์ไวเซอร์1

...พีซี ซุปเปอร์ไวเซอร์ หางาน - บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด พีซี ซุปเปอร์ไวเซอร์ หมวด ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด / ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด Share บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด พีซี ซุปเปอร์ไวเซอร์ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน .อบรมสอนพนักงานขายพีซีในการขายสินค้าแนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้า. บริหารการขายการจัดเรียงสินค้าสต็อคให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย. จัดการบูทโปรโมชั่นจัดการการขาย. ประสานงานกับสำนักงานลูกค้าในกระบวนการขาย. รายงานยอดขาย หมวดงาน ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาดผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด .เพศหญิง ชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา.เคยมีประสบการณ์คุมพนักงานพีซี จัดโปรโมชั่นในห้างสรรพสินค้า กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม saopayomโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เลขที่ / หมู่บ้านทิพย์มณฑล แยก ถนนบรมราชชนนี ซอย แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากรุงเทพฯ ...


กรุงเทพมหานคร 19 กุมภาพันธ์ 2562


Engineer Support (ประจำพื้นที่ ตลิ่งชัน)-

... Engineer Support (ประจำพื้นที่ ตลิ่งชัน)- หางาน - บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด Engineer Support (ประจำพื้นที่ ตลิ่งชัน) หมวด ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ / ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support Share บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด Engineer Support (ประจำพื้นที่ ตลิ่งชัน) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง - ดูแลอุปกรณ์ สินค้าที่บริษัทจำหน่าย ให้พร้อมใช้งาน- สามารถดูแลแก้ไขปัญหาเบื้องต้น หากชำรุด (มีการสอนงานให้)- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support . เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.ผ่านการการเกณฑ์ทหารแล้ว.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์,อิเล็กทรอนิกส์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถปฏิบัติงานในเขต พื้นที่ใกล้เคียงได้ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร - โบนัสประจำปี- ท่องเที่ยวประจำปี- ประกันอุบัติเหตุ / ประกันสุขภาพ- หยุดวันอาทิตย์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aoom_issaraโทรสอบถาม นัดส...


กรุงเทพมหานคร 18 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานขับรถผู้บริหาร1

...พนักงานขับรถผู้บริหาร หางาน - บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ Share บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน .ขับรถผู้บริหารไปพบลูกค้า หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศชาย.อายุ - ปี.รู้เส้นทางกทม ตจว..สามารถทำงานล่วงเวลา พักค้างคืนได้(บางครั้ง) ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม,อุบัติติเหตุ,โบนัส,เที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aoom_issaraโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ คุณอุ้ม]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ซอยพงษ์ศรี ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร - ต่อ คุณอุ้ม โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 13 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานขายประจำออฟฟิศ

...พนักงานขายประจำออฟฟิศ หางาน - บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด พนักงานขายประจำออฟฟิศ หมวด เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด Share บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด พนักงานขายประจำออฟฟิศ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - รายละเอียดงานเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาด .เพศหญิง.ใช้ Excel คล่อง.สามารถทำใบเสนอราคาได้รวดเร็ํว .พักไม่ไกลออฟฟิศ แถวเขตทวีวัฒนา ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม saopayomโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เลขที่ / หมู่บ้านทิพย์มณฑล แยก ถนนบรมราชชนนี ซอย แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากรุงเทพฯ -- ต่อ , -- โทรสาร -- ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 11 กุมภาพันธ์ 2562


ช่างแอร์1

...ช่างแอร์ หางาน - บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด ช่างแอร์ หมวด ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ / งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน Share บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด ช่างแอร์ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน .ติดตั้งทำความสะอาดแอร์ ทุกตัวในออฟฟิศ.ตามระบบงานที่บริษัทวางไว้หัวหน้ามอบหมาย หมวดงาน ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน .เพศชาย อายุ ระหว่าง - ปี.ไม่จำกัดวุฒิ.มีวุฒิภาวะ มีวิธีรับมือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ.บ้านอยู่ละแวกพุทธมณฑลสาย , สาย , สาย , เขตทวีวัฒนา, เขตตลิ่งชันพิจารณาเป็นพิเศษ.ขยัน,อดทน,รอบคอบ.ไม่นินทาเพื่อนร่วมงาน.ไม่พูดมาก ไม่เล่นมือถือขณะทำงาน ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม .ประกันอุบัติเหตุ.ปีใหม่ปรับเงินเดือนขึ้นโบนัส(ถ้ามี) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aumaimโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท แอล...


กรุงเทพมหานคร 09 กุมภาพันธ์ 2562


เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า ประจำคลังสินค้า Powdurance ด่วนมาก

...เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า ประจำคลังสินค้า Powdurance ด่วนมาก หางาน - บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า ประจำคลังสินค้า Powdurance ด่วนมาก หมวด จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics / ส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า ประจำคลังสินค้า Powdurance ด่วนมาก กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - - บันทึกข้อมูลรายการตามใบเบิกจ่ายสินค้าในคลังสินค้า - ประสานงานกับพนักงานขาย ออกบิลขาย ใบเสร็จ สรุปรายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือน - จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า (ไปรษณีย์ / Kerry / อื่นๆ) - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา.สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้.สามารถขับขี่รถยนต์ได้ (เกียร์ธรรมดา) มีใบขับขี่รถยนต์.มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้.ทำงานสัปดาห์ละ วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์).สอบถามเพิ่มเติมโทร / Line ID -- คุณธเนศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 08 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานขับรถ-

...พนักงานขับรถ- หางาน - บริษัท เอ็ดดู เครื่องเขียน จำกัด พนักงานขับรถ หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ Share บริษัท เอ็ดดู เครื่องเขียน จำกัด พนักงานขับรถ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง - รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.มีใบอนุญาตในการขับขี่ รู้เส้นทาง กรุงเทพ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ดดู เครื่องเขียน จำกัด เลขที่ / ซอยกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 07 กุมภาพันธ์ 2562


ธุรการ -

...ธุรการ - หางาน - บริษัท เอ็ดดู เครื่องเขียน จำกัด ธุรการ หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล Share บริษัท เอ็ดดู เครื่องเขียน จำกัด ธุรการ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง - งานเอกสาร- งานประสานงาน- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .เพศชาย-หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส .ขึ้นไป .ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ดดู เครื่องเขียน จำกัด เลขที่ / ซอยกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 07 กุมภาพันธ์ 2562


บัญชี-

...บัญชี- หางาน - บริษัท เอ็ดดู เครื่องเขียน จำกัด บัญชี หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท เอ็ดดู เครื่องเขียน จำกัด บัญชี กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามตกลง - งานบัญชี รับ-จ่ายภาษี - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศชาย-หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส สาขาบัญชี ขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี.มีความละเอียด , รอบคอบ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม - -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็ดดู เครื่องเขียน จำกัด เลขที่ / ซอยกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 07 กุมภาพันธ์ 2562


Submission Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบVISA)-

...Submission Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบVISA)- หางาน - P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. Submission Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบVISA) หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว Share P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd. Submission Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบVISA) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน - - รับผิดชอบงานตรวจเอกสาร VISA - ประสานงานกับทางสถานฑูต - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อ VISA- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว .ทุกเพศ.อายุ - ปี .ภาษาอังกฤษพอใช้ได้.วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ประกันสุขภาพ- ค่าทำงานล่วงเวลา - ตามข้อตกลงของทางบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม prtr.thailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม P.R.Recruitment and Business Manag...


กรุงเทพมหานคร 06 กุมภาพันธ์ 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 50 หน้า หน้าถัดไป >>