Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

พนักงานธุรการบัญชี-

...พนักงานธุรการบัญชี- หางาน - บริษัท เบสิค เกียร์ จำกัด - พนักงานธุรการบัญชี บริษัท เบสิค เกียร์ จำกัด พนักงานธุรการบัญชี สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง -ดูแลงาน จัดงาน ให้พนักงานส่งเอกสาร-ทำ PAY IN เช็ค,เงินสด-ดูแลแฟ้มประวัติลูกค้า-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง - ปี.การศึกษา ปวช.เทียบเท่า.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื่องต้นได้.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม thailandmall.net basicgearโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เบสิค เกียร์ จำกัด ซอยบรมราชชนนี ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 19 สิงหาคม 2560


pc จัดรายการ ห้างพาซิโอ วันที่ 18 - 30 ต.ค.60

...pc จัดรายการ ห้างพาซิโอ วันที่ - ต.ค. หางาน - บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด - pc จัดรายการ ห้างพาซิโอ วันที่ - ต.ค. บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด pc จัดรายการ ห้างพาซิโอ วันที่ - ต.ค. สิงหาคม ระดับเงินเดือน / วัน จัดรายการขายสินค้า ของเล่นเด็ก .เพศชาย-หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป ทุกสาขา.มีประสบการณ์ขาย ในห้างสรรพสินค้า ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด .เลขที่ / หมู่บ้านทิพย์มณฑล แยก ถนนบรมราชชนนี ซอย แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากรุงเทพฯ .เลขที่ ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซอย ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 19 สิงหาคม 2560


pc จัดรายการ ห้างพรอมเมนาด วันที่ 29 ก.ย. - 8 ต.ค.60

...pc จัดรายการ ห้างพรอมเมนาด วันที่ ก.ย. - ต.ค. หางาน - บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด - pc จัดรายการ ห้างพรอมเมนาด วันที่ ก.ย. - ต.ค. บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด pc จัดรายการ ห้างพรอมเมนาด วันที่ ก.ย. - ต.ค. สิงหาคม ระดับเงินเดือน / วัน ขายสินค้าขงเล่นเด็ก .เพศหญิงอายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป ทุกสาขา.มีประสบการณ์ขาย ในห้างสรรพสินค้า ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด .เลขที่ / หมู่บ้านทิพย์มณฑล แยก ถนนบรมราชชนนี ซอย แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากรุงเทพฯ .เลขที่ ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซอย ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 19 สิงหาคม 2560


พนักงานคลังสินค้า

...พนักงานคลังสินค้า หางาน - บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด - พนักงานคลังสินค้า บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด พนักงานคลังสินค้า สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ จัดเบิกสินค้าตามออร์เดอร์เช็คสต็อคสินค้าจัดเตรียมพื้นที่สำหรับสินค้าเข้า .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. - ป.ตรีทุกสาขา.มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า - ปี ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด .เลขที่ / หมู่บ้านทิพย์มณฑล แยก ถนนบรมราชชนนี ซอย แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากรุงเทพฯ .เลขที่ ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซอย ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 19 สิงหาคม 2560


พนักงานรับส่งเอกสารและทั่วไป1

...พนักงานรับส่งเอกสารและทั่วไป หางาน - บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด - พนักงานรับส่งเอกสารทั่วไป บริษัท แอลไอซี อโกรเทค จำกัด พนักงานรับส่งเอกสารทั่วไป สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามข้อตกลง รับ-ส่งเอกสารพัสดุ,วางบิล,รับเช็ค,ธนาคารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในภายนอกบริษัทฯจัดเตรียมยานพาหนะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยดำเนินการด้านธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องเหมาะสมทันเวลาช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในบริษัทฯ เพื่อความพร้อมในการบริการงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุ - ปี .วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเทียบเท่าขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) อย่างน้อย ปี .กรณีต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีประสบการณ์ในการรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) อย่างน้อย ปี มีความรอบรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล สถานที่สำคัญต่างๆ .มีความคิดสร้างสรรค์ความสามารถในการประสานงาน .หากสามารถขับรถยนต์มีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความซื่อสัตย์ สุจริต ในหน้าที่ สุภาพ ในการงาน.มีความรับผิดชอบงานเป็นอย่างดี ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เงินเดือนขึ้นประจำปี,โบนัส(ถ้ามี),กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ...


กรุงเทพมหานคร 18 สิงหาคม 2560


เจ้าหน่้าที่IT

...เจ้าหน่้าที่IT หางาน - บริษัท พี.เอส.กรุ๊ปฟิชชิ่งสปร์อต จำกัด - เจ้าหน่้าที่IT บริษัท พี.เอส.กรุ๊ปฟิชชิ่งสปร์อต จำกัด เจ้าหน่้าที่IT สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,*** รับผิดชอบงานด้านข้อมูลโปรแกรมที่บริษัทใช้งาน ระบบ ERP .วุฒิปวส..มีประสบการณ์ในการทำงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป.ถ้ามีประสบการณ์ในการใช้ ระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม PS-GROUP-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-ต่อ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พี.เอส.กรุ๊ปฟิชชิ่งสปร์อต จำกัด / หมู่ ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร -ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2560


รับสมัครพนักงานขายสุขภัณฑ์ American Standard ประจำห้าง บุญถาวร ปิ่นเกล้า ด่วน

...รับสมัครพนักงานขายสุขภัณฑ์ American Standard ประจำห้าง บุญถาวร ปิ่นเกล้า ด่วน หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด - รับสมัครพนักงานขายสุขภัณฑ์ American Standard ประจำห้าง บุญถาวร ปิ่นเกล้า ด่วน บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานขายสุขภัณฑ์ American Standard ประจำห้าง บุญถาวร ปิ่นเกล้า ด่วน สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,+คอมมิชชั่น บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานขายสุขภัณฑ์ American Standard สินค้าที่ขายคือ สุขภัณฑ์,ก๊อกน้ำ รายได้ เงินเดือน , บาท เบี้ยขยัน , บาท (เฉพาะห้างGlobal House , บาท)OT (ไม่เกิน ชม./เดือน)Commission รายเดือนCommission รายไตรมาส***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงานใด ๆ ทั้งสิ้น*** .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.-เคยเชียร์ขายของในห้าง.- มีความรู้เรื่องสุขภัณฑ์(จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ).***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครงานใด ๆ ทั้งสิ้น*** ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดส...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2560


Pc ประจำห้างสรรพสินค้า เอ็มโพรเรี่ยม

...Pc ประจำห้างสรรพสินค้า เอ็มโพรเรี่ยม หางาน - บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด - Pc ประจำห้างสรรพสินค้า เอ็มโพรเรี่ยม บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด Pc ประจำห้างสรรพสินค้า เอ็มโพรเรี่ยม สิงหาคม ระดับเงินเดือน + โอที + คอมฯ + ค่า + เบี้ยขยัน เชียร์ขายสินค้าของเล่นเด็กรายงานยอดขายกับทางบริษัทฯทำเอกสารรายงานขายประจำวันรายเดือน .เพศชาย-หญิง.อายุ - ปี.มีประสบการณ์ขายในห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ชอบงานขายสินค้าบริการ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร รายได้เงินเดือน,โอที,ค่า,ค่าคอมมิชชั่น,ประกันสังคม,วันหยุด,พักร้อน,วันหยุด วัน (ตามกรมแรงงาน),เบี้ยขยัน,ประกันอุบัติเหตุ(พนง.ขับรถ)เบี้ยเลี้ยงวันหยุด,อื่นๆตามโครงสร้างของบริษัทฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด .เลขที่ / หมู่บ้านทิพย์มณฑล แยก ถนนบรมราชชนนี ซอย แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากรุงเทพฯ .เลขที่ ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซอย ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอร...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2560


พนักงานไลน์ผลิต

...พนักงานไลน์ผลิต หางาน - บริษัท เอ็กซ์เพอร์ เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานไลน์ผลิต บริษัท เอ็กซ์เพอร์ เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานไลน์ผลิต สิงหาคม ระดับเงินเดือน ++ พนักงานทำงานในไลน์ผลิต ประกอบ จัดส่งทำงานประกอบสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความสามารถในการทำงานด้านฝีมือต่างๆได้ดี .ชายไทย ไมจำกัดวุฒิ.มีทักษะด้านการทำงานช่าง ฝีมือ ไม้ เหล็ก .มีทักษะด้านการสื่อสารได้ดี .มีีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น.หากมีทักษะด้านช่างอื่นๆเช่น ช่างไม้ ขับรถได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม x-perโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็กซ์เพอร์ เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด /- หมู่ ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


พนักงานฝ่ายคลังสินค้า

...พนักงานฝ่ายคลังสินค้า หางาน - บริษัท เอ็กซ์เพอร์ เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด - พนักงานฝ่ายคลังสินค้า บริษัท เอ็กซ์เพอร์ เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานฝ่ายคลังสินค้า สิงหาคม ระดับเงินเดือน ++ ดูแล รับ เบิก จ่ายสินค้าเพื่อผลิต จัดส่งตรวจรับสินค้า ตรวจสอบสินค้า รับบิล รับวางบิลสรุปยอดรายงานสินค้าคงคลัง .ชาย หญิง ไทย ปวส ไม่จำกัดสาขา.สามารถใช้คอมพิวเตอร์บันทึกสูตรผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป.ใช้ MicroSoft Office ได้ดี.มีความอดทนในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สมุทรสาคร เงินเดือนเบี้ยขยันประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม x-perโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งเอกสารไปที่ คุณอณัญกาณต์ email factoryxperasia.com - สอบถาม บริษัท เอ็กซ์เพอร์ เทคเนีย (ประเทศไทย) จำกัด /- หมู่ ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


สมุทรสาคร 16 สิงหาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 35 หน้า หน้าถัดไป >>