Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี กรุงเทพมหานคร

พนักงานธุรการ1

...งหนองจอกคลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่บางกอกน้อย, บางพลัดบางซื่อจตุจักรคำที่เกี่ยวข้อง ( ถ้ามี ) (adsbygoogle = window.adsbygoogle []).push({}); บริษัท เอส คอมพานี () จำกัด พนักงานธุรการ เมษายน ระดับเงินเดือน ,-, บาท . จัดเก็บข้อมูลเอกสารของฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร EST. WINE. รวบรวมจัดเก็บข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น petty cash. จัดเตรียมสรุปรายงานด้วยโปรแกรม powerpoint Microsoft Office เงื่อนไขการทำงาน- ทำงาน วัน/สัปดาห์ (หยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์)- เวลาปฏิบัติงาน .-.น. หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลเลขานุการ .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด การจัดการ สาขาที่เกี่ยวข้อง.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.มีทักษะการใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้ดี.บุคลิกมนุษยสัมพันธ์ดี มีความละเอียดรอบคอบ เรียนรู้งานได้เร็ว ดุสิต กรุงเทพมหานคร สวัสดิการสิทธิประโยชน์- โบนัสประจำปี - ค่าล่วงเวลา (OT)- ประกันสังคม- ตรวจสุขภาพประจำปี- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- งานเลี้ยงประจำปี- ส่วนลดร้านอาหารในเครือ สถานที่ปฏิบัติงานบริษัท เอส คอมพานี () จำกัด (ถ.อำนวยสงคราม แขวง...


กรุงเทพมหานคร 10 เมษายน 2562


เลขานุการผู้บริหารระดับสูง ( Executive Secretary )1

...ายใน ภายนอกองค์กร. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน เลขานุการ ..เพศหญิงอายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท สาขา เลขานุการ , สาขาศิลปะศาสตร์ , สาขาบริหารธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน ในระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) จำเป็นต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติ.มีประสบการณ์การทำงานเป็นเลขานุการกรรมการผู้จัดการ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์การการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ (DCC).มีบุคลิกภาพมนุษย์สัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะการสื่อสารการประสานงานกับบุคคลอื่น.มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์การสืบค้นข้อมูลเป็นอย่างดี.มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน. โบนัส(ตามผลประกอบการ). เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / คลอดบุตร / อุปสมบท / เยี่ยมไข้ / ฌาปนกิจ). ตรวจสุขภาพประจำปี. พนักงานทุกระดับมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เสริมศักยภาพตลอดทั้งปี. เสื้อฟอร์มพนักงาน . วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า วันต่อปี.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม.ศึกษาดูงานต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม daran zerowasteTHโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณดรัณย์หภพ โทร.-- - สอบถาม บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด ถนน พิชัย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 03 เมษายน 2562


Project coordinator1

...ค้าทราบเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทีมดำเนินการไปตามที่ลูกค้าต้องการ.ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ทีมงานทำขึ้น ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า หมวดงาน วิศวกรขาย/Sale Engineerวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี .เพศ หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการทั่วไป.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี.มีความซื่อสัตย์ ขยัน มีไหวพริบ สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี.สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี.บุคลิกภาพดีสามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ดี.สามรถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้.มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาสถานที่ในการทำงานได้ดี กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน. โบนัส(ตามผลประกอบการ). เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / คลอดบุตร / อุปสมบท / เยี่ยมไข้ / ฌาปนกิจ). ตรวจสุขภาพประจำปี. พนักงานทุกระดับมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เสริมศักยภาพตลอดทั้งปี. เสื้อฟอร์มพนักงาน . วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า วันต่อปี.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม.ศึกษาดูงานต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม daran zerowasteTHโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณดรัณย์หภพ โทร.-- - สอบถาม บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด ถนน พิชัย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 03 เมษายน 2562


Mechanical Engineer1

...องจักรที่ใช้กระบวนการผลิต สนับสนุนในรูปแบบวิศวกรรม.คำนวณ ออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิต เช่น ระบบลำเลียง ระบบย่อยขนาด ระบบขับเคลื่อน งานชิ้นส่วน Fabrication + Structure ชิ้นส่วนกลไก ฯลฯ.งาน Pneumatic, Hydraulic ระบบไฟฟ้ากำลัง.เขียนแบบ Shop drawing แบบ Manual Auto cad.ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี.มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.)จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน. โบนัส(ตามผลประกอบการ). เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / คลอดบุตร / อุปสมบท / เยี่ยมไข้ / ฌาปนกิจ). ตรวจสุขภาพประจำปี. พนักงานทุกระดับมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เสริมศักยภาพตลอดทั้งปี. เสื้อฟอร์มพนักงาน . วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า วันต่อปี.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม.ศึกษาดูงานต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม daran zerowasteTHโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณดรัณย์หภพ โทร.-- - สอบถาม บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด ถนน พิชัย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 03 เมษายน 2562


Electrical1

...แผนในแต่ละโปรเจคที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ.ตรวจสอบงานด้านโปรเจคแต่ละโครงการตั้งแต่การลูกค้าดูหน้างาน.คำนวณด้านราคา ออกแบบ จนถึงการติดตามการผลิต.ลูกค้าเพื่อรับความต้องการจากลูกค้า.รับผิดขอบงานด้านการออกแบบติดตั้งระบบตู้ Control , CCTV.ติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงาน.ออกแบบ เขียนโปรแกรมPLC.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า เครื่องมือวัดคุม.สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี.มีความเป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี.มีความรู้ด้าน PLC/เครื่องมือวัด.สามารถปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว.มีความรับผิดชอบสูง สามารถส่งงานได้ตามกำหนดเวลา กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน. โบนัส(ตามผลประกอบการ). เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / คลอดบุตร / อุปสมบท / เยี่ยมไข้ / ฌาปนกิจ). ตรวจสุขภาพประจำปี. พนักงานทุกระดับมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เสริมศักยภาพตลอดทั้งปี. เสื้อฟอร์มพนักงาน . วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า วันต่อปี.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม.ศึกษาดูงานต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม daran zerowasteTHโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท - สอบถาม บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด ถนน พิชัย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 03 เมษายน 2562


civil engineering1

...มงานให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก.ประสานงานจัดสรรงานให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก.ตรวจสอบติดตามการทำงานของโฟร์แมนผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน.จัดหาควบคุมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอกับความต้องการ.ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา.มีใบประกอบวิชาชีพ(กว.).สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ ได้เป็นอย่างดี.มีความซื่อสัตย์ ขยัน มีไหวพริบ สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี.สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี.สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี.สามรถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้.มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาสถานที่ในการทำงานได้ดี กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน. โบนัส(ตามผลประกอบการ). เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีต่างๆ เช่น (มงคลสมรส / คลอดบุตร / อุปสมบท / เยี่ยมไข้ / ฌาปนกิจ). ตรวจสุขภาพประจำปี. พนักงานทุกระดับมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เสริมศักยภาพตลอดทั้งปี. เสื้อฟอร์มพนักงาน . วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า วันต่อปี.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม.ศึกษาดูงานต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม daran zerowasteTHโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสมัครด้วยตนเองที่ บริษัท - สอบถาม บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด ถนน พิชัย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 03 เมษายน 2562


วิศวกรสิ่งแวดล้อม1

...้อม มีนาคม ระดับเงินเดือน .รวบรวมข้อมูล จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะ. เขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนจากหน่วยงานภาครัฐ. ลงพื้นที่ในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเก็บ ประมวลผลข้อมูล. สื่อสารกับบุคลากรในองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง. นำเสนอข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในองค์กร ภายนอกองค์กร หมวดงาน วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณีวิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม .วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง.ชาย หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ).สามารถเขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ).ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.มียานพาหนะเป็นของตนเอง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมเงินโบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท)เสื้อฟอร์มของบริษัทอื่น ๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sawitapraw zerowasteTHโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด เลขที่ ถนน พิชัย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 04 มีนาคม 2562


พนักงานขับรถเกรด

...ุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง พนักงานขับรถเกรด หมวด พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ / Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง พนักงานขับรถเกรด กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน เงินเดือน ขับรถเกรด ไซค์งานก่อสร้าง งานถนน งานสะพาน หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ .เพศชาย.วุฒิการศึกษา ม..ประสบการณ์การทำงาน ปีขึ้นไป.มีใบขับขี่รถสาธารณะ ใบขับขี่รถส่วนบุคคล ฯลฯ.ขยันซือสัตย์ อดทน มีวินัยในการทำงาน กระตือรือร้น รอบครอบ ตรงต่อเวลา.มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้.สถานที่ทำงาน จ.นครพนม (จังหวัดทางภาคอีสาน) นครพนม โอทีเบี้ยขยันบ้านพักประกันสังคม / เงินกองทุนเงินทดแทน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสำนักงานชั่วคราว หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง จ.นครพนม(ตรงข้ามโฮมสเตย์ ครูปุ๊บ้านใหม่สายฝน ตำบลโนนตาลอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม T.- - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง ถนนร่วมจิตต์ แขวง...


นครพนม 13 กุมภาพันธ์ 2562


วิศวกร

...รอุตสาหกรรม / วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง วิศวกร กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน เงินเดือน ดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ถนน, งานสะพานซ่อมบำรุง Concrete Plant , Asphaltic Plant หมวดงาน วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรมวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง .เพศชาย.ประสบการณ์ด้านงานถนน งานสะพาน ปีขึ้นไป (พิจารณาเพิเศษ).วุฒิ ป.ตรี ด้านวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวข้อง.สถานที่ทำงาน จ.นครพนม (จังหวัดทางภาคอีสาน).ขยันซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย.สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ นครพนม ยูนิฟอร์มโบนัสบ้านพักประกันสังคม / เงินกองทุนเงินทดแทน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครด้วยตนเอง สำนักงานชั่วคราว หจก.กิจรุ่งเรืองก่กอสร้าง (จ.นครพนม)(ตรงข้ามโฮมสเตย์ ครูปุ๊)บ้านใหม่สายฝน ตำบลโนนตาล อำเภอท่าเทน จ.นครพนม T.- - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง ถนนร่วมจิตต์ แขวง...


นครพนม 11 กุมภาพันธ์ 2562


โฟร์แมน

...ง โฟร์แมน หมวด ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม / โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา Share ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง โฟร์แมน กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน เงินเดือน ดูแลเครื่องจักรงานถนน งานสะพาน หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรมโฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา .เพศชาย.ประสบการณ์การทำงาน ปี .วุฒิ ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างยนต์ ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านงานถนน งานสะพาน จะพิจารณาพิเศษ.ทำงานประจำจังหวัดนครพนม (ทางภาคอีสาน).มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน.มีความมาุษย์สัมพันธ์ดี เขากับเพื่อนร่วมงานได้ นครพนม ยูนิฟอร์มโบนัสบ้านพักประกันสังคม / เงินกองทุนเงินทดแทน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครด้วยตนเองสำนักงานชั่วคราว หจก.กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง (จ.นครพนม)(ตรงข้ามโฮมสเตย์ ครูปุ๊)บ้านใหม่สายฝนตำบลโนนตาลอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม T.- - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรืองก่อสร้าง ถนนร่วมจิตต์ แขวง...


นครพนม 11 กุมภาพันธ์ 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 16 หน้า หน้าถัดไป >>