Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

หัวหน้ากุ๊ก-

...หัวหน้ากุ๊ก- หางาน - LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD หัวหน้ากุ๊ก Share LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD หัวหน้ากุ๊ก มีนาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง - จัดทำแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้เหมาะสมกับยอดขาย- ควบคุมต้นทุนอาหาร วัสดุสิ้นเปลือง- สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนดไว้- ควบคุมพนักงานครัวให้ปฏิบัติงาน ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้- อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย .เพศหญิง/ชาย อายุ - ปี.อายุ ปีขึ้นไป.มีความเป็นผู้นำ.มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา.มีความระเอียด รอบคอบ.มีความรู้ด้านการเก็บรักษาวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร วัตถุดิบ การรับสินค้า การประกอบอาหาร การจัดเก็บ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ทิป โบนัส สวัสดิการ วันหยุด ผลตอบแทนอื่นๆอีกมากมาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม chantana limlaongoworiginalโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนท...


กรุงเทพมหานคร 01 มีนาคม 2561


แคชเชียร์ -

...แคชเชียร์ - หางาน - LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD แคชเชียร์ Share LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD แคชเชียร์ มีนาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามที่ตกลง - รับผิดชอบดูแลการใช้เครื่องรับเงินสด- เก็บเงิน ตรวจสอบการชำระเงินให้ถูกต้อง- ดูแลเงินยอดขาย สรุปยอดขาย นำส่งเงินด้วยความถูกต้อง- แจ้งรายละเอียดโปรโมชั่นได้อย่างถูกต้อง เข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ- ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ- แนะนำรายการอาหาร / กระตุ้นยอดขาย- ดูแลความสะอาดเรียบร้อย ภายในร้าน- อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย .เพศหญิง/ชาย อายุ - ปี.อายุ ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอาหาร เคยผ่านงานแคชเชียร์ มาแล้วอย่างน้อย ปี.มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา.มีความระเอียด รอบคอบ.บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการมนุษย์สัมพันธ์ดี ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ทิป โบนัส สวัสดิการ วันหยุด ผลตอบแทนอื่นๆอีกมากมาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม chantana limlaongoworiginalโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม LNG FOOD P...


กรุงเทพมหานคร 01 มีนาคม 2561


ผูัจัดการร้านอาหาร1

...ผูัจัดการร้านอาหาร หางาน - LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD ผูัจัดการร้านอาหาร Share LNG FOOD PRODUCTS CO.,LTD ผูัจัดการร้านอาหาร มีนาคม ระดับเงินเดือน . ดูแลร้านอาหารในด้านการบริหารงาน (Management) ร่วมสร้างแผนกลยุทธ์ ตารางการทำงาน การจัดสรรบุคลากรใ้ห้เพียงพอต่อการทำงาน ควบคุมค่าใช้จ่าย/รายได้ ภายในสาขา. ดูแลเรื่องการดำเนินการ (Operation) ให้มีประสิทธิภาพ ดูแลผลการปกิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบัญชารักษามาตรฐานของร้านนโยบายของบริษัทฯ. ผลักดันยอดขายกำไร รวมถึง KPI ของร้าน. ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ .เพศหญิง/ชาย อายุ - ปี.ปริญญาตรีทั่วไป.ประสบการณ์ทางด้านร้านอาหาร ปีขึ้นไป.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้.มีทัศนคติที่ดี รักความก้าวหน้า การบริการ.มีภาวะการเป็นผู้นำ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เงินเดือน ทิป โบนัส สวัสดิการ วันหยุด ผลตอบแทนอื่นๆอีกมากมาย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม chantana limlaongoworiginalโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม LNG FOOD PRODUCTS C...


กรุงเทพมหานคร 01 มีนาคม 2561


ฝ่ายจัดจ้างส่วนงานก่อสร้าง (หนองแขม บางแค ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ)

...ฝ่ายจัดจ้างส่วนงานก่อสร้าง (หนองแขม บางแค ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ) หางาน - บริษัท แฮปปี้ โฮม บิวเดอร์ จำกัด ฝ่ายจัดจ้างส่วนงานก่อสร้าง (หนองแขม บางแค ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ) Share บริษัท แฮปปี้ โฮม บิวเดอร์ จำกัด ฝ่ายจัดจ้างส่วนงานก่อสร้าง (หนองแขม บางแค ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน .เพศหญิง อายุปี ขึ้นไป.วุฒิ ปวช. ขึ้นไป.มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ปี ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท แฮปปี้ โฮม บิวเดอร์ จำกัด เลขที่ / ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแคกรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 27 กุมภาพันธ์ 2561


คนขับรถ

...คนขับรถ หางาน - Kawai Music School Central Plaza Mahachai & Rama คนขับรถ Share Kawai Music School Central Plaza Mahachai & Rama คนขับรถ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , ทำงาน จ - ศ - น.ขับรถ - ดูแลความสะอาดรถทำที่ ราชพฤกษ์ แถบตลิ่งชัน .เพศชาย อายุไม่เกิน ปี.สุภาพ รู้เส้นทาง ขับรถมีมารยาท ระมัดระวัง.มีความรับผิดชอบสูง ไม่ขาด ไม่ลาบ่อย.ทดลองงาน เดือน ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร - สอบถาม Kawai Music School Central Plaza Mahachai & Rama เลขที่ หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์รีเจ้นท์ ซอยราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 26 กุมภาพันธ์ 2561


คนขับรถ

...คนขับรถ หางาน - Kawai Music School Central Plaza Mahachai & Rama คนขับรถ Share Kawai Music School Central Plaza Mahachai & Rama คนขับรถ กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , ทำงาน จ - ศ - น.ขับรถ - ดูแลความสะอาดรถทำที่ ราชพฤกษ์ แถบตลิ่งชัน .เพศชาย อายุไม่เกิน ปี.สุภาพ รู้เส้นทาง ขับรถมีมารยาท ระมัดระวัง.มีความรับผิดชอบสูง ไม่ขาด ไม่ลาบ่อย.ทดลองงาน เดือน ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร - สอบถาม Kawai Music School Central Plaza Mahachai & Rama เลขที่ หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์รีเจ้นท์ ซอยราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 26 กุมภาพันธ์ 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการ

... กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ,++/,++ (ตามวุฒิประสบการณ์) ทำหน้าที่ให้บริการต้อนรับ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำครอสเรียนต่างๆให้กับผู้ปกครองเด็ก เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างเหมาะสม ได้แก่- รับผิดชอบการเปิดปิดโรงเรียน- จัดเตรียมเคาน์เตอร์สำนักงานให้อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย- ต้อนรับดูแลลูกค้าให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับครอสเรียน- รับผิดชอบงานเอกสาร .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ พูดจาไพเราะ รู้กาลเทศะ .เรียนรู้เร็ว ขยันมีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี ใจเย็น รู้จักแยกแยะ.รักที่จะทำงานกับเด็ก ยิ้มแย้มแจ่มใส เข้ากับเด็กได้ดี.หากมีประสบการณ์การขายจะพิจราณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี สมุทรสาคร - ทดลองงาน เดือน- วันหยุดตามตกลง ( สัปดาห์ละ วัน)- ประกันสังคม- ค่าคอมมิชชั่น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงwalk in สมัครงานในวันทำการ . - . น. - สอบถาม Kawai Music School Central Plaza Mahachai & Rama เลขที่ หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์รีเจ้นท์ ซอยราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขต...


สมุทรสาคร 23 กุมภาพันธ์ 2561


พนักงานคีย์ข้อมูล part-time รายวัน

...พนักงานคีย์ข้อมูล part-time รายวัน หางาน - บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด พนักงานคีย์ข้อมูล part-time รายวัน Share บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด พนักงานคีย์ข้อมูล part-time รายวัน กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน รายวัน คีย์ข้อมูลทางบัญชี,รายงานสต็อคสินค้า .เพศหญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส. - ป.ตรี สาขา บัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel , word ได้ดี ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด .เลขที่ / หมู่บ้านทิพย์มณฑล แยก ถนนบรมราชชนนี ซอย แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากรุงเทพฯ .เลขที่ ซอยสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซอย ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 21 กุมภาพันธ์ 2561


ผู้ประสานงานทั่วไป

...ผู้ประสานงานทั่วไป หางาน - มูลนิธิเด็ก ผู้ประสานงานทั่วไป Share มูลนิธิเด็ก ผู้ประสานงานทั่วไป กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง ขอบเขต/หน้าที่ของการทำงาน ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา . - . น.- ประสานงานภายใน ภายนอก- เขียนเอกสารใบเบิก/การเงินต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย- งานขายภายใน งานขายภายนอก- ช่วยงานภายในทั่วไป เพื่อสนับสนุนงานสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก- แพ็คของ ห่อของ ส่งไปรษณีย์- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น E-Mail, Microsoft Office, อื่นๆ - อื่น ๆ ตามตกลงในวันสัมภาษณ์งาน .อายุไม่เกิน ปี ไม่จำกัดเพศ.ปวส./ปริญญาตรี .มีประสบการณ์ทำงาน.มีความอดทน แข็งแรง (ไม่ดื่มเหล้า-สูบบุหรี) ซื่อสัตย์, ขยัน, มีทัศนคติที่ดี, ชอบช่วยเหลือผู้อื่น, มีความรับผิดชอบ.ถ้าอยู่ใกล้บริเวณที่ทำงานจะดีมาก (บางพลัด, จรัญสนิทวงศ์, ตลิ่งชัน, พุทธมณฑล สาย ,,,) บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ประกันอุบัติเหตุ. ค่ารักษาพยาบาล สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ถึง ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงหลักฐานการสมัคร.รูป...


กรุงเทพมหานคร 13 กุมภาพันธ์ 2561


ฝ่ายจัดจ้างประสานงาน (หนองแขม บางแค ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ)

...ฝ่ายจัดจ้างประสานงาน (หนองแขม บางแค ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ) หางาน - บริษัท แฮปปี้โฮมบิวเดอร์ จำกัด ฝ่ายจัดจ้างประสานงาน (หนองแขม บางแค ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ) Share บริษัท แฮปปี้โฮมบิวเดอร์ จำกัด ฝ่ายจัดจ้างประสานงาน (หนองแขม บางแค ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ) กุมภาพันธ์ - ระดับเงินเดือน - .เพศหญิง อายุปี ขึ้นไป.วุฒิ ปวช. ปวส. ...


กรุงเทพมหานคร 12 กุมภาพันธ์ 2561