Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โฟร์แมนแผนกเฟอรฺ์นิเจอร์ครัว-

...โฟร์แมนแผนกเฟอรฺ์นิเจอร์ครัว- หางาน - บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด โฟร์แมนแผนกเฟอรฺ์นิเจอร์ครัว Share บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด โฟร์แมนแผนกเฟอรฺ์นิเจอร์ครัว สิงหาคม ระดับเงินเดือน , บาทขึ้นไป - ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้ตามเวลาคุณภาพ - ตรวจสอบปริมาณงานตรวจรับงาน ตาม ผู้บังคับบัญชามอบหมาย .เพศชาย.อายุ - ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีขุึ้นไป. มีประสบการณ์ด้านเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวอย่างน้อย ปี.เน้น หากมีประสบการณ์งานชุดครัวเฟอร์นิเจอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานE-mail janenatedpceramic.com - สอบถาม บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพม,หานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 14 สิงหาคม 2561


Interior Design (มัณฑนากร)1

...ส์ จำกัด Interior Design (มัณฑนากร) Share บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด Interior Design (มัณฑนากร) สิงหาคม ระดับเงินเดือน , บาทขึ้นไป .ออกแบบเขียนแบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เน้นงานชุดครัวเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะ.ประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี.เคลียร์แบบก่อสร้างได้ถูกต้องทันเวลา.รายงานความคืบหน้าโครงการที่ได้รับมอบหมายแก่ผู้บังคับบัญชา.ควบคุมติดตามงานหน้าไซค์งานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงานให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด.ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาได้คิดปริมาณงาน/ประเมินราคาจากแบบของผู้รับเหมาได้.สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้เป็นอย่างดี AUTO CAD & D .เพศชาย,เพศหญิง.อายุ - ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีขุึ้นไป.มีประสบการณ์ ปีขึ้นไป.เน้น หากมีประสบการณ์งานชุดครัวเฟอร์นิเจอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร เงินประกันสังคม,เงืนโปนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงทาง E-mail janenatedpceramic.com - สอบถาม บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขต...


กรุงเทพมหานคร 14 สิงหาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ (Project Sales Manager)1

...สินค้ากับทางสถาปนิก ผู้ออกแบบให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด. ช่วยประสานงานกับจัดซื้อ ฝ่ายบริหารของโครงการ. ช่วยติดตามประเมินผล ตามงานที่ได้รับจากผู้บริหารสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนฝ่ายขาย. ให้ข้อมูลเป้าหมายของทีม อย่างถูกต้องชัดเจน. ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากเกิดปัญหาด้านงานขาย. ตรวจสอบดูแลควบคุมเอกสารต่างๆ ที่ออกสู่ทีมขายสู่ลูกค้า.กำหนดกระบวนการในการจัดทำเอกสารการขายระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย.ควบคุมดูแลตรวจสอบข้อมูลนำเข้าเกี่ยวกับยอดขายข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.ตรวจสอบติดตามกระบวนการผลิตส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า.ตรวจสอบรายงานการขายส่งให้ผู้บังคับบัญชา.ดูแลงานขาย ให้คำ ปรึกษา บริการ ให้กับ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ วางสเปคสินค้า .เพศชาย,เพศหญิง.อายุ - ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีขุึ้นไป.มีความรู้กระตือรื้อร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม.มีประสบการณ์ด้านงานขายก่อสร้าง วัสดุตกแต่งให้กับโครงการ อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สถาปนิก ไม่น้อยกว่า ปี.มีความรู้สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้อย่่างดี กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ,เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานส่งสมัครงานทางอีเมล์ Janenatedpceramic.com - สอบถาม บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขต...


กรุงเทพมหานคร 14 สิงหาคม 2561


พนักงานขับรถผู้บริหาร-

...พนักงานขับรถผู้บริหาร- หางาน - บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร Share บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,-, -ขับรถให้ผู้บริหารครอบครัว-ดูแลรักษา ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ-ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศชาย.อายุ - ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม.-ปริญญาตรี ขึ้นไป . มีประสบการณ์ด้านการขับรถผู้บริหารอย่างน้อย ปี.ไม่สูบบุหรี่.อ่อนน้อมถ่อมตน , มีมารยาทดี พูดจาไพเราะ , มีความซื่อสัตย์, อดทนสูง มีสุขุม ใจเย็น ความละเอียดรอบคอบใส่ใจรายละเอียดการทำงาน.มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลเป็นอย่างดี.มีความรู้เครื่องยนต์ กฎหมายจราจร การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - ...


กรุงเทพมหานคร 10 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการ fi

...เจ้าหน้าที่ธุรการ fi หางาน - บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ f&i Share บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ f&i สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง เจ้าหน้าที่ธุรการ f&i-ประสานงานระหว่างบริษัทกับเจ้าหน้าที่สินเชื่อรถยนต์-งานธุรการ/เอกสารต่างๆ-รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน .ระดับการศึกษา ป.ตรี สาขาตรง ที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ทำงาน ปี.เพศหญิง.สามารถทำงาน เข้างานเช้า ทำงานล่วงเวลาได้.อายุ ปี ขึ้นไป.บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี.ความคิดเชิงบวก.ทำงานรวดเร็ว รอบคอบ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม UnitedHondaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ถนนราชพฤกษฺ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร - # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 09 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่กราฟฟิค ดีไซน์

...เจ้าหน้าที่กราฟฟิค ดีไซน์ หางาน - WANTTOGOTOUR CO.,LTD. เจ้าหน้าที่กราฟฟิค ดีไซน์ Share WANTTOGOTOUR CO.,LTD. เจ้าหน้าที่กราฟฟิค ดีไซน์ สิงหาคม ระดับเงินเดือน จบการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป สาขาเกี่ยวข้องกับกราฟฟิค, สาขาอื่นเพศหญิงไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษใช้งาน Social Media ได้ อาทิ Facebook, Google+, Instagram, Twitter ได้ใช้งานโปรแกรม Photoshop ,Dreamweaver Illustrator ได้ใช้งานโปรแกรมจัดรูปเล่มได้ ใช้งานโปรแกรมตัดต่อภาพ จัดทำ File VEDO ได้ใช้งานโปรแกรม Word Excel ได้จัดทำ File ภาพเคลื่อนไหวได้ถ่ายภาพได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษทำงานเป็นทีม เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี .ป ตรี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม TONYLAMBENZDIDMAAF wanttogotourโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม WANTTOGOTOUR CO.,LTD. โครงการมณธาณี วิลเลจ / ถนนฉิมพลี แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 08 สิงหาคม 2561


ครูสอนเปียโน

...ครูสอนเปียโน หางาน - Kawai Music School Central Plaza Mahachai & Rama ครูสอนเปียโน Share Kawai Music School Central Plaza Mahachai & Rama ครูสอนเปียโน สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,++ (ตามประสบการณ์) สอนเปียโน ร้องเพลงได้เน้นเปียโนแอคคอม .ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ปี.เข้ากับเด็กได้ดี เข้าใจธรรมชาติของเด็ก เล่นกับเด็กได้สนุก.จบดนตรีโดยตรง trinity grade เทียบเท่า.สามารถอ่านโน็ตได้ สมุทรสาคร เงินเดือนOTค่าคอมเครื่องดนตรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aekkaratbโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Kawai Music School Central Plaza Mahachai & Rama เลขที่ หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์รีเจ้นท์ ซอยราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร -- ...


สมุทรสาคร 07 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่ประสานงานขายสาขา เซ็นทรัลมหาชัย-

... Kawai Music School Central Plaza Mahachai & Rama เจ้าหน้าที่ประสานงานขายสาขา เซ็นทรัลมหาชัย สิงหาคม ระดับเงินเดือน + - แนะนำหลักสูตรของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง- แนะนำเครื่องดนตรี- ประสานงานสื่อส่งเสริมการตลาด- ประสานงานกับทางพื้นที่ห้างเซ็นทรัล- ดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียน- ดูแลตารางเรียน ตารางสอน- ประสานงานครู ผู้ปกครองให้เป็นไปตามตารางที่ดูแล .เพศ หญิง อายุไม่เกิน ปี.มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ดี มี service-mind พูดจาไพเราะ รู้กาลเทศะ .วุฒิปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ วุฒิ ป.ว.ส. ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย ปี.สามารถทำงานวันเสาร์ อาทิตย์ได้.เข้าใจ ชอบใช้สื่อ social media ต่าง.รักเด็ก เข้ากับเด็กได้ ใจเย็น.หากมีความรู้ทางด้านดนตรีจะพิจารณาเป็นพิเศษ.หากมีความรู้ทางด้าน program illustrator จะพิจารณาพิเศษ สมุทรสาคร เงินเดือนคอมมิชั่นเครื่องดนตรีคอมมิชั่น course ดนตรีประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aekkaratbโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม Kawai Music School Central Plaza Mahachai & Rama เลขที่ หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์รีเจ้นท์ ซอยราชพฤกษ์ แขวงบางพรม เขต...


สมุทรสาคร 07 สิงหาคม 2561


พนักงานคลังสินค้า

...พนักงานคลังสินค้า หางาน - บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด พนักงานคลังสินค้า Share บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด พนักงานคลังสินค้า สิงหาคม ระดับเงินเดือน , มีเดินทาง , /ด จัดเบิกสินค้าตามออร์เดอร์ตรวจนับสินค้าจัดเรียงสินค้าตามหมู่รับสินค้าเข้าคลัง .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส.ทุกสาขา.สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ได้ดี Excel / Word.สามารถทำงานล่วงเวลาได้.หากมีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีรถจักรยานยนต์ผ่านเกณฑ์ทหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม saopayomโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ , ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลิดเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เลขที่ / หมู่บ้านทิพย์มณฑล แยก ถนนบรมราชชนนี ซอย แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนากรุงเทพฯ , โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 04 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่บัญชีประสานงาน

...เจ้าหน้าที่บัญชีประสานงาน หางาน - บริษัทเคเอ เพาเวอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีประสานงาน Share บริษัทเคเอ เพาเวอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีประสานงาน สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ บันทึกบัญชีลูกหนี้ บันทึกบัญชีเจ้าหน้าที่ ควบคุมบัญชีสต๊อกสินค้า ควบคุมสต๊อกสินค้าหน่วยขาย ตรวจนับสต๊อกสินค้ารายเดือนเพื่อรายงาน งานเปิดใบกำกับภาษีการเงินประจำเดือน งานเอกสารวางบิล-รับเช็คเพื่อรับชำระหนี้จากลูกค้าการออกเอกสารใบสั่งขาย ใบส่งสินค้าให้ลูกค้า บริหารจัดการเบิก-จ่ายเงินสดย่อย .เพศ ชาย-หญิง อายุ - ปี ปวช - ปริญญาตรี สาขา บัญชี ที่เกี่ยวข้อง.มีความซื่อสัตย์ยึดหลักความถูกต้องเป็นสำคัญ.พักอาศัยในเขตพื้นที่ ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน ศาลายา พุทธมณฑล พื้นที่ใกล้เคียง.สามารถบริหารจัดการเบิก-จ่ายเงินสดย่อย .สามารถบันทึกบัญชีลูกหนี้ บันทึกบัญชีเจ้าหน้าที่.สามารถควบคุมบัญชีสต๊อกสินค้า ควบคุมสต๊อกสินค้าหน่วยขาย ตรวจนับสต๊อกสินค้ารายเดือน.สามารถปิดงบภาษีการเงินประจำเดือน.สามารถปฏิบัติงานเอกสารวางบิล-รับเช็คเพื่อรับชำระหนี้จากลูกค้า.สามารถออกเอกสารใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบส่งสินค้าให้ลูกค้า ผ่านระบบโปรแกรมบัญชี(บ้านเชียง) ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร -...


กรุงเทพมหานคร 02 สิงหาคม 2561