Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่การตลาด

...อสารได้ดี พูดอ่านเขียนคะแนนTOEIC700ขึ้นไป5.เพศชาย อายุ ตั้งแต่ 24 ถึง 30 ปี6.มีใบขับขี่สามาถรขับรถยนต์ พร้อมเดินทางพบลูกค้าได้ทั่วไปประเทศ7.บุคคลิกดี สามารถเจรจา พูดคุยกับลูกค้าได้ 8.เดินทางสะดวกมาทำงาน ไม่มาทำงานสาย เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Telesale

...์งานด้านการขาย มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office ได้คล่อง4.มีความสนใจรักในงานการขาย5.ชอบในการติดต่อ พูดคุยกับ บุคคลอื่นๆ เช่นลูกค้าใหม่ๆ 6.สามารถออกต่างจังหวัดได้ในบางโอกาสที่ต้องไปพบลูกค้า เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Energy Solution Sale Engineer (Supv. Manager)

...อที่ดี สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้ระดับดี5.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ การสื่อสาร/เขียน/อ่าน ในระดับดี 6.มีความรู้ความเข้าใจในการคำนวณการใช้พลังงาน การลงทุน/คืนทุน 7.หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Business Development Manager

...ักษะการนำเสนอที่ดี สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้ระดับดี5.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ การสื่อสาร/เขียน/อ่าน ในระดับดี 6.มีรถยนต์ สามารถเดินทางในต่างประเทศได้7.มีความละเอียดรอบคอบ ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Product Marketing ManagerRHVAC

...น/อ่าน ในระดับดี6.มีทักษะความคิดCreate campaignการตลาด โปรโมชั่นที่น่าสนใจ7.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประเมินผลยอดขายผลิตภัณฑ์ สามารถนำมาปรับกลยุทธ์การตลาดได้8.มีความละเอียดรอบคอบ ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยหัวหน้าครัวผุ้ช่วยเชฟ

...เทนเดอร์วิทยาศาสตร์อาหาร/โภชนาการ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชายหญิง อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป2.มีประสบการณ์ครัวอย่างน้อย 1 ปี3.มีใจรักในอาชีพที่ทำงาน4.สามารถสร้างทีมงานควบคุมได้ดี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานครัว

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชายหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป2.มีประสบการณ์ครัวอย่างน้อย 1 ปี(จะได้รับการพิจารณาอนุมัติทันที)3.มีใจรักในอาชีพที่ทำงาน ชอบงานครัว4.สามารถทำงานเป็นกะได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการร้านอาหาร

...ณสมบัติผู้สมัคร 1.ชายหญิง อายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไป2.มีประสบการณ์ในการทำงานบริหารร้านอาหารไม่ต่ำกว่า 2 ปี3.สามารถสร้างทีมงานควบคุมดูแลได้ดี4.มีความคิดสร้างสรรค์เปิดรับระบบใหม่ได้5.มีใจรักในอาชีพงานบริการ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบริการ

.../กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชายหญิง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป2.มีประสบการณ์ครัวอย่างน้อย 1 ปี(จะได้รับการพิจารณาอนุมัติทันที)3.มีใจรักในอาชีพที่ทำงาน ชอบงานบริการ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เชฟหัวหน้าครัว

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี2.มีประสบการณ์ในการทำงานครัวไม่ต่ำกว่า 2 ปี3.มีความเป็นผู้นำ สามารถสร้างทีมงานครัวได้4.สร้างสรรค์เมนูใหม่ 5.มีใจรักในอาชีพงานครัว เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563