Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการเขต ประจำกรุงเทพฯ (เขตตลิ่งชัน) (ต้องการด่วน)1

...ผู้จัดการเขต ประจำกรุงเทพฯ (เขตตลิ่งชัน) (ต้องการด่วน) หางาน - บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการเขต ประจำกรุงเทพฯ (เขตตลิ่งชัน) (ต้องการด่วน) Share บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการเขต ประจำกรุงเทพฯ (เขตตลิ่งชัน) (ต้องการด่วน) พฤษภาคม ระดับเงินเดือน . สรรหารับสมัครสมาชิก. ติดตามการสั่งซื้อของสมาชิก. ให้คำปรึกษาคำแนะนำในการขายสินค้าแก่สมาชิก .เพศหญิง.วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. เทียบเท่าขึ้นไป.อายุตั้งแต่ - ปี.สามารถขับรถยนต์ได้.มีรถยนต์เป็นของตนเอง.มีมนุษยสัมพันธ์ดี.ชอบพบปะพูดคุย.รักอิสระ ชอบความท้าทาย.ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤษภาคม 2561


Call center

...Call center หางาน - บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ ไอที เซอร์วิส จำกัด Call center Share บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ ไอที เซอร์วิส จำกัด Call center พฤษภาคม ระดับเงินเดือน รับ ประสานงานเกี่ยวกับรถยนต์ยี่ห้อ Honda .จบการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง.อายุระหว่าง - ปี.เพศ ชาย- หญิง.สามารถทำงานเป็นกะได้.สามารถใช้โปรแกรม Mocrosoft Office ได้เป็นอย่างดี ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามข้อตกลงของบริษัทฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม cvgitservice -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ ไอที เซอร์วิส จำกัด เลขที่ ซอยนวมินทร์ แยก - แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 04 พฤษภาคม 2561


เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจและคุณภาพ1

... บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจคุณภาพ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .Research หัวข้อต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย.ติดตามงานประสานงานกับหน่วยงานภายนอก.ดูแลด้านการพัฒนามาตรฐานคุณภาพต่างๆในโรงงาน นำเสนอผู้บริหารติดตามงานจนสำเร็จ.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด.หากมีพื้นฐานด้านระบบ ISO,ISO,โครงการคุณภาพอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ .เพศชาย - หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.จบการศึกษาป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย.ประสบการณ์ขั้นตำ่ ปี .สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้สื่อสารได้.สามารถใช้ Excel ได้คล่อง นนทบุรี .ประกันสังคม .โบนัสประจำปี .ค่าทำงานล่วงเวลา OT.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี.การอบรมสัมมนาพัฒนาความรู้.ตรวจสุขภาพประจำปี.ทอ่งเที่ยวประจำปี.ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี.โครงการอื่นๆส่งเสริมด้านสวัสดิการพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ถนน...


นนทบุรี 03 พฤษภาคม 2561


พนักงานฝ่ายผลิต

...พนักงานฝ่ายผลิต หางาน - บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด พนักงานฝ่ายผลิต Share บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด พนักงานฝ่ายผลิต พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ผลิตสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย .ชาย-หญิง.ไม่จำกัดวุฒิ.ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง word Excel.ใช้โปรแกรมเขียนแบบเครื่องกลได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ใช้โปรแกรม AI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายแรงงานพักร้อนประจำปีชุดฟอร์มปีละ ชุดสันทนาการปีละ ครังโบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด ซอยบรมราชชนนี / แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤษภาคม 2561


ช่างเทคนิค

...ช่างเทคนิค หางาน - บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด ช่างเทคนิค Share บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด ช่างเทคนิค พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง เขียนแบบ,ออกแบบวางแผนการผลิตเตรียมการผลิตควบคุมเครื่องตัดเลเซอร์ ประกอบชิ้นงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .ชาย-หญิง /อายุไม่เกิน ปี / ปวช.ขึ้นไป.ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง word ,Excel ,Pothoshop, AI.สามารถใช้โปรแกรม Solidwork Auto Cad ได้ดี.ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายแรงงานพักร้อนประจำปีชุดฟอร์มปีละชุดสันทนาการปีละ ครั้งโบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด ซอยบรมราชชนนี / แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤษภาคม 2561


Sales Executive Sales Coordinator ต่างประเทศ

...Sales Executive Sales Coordinator ต่างประเทศ หางาน - บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด Sales Executive / Sales Coordinator ต่างประเทศ Share บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด Sales Executive / Sales Coordinator ต่างประเทศ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายประสานงานภายในภายนอกองค์กรจัดทำใบเสนอราคาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องจัดทำสื่อช่องทางการตลาดสำหรับลูกค้าต่างประเทศอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .ชาย-หญิง /อายุไม่เกิน ปี / ปวส.ขึ้นไป.ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง word ,Excel ,Pothoshop, AI.มีความสามารถด้าน Online Marketing Graphic Design จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์การขายสินค้าต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง.ภาษาอังกฤษพูด อ่าน เขียน คล่อง ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายแรงงานพักร้อนประจำปีชุดฟอร์มปีละ ชุดสันทนาการปีละ ครังโบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤษภาคม 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

...เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย หางาน - บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย Share บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กรจัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ใบเสนอราคา ใบกำกับภาษีจัดเก็บเอกสารต่างๆที่รับผิดชอบรับงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .ชาย-หญิง.ไม่จำกัดวุฒิ.ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง word Excel Pothoshop.ใช้โปรแกรมเขียนแบบเครื่องกลได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ใช้โปรแกรม AI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายแรงงานพักร้อนประจำปี ฝึกอบรมชุดฟอร์มปีละ ชุดสันทนาการปีละ ครั้งโบนัสประจำปี(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด ซอยบรมราชชนนี / แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤษภาคม 2561


ธุรการ1

... บริษัท ไอซ์แกรนด์ บางใหญ่ จำกัด ธุรการ เมษายน ระดับเงินเดือน .ดูแลงานด้านเอกสารของทุกฝ่ายงานบุคคลภายในบริษัท .ประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้.ทำสรุปรายงานแต่ละประเภทตามแบบฟอร์มของบริษัท . ทำงานวันละ ชม. ตั้งแต่ .-. น. จันทร์-ศุกร์ หยุด ส-อา วันนักขตฤกษ์ (เวลาเข้างานยืดหยุ่นได้). ทำงานที่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เดินทางสะดวก .หญิงอายุ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม., ปวช. ขึ้นไป เทียบเท่า.มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office เช่น Word, Excel อื่น ๆ .มีทักษะในการสื่อสาร.พร้อมเรียนรุ้งานใหม่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน บางรัก กรุงเทพมหานคร วันหยุดพักผ่อนประจำปี, ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- / --]ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานส่งเอกสารมาได้ที่ กลุ่มบริษัทไอซ์แกรนด์ --- ห้องเลขที่ เลขที่ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น ยูนิต ,, A, รีจัสออฟฟิศ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. - สอบถาม บริษัท ไอซ์แกรนด์ บางใหญ่ จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ถนน...


กรุงเทพมหานคร 27 เมษายน 2561


ผู้ช่วยประจำรถบรรทุก1

...ผู้ช่วยประจำรถบรรทุก หางาน - บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด ผู้ช่วยประจำรถบรรทุก Share บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด ผู้ช่วยประจำรถบรรทุก เมษายน ระดับเงินเดือน .ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย.ช่วยเจ้าหน้าที่ขับรถบรรทุกในการขึ้น-ลงสินค้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก ราบรื่น.ทำความสะอาดจุดรับสินค้าที่โรงงานลูกค้าที่บริษัท.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย.ปฏิบัติงานที่บางบัวทอง .เพศชาย อายุ - ปี.จบการศีกษาระดับประถมภาคบังคับ เข้าใจสื่อสารภาษาไทยได้ .มีความขยัน,อดทน,มีความรับผิดชอบ,ปฏิบัติตามกฏระเบียบบริษัทฯได้ นนทบุรี .โบนัสประจำปี .ประกันสังคม .ค่าทำงานล่วงเวลา OT .การอบรมสัมมนาเพือพัฒนาความรู้.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี.ตรวจสุขภาพประจำปี.ท่องเที่ยวประจำปี.ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี .โครงการอื่นๆส่งเสริมด้านสวัสดิการพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบ...


นนทบุรี 23 เมษายน 2561


Online Marketing

...Online Marketing หางาน - บริษัท เบสิค เกียร์ จำกัด Online Marketing Share บริษัท เบสิค เกียร์ จำกัด Online Marketing เมษายน ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ ดูแลการจัดทำ Online Marketing ในสื่อ Social Media ของบริษัทฯ .มีความสนใจในด้าน Online Marketing.สามารถถ่ายรูปได้.ใช้โปรแกรม Photoshop Illustrator / InDesign ได้.ใช้งาน Facebook Line ได้คล่อง ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม basicgear basicgearโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เบสิค เกียร์ จำกัด ซอยบรมราชชนนี ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 20 เมษายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก 53 หน้า หน้าถัดไป >>