Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

โฟร์แมน ผู้ควบคุมงานภูมิทัศน์1

...โฟร์แมน ผู้ควบคุมงานภูมิทัศน์ หางาน - บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด โฟร์แมน / ผู้ควบคุมงานภูมิทัศน์ Share บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด โฟร์แมน / ผู้ควบคุมงานภูมิทัศน์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน . จัดทำแผนงานปลูกต้นไม้ในโครงการ ตลอดจนควบคุมงานคนงานตกแต่งภูมิทัศน์ประจำไซต์งานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้. ประสานงานกับผู้จัดการโครงการผู้รับเหมารายย่อยที่เกี่ยวกับการจัดสวนได้. รายงานการทำงานประจำวันจัดทำเอกสารส่งมอบงานในแต่ละงวด เมื่อสิ้นสุดโครงการได้ .เพศ ชาย อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชสวนประดับ ก่อสร้าง สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถปฎิบัติงานที่ Site งานต่างๆ ภายในกรุงเทพ ปริมณฑล ต่างจังหวัดได้.สามารถอ่านแบบวัดพื้นที่หน้างานกำหนดพื้นที่ที่จะปฏิบัติงานได้.มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานจัดสวนการควบคุมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ - ปี .มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติต่องานที่ดี สามารถทนต่อสภาวะแรงกดดันต่างๆ ได้.มีใบขับขี่ สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตัวเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้โปรแกรมเบื้องต้น เช่น Autocad, Sketch Up, Photoshop ได้ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โบนัส / ประกันสังคม ...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (งานภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์)1

...เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (งานภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์) หางาน - บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (งานภูมิทัศน์ / ภูมิสถาปัตย์) Share บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (งานภูมิทัศน์ / ภูมิสถาปัตย์) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน . ประเมินราคา จากแบบ เพื่อจัดทำ BOQ . ประสานงานกับลูกค้า / ซัพพลายเออร์ / ผู้รับเหมา ทีมงาน .เพศชาย / หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.มีประสบการณ์ในด้านการประเมินราคา จะพิจารณาเป็นพิเศษ.วุฒิ ปวส - ป.ตรี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง.ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานได้ เช่น autocad, word, excel .คล่องตัว สามารถออกพื้นที่หน้างานได้.มีไหวพริบดี กระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานที่ หมู่บ้านอิ่มอัมพร ซอยทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pergolar pergolar.landscapeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด หมู่บ้านอิ่มอัมพร ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ซอยทวีวัฒนา ...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส 1

...เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส หางาน - บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส Share บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง .สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ดี .สามารถบันทึก Stock โดยโปรแกรม Excel ได้ .สามารถปิดงบการเงินด้วยตนเองได้.อื่นๆ .จบการศีกษา ปวส. ป.ตรี สาขาบัญชี-การเงิน .มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินบัญชีอย่างน้อย ปี ขึ้นไป.มีความรู้ภาษาไทยภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานขึ้นไป.สามารถสื่อสารทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นคนละเอียดรอบคอบ.มีความรู้้ด้านภาษีประมวลรัษฏากร นนทบุรี .โบนัสประจำปี .ประกันสังคม .ค่าล่วงเวลาในการทำงาน .ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี .ท่องเที่ยวประจำปี .การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ .ตรวจสุขภาพประจำปี .งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ .โครงการสวัสดิการอื่นๆ ส่งเสริมสวัสดิภาพพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ถนนตลิ่งชัน-...


นนทบุรี 10 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการ 1

... บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, .ประสานงานกับพนักงานขับรถเรื่องกลยุทธ์บริษัทการทำงานประจำวัน.บันทึกรายงานประจำวัน,จัดทำรายงานน้ำมันรายวัน.ใช้โปรแกรมเกี่ยวกับขนส่ง - โลจิสติกส์ในการทำงาน.คีย์ข้อมูลสินค้าเข้า-ออกจากสโตร์.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย - หญิง อายุ - ปี ขึ้นไป.จบการศึกษาป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหาร ,บัญชี อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์การทำงาน ปีขึ้นไป .มีความเข้าใจในการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน(สนทนาเบื้องต้นได้) .ชอบเรียนรู้ มีความกระตือรือร้น สื่อสารกับพนักงานขับรถได้ดี นนทบุรี .โบนัสประจำปี .ประกันสังคม .ค่าล่วงเวลาในการทำงาน .ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี .ท่องเที่ยวประจำปี .การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ .ตรวจสุขภาพประจำปี .งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ .โครงการสวัสดิการอื่นๆ ส่งเสริมสวัสดิภาพพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ถนน...


นนทบุรี 09 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการ 1

... เจ้าหน้าที่ธุรการ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ประสานงานกับแผนกขนส่ง (การทำงานประจำวัน การจ่ายเบี้ยเลี้ยง กลยุทธ์บริษัทฯ) .บันทึกรายงานประจำวัน .จัดทำรายงานระบบขนส่ง (GPS).จัดทำรายงานประจำวัน .คีย์บันทึกข้อมูลสินค้าเข้า-ออกจากสโตร์ .งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย - หญิง อายุ - ปี ขึ้นไป.จบการศึกษาป.ตรี สาขา บริหารการจัดการ บัญชี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับขนส่ง -โลจิสติกส์.มีความเข้าใจในการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น .สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word,Microsoft Excel ได้ .มีมุนษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่องาน นนทบุรี .โบนัสประจำปี .ประกันสังคม .ค่าล่วงเวลาในการทำงาน .ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี .ท่องเที่ยวประจำปี .การอบรมสัมมนาเพื่อพัมนาความรู้ .ตรวจสุขภาพประจำปี .งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ .โครงการสวัสดิการอื่นๆ ส่งเสิรมสวัสดิภาพพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ถนน...


นนทบุรี 08 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขายซิมและมือถือ PC True ในเซเว่น สาขาตลาดเวิลด์มาร์เก็ต (ทวีวัฒนา-

...พนักงานขายซิมและมือถือ PC True ในเซเว่น สาขาตลาดเวิลด์มาร์เก็ต (ทวีวัฒนา- หางาน - บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด พนักงานขายซิมมือถือ PC True ในเซเว่น สาขาตลาดเวิลด์มาร์เก็ต (ทวีวัฒนา Share บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด พนักงานขายซิมมือถือ PC True ในเซเว่น สาขาตลาดเวิลด์มาร์เก็ต (ทวีวัฒนา พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, -ประจำสาขา เชียร์ขาย Sim & Promotion ของ True-จดทะเบียน Application ของลูกค้า ผ่านระบบของ True-เวลาทำงาน .-./.-.น.-ทำงาน วันต่อสัปดาห์ (ไม่สามารถหยุดวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้)-รายงานยอดขายต่อวัน ผ่านทางไลน์-รับลูกค้า ตอบปัญหาเบื้องต้น .เพศชายหญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม.ขึ้นไป สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เบื้ยงต้น พิมพ์ดีดได้.บุคลิกภาพดี .มีใจรักงานขาย บริการ.มีความขยันอดทน.มีความซื่อสัตย์.มีความกล้าแสดงออกใน การพูดเชียร์ขาย ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม-ค่าคอมมิชั่น-KPI-ปรับเงินเดือนประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤศจิกายน 2561


พนักงานช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก (ประจำคลังสินค้าตลิ่งชัน ซอย. สวนผัก 50)-

...พนักงานช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก (ประจำคลังสินค้าตลิ่งชัน ซอย. สวนผัก )- หางาน - บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) พนักงานช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก (ประจำคลังสินค้าตลิ่งชัน ซอย. สวนผัก ) Share บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) พนักงานช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก (ประจำคลังสินค้าตลิ่งชัน ซอย. สวนผัก ) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ...


กรุงเทพมหานคร 06 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขับรถผู้บริหาร-

...พนักงานขับรถผู้บริหาร- หางาน - บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร Share บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, -ขับรถให้ผู้บริหารครอบครัว-ดูแลรักษา ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ-ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศชาย.อายุ - ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม.-ปริญญาตรี ขึ้นไป .มีประสบการณ์ด้านการขับรถผู้บริหารอย่างน้อย ปี.ไม่สูบบุหรี่.อ่อนน้อมถ่อมตน , มีความซื่อสัตย์, อดทนสูง .มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลเป็นอย่างดี.มีความรู้เครื่องยนต์ กฎหมายจราจร การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม,เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงjanenatedpceramic.com - สอบถาม บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพม,หานคร -- โท...


กรุงเทพมหานคร 05 พฤศจิกายน 2561


พนักงานบัญชีสต๊อกสินค้า1

...พนักงานบัญชีสต๊อกสินค้า หางาน - บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด พนักงานบัญชีสต๊อกสินค้า Share บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด พนักงานบัญชีสต๊อกสินค้า พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง .รับผิดชอบตรวจนับสินค้า วัสดุ, อุปกรณ์ .ดูแลการเบิกจ่ายให้กับแผนกต่าง ๆ .จัดระบบการจัดเก็บสินค้า .จัดวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่พร้อมสต๊อกสินค้าคงเหลือ .จัดทำรายงานประจำเดือนปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย,เพศหญิง.อายุ - ปี.การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคลังสินค้า ประสบการณ์การทำงานมากกว่า ปี.สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความชำนาญในโปรแกรม MS Excel.มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี.สามารถทำงานวันเสาร์ได้ .มีความรับผิดชอบมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เ...


กรุงเทพมหานคร 05 พฤศจิกายน 2561


วิศวกรควบคุมงาน (จ.ชลบุรี) 1

... วิศวกรควบคุมงาน (จ.ชลบุรี) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ควบคุมงานก่อสร้างทั้งระบบให้เสร็จตามกำหนดระยะเวลา.แก้ไขปัญหาหน้างานพร้อมรายงานความคืบหน้างานให้บริษัททราบอย่างต่อเนื่อง .ประสานงานกับไฟร์แมนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ .มีความรับผิดชอบต่องานเป็นอย่างดี .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี ขึ้นไป.จบป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาปนิกสาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบประกอบวิชาชีพ .สามารถวางแผนควบคุมงานสถาปัตย์,ระบบไฟฟ้า,งานสุขาภิบาล,ระบบอื่นๆได้เสร็จตามเป้าหมาย.ควบคุมงานโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม .ควบคุมผู้รับเหมาหลักผู้รับเหมาช่วง .จัดทำ BOQ งานต่างๆ เพื่อเสนองานได้ .จัดทำรายงานประจำวัน,ประจำสัปดาห์,ประจำเดือน .จัดทำแผนโครงการอาคารโรงงาน.สามารถให้ Line ระดับอาคารโรงงาน ชลบุรี .ประกันสังคม .โบนัสประจำปี .ค่าทำงานล่วงเวลา OT .ทุนการศึกษาบุตรพนังกานเรียนดี .งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี.การอบรมสัมมนาพัฒนาความรู้.ตรวจสุขภาพประจำปี.ท่องเที่ยวประจำปี.โครงการอื่นๆส่งเสริมด้านสวัสดิภาพพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ถนน...


ชลบุรี 05 พฤศจิกายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก 68 หน้า หน้าถัดไป >>