Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

พนักงานบัญชี (โรงงาน)-

...พนักงานบัญชี (โรงงาน)- หางาน - บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด พนักงานบัญชี (โรงงาน) หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด พนักงานบัญชี (โรงงาน) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - บันทึกข้อมูลการผลิตในระบบ- คำนวณต้นทุนสูญเสียจากการผลิต- ตรวจสอบสินค้า/วัตถุดิบคงคลัง หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาการบัญชี.อายุ - ปี.มีประสบการณ์การทำงาน - ปี.มีมนุษยสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงาน.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน.สามารถปฏิบัติงานที่ โรงงาน อ.บางเลน จ.นครปฐม นครปฐม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aoom_issaraโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ คุณอุ้ม]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ควอเดล โซลูชั่น พริ้นติ้ง จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ซอยพงษ์ศรี ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร - ต่อ คุณอุ้ม โทรสาร - ...


นครปฐม 28 มกราคม 2562


พนักงานตัดต่อวิดีโอ1

...พนักงานตัดต่อวิดีโอ หางาน - บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด พนักงานตัดต่อวิดีโอ หมวด โฆษณา/สิ่งพิมพ์/Creative/ช่างภาพ Share บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด พนักงานตัดต่อวิดีโอ มกราคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ . ตัดต่อรายการลงทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของบริษัท. ตัดต่อสื่อประชาสัมพันธ์ รายการ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน โฆษณา/สิ่งพิมพ์/Creative/ช่างภาพ .เพศ ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.สามารถตัดต่อวิดีโอได้หลากหลายรูปแบบ.สามารถถ่ายวิดีโอได้ด้วย .มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ในการทำงาน.สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมโบนัส (ขึ้นอยู่กับผลงาน)ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pergolar pergolar.landscapeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงขอนัดสัมภาษณ์ได้ที่ โทร. --ส่ง resume แนะนำตัวมายังอีเมล์ที่ให้ไว้ พร้อมด้วย portfolio งานที่เคย เพื่อประกอบการพิจารณา นัดสัมภาษณ์ - สอบถาม บริษัท เพอโกล่าร์ จำกั...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก1

...เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก หางาน - บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก หมวด Web Design/Graphic Design / Admin / Social Network /Facebook / Line Share บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟิก มกราคม ระดับเงินเดือน ตามความสามารถ .ออกแบบงานสิ่งพิมพ์ตามที่ได้รับมอบหมาย. ดูแลกราฟิกเว็บ เพจ สื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆ หมวดงาน Web Design/Graphic DesignAdmin / Social Network /Facebook / Line .เพศ ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป. ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง .ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ค้นหาความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ.มีความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมโบนัส (ขึ้นอยู่กับผลงาน)ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pergolar pergolar.landscapeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด หมู่บ้านอิ่มอัมพร ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ซอยทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีว...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2562


เจ้าหน้าที่บัญชี ระบบ Express1

...เจ้าหน้าที่บัญชี ระบบ Express หางาน - บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี ระบบ Express หมวด บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท เพอโกล่าร์ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี ระบบ Express มกราคม ระดับเงินเดือน . ทำบัญชี รายรับรายจ่ายปิดงบการเงินประจำเดือนได้ออกเอกสารทางด้านบัญชีให้กับลูกค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน, บิลเงินสด, ใบสำคัญรับ-จ่าย, ใบหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ บนระบบ Express.จัดทำรายงานภาษี ภงด , , ภพ. สามารถทำเอกสารเกี่ยวกับภาษีได้ทุกชนิด หมวดงาน บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย ปี.เข้าใจใช้งานระบบบัญชี Express เป็นอย่างดี .สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน.มีมนุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบต่องาน ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ.เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์การตกลง ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมโบนัส (ขึ้นอยู่กับผลงาน)ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม pergolar pergolar.landscapeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2562


Sales Exclusive ด่วน 1

...เสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด Share บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด Sales Exclusive ด่วน มกราคม ระดับเงินเดือน ,.-บาทขึ้นไป .ดูแลงานด้านการขาย เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ แก่ลูกค้าโครงการทั้งฝ่ายสถาปนิก,ผู้รับเหมา,ดีไซเนอร์,ที่ปรึกษาโครงการ ต่าง ๆ .ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร อาทิ ฝ่ายบัญชี, การเงิน, ฝ่ายกราฟฟิค รวมไปถึงฝ่ายจัดส่งคลังสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ.ควบคุมดูแลตรวจสอบข้อมูลเอกสารสินค้านำเข้าเกี่ยวกับยอดขายข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.ตรวจสอบทำรายงานการขายส่งให้ผู้บังคับบัญชาุ.ดูแลงานขาย ให้คำ ปรึกษา บริการ ให้กับ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด .เพศหญิง.อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรีขุึ้นไป.มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอได้เป็นอย่างดี.มีประสบการณ์ด้านงานขายก่อสร้าง วัสดุตกแต่งให้กับโครงการ อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สถาปนิก ไม่น้อยกว่า ปี.สามารถทำงานวันเสาร์ได้.มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความมุ่งมั่น รักในงานขายต้องการความก้าวหน้า.มีความรับผิดชอบมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน โดยมุ่งเน้นผลัพธ์เป็นสำคัญ.มีประสบการณ์ในสายงานโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ ...


กรุงเทพมหานคร 24 มกราคม 2562


ช่างไม้1

...ช่างไม้ หางาน - บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด ช่างไม้ หมวด โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา / Share บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด ช่างไม้ มกราคม ระดับเงินเดือน + .มีประสบการณ์ด้านทำงานไม้ ปี ขึ้นไป .สามารถขัด ตัด ไส ลงสีไม้ เก็บรายละเอียดงานได้ .ทำงานเรียบร้อย ใส่ใจรายละเอียดของงาน หมวดงาน โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปา .เพศชาย - หญิง อายุ - ปี ทุกสัญชาติ.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.มีความละเอียดรอบคอบ .ตรงต่อเวลา ,มีความรับผิดชอบต่องานสูง นนทบุรี .โบนัสประจำปี .ประกันสังคม .ค่าทำงานล่วงเวลา OT .ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน .งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่.การอบรมสัมมนา.การตรวจสุขภาพประจำปี.ท่องเที่ยวประจำปี.โครงการอื่นๆ ส่งเสริมสวัสดิการพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม natkengโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณนัท - - สอบถาม บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี --...


นนทบุรี 23 มกราคม 2562


ประสานงานจัดซื้อ (หนองแขม บางแค ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ)

...ประสานงานจัดซื้อ (หนองแขม บางแค ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ) หางาน - บริษัท แฮปปี้ โฮม บิวเดอร์ จำกัด ประสานงานจัดซื้อ (หนองแขม บางแค ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ) หมวด จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics / ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล Share บริษัท แฮปปี้ โฮม บิวเดอร์ จำกัด ประสานงานจัดซื้อ (หนองแขม บางแค ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ) มกราคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .เพศชาย-หญิง อายุปีขึ้นไป ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com- โทรสอบถามเพื่อสมัครงานได้ที่ - สอบถาม บริษัท แฮปปี้ โฮม บิวเดอร์ จำกัด เลขที่ / ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแคกรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 18 มกราคม 2562


ธุรการฝ่ายทะเบียน

...ธุรการฝ่ายทะเบียน หางาน - บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ธุรการฝ่ายทะเบียน หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / Share บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ธุรการฝ่ายทะเบียน มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ดูแลเรื่องการจดป้ายทะเบียนใหม่ต่อป้าทะเบียนเก่า หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .ระดับการศึกษา ป.ตรี สาขาตรง ที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ทำงาน ปี.เพศหญิง.สามารถทำงาน เข้างานเช้า ทำงานล่วงเวลาได้.อายุ ปี ขึ้นไป.บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี.ความคิดเชิงบวก.ทำงานรวดเร็ว ทำงานล่วงเวลาได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม UnitedHondaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ถนนราชพฤกษฺ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร - # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2562


ช่างประกอบ

...ช่างประกอบ หางาน - บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ช่างประกอบ หมวด ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม / Share บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ช่างประกอบ มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม .วุฒิ ม. ปวช.,ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา.ประสบการทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ.เพศชาย.สามารถทำงาน เข้างานเช้า ทำงานล่วงเวลาได้.อายุ ปี ขึ้นไป.บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี.ความคิดเชิงบวก.ทำงานรวดเร็ว ทำงานล่วงเวลาได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม UnitedHondaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ถนนราชพฤกษฺ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร - # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2562


ธุรการ

...ธุรการ หางาน - บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ธุรการ หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / Share บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ธุรการ มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง คีย์เอกสาร ทำงาน เฉพาะ เสาร์-อาทิตย์ จันทร์ถึงศุกร์ได้ หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .วุฒิ ปวช.,ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา.ใช้โปรแกรม Excel ได้อย่างดี.เพศหญิง/ชาย.สามารถทำงาน เข้างานเช้า ทำงานล่วงเวลาได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม UnitedHondaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ยูไนเต็ด ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ถนนราชพฤกษฺ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร - # โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก 61 หน้า หน้าถัดไป >>