Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ธุรการ 1

... เจ้าหน้าที่ธุรการ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ประสานงานกับแผนกขนส่ง (การทำงานประจำวัน การจ่ายเบี้ยเลี้ยง กลยุทธ์บริษัทฯ) .บันทึกรายงานประจำวัน .จัดทำรายงานระบบขนส่ง (GPS).จัดทำรายงานประจำวัน .คีย์บันทึกข้อมูลสินค้าเข้า-ออกจากสโตร์ .งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย - หญิง อายุ - ปี ขึ้นไป.จบการศึกษาป.ตรี สาขา บริหารการจัดการ บัญชี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับขนส่ง -โลจิสติกส์.มีความเข้าใจในการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้เบื้องต้น .สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word,Microsoft Excel ได้ .มีมุนษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่องาน นนทบุรี .โบนัสประจำปี .ประกันสังคม .ค่าล่วงเวลาในการทำงาน .ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี .ท่องเที่ยวประจำปี .การอบรมสัมมนาเพื่อพัมนาความรู้ .ตรวจสุขภาพประจำปี .งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ .โครงการสวัสดิการอื่นๆ ส่งเสิรมสวัสดิภาพพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ถนน...


นนทบุรี 08 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขายซิมและมือถือ PC True ในเซเว่น สาขาตลาดเวิลด์มาร์เก็ต (ทวีวัฒนา-

...พนักงานขายซิมและมือถือ PC True ในเซเว่น สาขาตลาดเวิลด์มาร์เก็ต (ทวีวัฒนา- หางาน - บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด พนักงานขายซิมมือถือ PC True ในเซเว่น สาขาตลาดเวิลด์มาร์เก็ต (ทวีวัฒนา Share บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด พนักงานขายซิมมือถือ PC True ในเซเว่น สาขาตลาดเวิลด์มาร์เก็ต (ทวีวัฒนา พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, -ประจำสาขา เชียร์ขาย Sim & Promotion ของ True-จดทะเบียน Application ของลูกค้า ผ่านระบบของ True-เวลาทำงาน .-./.-.น.-ทำงาน วันต่อสัปดาห์ (ไม่สามารถหยุดวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้)-รายงานยอดขายต่อวัน ผ่านทางไลน์-รับลูกค้า ตอบปัญหาเบื้องต้น .เพศชายหญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม.ขึ้นไป สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้เบื้ยงต้น พิมพ์ดีดได้.บุคลิกภาพดี .มีใจรักงานขาย บริการ.มีความขยันอดทน.มีความซื่อสัตย์.มีความกล้าแสดงออกใน การพูดเชียร์ขาย ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม-ค่าคอมมิชั่น-KPI-ปรับเงินเดือนประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤศจิกายน 2561


พนักงานช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก (ประจำคลังสินค้าตลิ่งชัน ซอย. สวนผัก 50)-

...พนักงานช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก (ประจำคลังสินค้าตลิ่งชัน ซอย. สวนผัก )- หางาน - บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) พนักงานช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก (ประจำคลังสินค้าตลิ่งชัน ซอย. สวนผัก ) Share บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (Dutch Mill Company Limited) พนักงานช่างซ่อมบำรุง ด่วนมาก (ประจำคลังสินค้าตลิ่งชัน ซอย. สวนผัก ) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ...


กรุงเทพมหานคร 06 พฤศจิกายน 2561


พนักงานขับรถผู้บริหาร-

...พนักงานขับรถผู้บริหาร- หางาน - บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร Share บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, -ขับรถให้ผู้บริหารครอบครัว-ดูแลรักษา ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ-ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศชาย.อายุ - ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม.-ปริญญาตรี ขึ้นไป .มีประสบการณ์ด้านการขับรถผู้บริหารอย่างน้อย ปี.ไม่สูบบุหรี่.อ่อนน้อมถ่อมตน , มีความซื่อสัตย์, อดทนสูง .มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลเป็นอย่างดี.มีความรู้เครื่องยนต์ กฎหมายจราจร การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม,เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงjanenatedpceramic.com - สอบถาม บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพม,หานคร -- โท...


กรุงเทพมหานคร 05 พฤศจิกายน 2561


พนักงานบัญชีสต๊อกสินค้า1

...พนักงานบัญชีสต๊อกสินค้า หางาน - บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด พนักงานบัญชีสต๊อกสินค้า Share บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด พนักงานบัญชีสต๊อกสินค้า พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง .รับผิดชอบตรวจนับสินค้า วัสดุ, อุปกรณ์ .ดูแลการเบิกจ่ายให้กับแผนกต่าง ๆ .จัดระบบการจัดเก็บสินค้า .จัดวัสดุ อุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่พร้อมสต๊อกสินค้าคงเหลือ .จัดทำรายงานประจำเดือนปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย,เพศหญิง.อายุ - ปี.การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคลังสินค้า ประสบการณ์การทำงานมากกว่า ปี.สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความชำนาญในโปรแกรม MS Excel.มีความกระตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี.สามารถทำงานวันเสาร์ได้ .มีความรับผิดชอบมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เ...


กรุงเทพมหานคร 05 พฤศจิกายน 2561


วิศวกรควบคุมงาน (จ.ชลบุรี) 1

... วิศวกรควบคุมงาน (จ.ชลบุรี) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ควบคุมงานก่อสร้างทั้งระบบให้เสร็จตามกำหนดระยะเวลา.แก้ไขปัญหาหน้างานพร้อมรายงานความคืบหน้างานให้บริษัททราบอย่างต่อเนื่อง .ประสานงานกับไฟร์แมนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ .มีความรับผิดชอบต่องานเป็นอย่างดี .เพศชาย อายุระหว่าง - ปี ขึ้นไป.จบป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา สถาปนิกสาขาที่เกี่ยวข้อง มีใบประกอบวิชาชีพ .สามารถวางแผนควบคุมงานสถาปัตย์,ระบบไฟฟ้า,งานสุขาภิบาล,ระบบอื่นๆได้เสร็จตามเป้าหมาย.ควบคุมงานโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม .ควบคุมผู้รับเหมาหลักผู้รับเหมาช่วง .จัดทำ BOQ งานต่างๆ เพื่อเสนองานได้ .จัดทำรายงานประจำวัน,ประจำสัปดาห์,ประจำเดือน .จัดทำแผนโครงการอาคารโรงงาน.สามารถให้ Line ระดับอาคารโรงงาน ชลบุรี .ประกันสังคม .โบนัสประจำปี .ค่าทำงานล่วงเวลา OT .ทุนการศึกษาบุตรพนังกานเรียนดี .งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี.การอบรมสัมมนาพัฒนาความรู้.ตรวจสุขภาพประจำปี.ท่องเที่ยวประจำปี.โครงการอื่นๆส่งเสริมด้านสวัสดิภาพพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ลูกอัดเศษเหล็กไทย จำกัด เลขที่ / หมู่ที่ ถนน...


ชลบุรี 05 พฤศจิกายน 2561


ผู้จัดการโชว์รูม Manager Kitchen (สถานที่ทำงาน สุขุมวิท 36)-

...ายน ระดับเงินเดือน , - ดูแลบริหาร โชว์รูม ประสานงาน กับฝ่ายขาย ,ฝ่ายแบบ ทีมติดตั้ง ให้บรรลุเป้าหมายตามความต้องการของลูกค้า องค์กร - ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานเชิง Operation ของสาขา ให้ สอดคล้อง ตามกลยุทธ์ แผนการขายที่ผู้บริหารต้องการ วางไว้- พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมชุดครัว ให้เป็นไปอย่าง มี ประสิทธิภาพ- วางแผนบริหารยอดขายในแต่ละเดือนให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ- สามารถประสานงานโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงดูแบบห้องครัว ต่าง ๆ ได้ - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่องเรียนรู้งานได้เร็ว มี ความชำนาญในการใช้ซอฟต์แวร์ได้ดี- สามารถออกนอกสถานที่ปฎิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ที่บริษัท ต้องการได้, มีรถยนต์ส่วนตัว- ใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-ได้ .เพศชาย,เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีขุึ้นไป.ประสบการณ์ ปีขึ้นไป.เน้น หากมีประสบการณ์งานชุดครัวเฟอร์นิเจอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้อย่่างดี.สามารถทำงานวันเสาร์ได้ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม DPceramicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขต...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤศจิกายน 2561


โฟร์แมน-

...โฟร์แมน- หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค เจ ก่อสร้าง โฟร์แมน Share ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค เจ ก่อสร้าง โฟร์แมน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง -ควบคุม วางแผนงาน ส่งมอบงาน แก้ไขปัญหาหน้างาน-บริหารจัดการเครื่องมือ-วัสดุอุปกรณ์หน้างาน-ประสานงานผู้ว่าจ้าง ,ซับร่วม ออฟฟิต .ชาย-หญิง อายุ ปีขึ้นไป (ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร).จบปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง.สามารถออกต่างจังหวัดได้.สามารถรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาหน้างาน ให้สำเร็จลุล่วงได้(สำคัญ) กรุงเทพฯ/ปริมณฑล -สิทธิประกันสังคม-วันหยุดตามประเพณี วันต่อปี -สิทธิลาพักร้อน , โบนัสตามผลงาน (ทำงานครบปี)-การปรับขึ้นเงินเดือน (ทำงานครบ ปี) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค เจ ก่อสร้าง เลขที่ ซอยแก้วเงินทอง / ถนนแก้วเงินทอง แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 02 พฤศจิกายน 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC 1

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC ตุลาคม ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา. บริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .อายุไม่เกิน ปี.ทำงานเป็นกะได้.สุขภาพแข็งแรง.จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ . การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม mai_vaidyakula JOB-CRG-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , ...


กรุงเทพมหานคร 30 ตุลาคม 2561


เจ้าหน้าที่ด้านอีคอมเมิร์ซ Digital Online Marteting

...เจ้าหน้าที่ด้านอีคอมเมิร์ซ Digital Online Marteting หางาน - บริษัทธีรสิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง คอนโทรล จำกัด เจ้าหน้าที่ด้านอีคอมเมิร์ซ Digital Online Marteting Share บริษัทธีรสิทธิ เอ็นจิเนียริ่ง คอนโทรล จำกัด เจ้าหน้าที่ด้านอีคอมเมิร์ซ Digital Online Marteting ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ออกแบบ เขียน เว๊บไซด์ วางแผน หาช่องทางการขาย ออนไลน์ * นำเสนอวิธีการใหม่ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ของสินค้าในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เป็นที่รู้จัก เจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กระตุ้นการตลาดให้ยอดขายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ * ประชาสัมพันธ์สินค้าช่องทางออนไลน์ต่างๆ * ดูแลรับผิดชอบเนื้อหาสื่อออนไลน์ .ปวช.ขึ้นไปทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีประสบการ์ณการทำงานทางด้านออนไลน์.สามารถทำรูปกราฟฟิก ทำวีดีโอได้.สามารถเขียน ออกแบบเว๊บไซด์ได้ .มีความรู้ทางด้านงานช่าง เครื่องมือช่าง อุปกรณ์ไฟฟ้า โรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้.สามารถรับผิดชอบงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด.มีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีทักษะด้านการสื่อสาร ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ละเอียดรอบคอบ.มีบุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 22 ตุลาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก 53 หน้า หน้าถัดไป >>