Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

3D Visualizer

... 1.จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง2.มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป3.มีความเข้าใจงาน อ่านแบบเป็น เข้าใจแบบ 2 มิติแบบร่าง4.มีความรับผิดชอบ ส่งงานตรงต่อเวลา5.มีความคิดสร้างสรรค์ ตั้งใจ พยายามเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ อยู่เสมอ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ดราฟแมน หรือ พนักงานเขียนแบบ

...ที่เกี่ยวข้องกับงานได้ เช่น autocad, Sketchup, word, excel2.จบการศึกษาระดับ ปวช / ปวส ในสาขาที่เกี่ยวข้อง3.มีมนุษณ์สัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบงาน4.มีความขยัน อดทน มีน้ำใจ5.เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ฝ่ายขายและปฏิบัติการ

...่อกำหนดการขายรับผิดชอบการทำงานของมัคคุเทศก์ หมวดงาน ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่กราฟฟิค ดีไซน์

... หมวดงาน โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่แผนก เว็บไซต์

...พิจารณาเป็นพิเศษ หมวดงาน โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวWeb Design/Graphic Design คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่แผนกการศึกษาต่างประเทศ

... หมวดงาน โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยวส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ฝ่ายหัวหน้าทัวร์

...าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในโปรแกรมการเดินทาง หมวดงาน โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขายทัวร์

... หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Guide

...กท่องเที่ยวของประเทศตนเองเที่ยวประเทศตนเอง หมวดงาน โรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึษา ปริญญาตรี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ขายตั๋วเครื่องบิน

...งาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดโรงแรม/ล่าม/ไกด์/มัคคุเทศก์/งานท่องเที่ยว คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการท่องเที่ยว สาขาอื่น เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563