Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

Technical Sales Representative (ตัวแทนฝ่ายขายโคนม)

...ารณ์ก็ได้ รักงานด้านการขาย3.ฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี เขียนภาษาอังกฤษได้พอใช้ 4.สามารถเดินทางพักค้างคืนตามพื้นที่ต่างๆได้5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word, Microsoft Excel,Microft Powerpoint Internet เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Technical Sales Representative (Feedmill Area) (ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิค)

...าหารมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ3.ฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี เขียนภาษาอังกฤษได้พอใช้ 4.สามารถเดินทางพักค้างคืนตามพื้นที่ต่างๆได้5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word, Microsoft Excel,Microft Powerpoint Internet เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


สัตวบาล (ประจำฟาร์มสุกรไก่เนื้อและไก่ไข่)

... หมวดงาน เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง/เหมืองแร่ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าทีฝ่ายบุคคล

...ร2.ขับรถยนต์ได้3.มีความรอบคอบสามารถทำงานเป็น teamwork ทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5.สามารถใช้โบรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word , Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint Internet เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ครูสอนพิเศษ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ IE ระดับชั้นม.3

...นจบทางสาขาวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกียวข้อง ระดับปริญญาตรีขึ้นไป3.มีความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ IE ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 เป็นอย่างดี4.มีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ5.มีวุฒิภาวะ มีวิธีรับมือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี6.บ้านอยู่ละแวกพุทธมณฑลสาย 2, สาย 3, สาย 4, ศาลายา, เขตทวีวัฒนา, เขต...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

...ุ 25 ปีขึ้นไป 3.วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง 4.มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานโรงงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 5.มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า สามารถเดินสายไฟ ซ่อมแซม ตรวจสอบ แก้ไขได้ 6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Sales Manager (Feedmill) (ผู้จัดการฝ่ายขาย)

...ตว์ มาก่อน อย่างน้อย 2 ปี 3.ฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี เขียนภาษาอังกฤษได้พอใช้ 4.สามารถเดินทางพักค้างคืนตามพื้นที่ต่างๆได้5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word, Microsoft Excel,Microft Powerpoint Internet เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Assistant Product Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์)

... เคยทำงานด้านผลิตภัณฑ์มาก่อน3.ฟัง พูด อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี เขียนภาษาอังกฤษได้พอใช้ 4.สามารถเดินทางพักค้างคืนตามพื้นที่ต่างๆได้5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word, Microsoft Excel,Microft Powerpoint Internet เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting)

...พที่คล่องตัว มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถควบคุมอารมณ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้6.มีความสามารถในการประสานงาน7.มีความสามารถในการสื่อสาร8.มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ๆ 9.มีความสามารถในการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างแอร์

...ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์งาน Part-time/นักศึกษาฝึกงาน คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย อายุ ระหว่าง 25-35 ปี2.ไม่จำกัดวุฒิ3.มีวุฒิภาวะ มีวิธีรับมือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี4.มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ5.บ้านอยู่ละแวกพุทธมณฑลสาย 2, สาย 3, สาย 4, เขตทวีวัฒนา, เขต...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563