Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตตลาดยอด แขวงตลาดยอด กรุงเทพมหานคร

พนักงานเสริฟ

...พนักงานเสริฟ หางาน - บริษัท พีทูเอ็น เดสติเนชั่นส์ จำกัด - พนักงานเสริฟ บริษัท พีทูเอ็น เดสติเนชั่นส์ จำกัด พนักงานเสริฟ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน +ทิป พนักงานเสริฟ ชาย - หญิง Roof Bar ในโรงแรม ย่านถนนข้าวสาร เขตพระนคร ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ .ชาย - หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม ขึ้นไป.มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีบุคลิคมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์.สามารถทำงานกะ กลางคืนได้ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร คอมมิชชั่นจากทางร้าน ทิปจากลูกค้า ประกันสังคม โบนัส ตามอายุงานผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร ด่วน ที่ Roof Bar ชั้น โรงแรม เซนเตอร์พอย พลาซ่า ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา . - . น. - สอบถาม บริษัท พีทูเอ็น เดสติเนชั่นส์ จำกัด , ชั้น ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 25 พฤศจิกายน 2559


แคชเชียร์

...แคชเชียร์ หางาน - บริษัท พีทูเอ็น เดสติเนชั่นส์ จำกัด - แคชเชียร์ บริษัท พีทูเอ็น เดสติเนชั่นส์ จำกัด แคชเชียร์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน +ทิป แคชเชียร์ Roof Bar ภายในโรงแรม ย่านถนนข้าวสาร เขตพระนคร ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ .ชาย- หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ปวช ขึ้นไป.พูด- อ่า่น - เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความซื้อสัตย์สุจริต มีบุคคลค้ำประกัน.มีประสบการ์ทำงานระบบ POS จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานกะกลางคืนได้.มีมนุษสัมพันธ์ดี พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร เงินคอมมิชชั่นจากจากร้าน เงินทิปจากลูกค้า ประกันสังคม โบนัส ตามผลงานอายุการทำงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร ด่วน ที่ Roof Bar ชั้น โรงแรมเซนเตอร์พ้อย พลาซ่า ถนนข้าวสาร เขตพระนคร เฉพาะช่วงเวลา . - . น. - สอบถาม บริษัท พีทูเอ็น เดสติเนชั่นส์ จำกัด , ชั้น ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 25 พฤศจิกายน 2559


บาร์เทนเดอร์

...บาร์เทนเดอร์ หางาน - บริษัท พีทูเอ็น เดสติเนชั่นส์ จำกัด - บาร์เทนเดอร์ บริษัท พีทูเอ็น เดสติเนชั่นส์ จำกัด บาร์เทนเดอร์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน +ทิป บาร์เทนเดอร์ Roof Bar ในโรงแรมย่านถนนข้าวสาร เขตพระนครลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ .วุฒิ ม ขึ้นไป.มีประกาศนียบัตร การเป็นบาร์เทนเดอร์.ชาย - หญิง อายุ ปีขึ้นไป.มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ .สามารถทำงานกะกลางคืนได้.มีความสามารถ ภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร คอมมิชชั่นจากทางร้าน ทิปรวมจากลูกค้า ประกันสังคม โบนัสตามผลงานอายุงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร ด่วนที่ Roof Bar ชั้น โรงแรม เซนเตอร์พอย พลาซ่า ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา . - . น. - สอบถาม บริษัท พีทูเอ็น เดสติเนชั่นส์ จำกัด , ชั้น ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 25 พฤศจิกายน 2559


พนักงานรักษาความปลอดภัย

...พนักงานรักษาความปลอดภัย หางาน - บริษัท พีทูเอ็น เดสติเนชั่นส์ จำกัด - พนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัท พีทูเอ็น เดสติเนชั่นส์ จำกัด พนักงานรักษาความปลอดภัย พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน +ทิป พนักงานรักษาความปลอดภัย Roof Bar ภายในโรงแรมย่านถนนข้าวสาร เขตพระนคร ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม ขึ้นไป.มีความซื่อสัตย์ สุจริต.สามารถทำงานกะกลางคืนได้.สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร คอมมิชชั่นจากทางร้าน ทิปรวมจากทางร้าน ประกันสังคม โบนัสตามผลงานละอายุงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร ด่วนที่ Roof Bar ชั้น โรงแรมเซนเตอร์พอย พลาซ่า ได้ตั้งแต่เวลา . - . น. - สอบถาม บริษัท พีทูเอ็น เดสติเนชั่นส์ จำกัด , ชั้น ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 25 พฤศจิกายน 2559


แม่บ้าน

...แม่บ้าน หางาน - บริษัท พีทูเอ็น เดสติเนชั่นส์ จำกัด - แม่บ้าน บริษัท พีทูเอ็น เดสติเนชั่นส์ จำกัด แม่บ้าน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน +ทิป แม่บ้านทำความสะอาดร้านอาหาร ภายในโรงแรม ย่าน ถนนข้าวสาร เขตพระนคร .ชาย - หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ป. ขึ้นไป.มีมนุษยสัมพันธืดี ขยัน ซื่่อสัตย์ สุจริต.รักความสะอาด มีระเบียบ วินัย.สามารภทำงานกะ กลางคืนได้ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร คอมมิชชั่นจากทางร้าน ทิปจากลูกค้า ประกันสังคม โบนัส ตามอายุงานผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครด้วยตนเอง ด่วน ที่ Roof Bar ชั้น โรงแรม เซนเตอร์พอย พลาซ่า ตั้งแต่เวลา . - . น. - สอบถาม บริษัท พีทูเอ็น เดสติเนชั่นส์ จำกัด , ชั้น ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 25 พฤศจิกายน 2559


Account Executive

...Account Executive แก้ปัญหาเฉพาะหน้าของลูกค้า Production ต่างๆ วิเคราะห์การตลาดยอดขาย วางแผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการขาย ประสานงานกับลูกค้าเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าองค์กร แผนกต่างๆในองค์กร บริหารการทำงานให้ลุล่วงตามสัญญา ควบคุมผลกำไร ขาดทุน ตลอดกิจกรรมที่ทำ นำเสนอผลงานบริษัท รวบรวมข้อมูลการประชุมกับลูกค้า เพื่อนำมาประสานงานกับทีมงานฝ่ายต่างๆ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า กระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ เงินเดือน สวัสดิการ . ประกันสังคม . ประกันสุขภาพ . ประกันอุบัติเหตุ . เครื่องแบบพนักงาน . คอมมิชชั่น (บางตำแหน่ง) . โบนัสประจำปี . เงินช่วยเหลือต่างๆ อาทิ งานแต่ง ลูกคนแรก งานบวช เสียชีวิต เป็นต้น . ฝึกอบรม . สัมนาต่าง . งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี : .เพศชายหญิง อายุ ปี.ประสบการณ์ปี.ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา.ทักษะภาษาอังกฤษดี.มีทักษะการเจรจาต่อรองแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.บุคลิกภาพมนุษย์สัมพันธ์ดี.มีความคิดสร้างสรรค์ ความมุ่งมั่น กระตือรือร้น มีทัศนดติที่ดีในการทำงาน.สามารถขับขี่รถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. กรุงเทพมหานคร. สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัทฯ . ส่งจดหมายสมัครงาน . สมัครผ่าน www.jobth.com . สมัครทาง e mail : hronecar.com,jitladaonecarteam.com บริษัท วันทูคาร์ จำกัด : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารปัญจธานี ชั้น ถ.นนทรีแขวงช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร : Fax : onecar.com : กันยายน ...


กรุงเทพมหานคร 25 กันยายน 2555


Marketing Section Manager

...Marketing Section Manager ตำแหน่ง:MarketingSectionManager-จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันอนาคต-ติดตาข้อมูลข่าวสารด้านการนำเข้าส่งออกสิทธิประโยชน์ต่างๆ-วิเคราะห์แผนการตลาดยอดขายรายเดือนอาคารUM(ติดairportlinkสถานีรามคำแหง)กรุงเทพมหานครเงินเดือนตามตกลงเพศชายหญิงอายุตั้งแต่ปีขึ้นไปวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปด้านการตลาด,เศรษฐศาสตร์มีประสบการณ์ในสายงาน-ปีสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ,มีความรู้เรื่องระบบISO,,หากมีประสบการณ์ด้านท่าเรือ,นำเข้าส่งออก.โลจิสติกส์จะได้รับการพิจารณาเป็นเพิเศษวิธีการสมัคร-สมัครผ่านJobThai.com(Clickที่ปุ่ม...


กรุงเทพมหานคร 11 เมษายน 2555


ผู้จัดการฝ่ายขายภาคใต้

...ผู้จัดการฝ่ายขายภาคใต้ บริหารจัดการงานด้านการตลาดยอดขายดูแลพนักงานขายPCในห้างร้านในพื้นที่ภาคใต้เงินเดือน,,(ตามตกลง)สวัสดิการรายได้ดี,โอที,เบี้ยขยัน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ค่าอาหารเงินกองทุน,โบนัส,กาแฟฟรี,ค่าIncentive,ทุนการศึกษาบุตร(สำหรับระดับเจ้าหน้าที่สำนักงานหยุดทุกเสาร์ที่เสาร์ที่):.เพศชาย.อายุปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความรอบคอบ.สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์อบรมที่บริษัทฯสำนักงานใหญ่(มหาชัยเมืองใหม่)ได้.มีรถยนต์เป็นของตนเอง.การทำงานมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันหมายเหตุ:กรณีสัมภาษณ์งานผู้สมัครสามารถเดินทางเข้ามาสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ที่สมุทรสาครได้พื้นที่ในภาคใต้สุราษฎร์ธานีสมัครด้วยตนเองที่บริษัทส่งประวัติพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์สมัครงานทางOnlineของjobth.comได้บริษัทลี้กิจเจริญแสงจำกัด:คุณมาลินีสวามิภักดิ์หมู่ตำบลนาดีอำเภอเมืองสมุทรสาคร:ต่อFax:http:lightingthai.com:มีนาคม...


สุราษฎร์ธานี 17 มีนาคม 2555


ผู้จัดการฝ่ายขายภาคตะวันออก

...ผู้จัดการฝ่ายขายภาคตะวันออก บริหารจัดการงานด้านการตลาดยอดขายดูแลพนักงานขายPCในห้างร้านในพื้นที่ภาคตะวันออกเงินเดือน,,(ตามตกลง)สวัสดิการรายได้ดี,โอที,เบี้ยขยัน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ค่าอาหารเงินกองทุน,โบนัส,กาแฟฟรี,ค่าIncentive,ทุนการศึกษาบุตร(สำหรับระดับเจ้าหน้าที่สำนักงานหยุดทุกเสาร์ที่เสาร์ที่):.เพศชาย.อายุปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความรอบคอบ.สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์อบรมที่บริษัทฯสำนักงานใหญ่(มหาชัยเมืองใหม่)ได้.มีรถยนต์เป็นของตนเอง.การทำงานมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันภาคตะวันออกชลบุรีสมัครด้วยตนเองที่บริษัทรถประจำทาง,ปอ,ปอลงมหาชัยเมืองใหม่(นั่งมอร์เตอร์ไซด์เข้ามาที่บริษัทฯ)ส่งประวัติพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์สมัครงานทางOnlineของjobth.comได้บริษัทลี้กิจเจริญแสงจำกัด:คุณมาลินีสวามิภักดิ์หมู่ตำบลนาดีอำเภอเมืองสมุทรสาคร:ต่อFax:http:lightingthai.com:มีนาคม...


ชลบุรี 17 มีนาคม 2555


ผู้จัดการฝ่ายขายภาคกลาง

...ผู้จัดการฝ่ายขายภาคกลาง บริหารจัดการงานด้านการตลาดยอดขายดูแลพนักงานขายPCในห้างร้านในพื้นที่ภาคกลางเงินเดือน,,(ตามตกลง)สวัสดิการรายได้ดี,โอที,เบี้ยขยัน,ชุดฟอร์มพนักงาน,ค่าอาหารเงินกองทุน,โบนัส,กาแฟฟรี,ค่าIncentive,ทุนการศึกษาบุตร(สำหรับระดับเจ้าหน้าที่สำนักงานหยุดทุกเสาร์ที่เสาร์ที่):.เพศชาย.อายุปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความรอบคอบ.สามารถเดินทางมาสัมภาษณ์อบรมที่บริษัทฯสำนักงานใหญ่(มหาชัยเมืองใหม่)ได้.มีรถยนต์เป็นของตนเอง.การทำงานมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันภาคกลางสมุทรสาครสมัครด้วยตนเองที่บริษัทรถประจำทาง,ปอ,ปอลงมหาชัยเมืองใหม่(นั่งมอร์เตอร์ไซด์เข้ามาที่บริษัทฯ)ส่งประวัติพร้อมเอกสารการสมัครงานมาทางไปรษณีย์สมัครงานทางOnlineของjobth.comได้บริษัทลี้กิจเจริญแสงจำกัด:คุณมาลินีสวามิภักดิ์หมู่ตำบลนาดีอำเภอเมืองสมุทรสาคร:ต่อFax:http:lightingthai.com:มีนาคม...


สมุทรสาคร 17 มีนาคม 2555


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 จาก 7 หน้า หน้าถัดไป >>