Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตตลาดยอด แขวงตลาดยอด กรุงเทพมหานคร

พนักงานขายและการตลาด (Sales Marketing Officer)

...พนักงานขายและการตลาด (Sales Marketing Officer) หางาน - บริษัท ดั้งเดิม จำกัด พนักงานขายการตลาด (Sales & Marketing Officer) Share บริษัท ดั้งเดิม จำกัด พนักงานขายการตลาด (Sales & Marketing Officer) ตุลาคม - ระดับเงินเดือน ตามตกลง .- พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร - เงินเดือนประจำ- โบนัสประจำปี- ค่ารักษาพยาบาล- ประกันสังคม- เซอร์วิสชาร์จ- เบี้ยขยัน- หอพักพนักงาน- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- ชุดฟอร์มพนักงาน- ค่าอาหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- # -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ รถเมล์ที่ผ่านหน้ากองฉลาก สาย ,,,,, - สอบถาม บริษัท ดั้งเดิม จำกัด ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - # -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 02 ตุลาคม 2560


บาร์เทนเดอร์ (Bartender)

...บาร์เทนเดอร์ (Bartender) หางาน - บริษัท ดั้งเดิม จำกัด บาร์เทนเดอร์ (Bartender) Share บริษัท ดั้งเดิม จำกัด บาร์เทนเดอร์ (Bartender) ตุลาคม - ระดับเงินเดือน ตามตกลง .- พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร - เงินเดือนประจำ- โบนัสประจำปี- ค่ารักษาพยาบาล- ประกันสังคม- เซอร์วิสชาร์จ- เบี้ยขยัน- หอพักพนักงาน- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- ชุดฟอร์มพนักงาน- ค่าอาหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- # -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ รถเมล์ที่ผ่านหน้ากองฉลาก สาย ,,,,, - สอบถาม บริษัท ดั้งเดิม จำกัด ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - # -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 02 ตุลาคม 2560


วิศวกรระบบ (ME) (System Engineering)

...วิศวกรระบบ (ME) (System Engineering) หางาน - บริษัท ดั้งเดิม จำกัด - วิศวกรระบบ (M&E) (System Engineering) บริษัท ดั้งเดิม จำกัด วิศวกรระบบ (M&E) (System Engineering) สิงหาคม - ระดับเงินเดือน ตามตกลง .- พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร - เงินเดือนประจำ- โบนัสประจำปี- ค่ารักษาพยาบาล- ประกันสังคม- เซอร์วิสชาร์จ- เบี้ยขยัน- หอพักพนักงาน- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- ชุดฟอร์มพนักงาน- ค่าอาหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- # -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ รถเมล์ที่ผ่านหน้ากองฉลาก สาย ,,,,, - สอบถาม บริษัท ดั้งเดิม จำกัด ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - # -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 31 สิงหาคม 2560


พนักงานต้อนรับ (Guest Relation Officer)

...พนักงานต้อนรับ (Guest Relation Officer) หางาน - บริษัท ดั้งเดิม จำกัด - พนักงานต้อนรับ (Guest Relation Officer) บริษัท ดั้งเดิม จำกัด พนักงานต้อนรับ (Guest Relation Officer) สิงหาคม - ระดับเงินเดือน ตามตกลง .- พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร - เงินเดือนประจำ- โบนัสประจำปี- ค่ารักษาพยาบาล- ประกันสังคม- เซอร์วิสชาร์จ- เบี้ยขยัน- หอพักพนักงาน- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- ชุดฟอร์มพนักงาน- ค่าอาหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- # -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ รถเมล์ที่ผ่านหน้ากองฉลาก สาย ,,,,, - สอบถาม บริษัท ดั้งเดิม จำกัด ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - # -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 27 สิงหาคม 2560


พนักงานทำความสะอาด (Guest Room Attendant)

...พนักงานทำความสะอาด (Guest Room Attendant) หางาน - บริษัท ดั้งเดิม จำกัด - พนักงานทำความสะอาด (Guest Room Attendant) บริษัท ดั้งเดิม จำกัด พนักงานทำความสะอาด (Guest Room Attendant) สิงหาคม - ระดับเงินเดือน ตามตกลง .- พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร - เงินเดือนประจำ- โบนัสประจำปี- ค่ารักษาพยาบาล- ประกันสังคม- เซอร์วิสชาร์จ- เบี้ยขยัน- หอพักพนักงาน- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- ชุดฟอร์มพนักงาน- ค่าอาหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- # -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ รถเมล์ที่ผ่านหน้ากองฉลาก สาย ,,,,, - สอบถาม บริษัท ดั้งเดิม จำกัด ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - # -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 24 สิงหาคม 2560


วิศวกรโยธา (Engineer)1

...วัสดุ ในแผนกให้พร้อมสำหรับปฏิบัติงานดูแลให้ใช้อย่างเหมาะสม.ควบคุมการใช้งานวัสดุของช่างแผนกที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างประหยัด ถูกต้อง.ทำแผน ทำแบบ ชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการทำงาน ตามความจำเป็น ให้กับช่างแผนกต่างๆที่รับผิดชอบ เพื่อให้ช่างดำเนินงานของแต่ละแผนกได้อย่างถูกต้อง.ประมาณการวัสดุที่ต้องใช้ ดำเนินการเปิดใบสั่งซื้อ โดยประสานงานผ่านทางแผนกจัดซื้อ .ประสานงานกับแผนกจัดซื้อ เรื่องข้อกำหนดของวัสดุที่ต้องใช้ในแต่ละงาน.ประเมินการทำงานของพนักงานในแผนกรายเดือน.ประสานงานกับแผนกอื่นๆ ในกรณีที่ต้องการให้ช่วยเหลือในงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง .-เพศชาย .อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรโยธา สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง โครงสร้าง งานระบบ อย่างน้อย ปีขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรม CAD, Microsoft Office ( Ms. Word , Excel ) ได้เป็นอย่างดี .มีใบประกอบวิชาชีพ ( กว.) พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร - เงินเดือนประจำ- โบนัสประจำปี- ค่ารักษาพยาบาล- ประกันสังคม- เซอร์วิสชาร์จ- เบี้ยขยัน- หอพักพนักงาน- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- ชุดฟอร์มพนักงาน- ค่าอาหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- # -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ รถเมล์ที่ผ่านหน้ากองฉลาก สาย ,,,,, - สอบถาม บริษัท ดั้งเดิม จำกัด ถนนข้าวสาร แขวง...


กรุงเทพมหานคร 22 สิงหาคม 2560


ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม-

...รฝึกอบรม ทั้งจากภายในภายนอกองค์การคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาในวิชาซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารองค์การ เป็นต้น- มีความรู้ความสามารถประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารโครงการฝึกอบรม- มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการประเมินโครงการฝึกอบรม- มีความเป็นผู้นำมีทักษะในการบริหาร- มีทักษะการสัมพันธ์กับผู้อื่น ทั้งในระดับล่างจนระดับบนสุดขององค์การ- มีความสามารถในการสื่อสารทั้งในรูปของการเขียนการพูด- มีความรับผิดชอบความกระตือรือร้นในการทำงาน- มีความคิดสร้างสรรค์ .เพศชาย / หญิง.อายุ - ปี.ปริญญาตรีสาขาทรัพยากรมนุษย์ / การจัดการ / จิตวิทยาสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมพัฒนาหลักสูตร ปีขึ้นไป.มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร.สามารถใช้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ MS Officeได้คล่อง.มีภาวะการเป็นผู้นำ.บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการขององค์กรได้ พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร - เงินเดือนประจำ- โบนัสประจำปี- ค่ารักษาพยาบาล- ประกันสังคม- เซอร์วิสชาร์จ- เบี้ยขยัน- หอพักพนักงาน- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- ชุดฟอร์มพนักงาน- ค่าอาหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- # -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ รถเมล์ที่ผ่านหน้ากองฉลาก สาย ,,,,, - สอบถาม บริษัท ดั้งเดิม จำกัด ถนนข้าวสาร แขวง...


กรุงเทพมหานคร 20 สิงหาคม 2560


ผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant Manager)

...ผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant Manager) หางาน - บริษัท ดั้งเดิม จำกัด - ผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant Manager) บริษัท ดั้งเดิม จำกัด ผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant Manager) สิงหาคม - ระดับเงินเดือน ตามตกลง .- พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร - เงินเดือนประจำ- โบนัสประจำปี- ค่ารักษาพยาบาล- ประกันสังคม- เซอร์วิสชาร์จ- เบี้ยขยัน- หอพักพนักงาน- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- ชุดฟอร์มพนักงาน- ค่าอาหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- # -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ รถเมล์ที่ผ่านหน้ากองฉลาก สาย ,,,,, - สอบถาม บริษัท ดั้งเดิม จำกัด ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - # -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 19 สิงหาคม 2560


Sales Manager ขายอุปกรณ์iระบบ GPS (บ.ในเครือ) ด่วนมาก1

...Sales Manager ขายอุปกรณ์iระบบ GPS (บ.ในเครือ) ด่วนมาก หางาน - บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด - Sales Manager ขายอุปกรณ์iระบบ GPS (บ.ในเครือ) ด่วนมาก บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด Sales Manager ขายอุปกรณ์iระบบ GPS (บ.ในเครือ) ด่วนมาก สิงหาคม ระดับเงินเดือน , - , บาท ไม่ร่วมค่าคอมมิชชั่น .วางแผนกลยุทธการขายการตลาด.วางแผนการประเมินยอดขายประจำเดือนให้บรรลุเป้าหมาย.รับผิดชอบการตั้งยอดขายในแต่ละปี มีการวิเคราะห์ตลาดยอดขาย.วางแผนการจัดโปรโมชั่นสินค้า ,ส่งเสริมการขายงาน Event ต่างๆ.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .ชาย / หญิง.อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการขาย,การตลาด,การบริหาร สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะความเป็นผู้นำทีม มีประสบการณ์บริหารทีมงานอย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีรถยนต์ส่วนตัว ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ เป็นครั้งคราว.หากมีประสบการณ์บริหารทีมงาน ด้านธุรกิจระบบ GPS จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ.ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา . - . น ประจำที่อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม .บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่าย กล่องรับสัญญาณระบบ GPS ติดตามในรถยนต์,รถบรรทุก รถหัวลาก บางรัก กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobtha...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


กุ๊กผู้ช่วยกุ๊ก (Commis ICook Assistant)

...กุ๊กผู้ช่วยกุ๊ก (Commis ICook Assistant) หางาน - บริษัท ดั้งเดิม จำกัด - กุ๊ก,ผู้ช่วยกุ๊ก (Commis I,Cook Assistant) บริษัท ดั้งเดิม จำกัด กุ๊ก,ผู้ช่วยกุ๊ก (Commis I,Cook Assistant) สิงหาคม - ระดับเงินเดือน ตามตกลง .- พระนคร(ราชดำเนิน) กรุงเทพมหานคร - เงินเดือนประจำ- โบนัสประจำปี- ค่ารักษาพยาบาล- ประกันสังคม- เซอร์วิสชาร์จ- เบี้ยขยัน- หอพักพนักงาน- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- ชุดฟอร์มพนักงาน- ค่าอาหาร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- # -, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ รถเมล์ที่ผ่านหน้ากองฉลาก สาย ,,,,, - สอบถาม บริษัท ดั้งเดิม จำกัด ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร - # -, - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก 7 หน้า หน้าถัดไป >>