Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตตลาดบางเขน แขวงตลาดบางเขน กรุงเทพมหานคร

เลขาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ1

...เลขาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หางาน - บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด เลขาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Share บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด เลขาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กันยายน ระดับเงินเดือน - .ปฏิบัติงานด้านเลขานุการ เช่น จัดทำรายงานการประชุม บันทึก รายงาน ร่างเอกสารต่างๆ.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง.จบปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์งานเลขานุการ อย่างน้อย ปี ขึ้นไป.สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด / ซอยวิภาวดีรังสิต แยก ถนนวิภาวดี แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร -,- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 20 กันยายน 2561


ธุรการประสานงาน-

...ธุรการประสานงาน- หางาน - บริษัท ประเสริฐสินคอนสตรัคชั่น จำกัด ธุรการประสานงาน Share บริษัท ประเสริฐสินคอนสตรัคชั่น จำกัด ธุรการประสานงาน กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง - คีย์ข้อมูล, จัดทำเอกสาร- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ- ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ น. - น.- ทำงานวันเสาร์ น. - น. .เพศหญิง.อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส-ป.ตรี ด้านบริหารธุรกิจ.มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office, PDF ได้เป็นอย่างดี.สามารถสืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้.สามารถคีย์ข้อมูล จัดทำเอกสารได้รวดเร็ว (พิมพ์สัมผัส).มีมนุษย์สัมพันธ์ดี กระตือรือร้น อดทน มีความรับผิดชอบ.สามารถออกไปประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ประเสริฐสินคอนสตรัคชั่น จำกัด / ซอยการเคหะบางบัว ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลั...


กรุงเทพมหานคร 20 กันยายน 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ1

...ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ หางาน - บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ Share บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ กันยายน ระดับเงินเดือน - .ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน.ถอดแบบทำเรื่องขอซื้อให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของการประปาส่วนภูมิภาค.ประสานงานกับตัวแทนของการประปาส่วนภูมิภาคผู้รับเหมา หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.รายงานผลการทำงานให้ผู้บังคับบัญชา.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา .มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี.ถอดแบบเป็น ประเมินราคาได้.สามารถปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัดได้.ถ้ามีใบรับรองสภาวิศวกร (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีประสบการณ์ด้านการวางท่อประปาส่วนภูมิภาค จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด / ซอยวิภาวดีรังสิต แยก ถนนวิภาวดี แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร -,- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 18 กันยายน 2561


พนักงานขับรถยนต์มอเตอร์โซต์

...พนักงานขับรถยนต์มอเตอร์โซต์ หางาน - บริษัทซีซีซี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด พนักงานขับรถยนต์/มอเตอร์โซต์ Share บริษัทซีซีซี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด พนักงานขับรถยนต์/มอเตอร์โซต์ กันยายน ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป ขับรถยนต์/รถมอเตอร์ไซต์ วางบิลเก็บเช็ค/ซื้ออะไหล่ตามร้านค้าทั่วไป .ขับรถยนต์ได้/มอเตอร์โซต์.มีความซื่อสัตย์/ขยันรู้จักเส้นทางในกทม.เป็นอย่างดี.เก็บเช็ควางบิล/ธนาคาร.จัดหาอะไหล่ตามร้านทั้่วไป ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ คุณเจริญพร]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครด้วยตนฝ่ายบุคคล โทร.-- - คุณเจริญพร ฝ่ายบุคคล - สอบถาม บริษัทซีซีซี อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด / ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.- fax คุณเจริญพร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 10 กันยายน 2561


Sale Marketing (การตลาด)

...ี ออโต้ บิซิเนส จำกัด Sale Marketing (การตลาด) Share บริษัท เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด Sale Marketing (การตลาด) สิงหาคม ระดับเงินเดือน แล้วแต่จะพิจารณา ฝ่ายการตลาด ทางด้านโลจิสติกส์ รับผิดชอบยอดขาย เป้าหมายธุรกิจ เจรจาต่อรองด้านหางานโลจิสติกส์ ประสานงาน บริหาร พัฒนาทีมงาน ฝ่ายขายทำงานที่สระบุรีทำงาน วัน/สัปดาห์ทางบริษัทเอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด มีรถบรรทุกหัวลาก สิบล้อ มาก ต้องการฝ่ายขายหางานเพื่อให้บริษัทมีงานประจำวิ่งตลอด .ชาย/หญิง.อายุตั้งแต่ ปี ขึ้นไป.จบ ปริญญาตรี.ประสบการณ์ ทางด้านหางานโลจิสติกส์ ตั้งแต่ ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใจรักงานขาย เจรจากับลูกค้า มนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สื่อสาร ทางเมล์ได้ สระบุรี ประกันสังคมประกันกลุ่มอุบัติเหตุ AIAสวัสดิการอื่นๆ ตามข้อตกลง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอคเซลเล็นซี ออโต้ บิซิเนส จำกัด / ซอยวิภาวดีรังสิต แยก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง...


สระบุรี 20 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส1

...เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส หางาน - บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส Share บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส สิงหาคม ระดับเงินเดือน - .รับผิดชอบงานบัญชี ต้นทุน บันทึกบัญชีลงในระบบ .ตรวจเช็ค การบันทึก รับ/จ่าย Raw Material & อะไหล่อุปกรณ์, ตรวจนับวัตถุดิบ สินค้าคงเหลือ อะไหล่อุปกรณ์.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย/หญิง .จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี.มีประสบการในการทำงานด้านบัญชีต้นทุน อย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีความรู้ทางด้านการจัดทำตรวจสอบงานทางด้านบัญชี.สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Express/Formula) จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด / ซอยวิภาวดีรังสิต แยก ถนนวิภาวดี แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร -,- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 10 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่สื่อสารภายนอกองค์กร1

...กองค์กร หางาน - บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด เจ้าหน้าที่สื่อสารภายนอกองค์กร Share บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด เจ้าหน้าที่สื่อสารภายนอกองค์กร สิงหาคม ระดับเงินเดือน - .นำเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆที่น่าสนใจเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์กร.ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯบริษัทในเครือเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบ.รับผิดชอบดูแลการผลิตสื่อเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่โครงการ / กิจกรรมที่จัดทำ.ปฏิบัติตามนโยบายอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย/หญิง .ปริญญาตรี สาขานิเทศศาตร์ สังคมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะในการใช้ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในการจัดทำสื่อได้ เช่น กล้องถ่ายภาพ โปรแกรมตกแต่งภาพ.มีทักษะความรู้ความสามารถในด้านการเขียนเพื่อสื่อสาร.สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premier Pro ได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด / ซอยวิภาวดีรังสิต แยก ถนนวิภาวดี แขวง...


กรุงเทพมหานคร 08 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หางาน - บริษัท พีเอโฟน จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล Share บริษัท พีเอโฟน จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท รายละเอียดงาน- สรรหาคัดเลือกผู้สมัคร- จัดทำสถิติการทำงานพนักงาน- ดูแลเรื่องการจัดฝึกอบรม- จัดทำรายงานต่างๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจ . ไม่จำกัดเพศ.อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารงานบุคคล สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.ใช้งาน MS Office ได้ดี.มีประสบการณ์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พีเอโฟน จำกัด เลขที่ / ซอยวิภาวดี แยก ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร)เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (สำนักงานใหญ่) สามารถสมัครงานได้ที่ทุกสาขาทั่วประเทศ. -- ...


กรุงเทพมหานคร 16 กรกฎาคม 2561


จป.วิชาชีพ-

...จป.วิชาชีพ- หางาน - บริษัท พีเอโฟน จำกัด จป.วิชาชีพ Share บริษัท พีเอโฟน จำกัด จป.วิชาชีพ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - ดูแลระบบการบริหารความปลอดภัยในองค์กร- ตรวจสอบการจัดทำมาตรฐานส่งเสริมระบบการบริหารงานอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม- ส่งเสริมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ แผนงานด้านความปลอดภัย . ไม่จำกัดเพศ.อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยความปลอดภัย.ผ่านการอบรมทดสอบตามหลักสูตร จป.วิชาชีพ รับรองโดยกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน.มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยภายในหน่วยงาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท พีเอโฟน จำกัด เลขที่ / ซอยวิภาวดี แยก ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร)เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (สำนักงานใหญ่) สามารถสมัครงานได้...


กรุงเทพมหานคร 09 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ

...เอ็มไพร์ เอ็นเอส จำกัด เจ้าหน้าที่การเงินธุรการ Share บริษัท เอ็มไพร์ เอ็นเอส จำกัด เจ้าหน้าที่การเงินธุรการ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - - รับวางบิล ทำเช็ค รับเช็ค จ่ายเช็ค - จัดทำเอกสาร รายรับ-รายจ่าย - จัดทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ทวิ - จัดทำภาษี ภงด., เอกสารที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี/การเงิน.มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินงานธุรการ อย่างน้อย ปี.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกองค์กร.มีความละเอียด รอบคอบ.มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.สามารถเริ่มงานได้ทันที บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม CumminsOneWorldโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เอ็มไพร์ เอ็นเอส จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง...


กรุงเทพมหานคร 04 กรกฎาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก 46 หน้า หน้าถัดไป >>