Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตตลาดบางเขน แขวงตลาดบางเขน กรุงเทพมหานคร

สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทราบผลทันที่ 3-4 พ.ย. 60 เวลา 9.00-15.00 น. ที่โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

...้านงานขายให้ได้ตามเป้าหมาย- มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี- มีความรับผิดชอบสูง- มีประสบการณ์ ด้านการขาย ด้านสินเชื่อ ด้านงานขายประกัน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ- สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ได้มีใบขับขี่เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO)/(CSS) ชาย/หญิงหน้าที่- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด- ตรวจสอบประวัติลูกค้า- บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้- ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ- การชำระค่างวดของสาขา- ออกใบเสร็จให้ลูกค้า- ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา- สามารถเดินทางแทนงานต่างสาขาได้- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี- จบการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป- มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้ - มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ- สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่**สมัครงานได้ที่ -- คุณบุ๊ค .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- จบการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.- มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า .- สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่ ขอนแก่น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )อาคารจุฑามาศ ชั้น , , , เลขที่ / ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง...


ขอนแก่น 20 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุงสำนักงาน

... ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ ประสานงานติดตามงานซ่อมกับผู้รับเหมาตรวจสอบค่าแรงอุปกรณ์งานซ่อมแซมบำรุงรักษาสาขาจัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันของสาขาติดตามให้สาขาดำเนินการตามแผนจัดทำรายงานการซ่อมแซมบำรุงรักษาสาขา .ชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา .มีประสบการณ์ด้านธุรการอย่างน้อย ปี.สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel , Power Point ได้คล่อง.มีทักษะการประสานงานดี.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี กรุงเทพมหานคร โบนัสตามผลประกอบการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันชีวิตประกันสุขภาพกลุ่มสิทธิเบิกประกันทันตกรรมสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถทุนศึกษาต่อปริญญาโทพักร้อนยูนิฟอร์มบริษัทฯตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ -] สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานโทรสอบถาม -- / - คุณฐิติมาสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )อาคารจุฑามาศ ชั้น , , , เลขที่ / ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง...


กรุงเทพมหานคร 20 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานสินเชื่อภาคสนาม จ.ระยอง-

... บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานสินเชื่อภาคสนาม จ.ระยอง ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ - ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (ที่อยู่, อาชีพ)โดยสอบถามข้อมูลกับบุคคลอ้างอิงตามที่ระบุไว้ในใบรายงานตรวจสอบภาคสนาม- ประสานงานให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือที่ดีกับพนักงานในทีม- จัดทำสรุปผลการตรวจภาคสนามของ case ที่รับผิดชอบ พร้อมกับรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ .เพศชาย อายุระหว่่าง - ปี.วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี ทุกสาขา.มีประสบการณ์ในการตรวจสอบวิเคราะห์ภาคสนาม ปีขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี.บริหารเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี.สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่.เป็นคนพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ ระยอง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ -] สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานโทรสอบถาม -- / - คุณฐิติมาสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )อาคารจุฑามาศ ชั้น , , , เลขที่ / ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง...


ระยอง 20 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่อาวุโสงานบริการกลาง -

... ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ -ประสานงานรับเอกสารจากผู้ขนส่งภายนอก คัดแยก นำส่งผู้รับภายในบริษัทฯ-ประสานงานรับเอกสารจากผู้ส่งภายในบริษัท นำส่งให้ผู้ขนส่งภายนอก-ประสานงานติดตามเอกสารที่อยู่ในระหว่างทางขนส่ง-ตรวจสอบค่าใช้จ่ายการรับ-ส่งเอกสาร ให้เป็นไปตามสัญญาให้บริการได้อย่างถูกต้อง-ควบคุมติดตามการส่งเอกสารของพนักงานส่งเอกสาร-จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง .เพศชาย อายุระหว่่าง - ปี.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา .มีประสบการณ์งานธุรการอย่างน้อย ปี.มีความระเอียดรอบคอบ.สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้คล่อง.มีทักษะการประสานงานดี กรุงเทพมหานคร โบนัสตามผลประกอบการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันชีวิตประกันสุขภาพกลุ่มสิทธิเบิกประกันทันตกรรมสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถทุนศึกษาต่อปริญญาโทพักร้อนยูนิฟอร์มบริษัทฯตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ -] สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานโทรสอบถาม -- / - คุณฐิติมาสมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )อาคารจุฑามาศ ชั้น , , , เลขที่ / ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง...


กรุงเทพมหานคร 20 ตุลาคม 2560


งานสรรหาและขยายสาขา (Supervisor) -

... ตุลาคม ระดับเงินเดือน -สำรวจพื้นที่ สรรหาอาคารที่เหมาะสมสำหรับการเปิด/- ย้ายสาขา ตามแผนงานขยายสาขา-เจรจาต่อรอง ต่ออายุสัญญาเช่า ประสานงานกับผู้ให้เช่า -นำข้อมูลที่สำรวจ มานำเสนอต่อบริษัทฯ ทุกเดือน-ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง .เพศชาย อายุระหว่่าง - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา.มีทักษะในการเจรจาต่อรองแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี .สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel , Power Point ได้คล่อง.บริหารเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้.สามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้ (พร้อมใบขับขี่) กรุงเทพมหานคร โบนัสตามผลประกอบการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันชีวิตประกันสุขภาพกลุ่มสิทธิเบิกประกันทันตกรรมสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถทุนศึกษาต่อปริญญาโทพักร้อนยูนิฟอร์มบริษัทฯตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ] สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )อาคารจุฑามาศ ชั้น , , , เลขที่ / ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง...


กรุงเทพมหานคร 20 ตุลาคม 2560


พนักงานตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์1

... ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ .Phone Verify หาลูกค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า .ตอบคำถามลูกค้าเบื้องต้นได้ ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อสงสัยบางประการ.สรุป ข้อมูล ที่ตรวจสอบมา รายงาน ความผิดพลาด ที่ตรวจสอบพบให้ หัวทีมรับทราบ.Support หัวหน้าทีม ตามงานที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ .เพศชาย อายุระหว่่าง - ปี.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา.มีประสบการณ์งาน Call Center อย่างน้อย ปี.สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี.สามารถทำงาน บริหารเวลาในการทำงาน ได้เป็นอย่างดี.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี..สามารถทำงานภายใต้ แรงกดดัน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัทฯ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โบนัสตามผลประกอบการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันชีวิตประกันสุขภาพกลุ่มสิทธิเบิกประกันทันตกรรมสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถทุนศึกษาต่อปริญญาโทพักร้อนยูนิฟอร์มบริษัทฯตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )อาคารจุฑามาศ ชั้น , , , เลขที่ / ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง...


กรุงเทพมหานคร 20 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา

...นดไว้ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ .เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง - ปี .ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา.มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า ปีขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office (Word, Excel) ได้ดี .สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่.คล่องแคล่ว มนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ รักงานบริการ .ป็นคนพื้นที่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ภาษีเจริญ, หนองแขม,บางแค กรุงเทพมหานคร ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพกลุ่มปรับเงินเดือนประจำปีโบนัสประจำปีวันหยุดพักร้อนปีละ วันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nimdedkaewโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ -] สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน. สามารถสมัครด้วยตนเอง ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มายัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่อาคารจุฑามาศ ชั้น . ส่งResume ทาง e-mail thanapach.dngerntidlor.com . สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ทุกสาขาทั่วประเทศที่ใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมในวัน-เวลาทำการ (จ.-ศ. . - . น.) ฝ่ายบุคคล คุณธนพัชร์ โทร - กด ต่อ มือถือ - - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )อาคารจุฑามาศ ชั้น , , , เลขที่ / ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง...


กรุงเทพมหานคร 12 ตุลาคม 2560


ผู้ช่วยช่างแอร์ ช่างอาคาร (รับสมัครด่วน)-

...ผู้ช่วยช่างแอร์ ช่างอาคาร (รับสมัครด่วน)- หางาน - บริษัท จุฑามาศแอสเซท จำกัด ผู้ช่วยช่างแอร์ , ช่างอาคาร (รับสมัครด่วน) Share บริษัท จุฑามาศแอสเซท จำกัด ผู้ช่วยช่างแอร์ , ช่างอาคาร (รับสมัครด่วน) ตุลาคม ระดับเงินเดือน - -มีความรู้เรื่องงานแอร์ งานไฟ งานประปา งานระบบอื่นๆ ในอาคาร-งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย.วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขา.มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงทนต่อแรงกดดันได้ดี.มีประสบการณ์ด้านงานอาคารขับรถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม โบนัสตามผลประกอบการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท จุฑามาศแอสเซท จำกัด / ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีอาวุโส-

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีอาวุโส- หางาน - บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีอาวุโส Share บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีอาวุโส ตุลาคม ระดับเงินเดือน -ดูแลการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้-จัดทำเอกสารวางบิลจ่ายเช็ค-จัดทำเอกสารทางด้านภาษี-จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินบัญชี-ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง/ชาย อายุตั้งแต่ ปี ขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี.มีประสบการด้านบัญชี อย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีความรู้ทางด้านการจัดทำตรวจสอบงานทางด้านบัญชี.หากมีประสบการณ์ทางด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Express/Formula) จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร ทำงาน จันทร์-เสาร์มีประกันสังคมโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง. ฝ่ายบุคคล -. ส่ง Resume hrdynamicgroup.co.th - สอบถาม บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด / ซอยวิภาวดีรังสิต แยก ถนนวิภาวดี แขวงตลาดบางเขน เขตหลัก...


กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2560


เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม(เพศชาย) ประจำสาขาบึงกาฬ ด่วนมาก

... - บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม(เพศชาย) ประจำสาขาบึงกาฬ ด่วนมาก Share บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม(เพศชาย) ประจำสาขาบึงกาฬ ด่วนมาก ตุลาคม ระดับเงินเดือน เงินเดือน + ค่าติดตาม + ค่ายึด ควบคุมบัญชีลูกหนี้ไม่ให้เกิดหนี้เสียแนะนำ,ทวงถาม,ติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระค่างวดประสานงานการโอนรถประสานงานการยึดรถ .เพศชาย อายุ - ปี.จบการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา.มีประสบการณ์งานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม ปีขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word Excel ได้.สามารถขับรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ได้มีใบขับขี่ บึงกาฬ - ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัสประจำปี-ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ค่าทำฟัน/ยูนิฟอร์ม- วันหยุดพักร้อนปีละ วัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- ตรวจสุขภาพประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )อาคารจุฑามาศ ชั้น , , , เลขที่ / ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง...


บึงกาฬ 03 ตุลาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 34 หน้า หน้าถัดไป >>