Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตตลาดบางเขน แขวงตลาดบางเขน กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องยนต์1

...เจ้าหน้าที่เครื่องจักรเครื่องยนต์ หางาน - บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด - เจ้าหน้าที่เครื่องจักร/เครื่องยนต์ บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด เจ้าหน้าที่เครื่องจักร/เครื่องยนต์ สิงหาคม ระดับเงินเดือน . รับผิดชอบในการจัดระบบการดูแลซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องยนต์. จัดอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจระบบการดูแลเครื่องจักร/เครื่องยนต์. ตรวจสอบสภาพประเมินอายุการใช้งานของเครื่องจักร/เครื่องยนต์. จัดทำบันทึกประจำเดือนรายงานสรุปผลประจำปี .วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ เครื่องกล.มีประสบการณ์อย่างน้อย - ปี.มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการซ่อมบำรุง ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง.สามารถเดินทางไป-กลับต่างจังหวัดได้.มีใบขับขี่รถยนต์ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทำงาน จันทร์-เสาร์ (- น.)มีประกันสังคมโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด / ถนนวิภาวดีรังสิต แยก แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 17 สิงหาคม 2560


Walk In Interview สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 ที่สาขาน่านตั้งแต่เวลา 9.00น.-1

... .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า ปีขึ้นไป.มีทักษะทางด้านงานขาย การเจรจาต่อรอง วิเคราะห์สินเชื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้.สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่.มีประสบการณ์เในการบริหารทีม งานสาขา ปีขึ้นไป มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน สำหรับผู้จัดการสาขาฝึกหัด*.จบวุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ด้านเร่งรัด งานสินเชื่อจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับพนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม*.เป็นบุคคลในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ น่าน - ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัสประจำปี- ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ค่าทันตกรรม/ยูนิฟอร์ม- วันหยุดพักร้อนปีละ วัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- ตรวจสุขภาพประจำปี- กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการทำงานการฝึกอบรม ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงWalk In Interview สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที วันเสาร์ที่ เมษายน ที่สาขาน่าน ตั้งแต่เวลา .-. น. สอบถาม -- คุณจิรวัฒน์(นิว) -- , - กด ต่อ คุณพีรพัฒน์(พีช) ครับ - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )อาคารจุฑามาศ ชั้น , , , เลขที่ / ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง...


น่าน 24 พฤษภาคม 2560


Open House สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที เสาร์ที่ 20 พฤษภาคมนี้ ณ อาคารจุฑามาศ

...คุณภาพสินเชื่อ .เจ้าหน้าที่ QA (Collection) .เจ้าหน้าสนับสนุนงานควบคุมคุณภาพสินเชื่อ .เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบอัตโนมัติ .เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อรถบรรทุก (อีสานเหนือ/ อีสานล่าง) .เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกลาง . Insurance Coach(กรุงเทพฯ-ปริมณฑล/ ตะวันออก/ ภาคใต้) .หัวหน้าหน่วยงานพัฒนาซ่อมบำรุงสาขา .เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือปฏิบัติงานสาขา .เจ้าหน้าที่งานเตือนต่ออายุประกันภัย .เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติการ.ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ .เจ้าหน้าที่การตลาด (survey Marketing รถบรรทุก) .เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด .ธุรการประสานงานงานประจำสาขา.ผู้จัดการสาขาฝึกหัด.เจ้าที่บริการลูกค้า.เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม .เพศชาย/หญิง อายุ ปี ขึ้นไป.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ปีขึ้นไป.สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ .สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำหรับประจำ สนญ. จะทำงานที่อาคารจุฑามาศสำหรับสาขา จะประจำสาขาของเงินติดล้อ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jobsntlโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )อาคารจุฑามาศ ชั้น , , , เลขที่ / ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


Walk In Interview สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ที่สาขาอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา

...ึดรถ .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า ปีขึ้นไป.มีทักษะทางด้านงานขาย การเจรจาต่อรอง วิเคราะห์สินเชื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้.สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่.มีประสบการณ์เในการบริหารทีม งานสาขา ปีขึ้นไป มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน สำหรับผู้จัดการสาขาฝึกหัด*.จบวุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ด้านเร่งรัด งานสินเชื่อจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับพนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม*.เป็นบุคคลในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ อุบลราชธานี - ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัสประจำปี- ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ค่าทันตกรรม/ยูนิฟอร์ม- วันหยุดพักร้อนปีละ วัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- ตรวจสุขภาพประจำปี- กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการทำงานการฝึกอบรม ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงWalk In Interview สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที วันศุกร์ที่ มีนาคม ที่สาขาพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา .-. น. สอบถาม -- , - กด ต่อ คุณพีรพัฒน์ ครับ - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )อาคารจุฑามาศ ชั้น , , , เลขที่ / ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง...


อุบลราชธานี 21 มีนาคม 2560


เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (เพศชายหญิง) ประจำสาขาเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด-

...ท เงินติดล้อ จำกัด เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (เพศชาย/หญิง) ประจำสาขาเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่า+อื่นๆ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด- ตรวจสอบประวัติลูกค้า- บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้- ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ- การชำระค่างวดของสาขา- ออกใบเสร็จให้ลูกค้า .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.จบการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา .มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า ปีขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง รักงานบริการ.สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่ ร้อยเอ็ด - ค่ารักษาพยาบาล- ประกันชีวิต- ค่าทันตกรรม- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ตรวจสุขภาพประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการผลงานส่วนบุคคล- กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการทำงานการฝึกอบรม ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ -]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )อาคารจุฑามาศ ชั้น , , , เลขที่ / ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง...


ร้อยเอ็ด 27 กุมภาพันธ์ 2560


Walk In Interview สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ที่สาขาพิษณุโลกตั้งแต่เวลา 9.00

...ดรถ .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า ปีขึ้นไป.มีทักษะทางด้านงานขาย การเจรจาต่อรอง วิเคราะห์สินเชื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้.สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่.มีประสบการณ์เในการบริหารทีม งานสาขา ปีขึ้นไป มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน สำหรับผู้จัดการสาขาฝึกหัด*.จบวุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ด้านเร่งรัด งานสินเชื่อจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับพนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม*.เป็นบุคคลในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ พิษณุโลก - ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัสประจำปี- ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ค่าทันตกรรม/ยูนิฟอร์ม- วันหยุดพักร้อนปีละ วัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- ตรวจสุขภาพประจำปี- กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการทำงานการฝึกอบรม ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ -]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงWalk In Interview สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที วันศุกร์ที่ มีนาคม ที่สาขาพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา .-. น. สอบถาม -- , - กด ต่อ คุณพีรพัฒน์ ครับ - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )อาคารจุฑามาศ ชั้น , , , เลขที่ / ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง...


พิษณุโลก 27 กุมภาพันธ์ 2560


Walk In Interview สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ที่สาขาเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 9.0

...รถ .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.จบวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย . ขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านงานขาย งานบริการลูกค้า ปีขึ้นไป.มีทักษะทางด้านงานขาย การเจรจาต่อรอง วิเคราะห์สินเชื่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word MS Excel ได้.สามารถขับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ได้ มีใบขับขี่.มีประสบการณ์เในการบริหารทีม งานสาขา ปีขึ้นไป มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารทีมงาน สำหรับผู้จัดการสาขาฝึกหัด*.จบวุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ด้านเร่งรัด งานสินเชื่อจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สำหรับพนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม*.เป็นบุคคลในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ เพชรบูรณ์ - ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัสประจำปี- ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ค่าทันตกรรม/ยูนิฟอร์ม- วันหยุดพักร้อนปีละ วัน- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ- ตรวจสุขภาพประจำปี- กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการทำงานการฝึกอบรม ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ -]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงWalk In Interview สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที วันศุกร์ที่ มีนาคม ที่สาขาพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา .-. น. สอบถาม -- , - กด ต่อ คุณพีรพัฒน์ ครับ - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )อาคารจุฑามาศ ชั้น , , , เลขที่ / ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง...


เพชรบูรณ์ 27 กุมภาพันธ์ 2560


พนักงานประจำสาขาห้างไอทีสแควร์ หลักสี่ (7 อัตรา)-

...พนักงานประจำสาขาห้างไอทีสแควร์ หลักสี่ ( อัตรา)- หางาน - NATPANEL ENTERPRISE - พนักงานประจำสาขาห้างไอทีสแควร์ หลักสี่ ( ) NATPANEL ENTERPRISE พนักงานประจำสาขาห้างไอทีสแควร์ หลักสี่ ( ) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป -คีย์ข้อมูลต่าง ๆ เข้าระบบคอมพิวเตอร์ -วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ .-. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์-รับผิดชอบงานด้านธุรการ,ประสานงาน,เอกสารในหน่วยงานทีปฎิบัติให้เป็นปัจจุบันทุกๆวัน-ทำงานในห้างไอทีสแควร์ หลักสี่ ชั้น .เพศชายขหญิง อายุระหว่าง - ปี.การศึกษาระดับ ม. ปวช-ปวส. ปริญญาตรี.สามารถใช้งาน Micosoft office ได้เป็นอย่างดี.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้.มีมนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถเริ่มงานได้ทันที ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โบนัสพิเศษรายวันดูงานที่ต่างประเทศประจำปีวันหยุดเทศกาลปรับรายได้ตามมาตราฐานตามอายุการทำงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณ ธีรวัฒน์ ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง คุณธีรวัฒน์ สมัครโดยตรงที่บริษัท หลักสี่พลาซ่าชั้น ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 20 กุมภาพันธ์ 2560


พนักงานธุรการ-

...พนักงานธุรการ- หางาน - บริษัท ซัน วอเตอร์ ริช พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด - พนักงานธุรการ บริษัท ซัน วอเตอร์ ริช พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด พนักงานธุรการ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง - ตรวจสอบจัดเก็บเอกสาร- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน .อายุ-ปี.เพศหญิง .ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง.มีความขยัน,อดทน กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม-โบนัสตามผลประกอบการบริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- ต่อ , - สอบถาม บริษัท ซัน วอเตอร์ ริช พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด ซอยแจ้งวัฒนะ แยก หมู่ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - ต่อ ฝ่ายบุคคล - ต่อ โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 14 พฤศจิกายน 2559


นักศึกษาฝึกงานแผนก IT Graphic

...นักศึกษาฝึกงานแผนก IT Graphic หางาน - บริษัท ไทย แอคทิวิตี้ จำกัด - นักศึกษาฝึกงานแผนก IT & Graphic บริษัท ไทย แอคทิวิตี้ จำกัด นักศึกษาฝึกงานแผนก IT & Graphic พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน .นักศึกษาที่ต้องการฝึกงาน ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไทย แอคทิวิตี้ จำกัด หมู่บ้านสิรสา เลขที่ / หมู่ที่ ซอยแจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 03 พฤศจิกายน 2559


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 30 หน้า หน้าถัดไป >>