Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

จป.วิชาชีพ1

...จป.วิชาชีพ หางาน - บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จป.วิชาชีพ Share บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จป.วิชาชีพ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน . ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน. วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตรายทั้งกำหนดมาตรการป้องขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ .จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขอาชีวอนามัยความปลอดภัย ปทุมธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


ปทุมธานี 18 พฤษภาคม 2561


พนักงานขับรถยนต์

...พนักงานขับรถยนต์ หางาน - บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานขับรถยนต์ Share บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พนักงานขับรถยนต์ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ขับรถยนต์ .รู้เส้นทางกรุงเทพ + ปริมณฑล ปทุมธานี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


ปทุมธานี 14 พฤษภาคม 2561


ตำแหน่ง Sale Location (Bluepay)ตู้ซื้อสินค้า โซน ดุสิต ทำงาน จ.-ศ.หยุด ส.-อา.ติดต่อ พี่มิ้งค์ 061-38

...ตำแหน่ง Sale Location (Bluepay)ตู้ซื้อสินค้า โซน ดุสิต ทำงาน จ.-ศ.หยุด ส.-อา.ติดต่อ พี่มิ้งค์ - หางาน - บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด Sale Location (Bluepay)ตู้ซื้อสินค้า โซน ดุสิต ทำงาน จ.-ศ.หยุด ส.-อา. พี่มิ้งค์ - Share บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม จำกัด Sale Location (Bluepay)ตู้ซื้อสินค้า โซน ดุสิต ทำงาน จ.-ศ.หยุด ส.-อา. พี่มิ้งค์ - พฤษภาคม หลาย ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป ***ลักษณะงาน***- หางานพื้นวางตู้บลูเพย์ ตามโซนเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ- ประสานงานกับฝ่ายอาคาร ขอชื่อ เบอร์ ถ่ายรูปพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง เมื่อลูกค้าตกลง- ส่ง Report การออกพื้นที่ในแต่ละวันให้กับทาง BD ทุกวัน- ทำงาน วัน หยุด (เสาร์-อาทิตย์) วันหยุดนัตขัตฤกษ์ .เพศชาย-หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.บุคลิกภาพดี รูปร่าง สมส่วน ขยัน อดทน ซื่อสัตย์.มีทักษะในด้านการเจรจา.มีประสบการณ์ด้านงาน Sale ประสบการณ์ด้านงานขายมาก่อน.มีมอเตอร์ไซด์ ใบอนุญาตขับขี่ ดุสิต กรุงเทพมหานคร ฐานเงินเดือนค่าเดินทางค่าลาพักร้อน วัน (อายุงาน ปี) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 08 พฤษภาคม 2561


เจ้าหน้าที่สวัสดิการและบริหารค่าตอบแทน

...ำนวณจ่ายให้แก่พนักงานจัดส่งข้อมูลเงินเดือนให้แก่ธนาคาร จัดทำสลิปเงินเดือน เพื่อทำจ่ายให้แก่พนักงานยื่นแบบรายการภาษี เงินสมทบให้แก่พนักงาน เพื่อให้ถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลาดำเนินงานด้านประกันสังคม การยื่นแบบ การเบิกจ่ายสวัสดิการประกันสังคมต่างๆ เพื่อให้บริการแก่พนักงานดำเนินการงานด้านสวัสดิการพนักงานตามแผนงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กฏหมายที่กำหนดได้อย่างครบถ้วนจัดทำเอกสาร รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ตรงตามกำหนดเวลา สอดคล้องตามกฎหมายสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพนักงาน พร้อมทั้งรายงานความผิดปกติแก่หน่วยงานต้นสังกัด ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในองค์กรประสานงาน จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร สร้างความจงรักภักดีต่อองค์กรสนับสนุนการดำเนินการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้ข้อมูล ส่งเสริมความเข้าใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรสนับสนุนการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ ข้อคิดเห็น ปัญหาต่างๆจากพนักงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบสรุป จัดทำรายงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูลต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาทราบประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในภายนอก รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนกให้เป็นไปด้วยความราบรื่น .เพศหญิง อายุ ปีขึ่้นไป.จบปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยา สาขาใกล้เคียง.มีประสบการณ์ ในเจ้าหน้าบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนสวัสดิการ.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ระดับดี.ชอบงานเอกสาร ประสานงานดี.สามารถเริ่มงานได้ทันที ...


กรุงเทพมหานคร 04 พฤษภาคม 2561


Marketing Superviisor-

...ุภัณฑ์ จำกัด Marketing Superviisor พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - -วางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ทั้งค้าปลีก-ค้าส่งออนไลน์-วางแผนสินค้าที่จะนำมาขายให้ตรงกับความต้องการลูกค้า-วิเคราะห์ตลาด ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบความต้องการของตลาด-เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด-รายงาน การประเมินผล การควบคุมทางการตลาด .เพศหญิง อายุ - ปี.ปริญญาตรีการตลาดสาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ด้านงานขาย ตลาด - ปี.สามารถใช้ Computer Excel ,Word, Power point ได้เป็นอย่างดี.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี.มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง อดทน ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์มฟรี- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- ค่าจ้างตามตกลง- ปรับค่าจ้างผ่านทดลองงาน- ปรับค่าจ้างประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- สวัสดิการบ้านพัก- กองทุนเงินกู้ยืม- เบิ้ยขยัน , , - ค่าข้าว บาท/ต่อวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ,,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด เลขที่ / ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขต...


กรุงเทพมหานคร 04 พฤษภาคม 2561


พนักงานขาย1

...พนักงานขาย หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขาย Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขาย พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - . ลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย ผู้ซื้อโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ สร้างความพอใจในตัวสินค้า . เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย ให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย หลังการขาย .วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี.ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณที่ดีต่อลูกค้า.ความจริงใจ.ตรงต่อเวลา.บริการด้วยใจ .มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีความสามารถในการใช้คำถามคำตอบ.มีความมั่นใจในตนเอง ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ค่าcommission ให้ -%- ประกันสังคมเติม- ค่าทำงานล่วงเวลา- โบนัส- ค่าเสื่อมสภาพรถ- ค่าน้ำมัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น / ถนน ราชวิถี แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพ ...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤษภาคม 2561


พนักงานต้อนรับประชาสัมพันธ์

...พนักงานต้อนรับประชาสัมพันธ์ หางาน - บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนักงานต้อนรับ,ประชาสัมพันธ์ Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนักงานต้อนรับ,ประชาสัมพันธ์ เมษายน ระดับเงินเดือน ืN/A รับ /ต้อนรับลูกค้า / แนะนำสินค้าบริการเบื้องต้นได้/ ดูแลบริหารจัดการลูกค้าผู้มาได้เป็นระเบียบเรียบร้อย / บุคลิกดี เป็นตัวแทนองค์กรด้านภาพลักษณ์ตามวัฒนธรรมองค์กรได้ .ชาย/หญิง อายุ - ปี.สามารถใช้ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน ได้ดีมาก.มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มี Service mild.ป.ตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ ปีขึ้นไป.มีใจรักงานบริการ.สามารถประสานงานได้.สามารถใช้ Excel ได้ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์มฟรี- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- ค่าจ้างตามตกลง- ปรับค่าจ้างผ่านทดลองงาน- ปรับค่าจ้างประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- สวัสดิการบ้านพัก- กองทุนเงินกู้ยืม- เบิ้ยขยัน , , - ค่าข้าว บาท/ต่อวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ,,-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง -...


กรุงเทพมหานคร 30 เมษายน 2561


เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์1

...เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ หางาน - บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ Share บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลป์ เมษายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง . งานออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท. ออกแบบงานอื่นๆ เช่น โบว์ชัว , แคตตาล็อค. จัดทำชิ้นงานจริง (Art work). ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย กับ Suppliers หน่วยงานอื่นๆของบริษัท. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ , ออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม illustrator . photoshop , webpage D.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร . ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา .-. น.. ปรับเงินประจำปี. โบนัสประจำปี. วันหยุดพักร้อน วัน/ปี. เงินช่วยเหลือบิดา-มาดาเสียชีวิต. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. ประกันสังคม. ชุดฟอร์มพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ...


กรุงเทพมหานคร 25 เมษายน 2561


เจ้าหน้าที่จัดซื้อ1

...เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หางาน - บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Share บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เมษายน ระดับเงินเดือน ,-, . ออก PO จากระบบ SAP. ดูแลข้อมูล VENDER สร้าง VENDER ในระบบ SAP. รับของ ส่งของให้โรงงาน , ตามใบรับของ , ใบตรวจสอบคุณภาพ. จ่าย PO ให้ผู้ขาย. จัดเก็บเอกสาร .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาทุกสาขา.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีความสามารถใช้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ ดุสิต กรุงเทพมหานคร . ปรับเงินประจำปี. โบนัสประจำปี. วันหยุดประจำปี วัน/ปี. ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์. เงินช่วยเหลือบิดา-มารดาเสียชีวิต. ชุดฟอร์มพนักงาน. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 25 เมษายน 2561


เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและออกบิล1

...เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและออกบิล หางาน - บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าออกบิล Share บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าออกบิล เมษายน ระดับเงินเดือน , . รับใบสั่งซื้อจากพข. ลูกค้า. ตรวจหลักฐานการชำระเงิน- ชำระล่วงหน้า. ติดตามการส่งสินค้าให้ลูกค้า. บันทึกรายละเอียดการชำระเงิน. การสะสมของแถม ของชำร่วยที่ส่งโดย พข.. การคิดเป้ารางวัลลูกค้า. การทำตั๋วฝาก. ดูแลข้อมูลลูกค้า .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาทุกสาขา.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร . บริษัททำงานวันจันทร์-วันศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์. ปรับเงินประจำปี. โบนัสประจำปี. วันหยุดพักร้อน วัน/ปี. เงินช่วยเหลือบิดา-มาดาเสียชีวิต. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. ประกันสังคม. ชุดฟอร์มพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขท...


กรุงเทพมหานคร 23 เมษายน 2561