Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

ด่วน พนักงานสโตร์1

...ด่วน พนักงานสโตร์ หางาน - บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด ด่วน พนักงานสโตร์ Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด ด่วน พนักงานสโตร์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน . ทำการตรวจรับสินค้า จดบันทึก. จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง เก็บรักษา . ดูแลความสะอาดของสถานที่จัดเก็บ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้า วัตถุดิบ . เคลื่อนย้ายสินค้าเข้า ออกโดยได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ . ตรวจตราดูแลพื้นที่ของที่จัดเก็บสินค้ารวมทั้งการทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ก่อนหลังการใช้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งทำการบันทึกการตรวจสอบด้วย . ทำบันทึกรายงานสินค่ฃ้าที่เข้าออกทั้งหมด .มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตนตามกฎ อย่างเคร่งครัด.มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย.มีความสามารทำงานเป็นทีม สามารถทำตัวเป็นผู้นำ ผู้ตามได้ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม บริษัท ...


กรุงเทพมหานคร 06 พฤศจิกายน 2561


พนักงานสโตร์1

...พนักงานสโตร์ หางาน - บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานสโตร์ Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด พนักงานสโตร์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน . ทำการตรวจรับสินค้า จดบันทึก. จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง เก็บรักษา . ดูแลความสะอาดของสถานที่จัดเก็บ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้า วัตถุดิบ . เคลื่อนย้ายสินค้าเข้า ออกโดยได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ . ตรวจตราดูแลพื้นที่ของที่จัดเก็บสินค้ารวมทั้งการทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ก่อนหลังการใช้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งทำการบันทึกการตรวจสอบด้วย . ทำบันทึกรายงานสินค่ฃ้าที่เข้าออกทั้งหมด .มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตนตามกฎ อย่างเคร่งครัด .มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย . มีความสามารทำงานเป็นทีม สามารถทำตัวเป็นผู้นำ ผู้ตามได้ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร...


กรุงเทพมหานคร 01 พฤศจิกายน 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC 1

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC ตุลาคม ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา. บริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .อายุไม่เกิน ปี.ทำงานเป็นกะได้.สุขภาพแข็งแรง.จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาวิชา) ดุสิต กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ . การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม mai_vaidyakula JOB-CRG-โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , ]สม...


กรุงเทพมหานคร 30 ตุลาคม 2561


ที่ปรึกษาประกันชีวิต ทป.1 (9000)

...ที่ปรึกษาประกันชีวิต ทป. () หางาน - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาประกันชีวิต ทป. () Share บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาประกันชีวิต ทป. () ตุลาคม ระดับเงินเดือน ,+commition ดูแลโครงการ Elite Health .วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา.หญิง/ชาย.อายุ ปี ขึ้นไป.มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกดี.รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ดี.รักความก้าวหน้าในอาชีพ.ชอบช่วยเหลือสังคม.มีลักษณะความเป็นผู้นำ.ต้องการรายได้สูง ดุสิต สงขลา ตามโครงสร้างของ บริษัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sonโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร - - สอบถาม บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) / ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา - โทรสาร - ...


สงขลา 30 ตุลาคม 2561


Chef de partie ร้าน EST.33 สาขา The Up (ดิอัพ พระราม 3)-

...าน- ประกอบอาหารฟิวชั่นสไตล์ไทย-ยุโรป ตามรายการ- ดูแลความสะอาดภายในครัว ส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร รด.).วุฒิการศึกษา ม./ปวช./ปวส. (มีประสบการณ์ครัวในร้านอาหาร ปี ขึ้นไป).มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้.สามารถวางแผนควบคุมการทำงานในร้านได้ดี.พักอาศัยอยู่ใกล้เดินทางไปปฏิบัติงานที่ร้าน EST. สาขา The Up (ดิอัพ พระราม ) บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สวัสดิการสิทธิประโยชน์- โบนัสประจำปี - ค่าล่วงเวลา (OT)- เงินปันผลประจำเดือน (Service charge)- เงินทิป - เงินช่วยเหลือค่าเดินทางค่าอาหาร- ประกันสังคม- ตรวจสุขภาพประจำปี- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- งานเลี้ยงประจำปี- ส่วนลดร้านอาหารในเครือ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- สมัครงาน online ผ่าน jobthaiweb.com - ส่งประวัติมาที่ E-mail HRESTgmail.com- ID Line HR_EST.- สอบถามเพิ่มเติม โทร -- ต่อ , -- ฝ่ายบุคคล (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา .น.-.น.)- ฝากประวัติง่ายๆ เพียงคลิก https//goo.gl/forms/viJOaRpofTNB - สอบถาม บริษัท เอส คอมพานี () จำกัด ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขต...


กรุงเทพมหานคร 29 ตุลาคม 2561


IT Support

...IT Support หางาน - บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด IT Support Share บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด IT Support ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง แก้ไขปัญหาการใช้งานทั่วไปของ Userติดตั้ง OS สำหรับ Client ได้ เช่น Window , Window แก้ไขปัญหาการใช้งานของ User ด้าน Softwareแก้ไขปัญหาเรื่อง Network เบื้องต้น .เพศชาย อายุ ปี ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม masterpiececlinicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เลขที่ / ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 12 ตุลาคม 2561


Admin

...Admin หางาน - บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด Admin Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด Admin ตุลาคม ระดับเงินเดือน - ประสานงานกับลูกค้าออกใบเสร็จคีย์ข้อมูลการขาย .วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี.มีทักษะในการใช้คอมฯ พิมพ์งานภาษาไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี.มีความยืดหยุ่นมุ่งหวังผลสัมฤทธ์ของงาน.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน ดุสิต กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2561


ช่างจัดดอกไม้

...ช่างจัดดอกไม้ หางาน - บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด ช่างจัดดอกไม้ Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด ช่างจัดดอกไม้ ตุลาคม ระดับเงินเดือน จัดดอกไม้ ผูกโบว์สินค้าเริ่มงาน วันที่ ธ.ค. ทำงานเวลา . - . น.สถานที่ปฎิบัติงาน / ซ.กระทุ่มล้ม ถ.พุทธมณฑลสาย ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม จุดสังเกตุ องค์พระพุทธมณฑล (มีรถรับส่ง) .วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี.มีทักษะความรู้ในการจัดดอกไม้.ไม่จำกัดเพศ นครปฐม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


นครปฐม 11 ตุลาคม 2561


Admin (งาน Part time)

...Admin (งาน Part time) หางาน - บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด Admin (งาน Part time) Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด Admin (งาน Part time) ตุลาคม ระดับเงินเดือน - ประสานงานกับลูกค้าออกใบเสร็จคีข้อมูลการขายเริ่มงาน วันที่ ธ.ค. ทำงานเวลา .-. น. .มีทักษะในการใช้คอมฯ พิมพ์งานภาษาไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี.มีความยืดหยุ่นมุ่งหวังผลสัมฤทธ์ของงาน.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน.มีความละเอียดรอบคอบ ดุสิต กรุงเทพมหานคร อาหารพักเบรก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 10 ตุลาคม 2561


Admin (งาน Part time)

...Admin (งาน Part time) หางาน - บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด Admin (งาน Part time) Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด Admin (งาน Part time) กันยายน ระดับเงินเดือน -./ชม. ประสานงานกับลูกค้าออกใบเสร็จคีข้อมูลการขายเริ่มงาน วันที่ ธ.ค. ทำงานเวลา .-. น. .มีทักษะในการใช้คอมฯ พิมพ์งานภาษาไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี .มีความยืดหยุ่นมุ่งหวังผลสัมฤทธ์ของงาน.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน.มีความละเอียดรอบคอบ ดุสิต กรุงเทพมหานคร อาหารพักเบรก สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 24 กันยายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก 60 หน้า หน้าถัดไป >>