Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

พนักงานตรวจปล่อยสินค้าหน้าร้าน

...ิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนักงานตรวจปล่อยสินค้าหน้าร้าน Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนักงานตรวจปล่อยสินค้าหน้าร้าน เมษายน ระดับเงินเดือน ืN/A ตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนปล่อยสินค้าให้กับลูกค้า / ติดตามสินค้าจากคลังต่างๆ ให้ส่งมอบไม่เกินเวลาที่กำหนด /คีย์บันทึกการปล่อยสินค้าในระบบ AX / จัดทำเอกสารรายงานสรุปประจำวัน / ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า .ชาย/หญิง อายุ - ปี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Excel/AX สอนการใช้ให้.มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มี Service mild.มีความละเอียด รอบคอบ กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์มฟรี- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- ค่าจ้างตามตกลง- ปรับค่าจ้างผ่านทดลองงาน- ปรับค่าจ้างประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- สวัสดิการบ้านพัก- กองทุนเงินกู้ยืม- เบิ้ยขยัน , , - ค่าข้าว บาท/ต่อวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด เลขที่ / ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขต...


กรุงเทพมหานคร 04 เมษายน 2561


พนักงาน QC

...พนักงาน QC หางาน - บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนักงาน QC Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนักงาน QC เมษายน ระดับเงินเดือน ืN/A วิเคราะห์ตอบปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าจาก CCR จากลูกค้า /แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพให้ลูกค้าได้ / ประสานงานการจัดส่งสินค้าเคลมคืนให้ลูกค้า / จัดทำเอกสารการคืนการชดเชยสินค้าในระบบ AX ได้ .ชาย/หญิง อายุ - ปี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Excel/AX สอนการใช้ให้.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร.มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มี Service mild.มีความละเอียดรอบคอบ กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์มฟรี- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- ค่าจ้างตามตกลง- ปรับค่าจ้างผ่านทดลองงาน- ปรับค่าจ้างประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- สวัสดิการบ้านพัก- กองทุนเงินกู้ยืม- เบิ้ยขยัน , , - ค่าข้าว บาท/ต่อวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด เลขที่ / ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 04 เมษายน 2561


Customer Service

... หางาน - บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด Customer Service Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด Customer Service เมษายน ระดับเงินเดือน N/A รับเรื่อง Complain จาก CCR จากลูกค้าทั้งด้านบริการคุณภาพสินค้า /ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้ / ประสานงานการจัดส่งสินค้าเคลมคืนให้ลูกค้า / จัดทำเอกสารการคืนการชดเชยสินค้าในระบบ AX ได้ .ชาย/หญิง อายุ - ปี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Excel/AX สอนการใช้ให้.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร.มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มี Service mild.ป.ตรีทุกสาขา กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์มฟรี- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- ค่าจ้างตามตกลง- ปรับค่าจ้างผ่านทดลองงาน- ปรับค่าจ้างประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- สวัสดิการบ้านพัก- กองทุนเงินกู้ยืม- เบิ้ยขยัน , , - ค่าข้าว บาท/ต่อวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด เลขที่ / ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขต...


กรุงเทพมหานคร 04 เมษายน 2561


พนง.ขายและการตลาดทีม OnLine (WebFBLineIG)P

...พนง.ขายและการตลาดทีม OnLine (WebFBLineIG)P หางาน - บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนง.ขายการตลาดทีม OnLine (Web/FB/Line/IG) Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนง.ขายการตลาดทีม OnLine (Web/FB/Line/IG) เมษายน ระดับเงินเดือน Post สินค้า/บริการ/สื่อ Marketing ลง Web-FB-Line-IG /ลูกค้า ตอบคำถามลูกค้า ปิดการขายในช่องทาง On Line / คีย์บิลขายในระบบ AX / Confirm การรับชำระเงินจากลูกค้า / คีย์รับชำระเงินในระบบ AX / จัดทำเอกสารรายงานสรุปการขายรับชำระเงินประจำวัน / ดูแลบริหาร Stock สินค้าคลังสินค้า OnLine / ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า .ชาย/หญิง อายุ - ปี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Excel/AX,สอนการใช้ให้.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร.มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มี Service mild กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด เลขที่ / ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ต่อ , , - โท...


กรุงเทพมหานคร 04 เมษายน 2561


พนง.Sale AdminCashier

...พนง.Sale AdminCashier หางาน - บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนง.Sale Admin&Cashier Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนง.Sale Admin&Cashier เมษายน ระดับเงินเดือน N/A คีย์บิลขายในระบบ AX / รับชำระเงินจากลูกค้า / คีย์รับชำระเงินในระบบ AX / จัดทำเอกสารรายงานสรุปการขายรับชำระเงินประจำวัน / ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า .ชาย/หญิง อายุ - ปี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Excel/AX สอนการใช้ให้.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร.มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มีใจรักงานขาย.มี Service mild กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด เลขที่ / ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ต่อ , , - โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 04 เมษายน 2561


พนักงานขายประจำ Zone ขายหน้าร้าน

...พนักงานขายประจำ Zone ขายหน้าร้าน หางาน - บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนักงานขายประจำ Zone ขายหน้าร้าน Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนักงานขายประจำ Zone ขายหน้าร้าน เมษายน ระดับเงินเดือน ืN/A ต้อนรับลูกค้ากลุ่ม WalkIN / แนะนำสินค้าบริการได้ดี / ปิดการขายได้เก่ง / ดูแลบริหาร Stock สินค้า Zone หน้าร้าน / จัดทำเอกสารรายงานสรุปการขายบริการ .ชาย/หญิง อายุ - ปี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Excel.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร.มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มีใจรักงานขาย.มี Service mild ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์มฟรี- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- ค่าจ้างตามตกลง- ปรับค่าจ้างผ่านทดลองงาน- ปรับค่าจ้างประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- สวัสดิการบ้านพัก- กองทุนเงินกู้ยืม- เบิ้ยขยัน , , - ค่าข้าว บาท/ต่อวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท พิค แพค บร...


กรุงเทพมหานคร 04 เมษายน 2561


ช่างซ่อมบำรุง-

...ช่างซ่อมบำรุง- หางาน - บริษัท เอส คอมพานี () จำกัด ช่างซ่อมบำรุง Share บริษัท เอส คอมพานี () จำกัด ช่างซ่อมบำรุง มีนาคม ระดับเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาประสบการณ์ - ดำเนินการติดตั้งซ่อมแซมบำรุงระบบเตาแก๊ส ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ตู้แช่ เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ของร้านอาหารในสาขาต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ- ให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในการทำงานที่ถูกต้องแก่พนักงานหน้าร้าน- ดำเนินการเบิกอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงให้ครบถ้วน พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ- งานซ่อมบำรุงอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเงื่อนไขการทำงาน- ทำงาน วัน/สัปดาห์ (หยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์)- เวลาปฏิบัติงาน .-.น. .เพศชาย อายุ - ปี (พ้นภาระทางทหารแล้ว).วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงระบบงานครัว เช่น ระบบเตาแก๊ส ไฟฟ้า ตู้แช่ แอร์ - ปี .สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามร้านอาหารสาขาต่างๆ ในเครือของบริษัทฯ ได้ .สามารถขับขี่จักรยานยนต์ รถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่.มีความรับผิดชอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร สวัสดิการสิทธิประโยชน์- โบนัสประจำปี-...


กรุงเทพมหานคร 28 มีนาคม 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Farm Design (ร้านฟาร์มดีไซน์สาขา เดอะไนน์ พระราม 9) ด่วน-

...กณฑ์ทหาร รด.).วุฒิการศึกษา ม./ปวช./ปวส./ปริญญาตรี.ประสบการณ์ด้านการบริหารงานร้านอาหาร-เครื่องดื่ม - ปี.บุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ.พักอาศัยอยู่ใกล้เดินทางไปปฏิบัติงานที่ร้านฟาร์มดีไซน์ สาขาเดอะไนน์ พระราม สะดวก ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง กรุงเทพมหานคร - โบนัสประจำปี- ปรับเงินเดือนประจำปี- ค่าล่วงเวลา (OT)- เงินรางวัลการขาย (Incentive)- เงินช่วยเหลือค่าเดินทางค่าอาหาร- ประกันสังคม- ตรวจสุขภาพประจำปี- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- ส่วนลดร้านอาหารในเครือ- ค่าแนะนำพนักงานใหม่สถานที่ปฏิบัติงานร้านฟาร์มดีไซน์ (Farm Design) สาขาเดอะไนน์ พระราม (ถนนพระราม แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , --]- Walk-in ที่หน้าสาขา (พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน)- สมัครงานออนไลน์ผ่าน jobthaiweb.com (เพื่อนัดสัมภาษณ์งาน ด่วน)- ส่งใบสมัครมาทาง hrestgmail.com- ID Line HR_EST.- ฝากประวัติง่ายๆ เพียงคลิก https//goo.gl/forms/DZLWrlWpEoQa- สอบถามเพิ่มเติม โทร. -- ต่อ , -- ฝ่ายบุคคล (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา .น.-.น.)เอกสารประกอบการสมัครงาน. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด - นิ้ว . สำเนาบัตรประชาชน . สำเนาทะเบียนบ้าน . สำเนาวุฒิการศึกษา - สอบถาม บริษัท เอส คอมพานี () จำกัด ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขต...


กรุงเทพมหานคร 28 มีนาคม 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Farm Design (ร้านฟาร์มดีไซน์สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต) ด่วน-

....เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร รด.).วุฒิการศึกษา ม./ปวช./ปวส./ปริญญาตรี.ประสบการณ์ด้านการบริหารงานร้านอาหาร-เครื่องดื่ม - ปี.บุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ.พักอาศัยอยู่ใกล้เดินทางไปปฏิบัติงานที่ร้านฟาร์มดีไซน์ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต สะดวก ปทุมธานี - โบนัสประจำปี- ปรับเงินเดือนประจำปี- ค่าล่วงเวลา (OT)- เงินรางวัลการขาย (Incentive)- เงินช่วยเหลือค่าเดินทางค่าอาหาร- ประกันสังคม- ตรวจสุขภาพประจำปี- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- ส่วนลดร้านอาหารในเครือ- ค่าแนะนำพนักงานใหม่สถานที่ปฏิบัติงานร้านฟาร์มดีไซน์ (Farm Design) สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้นใต้ดิน (ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , --]- Walk-in ที่หน้าสาขา (พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน)- สมัครงานออนไลน์ผ่าน jobthaiweb.com (เพื่อนัดสัมภาษณ์งาน ด่วน)- ส่งใบสมัครมาทาง hrestgmail.com- ID Line HR_EST.- ฝากประวัติง่ายๆ เพียงคลิก https//goo.gl/forms/DZLWrlWpEoQa- สอบถามเพิ่มเติม โทร. -- ต่อ , -- ฝ่ายบุคคล (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา .น.-.น.)เอกสารประกอบการสมัครงาน. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด - นิ้ว . สำเนาบัตรประชาชน . สำเนาทะเบียนบ้าน . สำเนาวุฒิการศึกษา - สอบถาม บริษัท เอส คอมพานี () จำกัด ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขต...


ปทุมธานี 28 มีนาคม 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Farm Design (ร้านฟาร์มดีไซน์สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์) ด่วน-

...ช./ปวส./ปริญญาตรี.ประสบการณ์ด้านการบริหารงานร้านอาหาร-เครื่องดื่ม - ปี.บุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ.พักอาศัยอยู่ใกล้เดินทางไปปฏิบัติงานที่ร้านฟาร์มดีไซน์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ สะดวก ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - โบนัสประจำปี- ปรับเงินเดือนประจำปี- ค่าล่วงเวลา (OT)- เงินรางวัลการขาย (Incentive)- เงินช่วยเหลือค่าเดินทางค่าอาหาร- ประกันสังคม- ตรวจสุขภาพประจำปี- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี- ส่วนลดร้านอาหารในเครือ- ค่าแนะนำพนักงานใหม่สถานที่ปฏิบัติงานร้านฟาร์มดีไซน์ (Farm Design) สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ (ซอยประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , --]- Walk-in ที่หน้าสาขา (พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงาน)- สมัครงานออนไลน์ผ่าน jobthaiweb.com (เพื่อนัดสัมภาษณ์งาน ด่วน)- ส่งใบสมัครมาทาง hrestgmail.com- ID Line HR_EST.- ฝากประวัติง่ายๆ เพียงคลิก https//goo.gl/forms/DZLWrlWpEoQa- สอบถามเพิ่มเติม โทร. -- ต่อ , -- ฝ่ายบุคคล (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา .น.-.น.)เอกสารประกอบการสมัครงาน. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด - นิ้ว . สำเนาบัตรประชาชน . สำเนาทะเบียนบ้าน . สำเนาวุฒิการศึกษา - สอบถาม บริษัท เอส คอมพานี () จำกัด ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขต...


กรุงเทพมหานคร 28 มีนาคม 2561