Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

Admin Graphic Design

...Admin Graphic Design หางาน - บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด Admin Graphic Design Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด Admin Graphic Design เมษายน ระดับเงินเดือน N/A ดูแลประสานงานรับลูกค้าหน้าร้านสื่อออนไลน์ มีความเข้าใจในระบบงานออกแบบการผลิตงานตามขั้นตอน-สามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี-อดทนรับแรงกดดันได้ดี-มีความรู้พื้นฐานด้านสื่อ Marketing Online-ดูแลประสานงานกับลูกค้าฝ่ายออกแบบได้เป็นอย่างดี-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้-Update ข้อมูลในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ .ชาย/หญิง อายุ - ปี.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร.สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,Illustrato.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มี Service mild.มีความคิดสร้างสรรค์.มีความละเอียดรอบคอบ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์มฟรี- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- ค่าจ้างตามตกลง- ปรับค่าจ้างผ่านทดลองงาน- ปรับค่าจ้างประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- สวัสดิการบ้านพัก- กองทุนเงินกู้ยืม- เบิ้ยขยัน , , - ค่าข้าว บาท/ต่อวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , -]สมั...


กรุงเทพมหานคร 04 เมษายน 2561


Graphic Designer Artwork

...Graphic Designer Artwork หางาน - บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด Graphic Designer Artwork Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด Graphic Designer Artwork เมษายน ระดับเงินเดือน ดูแลประสานงานรับลูกค้าหน้าร้านสื่อออนไลน์ มีความเข้าใจในระบบงานออกแบบการผลิตงานตามขั้นตอน-สามารถให้ข้อมูลกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี-อดทนรับแรงกดดันได้ดี-มีความรู้พื้นฐานด้านสื่อ Marketing Online-ดูแลประสานงานกับลูกค้าฝ่ายออกแบบได้เป็นอย่างดี-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้-Update ข้อมูลในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ .ชาย/หญิง อายุ - ปี.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร.สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,Illustrato.มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน.มี Service mild.มีความละเอียด รอบคอบ.มีมนุษย์สัมพันธ์.มีความคิดสร้างสรรค์ ดุสิต กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด เลขที่ / ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ต่อ , , -...


กรุงเทพมหานคร 04 เมษายน 2561


Graphic Design เขียนแบบ ออกแบบ 3D

...Graphic Design เขียนแบบ ออกแบบ D หางาน - บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด Graphic Design เขียนแบบ ออกแบบ D Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด Graphic Design เขียนแบบ ออกแบบ D เมษายน ระดับเงินเดือน ืN/A ออกแบบ เขียนแบบ ถอดแบบเกี่ยวกับงานบรรจุภัณฑ์ต่างๆ งานGraphic Designสามารถใช้โปรแกรม Photoshop Illustrator DMax Autocad โปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง-ออกแบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย-มีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างดี-มีความสามารถในงาน Graphic Design-สามารถสนทนา ประสานงานให้ข้อมูลกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี-ขยันอดทน รับแรงกดดันจากงานได้เป็นอย่างดี .ชาย/หญิง อายุ - ปี.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร.สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,Tiiustrato,Dmax,Autocad.มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มี Service mild.มีความคิดสร้างสรรค์ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์มฟรี- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- ค่าจ้างตามตกลง- ปรับค่าจ้างผ่านทดลองงาน- ปรับค่าจ้างประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- สวัสดิการบ้านพัก- กองทุนเงินกู้ยืม- เบิ้ยขยัน , , - ค่าข้าว บาท/ต่อวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 04 เมษายน 2561


Graphic Design

...Graphic Design หางาน - บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด Graphic Design Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด Graphic Design เมษายน ระดับเงินเดือน N/A มีความชำนาญในโปรแกรม Photoshop/Illustrator - มีความสามารถในการวาดภาพประกอบ-มีความเข้าใจในการออกแบบ ธุรกิจ E-Com- มีความคิดสร้างสรรค์ดีเลิศ- มีทักษะในการตัดต่อ Video Animation ได้พิจารณาเป็นพิเศษ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูงต่องานที่ได้รับมอบหมาย .ชาย/หญิง อายุ - ปี.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร.สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,Tiiustrato.มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มี Service mild.ป.ตรี ศิลปกรรมนิเทศ ศิลป์ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์มฟรี- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- ค่าจ้างตามตกลง- ปรับค่าจ้างผ่านทดลองงาน- ปรับค่าจ้างประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- สวัสดิการบ้านพัก- กองทุนเงินกู้ยืม- เบิ้ยขยัน , , - ค่าข้าว บาท/ต่อวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดย...


กรุงเทพมหานคร 04 เมษายน 2561


จนท.จัดซื้อสินค้าต่างประเทศ (จีน)

...จนท.จัดซื้อสินค้าต่างประเทศ (จีน) หางาน - บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด จนท.จัดซื้อสินค้าต่างประเทศ (จีน) Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด จนท.จัดซื้อสินค้าต่างประเทศ (จีน) เมษายน ระดับเงินเดือน ืN/A หาสินค้ากรณี Made to Order ตามที่ลูกค้าต้องการได้ดีรวดเร็ว / บริหารจัดการด้าน Shiiping ได้ดีต้นทุนต่ำ/ เจรจาการสั่งซื้อได้ดี / จัดทำ PO ในระบบ AX รายงานการสั่งซื้อต่างๆ ได้ / ประสานงานกำหนดการส่งสินค้า / ประสานงานกรณีสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพ .ชาย/หญิง อายุ - ปี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Excel/AX สอนการใช้ให้.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร.สามารถสื่อสารภาษาจีน อ่าน เขียน ได้ดีมาก.มี Service mild.มีความละเอียด รอบคอบ.มีมนุษย์สัมพันธ์ ดุสิต กรุงเทพมหานคร หาสินค้ากรณี Made to Order ตามที่ลูกค้าต้องการได้ดีรวดเร็ว / บริหารจัดการด้าน Shiiping ได้ดีต้นทุนต่ำ/ เจรจาการสั่งซื้อได้ดี / จัดทำ PO ในระบบ AX รายงานการสั่งซื้อต่างๆ ได้ / ประสานงานกำหนดการส่งสินค้า / ประสานงานกรณีสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-...


กรุงเทพมหานคร 04 เมษายน 2561


จนท.Planingจัดซื้อสินค้าในประเทศ

...จนท.Planingจัดซื้อสินค้าในประเทศ หางาน - บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด จนท.Planing&จัดซื้อสินค้าในประเทศ Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด จนท.Planing&จัดซื้อสินค้าในประเทศ เมษายน ระดับเงินเดือน ืN/A ประมาณการ-วางแผนจุดขอซื้อได้ดี / เจรจาการสั่งซื้อได้ดี / จัดทำ PO ในระบบ AX รายงานการสั่งซื้อต่างๆ ได้ / ประสานงานกำหนดการส่งสินค้า / ประสานงานกรณีสินค้ามีปัญหาด้านคุณภาพ .ชาย/หญิง อายุ - ปี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Excel/AX สอนการใช้ให้.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร.มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน.มี Service mild.มีความละเอียด รอบคอบ.มีมนุษย์สัมพันธ์.สามารถประสานงานได้ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์มฟรี- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- ค่าจ้างตามตกลง- ปรับค่าจ้างผ่านทดลองงาน- ปรับค่าจ้างประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- สวัสดิการบ้านพัก- กองทุนเงินกู้ยืม- เบิ้ยขยัน , , - ค่าข้าว บาท/ต่อวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ...


กรุงเทพมหานคร 04 เมษายน 2561


พนักงานคลังสินค้า PPK-SS

...พนักงานคลังสินค้า PPK-SS หางาน - บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนักงานคลังสินค้า PPK-SS Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนักงานคลังสินค้า PPK-SS เมษายน ระดับเงินเดือน N/A ดูแลบริหารจัดการคลังสินค้าทุกคลังที่หน้าร้าน วางแผนการขอโอนขอซื้อสินค้ามาเติมเต็มไม่ให้สินค้าขาดเกิน / บันทึกตรวจสอบการรับ-จ่ายสินค้าในระบบ AX / ตรวจนับสินค้าคงเหลือให้ถูกต้องครบถ้วน / จัดทำรายงานต่างๆส่งตามกำหนด / ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า .ชาย/หญิง อายุ - ปี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Excel/AX สอนการใช้ให้.มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มี Service mild.มีความละเอียด รอบคอบ.ป.ตรี ทุกสาขา ดุสิต กรุงเทพมหานคร ดูแลบริหารจัดการคลังสินค้าทุกคลังที่หน้าร้าน วางแผนการขอโอนขอซื้อสินค้ามาเติมเต็มไม่ให้สินค้าขาดเกิน / บันทึกตรวจสอบการรับ-จ่ายสินค้าในระบบ AX / ตรวจนับสินค้าคงเหลือให้ถูกต้องครบถ้วน / จัดทำรายงานต่างๆส่งตามกำหนด / ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , -...


กรุงเทพมหานคร 04 เมษายน 2561


พนักงานคลังสินค้า

...พนักงานคลังสินค้า หางาน - บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนักงานคลังสินค้า Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนักงานคลังสินค้า เมษายน ระดับเงินเดือน ืN/A รับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนทันตามกำหนดเวลา / ตรวจนับสินค้าคงเหลือ / ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของคลังสินค้าตามระบบ ส. / จัดแพคสินค้า / บันทึกจัดทำรายงานประจำวัน .ชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป (อ่าน ออก เขียนได้ / คิดเลขได้ ).มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มี Service mild.มีความละเอียด รอบคอบ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์มฟรี- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- ค่าจ้างตามตกลง- ปรับค่าจ้างผ่านทดลองงาน- ปรับค่าจ้างประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- สวัสดิการบ้านพัก- กองทุนเงินกู้ยืม- เบิ้ยขยัน , , - ค่าข้าว บาท/ต่อวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด เลขที่ / ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตด...


กรุงเทพมหานคร 04 เมษายน 2561


พนักงานคลังสินค้า

...กัด พนักงานคลังสินค้า Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนักงานคลังสินค้า เมษายน ระดับเงินเดือน ืN/A ดูแลบริหารจัดการคลังสินค้าทุกคลังที่หน้าร้าน วางแผนการขอโอนขอซื้อสินค้ามาเติมเต็มไม่ให้สินค้าขาดเกิน / บันทึกตรวจสอบการรับ-จ่ายสินค้าในระบบ AX / ตรวจนับสินค้าคงเหลือให้ถูกต้องครบถ้วน / จัดทำรายงานต่างๆส่งตามกำหนด / ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า .ชาย/หญิง อายุ - ปี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Excel/AX สอนการใช้ให้.มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มี Service mild.มีความละเอียด รอบคอบ.ป.ตรี ทุกสาขา กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์มฟรี- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- ค่าจ้างตามตกลง- ปรับค่าจ้างผ่านทดลองงาน- ปรับค่าจ้างประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- สวัสดิการบ้านพัก- กองทุนเงินกู้ยืม- เบิ้ยขยัน , , - ค่าข้าว บาท/ต่อวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด เลขที่ / ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขต...


กรุงเทพมหานคร 04 เมษายน 2561


พนักงานตรวจปล่อยสินค้าหน้าร้าน

...พนักงานตรวจปล่อยสินค้าหน้าร้าน หางาน - บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนักงานตรวจปล่อยสินค้าหน้าร้าน Share บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด พนักงานตรวจปล่อยสินค้าหน้าร้าน เมษายน ระดับเงินเดือน ืN/A ตรวจสอบสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนปล่อยสินค้าให้กับลูกค้า / ติดตามสินค้าจากคลังต่างๆ ให้ส่งมอบไม่เกินเวลาที่กำหนด .ชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป (อ่าน ออก เขียนได้ / คิดเลขได้ ).มีความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มี Service mild กรุงเทพมหานคร - ชุดยูนิฟอร์มฟรี- ประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- ค่าจ้างตามตกลง- ปรับค่าจ้างผ่านทดลองงาน- ปรับค่าจ้างประจำปี- โบนัสตามผลประกอบการ- สวัสดิการบ้านพัก- กองทุนเงินกู้ยืม- เบิ้ยขยัน , , - ค่าข้าว บาท/ต่อวัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , , -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พิค แพค บรรจุภัณฑ์ จำกัด เลขที่ / ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ต่อ , , - โทรสาร -...


กรุงเทพมหานคร 04 เมษายน 2561