Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บุคคล1

...เจ้าหน้าที่บุคคล หางาน - บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บุคคล หมวด บุคคล/ฝึกอบรม/Training / Share บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่บุคคล มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง . งานสรรหาพนักงาน. งานระบบเงินเดือน. งานฝึกอบรมพนักงาน. งานระเบียบข้อบังคับ หมวดงาน บุคคล/ฝึกอบรม/Training .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี สาขาทุกสาขา.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ดุสิต กรุงเทพมหานคร . ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา .-. น.. ปรับเงินเดือนประจำปี. โบนัสประจำปี. วันหยุดพักผ่อน วัน/ปี. เงินช่วยเหลือบิดา-มารดาพนักงานเสียชีวิต. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. ชุดฟอร์มพนักงาน. ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม spg-hrโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- , โรงงาน -- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงา...


กรุงเทพมหานคร 18 มกราคม 2562


ด่วน Admin

...ด่วน Admin หางาน - บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด ด่วน Admin หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล Share บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด ด่วน Admin มกราคม ระดับเงินเดือน - ประสานงานกับลูกค้าออกใบเสร็จคีย์ข้อมูลการขาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี. . มีทักษะในการใช้คอมฯ พิมพ์งานภาษาไทย-อังกฤษ ได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พรีเมี่ยมฟรุ๊ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ / ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 18 มกราคม 2562


Adminธุรการ1

...Adminธุรการ หางาน - บริษัท ไตรพีระ จำกัด Admin/ธุรการ หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล Share บริษัท ไตรพีระ จำกัด Admin/ธุรการ มกราคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ .รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามเวลา.ดำเนินการด้านเอกสาร.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. งานอื่นๆที่ได้รับตามมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานด้านธุรการ/ประสานงาน - ปี.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft word, Excel, PowerPoint, E-mail.สามารถทำงานนอกสถานที่ได้.มีความสามารถในการขับรถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ดุสิต กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคมตามกฎหมาย. วันลาป่วย / ลากิจตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดตามประเพณี. ปรับเงินเดือนประจำปี. เงินโบนัส . เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด/ค่าที่พัก/ค่าเดินทาง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nisarat.th Tripeera-/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-...


กรุงเทพมหานคร 10 มกราคม 2562


วิศวกรสุขาภิบาล1

...วิศวกรสุขาภิบาล หางาน - บริษัท ไตรพีระ จำกัด วิศวกรสุขาภิบาล หมวด วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม Share บริษัท ไตรพีระ จำกัด วิศวกรสุขาภิบาล มกราคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ .รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามเวลา.ศึกษาออกแบบระบบสุขาภิบาล.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. งานอื่นๆที่ได้รับตามมอบหมาย หมวดงาน วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม .ประสบการณ์ทำงาน - ปี.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมเครื่องกลสาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น MS Office, e-mail, AutoCAD เป็นต้น.มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี. มีความสามารถในการขับรถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ ดุสิต กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคมตามกฎหมาย. วันลาป่วย / ลากิจตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดตามประเพณี. ปรับเงินเดือนประจำปี. เงินโบนัส . เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด/ค่าที่พัก/ค่าเดินทาง สมัคร Online ผ่าน ...


กรุงเทพมหานคร 04 มกราคม 2562


วิศวกรไฟฟ้า1

...วิศวกรไฟฟ้า หางาน - บริษัท ไตรพีระ จำกัด วิศวกรไฟฟ้า หมวด วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ Share บริษัท ไตรพีระ จำกัด วิศวกรไฟฟ้า มกราคม ระดับเงินเดือน ตามประสบการณ์ .รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามเวลา.ศึกษาออกแบบ ติดตั้ง ระบบงานไฟฟ้า.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. งานอื่นๆที่ได้รับตามมอบหมาย หมวดงาน วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ .วุฒิการศึกษาระดับป.ตรี - ป.โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น MS Office, e-mail, AutoCAD เป็นต้น.มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดี.มีความสามารถในการขับรถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ ดุสิต กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคมตามกฎหมาย. วันลาป่วย / ลากิจตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด. วันหยุดตามประเพณี. ปรับเงินเดือนประจำปี. เงินโบนัส . เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด/ค่าที่พัก/ค่าเดินทาง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม Tripeera-...


กรุงเทพมหานคร 04 มกราคม 2562


แม่บ้าน (พิการทางการได้ยิน)-

...แม่บ้าน (พิการทางการได้ยิน)- หางาน - บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด แม่บ้าน (พิการทางการได้ยิน) Share บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด แม่บ้าน (พิการทางการได้ยิน) ธันวาคม ระดับเงินเดือน - ดูแลทำความสะอาดสำนักงาน- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย- ปฏิบัติงาน วัน หยุดวัน/สัปดาห์ .เพศหญิง อายุ - ปี.บุคคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับคนอื่นได้ดี.มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร มนุษย์สัมพันธ์ดี.รักความสะอาด รักงานบริการ.เข้างานเป็นกะได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ) ดุสิต กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม masterpiececlinicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เลขที่ / ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 27 ธันวาคม 2561


ผช.พยาบาล (Assistant Nurse)-

...ผช.พยาบาล (Assistant Nurse)- หางาน - บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด ผช.พยาบาล (Assistant Nurse) Share บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด ผช.พยาบาล (Assistant Nurse) ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ- เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัดห้อง OR / ดูแลคนไข้ทั้งก่อนหลังผ่าตัด- ให้คำแนะนำให้กับคนไข้ทั้งก่อนหลังผ่าตัด- ทำงานสัปดาห์ละ วัน (วันหยุด วัน/สัปดาห์ แล้วแต่ที่หัวหน้างานจัดตารางให้) .เพศหญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษาเทียบเท่า ม..ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล, ผู้ช่วยแพทย์ หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ต้องมีใบรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม.บุคลิกภาพดีอัธยาศัยดี.มีความละเอียดรอบคอบ ใส่ใจในการทำงานเป็นอย่างดี.หากมีประสบการณ์การทำงานในคลินิกเสริมความงาม ทันตกรรม อย่างน้อย ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ.หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ.หากพร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ ดุสิต กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ประกันอุบัติเหตุ (AIA).สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน.ชุด Uniform (ประจำแผนก).สวัสดิการทำหัตถการ (ราคาพนักงาน) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 27 ธันวาคม 2561


พนักงานประจำสาขา มาร์เก็ตเพลส ดุสิต(ใกล้สี่แยกซังฮี้)

...พนักงานประจำสาขา มาร์เก็ตเพลส ดุสิต(ใกล้สี่แยกซังฮี้) หางาน - บริษัท แมคไทย จำกัด พนักงานประจำสาขา มาร์เก็ตเพลส ดุสิต(ใกล้สี่แยกซังฮี้) Share บริษัท แมคไทย จำกัด พนักงานประจำสาขา มาร์เก็ตเพลส ดุสิต(ใกล้สี่แยกซังฮี้) ธันวาคม ระดับเงินเดือน พนักงานประจำร้านสาขา.ดูแลรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ (AREA) .จัดอาหารให้ลูกค้าได้ถูกต้อง %.จัดการกับคำติชมของลูกค้าอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิผล.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีมิตรภาพปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนประหนึ่งแขกคนสำคัญ ..วุฒิ ม. ขึ้นไป..อายุ - ปี บางกอกน้อย,บางพลัด กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ประกันชีวิตเบี้ยขยัน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพค่ารักษาพยาบาล อาหารฟรีอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท แมคไทย จำกัด / อาคารบิ๊กซี ราชดำริห์ ห้องออฟฟิศ ชั้น ถนนราชดำริห์ กรุงเทพฯ โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 18 ธันวาคม 2561


ช่างเชื่อม-

...ชื่อม- หางาน - บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด ช่างเชื่อม Share บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด ช่างเชื่อม ธันวาคม ระดับเงินเดือน - เชื่อมงานระดับ G ได้ั (หากมีใบประกาศนียบัตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ)- เชื่อมงานระดับต่าง ๆ ได้- ประกอบติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ อุปกรณ์สำหรับโรงไฟฟ้า- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย-งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย .ชาย อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.การศึกษา ระดับปวช. ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความคิด วิเคราะห์ แยกแยะได้.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มียานพาหนะส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ.หากมีใบขับขี่ท. ท. ด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้บ่อยครั้ง พระนครศรีอยุธยา -เสื้อยูนิฟอร์ม- อาหารกลางวัน- ประกันสังคม อื่น ๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sawitapraw zerowasteTHโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด เลขที่ ถนน พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขต...


พระนครศรีอยุธยา 16 ธันวาคม 2561


ประสานงาน-

...ประสานงาน- หางาน - บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด ประสานงาน Share บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด ประสานงาน ธันวาคม ระดับเงินเดือน - รวบรวม จัดทำเอกสารด้านงานบุคคล ทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศ - รวบรวม จัดทำเอกสารข้อมูลต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาองค์กร- จองตั๋วเพื่อการเดินทาง ประสานงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในภายนอกองค์กร .ชาย หญิง อายุตั้งแต่ ปีขึ้นไป.การศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง.ประสบการณ์ทำงาน ตั้งแต่ ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ มีความคิด วิเคราะห์ แยกแยะดี.สะดวกเดินทางระหว่างบริษัท (ในกรุงเทพฯ) โรงงาน (อยุธยา).สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มียานพาหนะส่วนตัว จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร วันหยุดประจำปีเสื้อยูนิฟอร์มประกันสังคมโบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท) อื่น ๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sawitapraw zerowasteTHโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด เลขที่ ถนน พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 15 ธันวาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 56 หน้า หน้าถัดไป >>