Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

Cashier (เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ประจำคลินิก) ด่วนเริ่มงานทันที1

... ด่วนเริ่มงานทันที Share บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด Cashier (เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ประจำคลินิก) ด่วนเริ่มงานทันที พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, .ตรวจเช็คเอกสาร,เขียนใบรายรับ,เช็คยอดโอน,ตรวจเช็คเงินรายรับในแต่ละวัน รายงานยอดรายรับรายวัน นำเงินสดเข้าธนาคาร.จัดยา เบิกยา เช็คยอด เวชภัณฑ์ที่ขายออกไปยอดคงเหลือในแต่ละวัน.คีย์ข้อมูลประวัติลูกค้าทั้งที่มีประวัติไม่มีประวัติลงใน Database .เพศ ไม่จำกัดเพศ อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิฯ ม. ขึ้นไป เน้นประสบการณ์ในแคชเชียร์.มีประสบการณ์ในแคชเชียร์อย่างน้อย ปี.ระเอียดรอบคอบ มีใจด้านบริการ.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.สามารถปฏิบัติงานได้ที่คลินิก สยาม.เริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน - ชุดยูนิฟอร์ม - โบนัสประจำปี - สวัสดิการเงินกู้พนักงาน - ทำหัตถการ ศัลยกรรม ราคาพนักงาน - ฯลฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -- masterpiececlinicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เลขที่ / ถนนสุโขทัย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 26 พฤศจิกายน 2560


Customer Service เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า รับจำนวนมาก เริ่มงานได้ทันที

...มการเข้าใช้บริการ ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าจัดทำรายงาน เอกสารที่เกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้า รวมถึงรายงานสรุปยอดการเข้าใช้บริการในแต่ละวัน เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาพัฒนาการกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐาน เพื่อมุ่งให้การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์สูงสุดส่งเสริมพัฒนาทักษะความชำนาญของผู้ใต้บังคับบัญชา/ตนเอง ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามความคาดหวังขององค์กรต่องานนั้น ๆ สนับสนุนส่งเสริมการนำทักษะความชำนาญด้านการจัดการสมัยใหม่ มาใช้ในงาน เพื่อมุ่งนำองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศยั่งยืนปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ยอมรับ ความให้ร่วมมือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านนโยบายต่าง ๆ ขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นตามที่องค์กรวางไว้มีส่วนร่วมในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน เพื่อลดควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่กำหนดไว้ .ไม่จำกัดเพศ อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิฯ ม. ขึ้นไป.บุคลิกหน้าตาดี ชอบงานบริการลูกค้า.มีทักษะด้านงานบริการ มีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้าพิจารณาเป็นพิเศษ.ประจำคลีนิก สยาม .ทำงานเวลา .-. น..เริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -- masterpiececlinicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เลขที่ / ถนนสุโขทัย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่ทรีทเม้นท์ (Treatment) ด่วน เริ่มงานทันที-

...เจ้าหน้าที่ทรีทเม้นท์ (Treatment) ด่วน เริ่มงานทันที- หางาน - บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เจ้าหน้าที่ทรีทเม้นท์ (Treatment) ด่วน เริ่มงานทันที Share บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เจ้าหน้าที่ทรีทเม้นท์ (Treatment) ด่วน เริ่มงานทันที พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ,-, - เป็นผู้ช่วยแพทย์ทำหัตถการต่างๆ ด้านผิวพรรณ จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์- ปฏิบัติงาน วัน/สัปดาห์ (หยุดวัน/สัปดาห์ ตามตารางวันหยุด)- มึค่ามือ กรณีเข้าเคส ( รายได้ดีมาก ) .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. /ปวช./ ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา.ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล.มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี มีใจรักงานด้านงานบริการ .เรียนรู้เร็ว ชอบที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ.หากเคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับคลินิกเสริมความงาม จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถปฏิบัติงาน วัน/สัปดาห์ ได้.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -- masterpiececlinicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เลขที่ / ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤศจิกายน 2560


Marketing Communications (Marcom) ด่วนมาก-

...ิษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด Marketing Communications (Marcom) ด่วนมาก Share บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด Marketing Communications (Marcom) ด่วนมาก พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - วางแผนจัดทำ Communication plan ดำเนินงานตามทีมอบหมายได้- วางแผนโฆษณา การใช้สื่อให้ตรงกับเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ- เขียนข่าว บทความ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์- มีทักษะในการใช้ภาษาไทย-อังกฤษในระดับที่ดี .เพศ ไม่จำกัดเพศ อายุ ปีขึ้นไป.วุุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถวางแผนจัดทำ Communication plan ดำเนินงานตามที่มอบหมายได้.มีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้านความงามจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรู้ ความเข้าใจใน Online Media & Digital Marketing.สามารถจัดทำPromotion ของผลิตภัณฑ์ได้.มีความอดทนสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี.สามารถประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -- masterpiececlinicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เลขที่ / ถนนสุโขทัย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤศจิกายน 2560


หัวหน้าแม่บ้าน ด่วน

...หัวหน้าแม่บ้าน ด่วน หางาน - บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด หัวหน้าแม่บ้าน ด่วน Share บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด หัวหน้าแม่บ้าน ด่วน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ดูแลควบคุมการทำงานขอแม่บ้านทำความสะอาดสุขอนามัยของคลินิก- ดูแลตรวจสอบการทำความสะอาดบำรุงรักษาอุปกรณ์การทำความสะอาดเขียนรายงานทันทีหากพบข้อบกพร่องใดๆ- สับเปลี่ยนงาน ให้หนักงานทำนอกเหนือจากหน้าที่หลักในกรณีจำเป็น- ดูแลจัดการสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคในการทำงานให้พนักงานยังต้องตรวจสอบเกี่ยวกับกฎระเบียบความปลอดภัย- จัดการดูแลบุคลิกภาพของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท- ตรวจเช็คสิ่งของอำนวยความสะดวกของลูกค้าสารเคมีสิ่งของอื่นๆให้เพียงพอต่อการทำงาน- รับผิดชอบหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง อายุไม่เกิน ปี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -- masterpiececlinicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด เลขที่ / ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤศจิกายน 2560


พนักงานเดินเอกสาร ประจำสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (เขตดุสิต)-

...พนักงานเดินเอกสาร ประจำสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (เขตดุสิต)- หางาน - บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงานเดินเอกสาร ประจำสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (เขตดุสิต) Share บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) พนักงานเดินเอกสาร ประจำสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (เขตดุสิต) พฤศจิกายน ุ ระดับเงินเดือน , -รับส่งเอกสารภายในสำนักงานทรัพย์สินฯ-ให้บริการถ่ายเอกสาร-ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานทรัพย์สินฯตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานลูกจ้างของสำนักงานทรัพย์สินฯ .เพศชาย.อายุ - ปี .วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี รักในงานบริการ มีความขยันอดทน.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี,แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี.มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมีทักษะในการประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาณความผิดลหุโทษ.ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์/เวลาทำงาน . น.-. น..สามารถรับเงื่อนไขการจ้าง ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้ ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆตามกฏห...


กรุงเทพมหานคร 23 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร FB-

...เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร FB- หางาน - บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร F&B Share บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร F&B พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน N/A - ดึงข้อมูลค่าใช้จ่ายขายบริหาร,ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย จากระบบ SAP ของทุกเดือน- วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายขายบริหาร,ค่าโฆษณาส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น,ลดลงเมื่อเทียบงบประมาณ ปีก่อน- สามารถทำ Presentation ในรูปแบบ Power Point ได้ .วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านบัญชี.มีประสบการณ์ในด้านการบัญชี - ปี.มีทักษะโปรแกรม SAP Micosoft office.มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการวิเคราะห์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร -- ต่อ (คุณ พัทธดนย์) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ ,]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงกรอกใบสมัครได้ที่ http//recruit.boonrawd.co.th/ - สอบถาม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ - ต่อ , ...


กรุงเทพมหานคร 23 พฤศจิกายน 2560


เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั่วไป ภูเก็ตและกระบี่

...เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั่วไป ภูเก็ตและกระบี่ หางาน - บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั่วไป ภูเก็ตกระบี่ Share บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั่วไป ภูเก็ตกระบี่ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - บาท/วัน ทำงาน ชม. (ทำงาน วัน หยุด วัน)ทำงาน กะ (เช้า,ดึก)วันหยุดมี OT ให้ทำตามความเหมาะสม- รักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด*** สถานที่ปฏิบัติงาน ***( โซนจังหวัด กระบี่ )>>โซนคลองม่วง- โรงแรม โซฟิเทล กระบี่- โรงแรมดุสิตธานี กระบี่บีชรีสอร์ท>>โซนเกาะลันตา-โรงแรมลายานะรีสอร์ทแอนด์สปาร์( โซนจังหวัดภูเก็ต )>> โซนป่าตอง- โรงแรม Lemeridien ภูเก็ต- โรงแรม โรยัล พาราไดซ์- โรงแรมอันดารา รีสอร์ท(หาดกมลา)>> โซนลากูน่า (เชิงทะเล)- โรงแรมบันยันทรี รีสอร์ท- โรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต- โรงแรมอังสนา ลากูน่า .เพศชาย อายุ - ปี.ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.สูง ซ.ม. ขึ้นไป.ไม่มีประวัติคดี รอยสักนอกร่มผ้า.มีมนุษย์สัมพันธ์ดีทำงานกับผู้อื่นได้ รักงานบริการ ภาคใต้ - มีเงินเบิก- มีค่าเบี้ยขยัน- มีบ้านพักฟรี เดือน- ฟรี อาหาร มื้อ ระหว่างฝึกอบรม- มีค่าล่วงเวลาตามที่...


ภาคใต้ 21 พฤศจิกายน 2560


ช่างประจำอาคาร

...ช่างประจำอาคาร หางาน - บริษัท พี.เอ็ม.การบัญชีที่ปรึกษา จำกัด ช่างประจำอาคาร Share บริษัท พี.เอ็ม.การบัญชีที่ปรึกษา จำกัด ช่างประจำอาคาร พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง . เพศชาย. อายุตั้งแต่ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า.กรณีมีประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมเครื่องจักรกลหนักจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- กองทุนประกันสังคม- กองทุนเงินทดแทน- การตรวจสุขภาพประจำปี- ประกันชีวิตกลุ่ม - ประเมินผลปรับเงินเดือนประจำปี- ประเมินผลปรับโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)- ค่าครองชีพ,ค่า- วันหยุดตามประเพณี- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน (Staff Party)- เครื่องแบบพนักงาน - จัดอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรประจำปี- วันหยุดประจำสัปดาห์ วันเสาร์-อาทิตย์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท พี.เอ็ม.การบัญชีที่ปรึกษา จำกัด อาคาร พี.เอ็ม ชั้นที่ - เลขที่ ถนน ร่วมจิตต์ แขวงถนนนครไชย...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤศจิกายน 2560


รับสมัครพนักงาน Part-time จัดรายการขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ เริ่มงาน 1 ธ.ค. 60 - 10 ม.ค. 61 ประจำ ท

...รับสมัครพนักงาน Part-time จัดรายการขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ เริ่มงาน ธ.ค. - ม.ค. ประจำ ท็อปส์ ศรียาน หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part-time จัดรายการขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ เริ่มงาน ธ.ค. - ม.ค. ประจำ ท็อปส์ ศรียาน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part-time จัดรายการขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ เริ่มงาน ธ.ค. - ม.ค. ประจำ ท็อปส์ ศรียาน พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน บาท / วัน เชียร์ขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพเริ่มงาน ธ.ค. - ม.ค. ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดสัปดาห์ละ วัน จะต้องไม่ตรงกับวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)รายได้ วันละ บาท + เบี้ยขยัน + OT+incentive .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- บุคลิกดี มีความเชื่อมั่นในตัวเอง.- มีประสบการณ์ด้านงานขายมาก่อน ดุสิต กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจสมัครงาน พี่แม็กโทร. --ID LINE ...


กรุงเทพมหานคร 21 พฤศจิกายน 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 43 หน้า หน้าถัดไป >>