Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร

พนักงานบัญชี ด่วน

...พนักงานบัญชี ด่วน หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานบัญชี ด่วน Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานบัญชี ด่วน ตุลาคม ระดับเงินเดือน - การบันทึก จัดเก็บ รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี บันทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจน การจัดทำรายงานทางการเงิน .มีความซื่อสัตย์ เก็บรักษาความลับได้ดี.มีความละเอียดรอบคอบ.มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานบัญชี .มีความรับผิดชอบ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคมเติม- ค่าทำงานล่วงเวลา- โบนัท สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 21 ตุลาคม 2560


พนักงานทั่วไป ด่วน-

...พนักงานทั่วไป ด่วน- หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานทั่วไป ด่วน Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานทั่วไป ด่วน ตุลาคม ระดับเงินเดือน - - ปฏิบัติงานที่ใชแรงงานทั่วไป ตามคําสั่งของหัวหน้างาน ผู้มีอํานาจในการสั่งการ- ปฎิบัติงานอื่นตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย .ซื่อสัตย์ .กระตือรือร้น .มองโลกในแง่ดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 21 ตุลาคม 2560


พนักงานขาย1

...พนักงานขาย หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขาย Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขาย ตุลาคม ระดับเงินเดือน - . ลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย ผู้ซื้อโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ สร้างความพอใจในตัวสินค้า . เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย ให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย หลังการขาย .ซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณที่ดีต่อลูกค้า .มีความจริงใจ.ตรงต่อเวลา.บริการด้วยใจ .มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี .มีความสามารถในการใช้คำถามคำตอบ .มีความมั่นใจในตนเอง ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ค่าcommission ให้ -%- ประกันสังคมเติม- ค่าทำงานล่วงเวลา- โบนัส- ค่าเสื่อมสภาพรถ- ค่าน้ำมัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 21 ตุลาคม 2560


ช่างถ่ายภาพ

...ช่างถ่ายภาพ หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น ช่างถ่ายภาพ Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น ช่างถ่ายภาพ ตุลาคม ระดับเงินเดือน ถ่ายภาพจัดองค์ประกอบภาพคิดรูปแบบการถ่ายภาพกับลักษณะของงานอื่น ๆ .มีใจรักในงานถ่ายภาพ งานศิลปะ .มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเอง.มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายภาพได้ .มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบทางศิลปะ .มีความอดทน ใจเย็นเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 21 ตุลาคม 2560


พนักงานขับรถ

...พนักงานขับรถ หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขับรถ Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น พนักงานขับรถ ตุลาคม ระดับเงินเดือน - ปฎิบัติงานขั้นต้นในการขับรถยนตร์ บำรุงรักษษความสะอาดปฎิบัติงานอื่นตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย . มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน.ไม่เคยต้องโทษ คดีอาญาถึงจำคุก ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทในความผิดลหุโทษไม่เป็นบุคคลล้มละลาย.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลเป็นอย่างดี ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 21 ตุลาคม 2560


แม่บ้าน

...แม่บ้าน หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แม่บ้าน Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แม่บ้าน ตุลาคม ระดับเงินเดือน ทำความสะอาดบริเวณที่ได้รับมอบหมาย ทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย .มีทักษะในการทำความสะอาด.รักงานบริการ .ละเอียด รอบคอบ.รักความสะอาด. มีความซื่อสัตย์.รับผิดชอบต่อหน้าที่.ขยัน มีระเบียบวินัย ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 21 ตุลาคม 2560


Admin

...Admin หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น Admin Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น Admin ตุลาคม ระดับเงินเดือน - ประสานงานกับลูกค้าออกใบเสร็จ .เป็นคนที่รับความรับผิดชอบสูง.มีความอดทน มุ่งมั่นในการทำงาน.มีความคล่องแคล่ว.ใจรักงานบริการ ใจเย็น.. มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย.สามารถประสานงานระหว่างบุคคลได้ .อดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 21 ตุลาคม 2560


พนักงานปฏิบัติการครัวญี่ปุ่น (Part-time) ร้านสตาร์เชฟ (สาขาเทอมินอล 21) ด่วนมาก-

... - จัดเตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบในการประกอบอาหาร- ช่วยพ่อครัวประกอบอาหารญี่ปุ่นตามรายการ- ดูแลครัวให้มีความสะอาดเรียบร้อย- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป ประสบการณ์ด้านร้านอาหาร - ปี.มีความขยัน กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรียนรู้งานได้เร็ว.พักอาศัยอยู่ใกล้เดินทางไปปฏิบัติงานที่ร้านสตาร์เชฟ สาขา เทอมินัล สะดวก .สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะเช้ากะบ่าย) คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร สถานที่ปฏิบัติงานร้านสตาร์เชฟ (STAR CHEFs) สาขาสาขาเทอมินัล ชั้น (ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ , --]- สมัครงาน online ผ่าน jobthaiweb.com- สมัครงานด้วยตัวเอง (Walk-in) ที่ร้านสตาร์เชฟ (STAR CHEFS) สาขาเทมินัล - ส่งประวัติมาที่ E-mail HRESTgmail.com- ID Line HR_EST.- ฝากประวัติง่ายๆ เพียงคลิก https//goo.gl/forms/DZLWrlWpEoQa- สอบถามเพิ่มเติม โทร -- ต่อ , -- ฝ่ายบุคคล (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา .น.-.น.)เอกสารประกอบการสมัครงาน. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด - นิ้ว . สำเนาบัตรประชาชน . สำเนาทะเบียนบ้าน . สำเนาวุฒิการศึกษา - สอบถาม บริษัท เอส คอมพานี () จำกัด ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขต...


กรุงเทพมหานคร 18 ตุลาคม 2560


รับสมัครพนักงาน Part-time จัดรายการขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ เริ่มงาน 1 พ.ย.-10 ม.ค. 61 ประจำ แม็

...รับสมัครพนักงาน Part-time จัดรายการขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ เริ่มงาน พ.ย.- ม.ค. ประจำ แม็คโคร สามเสน หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part-time จัดรายการขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ เริ่มงาน พ.ย.- ม.ค. ประจำ แม็คโคร สามเสน Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part-time จัดรายการขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ เริ่มงาน พ.ย.- ม.ค. ประจำ แม็คโคร สามเสน ตุลาคม ระดับเงินเดือน บาท / วัน เชียร์ขายเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพเริ่มงาน พ.ย. - ม.ค. ทำงาน วัน/สัปดาห์ หยุดสัปดาห์ละ วัน จะต้องไม่ตรงกับวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์)รายได้ วันละ บาท + เบี้ยขยัน + OT+incentive .- เพศชาย / หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- บุคลิกดี มีความเชื่อมั่นในตัวเอง.- มีประสบการณ์ด้านงานขายมาก่อน ดุสิต กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจสมัครงาน - พี่แม็ก - - ID LINE ...


กรุงเทพมหานคร 16 ตุลาคม 2560


Admin

...Admin หางาน - พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น Admin Share พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น Admin ตุลาคม ระดับเงินเดือน - ประสานงานกับลูกค้าออกใบเสร็จ .เป็นคนที่รับความรับผิดชอบสูง .มีความอดทน มุ่งมั่นในการทำงาน.มีความคล่องแคล่ว.ใจรักงานบริการ ใจเย็น.มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ง่าย.สามารถประสานงานระหว่างบุคคลได้ .อดทนต่อสภาวะแรงกดดันในการทำงานได้ ดุสิต กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ค่าทำงานล่วงเวลา สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณเบญจภณ-- - สอบถาม พรีเมี่ยฟรุ๊ตคอร์เปอร์เรชั่น แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 11 ตุลาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 40 หน้า หน้าถัดไป >>