Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ Call Center

...เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ Call Center หางาน - ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / Call Center Share ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / Call Center พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน รายได้+คอมมิสชั่น ตามความสามารถ (,-,) ประจำอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น (ติดBTSพญาไท,Airport Linkพญาไท) ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ .-.น. บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางธนาคาร งานด้านเอกสาร ***ไม่ใช่ขายตรง ไม่ใช่ประกัน *** .เพศหญิง - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.มีคอร์สฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร โบนัส ทุกๆ เดือน (ครั้งละไม่เกิน ,) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณ ณิชชา - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ คุณ ณิชชา ...


กรุงเทพมหานคร 14 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ Call Center

...เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ Call Center หางาน - ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / Call Center Share ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / Call Center พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน รายได้+คอมมิสชั่น ตามความสามารถ (,-,) ประจำอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น (ติดBTSพญาไท,Airport Linkพญาไท) ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ .-.น. บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางธนาคาร งานด้านเอกสาร ***ไม่ใช่ขายตรง ไม่ใช่ประกัน *** .เพศหญิง - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.มีคอร์สฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร โบนัส ทุกๆ เดือน (ครั้งละไม่เกิน ,) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณ ณิชชา - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ คุณ ณิชชา ...


กรุงเทพมหานคร 14 พฤศจิกายน 2561


ผู้ช่วยจัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นเทนยะ สาขาสยามสแควร์1

...ผู้ช่วยจัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นเทนยะ สาขาสยามสแควร์ หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยจัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นเทนยะ สาขาสยามสแควร์ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยจัดการร้านฝึกหัด ร้านอาหารญี่ปุ่นเทนยะ สาขาสยามสแควร์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , หน้าที่ความรับผิดชอบ.ต้อนรับลูกค้าให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้บริการในร้าน.ฝึกอบรมสอนวิธีการทำงานในหน้าที่ต่างๆ แก่พนักงานบริการตามมาตราฐานวิธีการที่กำหนดไว้.ดูแล ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือพนักวานในการให้บริการแก่ลูกค้า แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น.ดูแลความสะอาดเรียบร้ยบริเวณที่ให้บริการแก่ลูกค้า ตั้งแต่ก่อนเปิดร้าน ระหว่างเปิดบริการ หลังปิดร้าน.ควบคุม ดูแลพนักงานให้ปฎิบัติงานตามขั้นตอนวิธีการทำงาน ข้อกำหนดในเรื่องการทำความสะอาด การบำรุงรักษา อุปกรณ์ในร้านอย่างเคร่งครัด.ตรวจสอบอุปกรณ์ สภาพภายในร้านให้สอดคล้องกับมาตราฐานที่กำหนด แจ้งผู้จัดการร้านทราบในกรณีที่มีการชำรุดเสียหาย.ตวรจรับสินค้าอุปกรณ์เครื่องมือในการให้บริการหน้าร้าน จัดเก็บตามระบบ .อายุ - ปี.เพศชาย - หญิง.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา.มีภาวะความเป็นผุ้นำ มีไหวพริบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง ...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด-

...เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด- หางาน - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/การตลาด Share ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/การตลาด พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน รายได้+คอมมิชั่น ,-,+ -ทำงาน จันทร์-ศุกร์ .-.(หยุดเสาร์-อาทิตย์) ประจำพญาไทพลาซ่า-ให้ข้อมูลรายละเอียดแก่กลุ่มลูกค้าธนาคาร ดูแลประสานงานด้านเอกสาร .เพศหญิง.วุฒิการศึกษา ม.,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี(เทียบเท่า).มีทักษะด้านการสื่อสาร.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร โบนัสทุก เดือน**ไม่ใช่งานงานประกัน** สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณ ศศิมา -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-กรุณาโทรนัดหมายก่อนเข้าสัมภาษณ์ แต่งกายสุภาพ-กรุณาเตรียมเอกสารสมัครงาน รูปถ่ายให้พร้อม - สอบถาม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด-

...เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด- หางาน - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/การตลาด Share ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/การตลาด พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน รายได้+คอมมิชั่น ,-,+ -ทำงาน จันทร์-ศุกร์ .-.(หยุดเสาร์-อาทิตย์) ประจำพญาไทพลาซ่า-ให้ข้อมูลรายละเอียดแก่กลุ่มลูกค้าธนาคาร ดูแลประสานงานด้านเอกสาร .เพศหญิง.วุฒิการศึกษา ม.,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี(เทียบเท่า).มีทักษะด้านการสื่อสาร.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร โบนัสทุก เดือน**ไม่ใช่งานประกัน** สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณ ศศิมา -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-กรุณาโทรนัดหมายก่อนเข้าสัมภาษณ์ แต่งกายสุภาพ-กรุณาเตรียมเอกสารสมัครงาน รูปถ่ายให้พร้อม - สอบถาม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 13 พฤศจิกายน 2561


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด-

...เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด- หางาน - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/การตลาด Share ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/การตลาด พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน รายได้+คอมมิชั่น ,-,+ -ทำงาน จันทร์-ศุกร์ .-.(หยุดเสาร์-อาทิตย์) ประจำพญาไทพลาซ่า-ให้ข้อมูลรายละเอียดแก่กลุ่มลูกค้าธนาคาร ดูแลประสานงานด้านเอกสาร .เพศหญิง.วุฒิการศึกษา ม.,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี(เทียบเท่า).มีทักษะด้านการสื่อสาร.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร โบนัสทุก เดือน**ไม่ใช่งานประกัน** สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณ ศศิมา -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-กรุณาโทรนัดหมายก่อนเข้าสัมภาษณ์ แต่งกายสุภาพ-กรุณาเตรียมเอกสารสมัครงาน รูปถ่ายให้พร้อม - สอบถาม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


พนักงานกดสิว ประจำสาขา ดินแดง ประชาสงเคราะห์201

...พนักงานกดสิว ประจำสาขา ดินแดง ประชาสงเคราะห์ หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด พนักงานกดสิว ประจำสาขา ดินแดง ประชาสงเคราะห์ Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด พนักงานกดสิว ประจำสาขา ดินแดง ประชาสงเคราะห์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - . กดสิวให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ. ขายสินค้าแนะนำผลิตภัณฑ์. ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน . ทำสต๊อก สรุปรายการประจำวัน .เพศหญิง (บุคลิกดี) พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร . อายุ- ปี. การศึกษาม. - ปวช.. ประสบการณ์- ปี รักงานด้านบริการเกี่ยวกับการทำงาน. วันทำงาน วัน ต่อสัปดาห์. เวลาทำงาน.-. / .-. น.. สถานที่ปฎิบัติงานอนุสาวรีย์. เงินเดือน, บาทค่าคอมมิชชั่นการันตี , บาทต่อเดือน. ทดลองงาน เดือน. สวัสดิการค่าเดินทาง,ประกันสังคม. ปรับเงินเดือนเมื่อผ่านการทดลองงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jackkievbvb LiightsOnVenture/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งเรซูเม่เข้ามาที่คุณ แจ๊กกี้ -ID LINE JackkievbvbJat...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


ที่ปรึกษาการเงิน (โครงการ Blue Star Academy)1

...ที่ปรึกษาการเงิน (โครงการ Blue Star Academy) หางาน - บริษัท MissionFa จำกัด ที่ปรึกษาการเงิน (โครงการ Blue Star Academy) Share บริษัท MissionFa จำกัด ที่ปรึกษาการเงิน (โครงการ Blue Star Academy) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - .ผู้สมัครจะได้รับการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงิน ทำความเข้าใจกับสินค้าทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน สามารถเลือกใช้สำหรับวางแผนการเงินตามผู้ให้คำปรึกษาต้องการ เช่น- วางแผนด้านการเกษียณวางแผนมรดก- วางแผนด้านภาษีทั้งบุคคลนิติบุคคล- บริหารความเสี่ยงการประกันภัย- วางแผนการลงทุน.เน้นการฝึกปฏิบัติการทำงานจริงที่เป็นระบบทั้งในห้องฝึกอบรมภาคสนาม เพื่อพัฒนาไปสู่การรับคุณวุฒิระดับสากล MDRT ได้รับแผนรับรองรายได้ที่มั่นคง .อายุ - ปี.การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา.กระตือรือร้น ชอบความท้าทาย สร้างโอกาสให้ตนเอง.ต้องการรายได้สูง ความมั่นคงในอาชีพ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร นอกจากมีแผนรับรองรายได้แล้ว มีรายได้อื่นๆ ได้แก่-คอมมิชชั่น -โบนัสรายเดือน-โบนัสรายครึ่งปี-โบนัสรายปี-ท่องเทียวในประเทศต่างประเทศ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


Call Center Eng In Out รับสายรสเสียฉุกเฉิน ภาษาอังกฤษ (ทำงานแถวประตูน้ำ)-

...Call Center Eng In Out รับสายรสเสียฉุกเฉิน ภาษาอังกฤษ (ทำงานแถวประตูน้ำ)- หางาน - บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด Call Center Eng In & Out รับสายรสเสียฉุกเฉิน ภาษาอังกฤษ (ทำงานแถวประตูน้ำ) Share บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด Call Center Eng In & Out รับสายรสเสียฉุกเฉิน ภาษาอังกฤษ (ทำงานแถวประตูน้ำ) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , - รับสายลูกค้า(ภาษาอังกฤษ) รับเรื่องจากลูกค้าแจ้งรถเสียฉุกเฉิน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่- ทำงานเป็นกะ เลิกงานไม่เกิน ทุ่ม- ทำงาน วัน หยุด วัน (อาจจะไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์)- โทรออกหาลูกค้าเพื่อประสานงาน .อายุ ปีขึ้นไป วุฒิตั้งแต่ ม. ขึ้นไป.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี.มีประสบการณ์ด้านCall Center Inbound Customer Service.ชอบงานบริการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้.น้ำเสียงการพูดดี สุภาพ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร สวัสดิการพื้นฐานบริษัทประกันสังคมวันลาพักร้อน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม https//www.facebook.com//โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ฝ่ายสรรหาบุคคล พี่เหน่ง - / --...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561


Call Center Inbound รับเรื่องแจ้งรถเสียฉุกเฉิน (ทำงานแถวประตูน้ำ)-

...Call Center Inbound รับเรื่องแจ้งรถเสียฉุกเฉิน (ทำงานแถวประตูน้ำ)- หางาน - บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด Call Center Inbound รับเรื่องแจ้งรถเสียฉุกเฉิน (ทำงานแถวประตูน้ำ) Share บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด Call Center Inbound รับเรื่องแจ้งรถเสียฉุกเฉิน (ทำงานแถวประตูน้ำ) พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , - , - รับสายลูกค้า(ภาษาไทย) รับเรื่องจากลูกค้าแจ้งรถเสียฉุกเฉิน ประสานงานกับเจ้าหน้าที่- ทำงานเป็นกะ เลิกงานไม่เกิน ทุ่ม- ทำงาน วัน หยุด วัน (อาจจะไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์)- .ชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป วุฒิตั้งแต่ ม. ขึ้นไป.มีประสบการณ์ด้านCall Center Inbound Customer Service.ชอบงานบริการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้.น้ำเสียงการพูดดี สุภาพ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร สวัสดิการพื้นฐานบริษัทประกันสังคมวันลาพักร้อน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม https//www.facebook.com//โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ฝ่ายสรรหาบุคคล พี่เหน่ง - / -- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสอบถามนัดสัมภาษณ์งานได้ที่พี่เหน่ง มือถือ...


กรุงเทพมหานคร 12 พฤศจิกายน 2561