Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด-

...เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด- หางาน - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/การตลาด Share ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/การตลาด กันยายน ระดับเงินเดือน รายได้+คอมมิชั่น ,-,+ -ทำงาน จันทร์-ศุกร์ .-. ประจำสำนักงานใหญ่(พญาไทพลาซ่า)-ให้ข้อมูล ดูแลกลุ่มลูกค้าธนาคาร ดูแลประสานงานด้านเอกสาร .เพศหญิง.วุฒิการศึกษา ม.,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี(เทียบเท่า).มีทักษะด้านการสื่อสาร.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร โบนัสทุก เดือน**ไม่ใช่งานประกัน** สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณ ศศิมา -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-กรุณาโทรนัดหมายก่อนเข้าสัมภาษณ์ แต่งกายสุภาพ-กรุณาเตรียมเอกสารสมัครงาน รูปถ่ายให้พร้อม - สอบถาม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2561


คอลเซ็นเตอร์call center -

...คอลเซ็นเตอร์call center - หางาน - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) คอลเซ็นเตอร์/call center Share ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) คอลเซ็นเตอร์/call center กันยายน ระดับเงินเดือน รายได้+คอมมิสชั่น ,-, -ประจำอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น (BTS สถานีพญาไท , แอร์พอร์ตลิงค์ พญาไท ) ทำงาน จ-ศ .-. -ให้ข้อมูลทางด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคารดูแลด้านเอกสาร -ธนาคารมีฝึกอบรบก่อนเริ่มปฎิบัติงาน -ไม่ใช่งานประกัน .เพศหญิง อายุ -.วุฒิการศึกษา ม.,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี(เทียบเท่า).มีทักษะการด้านสื่อสาร.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ธนาคาร พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร โบนัสทุก เดือน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณสโรชา --]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น เขตราชเทวี กทม. (BTS สถานีพญาไท, แอร์พอตร์ลิงค์ สถานี พญาไท) คุณสโรชา -- ...


กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2561


Senior Facility Engineer-

... บริษัท เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด Senior Facility Engineer กันยายน ระดับเงินเดือน , - ดำเนินการทำ Site Survey/Site Preparation เพื่อประเมิน Scope of Work ในส่วนของสายสัญญาณ UTP/Fiber ได้ห้อง Data Center- ดำเนินการทำ Site Survey/Site Preparation เพื่อประเมิน Scope of Work ในส่วนของระบบตัวห้อง Data Center ที่มีมาตรฐานได้- ควบคุมประสานงานกับ Supplier เพื่อถ่ายทอด Scope of Work จากการ Site Survey ได้- สามารถวิเคราะห์ปัญหา เสนอแนะงานในส่วนของงานซ่อมบำรุงระบบ Data Center- มีความเข้าใจมาตรฐานการออกแบบระบบ Cabling ที่ใช้ในระบบงาน Network / System ได้อย่างสมบูรณ์- มีความรู้ความเข้าใจระบบ Data Center, Cooling Solution , Security Solution, Electrical Power .เพสชาย อายุ ปี ขึ้นไป.ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ไฟฟ้า/โทรคมนาคม/เทคโนโลยีสารสนเทศ.ประสบการณ์ด้าน สายสัญญาณ UTP/Fiber Datacenter Facility อย่างน้อย - ปี.มีทักษะการสื่อสารด้วยวาจา, เทคนิคการเจรจาการเขียนที่ดี.มีความรู้ความเข้าใจในระบบ Network/System Infrastructure .สามารถอ่านเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีวิศวกรรม สาขา ไฟฟ้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มี Certified Data Center Professional CDCP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ...


กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2561


Web Programmer1

...Web Programmer หางาน - บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด Web Programmer Share บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด Web Programmer กันยายน ระดับเงินเดือน , - , . จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์. วางแผนจัดระเบียบควบคุมประเมินผลการดำเนินงานด้านไอทีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์. ออกแบบพัฒนาใช้ประสานงานระบบนโยบายขั้นตอนต่างๆ. ตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลการเข้าถึงเครือข่ายระบบสำรองข้อมูล. ปฏิบัติตามความต้องการของผู้ใช้การทำงานของระบบเพื่อสนับสนุนนโยบายขององค์กร. การพัฒนาการใช้นโยบายด้านไอทีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร .เพศชาย/หญิงอายุ - ปี .วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีความรู้เกี่ยวกับการ Setup Windows Server .มีความรู้เกี่ยวกับ LAN / Network / Internet.มีประสบการณ์ในการพัฒนาโดยใช้ PHP, MySQL, JQuery, C Programming.มีทัศนคติที่ดีในการทางาน สามารถทางานภายใต้ภาวะกดดันได้.ชอบการเรียนรู้ Technology ใหม่ๆ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร ยูนิฟอร์มพนักงานค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันสัมมนาประจำปีงานเลี้ยงปีใหม่อื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด สมัคร Online...


กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2561


คอลเซ็นเตอร์ Call Center

...คอลเซ็นเตอร์ Call Center หางาน - ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) คอลเซ็นเตอร์ / Call Center Share ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) คอลเซ็นเตอร์ / Call Center กันยายน ระดับเงินเดือน รายได้+คอมมิสชั่น ตามความสามารถ ประจำอาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น (ติดBTSพญาไท,Airport Linkพญาไท) ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ .-.น. บริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางธนาคาร งานด้านเอกสาร ***ไม่ใช่ขายตรง ไม่ใช่ประกัน *** .เพศหญิง - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.มีคอร์สฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร โบนัส ทุกๆ เดือน (ครั้งละไม่เกิน ,) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณ ณิชชา - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ คุณ ณิชชา - ...


กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด-

...เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด- หางาน - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/การตลาด Share ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/การตลาด กันยายน ระดับเงินเดือน รายได้+คอมมิชั่น ,-,+ -ทำงาน จันทร์-ศุกร์ .-. ประจำสำนักงานใหญ่(พญาไทพลาซ่า)-ให้ข้อมูล ดูแลกลุ่มลูกค้าธนาคาร ดูแลประสานงานด้านเอกสาร .เพศหญิง.วุฒิการศึกษา ม.,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี(เทียบเท่า).มีทักษะด้านการสื่อสาร.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร โบนัสทุก เดือน**ไม่ใช่งานประกัน** สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณ ศศิมา -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-กรุณาโทรนัดหมายก่อนเข้าสัมภาษณ์ แต่งกายสุภาพ-กรุณาเตรียมเอกสารสมัครงาน รูปถ่ายให้พร้อม - สอบถาม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลสินค้าทางโทรศัพท์ -

...เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลสินค้าทางโทรศัพท์ - หางาน - บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลสินค้าทาง Share บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลสินค้าทาง กันยายน ระดับเงินเดือน , - แจ้งข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ- อัพเดทยืนยันข้อมูลความถูกต้องของลูกค้า- ปฎิบัติงาน วัน/สัปดาห์ (หยุดทุกวันอาทิตย์ +วันธรรมดาอีก วัน)- เวลาปฎิบัติงาน . - . น. /. - . น. .เพศ ชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ม. ขึ้นไป.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน .มีทักษะ Call Center มาก่อน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ).สามารถเริ่มงานได้ทันที พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [สมัครงาน อาคารสิริภิญโญ โทร.- / สมัครงาน มรภ.พระนคร โทร.--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด อาคารสิริภิญโญ ชั้น ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สมัครงาน อาคารสิริภิญโญ โทร.- / สมัครงาน มรภ.พระนคร โทร.-- โทรสาร...


กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2561


เลขานุการจัดซื้อ

...เลขานุการจัดซื้อ หางาน - บริษัทแอดวานซ์ คอนโทรล อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด เลขานุการจัดซื้อ Share บริษัทแอดวานซ์ คอนโทรล อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด เลขานุการจัดซื้อ กันยายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท รับผิดชอบงานในฝ่ายจัดซื้อ ธุรการขาย .หญิง วุฒิปริญญาตรี .ประสบการณ์ทำงาน ปี ขึ้นไป.มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Word, Excel สามารถใช้ได้คล่อง.รักในงานพยายามที่จะเรียนรู้.หากมีความรู้ด้านงานจัดซื้อ จะเป็นประโยชน์.มีทักษะในการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ ที่ดี พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [---]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทแอดวานซ์ คอนโทรล อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร --- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด-

...เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด- หางาน - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/การตลาด Share ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/การตลาด กันยายน ระดับเงินเดือน รายได้+คอมมิชั่น ,-,+ -ทำงาน จันทร์-ศุกร์ .-. ประจำสำนักงานใหญ่(พญาไทพลาซ่า)-ให้ข้อมูล ดูแลกลุ่มลูกค้าธนาคาร ดูแลประสานงานด้านเอกสาร .เพศหญิง.วุฒิการศึกษา ม.,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี(เทียบเท่า).มีทักษะด้านการสื่อสาร.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร โบนัสทุก เดือน**ไม่ใช่งานประกัน** สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณ ศศิมา -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-กรุณาโทรนัดหมายก่อนเข้าสัมภาษณ์ แต่งกายสุภาพ-กรุณาเตรียมเอกสารสมัครงาน รูปถ่ายให้พร้อม - สอบถาม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 13 กันยายน 2561


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด-

...เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด- หางาน - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/การตลาด Share ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/การตลาด กันยายน ระดับเงินเดือน รายได้+คอมมิชั่น ,-,+ -ทำงาน จันทร์-ศุกร์ .-. ประจำสำนักงานใหญ่(พญาไทพลาซ่า)-ให้ข้อมูล ดูแลกลุ่มลูกค้าธนาคาร ดูแลประสานงานด้านเอกสาร .เพศหญิง.วุฒิการศึกษา ม.,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี(เทียบเท่า).มีทักษะด้านการสื่อสาร.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร โบนัสทุก เดือน**ไม่ใช่งานประกัน** สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [คุณ ศศิมา -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-กรุณาโทรนัดหมายก่อนเข้าสัมภาษณ์ แต่งกายสุภาพ-กรุณาเตรียมเอกสารสมัครงาน รูปถ่ายให้พร้อม - สอบถาม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 13 กันยายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก 467 หน้า หน้าถัดไป >>