Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดอนเมือง แขวงดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

จป.วิชาชีพ-

...จป.วิชาชีพ- หางาน - บริษัท พีเอโฟน จำกัด จป.วิชาชีพ Share บริษัท พีเอโฟน จำกัด จป.วิชาชีพ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - ดูแลระบบการบริหารความปลอดภัยในองค์กร- ตรวจสอบการจัดทำมาตรฐานส่งเสริมระบบการบริหารงานอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม- ส่งเสริมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ แผนงานด้านความปลอดภัย . ไม่จำกัดเพศ.อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาอาชีวอนามัยความปลอดภัย.ผ่านการอบรมทดสอบตามหลักสูตร จป.วิชาชีพ รับรองโดยกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน.มีประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยภายในหน่วยงาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท พีเอโฟน จำกัด เลขที่ / ซอยวิภาวดี แยก ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานสาขากรุงเทพมหานคร)เลขที่ / หมู่ที่ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (สำนักงานใหญ่) สามารถสมัครงานได้...


กรุงเทพมหานคร 09 กรกฎาคม 2561


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(FXO) ประจำ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และพื้นท

...ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(FXO) ประจำ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และพื้นที่ กรุงเทพฯ หางาน - บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(FXO) ประจำ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ พื้นที่ กรุงเทพฯ Share บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เจ้าหน้าที่ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(FXO) ประจำ สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ พื้นที่ กรุงเทพฯ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร . ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินที่ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตรา อย่างมีประสิทธิภาพ. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่ลูกค้าของศูนย์แลกเปลี่ยนเงิน .เพศชายหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ปี.จบการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา.เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร พ้นภาระทางทหารแล้ว (มีเอกสาร สด. สด.).มีบุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ มีใจรักด้านการบริการ.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หากมีประสบการณ์ทำงาน ปีขึ้นไป จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร ผลตอบแทน...


กรุงเทพมหานคร 06 กรกฎาคม 2561


ธุรการประสานงาน

...ธุรการประสานงาน หางาน - บริษัทเพิ่มเพ็ญ จำกัด ธุรการประสานงาน Share บริษัทเพิ่มเพ็ญ จำกัด ธุรการประสานงาน กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ประสานกับลูกค้า เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง.อายุ - ปี.มีความกระตือร้น ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีความอดทน.มีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน.ใช้โปรแกรม MS Office , Express.สามารถปรับตัวเข้ากับสถานที่เพื่อนร่วมงาน.พร้อมเรียนรู้งานสิ่งใหม่ๆ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร -ประกันสังคม -เบี้ยขยันเมื่อผ่านโปร -ชุดยูนิฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม onyekaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัทเพิ่มเพ็ญ จำกัด / ซอย ประชาชื่น แยก -- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 04 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ

...เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ หางาน - บริษัท เอ็มไพร์ เอ็นเอส จำกัด เจ้าหน้าที่การเงินธุรการ Share บริษัท เอ็มไพร์ เอ็นเอส จำกัด เจ้าหน้าที่การเงินธุรการ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน - - รับวางบิล ทำเช็ค รับเช็ค จ่ายเช็ค - จัดทำเอกสาร รายรับ-รายจ่าย - จัดทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย ทวิ - จัดทำภาษี ภงด., เอกสารที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศหญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี/การเงิน.มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินงานธุรการ อย่างน้อย ปี.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกองค์กร.มีความละเอียด รอบคอบ.มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.สามารถเริ่มงานได้ทันที บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม CumminsOneWorldโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เอ็มไ...


กรุงเทพมหานคร 04 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพชั้นใน (

...เจ้าหน้าที่ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพชั้นใน (จำนวนมาก) หางาน - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ **ประจำสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพชั้นใน (มาก) Share ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ Booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ **ประจำสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพชั้นใน (มาก) กรกฏาคม หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินที่ศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ .สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา .มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี หากมีความรู้ด้าน ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.มีทักษะทางด้านการคำนวณพอสมควร .มีบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงวันอังคารที่ กรกฎาคม เวลา . ...


กรุงเทพมหานคร 03 กรกฎาคม 2561


รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai (AVHE) ประจำ Power Buy Lotus หลักสี่

...รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai (AVHE) ประจำ Power Buy Lotus หลักสี่ หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai (AV,HE) ประจำ Power Buy Lotus หลักสี่ Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงานประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยี่ห้อ Sharp Thai (AV,HE) ประจำ Power Buy Lotus หลักสี่ มิถุนายน ระดับเงินเดือน /วัน เป็น Promoter ประจำเเนะนำขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี้ห้อ Sharp Thai สินค้าคือ (HE/AV)ตู้เย็น,เครื่องซัก,เเอร์, ทีวีเวลาทำงาน ชั่วโมง/วัน พัก ชั่วโมงทำงาน วันต่อสัปดาห์ หยุด วัน ( หยุดไม่ตรงกับ ศุกร์- เสาร์-อาทิตย์ ) วันหยุดตาม บริษัท Sharp Thai กำหนด ,ลาประจำปี,ลาพักร้อน,ชุดยูนิฟอร์ม(บริษัทชาร์ปไทย จ่ายเงินเป็นรายวัน/ตัดรอบเงินเดือน ทุกสิ้นเดือน เงินออกเดือนถัดไป)-เงินเดือน -commission -Incentive รายตัวทุกตัว -ค่าเป้า-มีประกันสังคม,เเละอื่น ๆ .- เพศ ชาย อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน มีความตั้งใจในการทำงาน.- มีบุคลิก เเละ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี.- เคยผ่านงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า มาโดยตรง ใกล้เคียง ดอนเมือง,หลักสี่ ...


กรุงเทพมหานคร 28 มิถุนายน 2561


รับสมัครพนักงานบริการและครัว ประจำสาขา สนามบินดอนเมือง (Ippudo Ramen)

...รับสมัครพนักงานบริการและครัว ประจำสาขา สนามบินดอนเมือง (Ippudo Ramen) หางาน - บริษัท ฟู้ด เอ็กซ์ไซท์ จำกัด รับสมัครพนักงานบริการครัว ประจำสาขา สนามบินดอนเมือง (Ippudo Ramen) Share บริษัท ฟู้ด เอ็กซ์ไซท์ จำกัด รับสมัครพนักงานบริการครัว ประจำสาขา สนามบินดอนเมือง (Ippudo Ramen) มิถุนายน ระดับเงินเดือน , - , ลักษณะงาน- เรียนรู้พัฒนาทักษะจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานพร้อมที่จะเติบโตในขั้นต่อไป- มีการสื่อสารในทีมที่เหมาะสมพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานเป็นทีม- รับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลา- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานของ บริษัท- รักษามาตรฐานคุณภาพเช่นคุณภาพวัตถุดิบ พื้นที่ทำงานที่สะอาดปรุงอาหารแต่ละจานตามมาตรฐาน- ให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน .เพศหญิง/ชาย อายุ - ปีขึ้นไป .มีประสบการณ์ในการทำงานมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความยืดหยุ่นในการทำงาน.สามารถทำงานเป็นทีมได้.ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ.เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติ...


กรุงเทพมหานคร 28 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่บัญชี และ การเงิน

...เจ้าหน้าที่บัญชี และ การเงิน หางาน - บริษัท เอ็มไพร์ เอ็นเอส จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน Share บริษัท เอ็มไพร์ เอ็นเอส จำกัด เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน มิถุนายน ระดับเงินเดือน บันทึกรายการบัญชีแต่ละหมวด, จัดทำพร้อมยื่นแบบ ภงด ภพ .จบบัญชี การเงิน.อายุ ภ ขึ้นไป.มีประสบการณ์ อย่างน้อย ปี ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีประกันสังคม อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม CumminsOneWorldโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ็มไพร์ เอ็นเอส จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 23 มิถุนายน 2561


พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) ด่วน

...พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) ด่วน หางาน - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) ด่วน Share โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) ด่วน มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .เพศหญิง-ชาย อายุ - ปี.วุฒิการศึกษาระดับ ม..ผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุเด็ก ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2561


ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ด่วน

...ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ด่วน หางาน - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ด่วน Share โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด ด่วน มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาระดับ ม. ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 21 มิถุนายน 2561