Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดอนเมือง แขวงดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ 1

...ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เมษายน ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .อายุ - ปี.เพศชาย - หญิง.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา.มีความรับผิดชอบ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม mai_vaidyakula Recruitcrg/?ref=aymt_homepage_panelโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณใหม่)]สมัครด้วยตนเอง ที...


กรุงเทพมหานคร 10 เมษายน 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด มิสเตอร์โดนัท สาขาบิีกซีแจ้งวัฒนะ 1

...ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด มิสเตอร์โดนัท สาขาบิีกซีแจ้งวัฒนะ หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด มิสเตอร์โดนัท สาขาบิีกซีแจ้งวัฒนะ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด มิสเตอร์โดนัท สาขาบิีกซีแจ้งวัฒนะ เมษายน ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .อายุ - ปี.เพศชาย - หญิง.วุฒิปวส. - ป.ตรี ทุกสาขาวิชา.มีความรับผิดชอบ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nootty Recruitcrg/?ref=aymt_homepage_panelโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณใหม่...


กรุงเทพมหานคร 10 เมษายน 2561


Supervisor มิสเตอร์โดนัท สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 1

...Supervisor มิสเตอร์โดนัท สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ หางาน - บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด Supervisor มิสเตอร์โดนัท สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ Share บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด Supervisor มิสเตอร์โดนัท สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมษายน ระดับเงินเดือน , . ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการสาขา. ควบคุมต้นทุนสาขา. ดูแลบริหารสต๊อก .อายุ - ปี.เพศชาย - หญิง.วุฒิปวส. - ป.ตรี ทุกสาขาวิชา.มีความรับผิดชอบ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. ค่ารักษาพยาบาล. ประกันอุบัติเหตุ (เฉพาะบาง). การปรับเงินประจำปี. Incentive. พักร้อน. เงินช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ. เงินช่วยเหลือการสมรส. เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงเเก่กรรม. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน. การจัดของเยี่ยมเมื่อพนักงานป่วย. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน. โครงการสวัสดิการกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nootty Recruitcrg/?ref=aymt_homepage_panelโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- (คุณใหม่)]สมัครด้วยตนเอง ที่บ...


กรุงเทพมหานคร 10 เมษายน 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน

...เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน หางาน - บริษัท บางกอก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน Share บริษัท บางกอก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน เมษายน ระดับเงินเดือน ทำงานเกี่ยวกับประสานงานกับผู้รับเหมา เปิดใบสั่งซื้อ พิมพ์เอกสาร ทำสต๊อคสินค้าบริษัทฯ อื่่นๆ .เพศชาย หญิง.ขยัน อดทน มนุษย์สัมพันธ์ดี .สามารถเรียนรู้งานใหม่ ๆ ได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บางกอก โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซอยสรงประภา แยก - (สุวรรณี ) แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร สถานที่ปฏิบัติงานโรงงานสาขา หมู่ที่ ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 10 เมษายน 2561


Sales Executive (กล้องCCTV)-

...Sales Executive (กล้องCCTV)- หางาน - บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด Sales Executive (กล้องCCTV) Share บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด Sales Executive (กล้องCCTV) เมษายน หลาย ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - วางแผนการขาย ระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)ระบบวิเคราะห์ภาพ (Video Analytic) - รับผิดชอบเป้าหมายยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - เข้าพบลูกค้าหลัก เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า- ประมาณการบริหารต้นทุนโครงการให้อยู่ในงบประมาณ .เพศชาย / หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะด้านการขาย.มีประสบการณ์การขายอุปกรณ์ด้านงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ.บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีใจรักบริการ.มีทักษะภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้ดี.อดทน ซื่อสัตย์ ชอบการเรียนรู้.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.มีใบขับขี่ รถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานเดินทางไปต่างจังหวัดพักค้างคืนเป็นครั้งเป็นคราวได้ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hr-entech entechfanpageโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์...


กรุงเทพมหานคร 03 เมษายน 2561


พนักงานประสานงานคลัง

...พนักงานประสานงานคลัง หางาน - บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด พนักงานประสานงานคลัง Share บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด พนักงานประสานงานคลัง เมษายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท งานด้านคลังสินค้า.บันทึกเบิกสินค้าวัตถุดิบ.บันทึกรับสินค้าผลิตเสร็จ.บันทึกรับสินค้าวัตถุดิบเข้าระบบ.บันทึกโอนย้ายสินค้า.บันทึกปรับปรุงสินค้าวัตถุดิบระหว่างงวด.บันทึกรายการสั่งขาย.รายงานสินค้าเข้าประจำวันงานด้านการนำเข้าสินค้า.สรุปค่าใช้จ่ายในการนำเข้าบันทึก (Landed Cost).Update ตารางค่าใช้จ่ายในการนำเข้า .เพศหญิง อายุ - ปี.ปริญญาตรี บริหารธุรกิจสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ทำงาน ปีขึ้นไป.มีความสามารถทางด้านโปรแกรม MS Office Word, Excel, PowerPoint / โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี.หากเคยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาก่อน มีประสบการณ์ด้านการประสานงานด้านงานคลังสินค้า จัดซื้อมาก่อนจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ.มีทักษะในการประสานงาน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี.มีมนุษยสัมพันธ์ต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าบุคคลภายนอก ดีมีใจรักงานบริการ.อดทน ซื่อสัตย์ ชอบการเรียนรู้ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเ...


กรุงเทพมหานคร 03 เมษายน 2561


พนักงานขายผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ผู้จัดการร้าน ฮอกไกโด มิลค์ สาขาปตท.แจ้งวัฒนะ -

...พนักงานขายผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ผู้จัดการร้าน ฮอกไกโด มิลค์ สาขาปตท.แจ้งวัฒนะ - หางาน - บริษัท บริการซ่อมขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด พนักงานขาย,ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, ผู้จัดการร้าน ฮอกไกโด มิลค์ สาขาปตท.แจ้งวัฒนะ Share บริษัท บริการซ่อมขายเครื่องมือแพทย์ จำกัด พนักงานขาย,ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, ผู้จัดการร้าน ฮอกไกโด มิลค์ สาขาปตท.แจ้งวัฒนะ เมษายน - ระดับเงินเดือน - -บริการลูกค้าตามที่บริษัทฯ กำหนด- รักในการบริการ- ดูแลเงินสดเงินยอดขาย- ตรวจสอบรายงานการขายประจำวัน- ดูแลสต๊อกสินค้า- การทำงานของพนักงานผ่านระบบ POS- ปฏิบัติตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ .เพศ ชาย/หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ม. ขึ้นไป.สามารถทำงานวันอาทิตย์ได้.มีความขยันอดทน รักงานบริการ.มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตน.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- เบี้ยขยัน- คอมมิชชั่น สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท บริการซ่อมขายเครื่องม...


กรุงเทพมหานคร 03 เมษายน 2561


พนักงานทำบัญชี -

...พนักงานทำบัญชี - หางาน - บริษัทเพิ่มเพ็ญ จำกัด พนักงานทำบัญชี Share บริษัทเพิ่มเพ็ญ จำกัด พนักงานทำบัญชี เมษายน ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท - ติดตามตรวจสอบเอกสารด้านรับให้ครบถ้วน- ติดตามทำเอกสาร หนังสือภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ครบถ้วน- ประสานงานกับบุคคลภายนอก- ดูแลจัดเก็บเอกสารจัดเรียงเอกสารให้ครบถ้วน- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศ หญิง .อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Offices ได้ดี.มีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ.มีความขยัน อดทน .มีมนุษย์สัมพันธ์ดี .สามารถเริ่มงานได้ทันที.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม - ยูนิฟอร์ม- ค่าเบี้ยขยัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม onyekaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงเบอรร์โทรเพิ่มเติม - -- - สอบถาม บริษัทเพิ่มเพ็ญ จำกัด / ซอย ประชาชื่น แยก -- แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 02 เมษายน 2561


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ-

...เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ- หางาน - บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ Share บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสินเชื่อ เมษายน ระดับเงินเดือน - - สอบทานการอนุมัติสินเชื่อ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการอนุมัติสินเชื่อใบขอโอนเงิน- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้า ,ข้อมูลรถ ในระบบกับเอกสารการขอสินเชื่อ- บันทึกตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินโอนทั้งเงินสดสำรองสาขาเงินโอนเข้าบัญชีลูกค้า- ตรวจสอบยอดปิดบัญชีในกรณีลูกค้าปิดปรับลูกค้า Refinance- จัดทำรายงานทุกสิ้นวัน สิ้นเดือน .จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา.มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเอกสารลูกค้า อย่างน้อย ปี.มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม jobs.ntlโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ - ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น - ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญา...


กรุงเทพมหานคร 01 เมษายน 2561


รับสมัครพนักงาน Part time ขายแอร์ ห้าง Big Cแจ้งวัฒนะ( เริ่มงาน 1 มี.ค 61 - 31 พ.ค 61 400วัน )-

...รับสมัครพนักงาน Part time ขายแอร์ ห้าง Big Cแจ้งวัฒนะ( เริ่มงาน มี.ค - พ.ค วัน )- หางาน - บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part time ขายแอร์ ห้าง Big Cแจ้งวัฒนะ( เริ่มงาน มี.ค - พ.ค /วัน ) Share บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครพนักงาน Part time ขายแอร์ ห้าง Big Cแจ้งวัฒนะ( เริ่มงาน มี.ค - พ.ค /วัน ) มีนาคม ระดับเงินเดือน /วัน - เชียร์ขาย ช่วยขาย เครื่องปรับอากาศ ( แอร์ ) ยี่ห้อ Sharp thai - เดินบิล จัดของ- เริ่มงาน มี.ค - พ.ค. (ระยะเวลา เดือน)- รายได้ บาท/วัน - ทำงาน วัน หยุด วัน วันหยุดไม่ตรงกับ ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์- ทำงาน ช.ม. รวมเวลาพัก ช.ม. .- เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.- วุฒิ ม. ขึ้นไป.- บุคลิกดี เชียร์ขายคล่อง.- มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน รักในงานขาย.- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร ใดๆ ทั้งสิ้น ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ - (เวลาทำการ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง โทร line พร้อม...


กรุงเทพมหานคร 28 มีนาคม 2561