Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดอนเมือง แขวงดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

พนักงานขายสินค้า APPLE ประจำร้าน iStudio สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ-

...พนักงานขายสินค้า APPLE ประจำร้าน iStudio สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ- หางาน - บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) พนักงานขายสินค้า APPLE ประจำร้าน iStudio สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ Share บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) พนักงานขายสินค้า APPLE ประจำร้าน iStudio สาขาเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ กันยายน ระดับเงินเดือน ,-, + Com - เสนอขายสินค้า APPLE อุปกรณ์ทั้งหมดภายในร้าน- มีค่าคอมมิชชั่น +ค่า incentive +ค่าอื่นๆ - ดูแลความสะอาดความเรียบร้อยของร้าน .ทุกเพศ.อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีความรู้สินค้า APPLE จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ทำงานบนความกดดันได้เป็นอย่างดี มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง .กระตือรือร้น รักงานขายบริการ.สามารถปฎิบัติงานได้สัปดาห์ละ วัน ตามวันเวลาของห้างฯ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร - ประกันสุขภาพ (บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต)- ชุด Uniform ตัว/ ปี (พนักงานสาขา)- ค่าคอมมิชชั่น- โบนัส (Bonus) , ปรับเงินเดือน ตามผลประกอบการ- การตรวจสุขภาพประจำปี- วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ทุกระดับ)- ลาเพื่อสมรส/ ลาเพื่อราชการ/ ลาบวช/ ลาเพื่อจัดงานศพ ฯลฯ- เงินช่วยเหลืองานศพ ฯลฯ - เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ- เงินกู้ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ...


กรุงเทพมหานคร 03 กันยายน 2561


ผู้จัดการโครงการ1

...ผู้จัดการโครงการ หางาน - บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จัดการโครงการ Share บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จัดการโครงการ สิงหาคม ระดับเงินเดือน - .บริหาร ประสานงาน ควบคุม ดูแล รับผิดชอบ ตัดสินใจ สั่งการ ควบคุม ติดตาม แก้ไขปัญหาในด้านเทคนิคการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กรมคุมประพฤติกำหนด .ไม่จำเป็นต้องอยู่ประจำที่ศูนย์ควบคุมดูแลติดตาม แต่ต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี.มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ อย่างน้อย ปี.สามารถใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี.สามารถปฏิบัติงานตามสัญญาได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ.คุณสมบัติต้องตรงตามที่กำหนด ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม - / - - สอบถาม บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด / ซอยประดิษฐ์มนูธรรม ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร - โทรสา...


กรุงเทพมหานคร 31 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค ประจำศูนย์ควบคุมกลางอิเล็กทรอนิกส์1

...เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค ประจำศูนย์ควบคุมกลางอิเล็กทรอนิกส์ หางาน - บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค ประจำศูนย์ควบคุมกลางอิเล็กทรอนิกส์ Share บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค ประจำศูนย์ควบคุมกลางอิเล็กทรอนิกส์ สิงหาคม ระดับเงินเดือน - .บำรุงรักษา ดูแล แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ ระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว.ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลระบบให้เจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กรมคุมประพฤติกำหนด .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์เทียบเท่า.มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบเทคโนโลยี อย่างน้อย ปี.สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี.คุณสมบัติต้องตรงตามกำหนด ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นกะเวลา แบ่งเป็น รอบ.-..-..-. (ค่ากะดึกวันละ)ปฏิบัติงานที่ กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ พรรษา ธันวาคมเลขที่ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com ...


กรุงเทพมหานคร 31 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ควบคุมกลางอิเล็กทรอนิกส์1

...) จำกัด เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ควบคุมกลางอิเล็กทรอนิกส์ Share บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ควบคุมกลางอิเล็กทรอนิกส์ สิงหาคม ระดับเงินเดือน - .ควบคุม ดูแล ติดตามสั่งการระบบควบคุมการทำงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องตลอด ชั่วโมง.บำรุงรักษาดูแลระบบควบคุมการทำงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ชั่วโมง.วิเคราะห์การแจ้งปัญหาข้อขัดข้องจากระบบ Help desk บันทึกผลการแก้ไขปัญหาลงในระบบ Help desk รวมถึงตอบคำถามให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่เจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติแจ้ง สอบถามตลอดเวลาที่ได้รับแจ้งปัญหา ชั่วโมง.ลงทะเบียนติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขของผู้กระทำผิดที่สวมใส่อุุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กรมคุมประพฤติกำหนด .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์ เทียบเท่า.สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานมีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี.สามารถใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้อย่างดี.ยินดีรับนักศึกษาใหม่ ผู้ไม่มีประสบการณ์.คุณสมบัติต้องตรงตามที่กำหนด ...


กรุงเทพมหานคร 31 สิงหาคม 2561


พนักงานสโตร์ - ส่งของ (ประจำจ.กาฬสินธุ์ ) ด่วน 1

...พนักงานสโตร์ - ส่งของ (ประจำจ.กาฬสินธุ์ ) ด่วน หางาน - บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด พนักงานสโตร์ - ส่งของ (ประจำจ.กาฬสินธุ์ ) ด่วน Share บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด พนักงานสโตร์ - ส่งของ (ประจำจ.กาฬสินธุ์ ) ด่วน สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้าง .ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าให้กับแผนกต่างๆ ตรวจเช็คสินค้า .งานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา.สามารถขับรถมอไซค์/มีใบขับขี่.มีความขยัน อดทน.สามารถทำโอทีได้.หากมีความรู้เกียวกับชิ้นส่วนอะไหล่-รุ่นรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ กาฬสินธุ์ .ปรับเงินเดือนประจำปี .โบนัสประจำปี .ประกันสังคม .เงินประกันสังคม .เงินช่วยเหลือต่างๆ .วันหยุดพักร้อน - วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ -- ต่อ , - ฝ่ายบุคคลเมล์setech_hotmail.com เปิดรับประจำลาดพร้าววังหิน/วัดเล่งเนยยี่/ราชพฤษ/ดอนเมือง/รังสิต/สายไหม/คลอง/ห้วยขวาง/รามอินทรา/ยานนาวา/วัดด่าน/บางแค ด่วน - สอบถาม ...


กาฬสินธุ์ 31 สิงหาคม 2561


SALE พนักงานขาย (สาขาดอนเมือง) ด่วนมาก

...SALE พนักงานขาย (สาขาดอนเมือง) ด่วนมาก หางาน - บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด SALE พนักงานขาย (สาขาดอนเมือง) ด่วนมาก Share บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด SALE พนักงานขาย (สาขาดอนเมือง) ด่วนมาก สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลูกค้าทั้งเก่าใหม่ จำหน่าย เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุ - ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช /ปวส / ปริญาตรี.มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่.มีความซื่อสัตย์ อดทน ไม่่เกี่ยงงาน.หากมีความรู้เกียวกับยี่ห้อรถ-รุ่นรถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร -ปรับเงินเดือนประจำปี-โบนัสประจำปี-ประกันสัมคม-เงินช่วยเหลือต่างๆ-วันหยุดพักร้อน - วัน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ -- ต่อ, -ฝ่ายบุคคล เมล์setech_hotmail.com - สอบถาม บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด ซอยอ่อนนุช แยก ถนนสุขุมวิท แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ -...


กรุงเทพมหานคร 30 สิงหาคม 2561


ช่างซ่อมบำรุง ด่วน

...ช่างซ่อมบำรุง ด่วน หางาน - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ช่างซ่อมบำรุง ด่วน Share โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ช่างซ่อมบำรุง ด่วน สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .วุฒิปวช-ปวส.อายุ - ปี.มีบุคคลิกภาพดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี.มีความรับผิดชอบต่องานหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 30 สิงหาคม 2561


พนักงานเชียร์ขายสินค้า สาขาสนามบินดอนเมือง1

...พนักงานเชียร์ขายสินค้า สาขาสนามบินดอนเมือง หางาน - บริษัท มิลช์ (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานเชียร์ขายสินค้า ****สาขาสนามบินดอนเมือง*** Share บริษัท มิลช์ (ประเทศไทย) จำกัด พนักงานเชียร์ขายสินค้า ****สาขาสนามบินดอนเมือง*** สิงหาคม ระดับเงินเดือน ขึ้นไป .เชียร์ขายสินค้า อธิบายเกี่ยวกับสินค้า.ดูแลบริการลูกค้า .อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม. เทียบเท่า.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.เป็นคนอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง .มีความสามารถในเรื่องการขาย พูดเก่ง ฉะฉาน ชัดเจน.มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา.สามารถทำงานเป็นกะได้ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม Milchthailandโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- คุณไอริน]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- - สอบถาม บริษัท มิลช์ (ประเทศไทย) จำกัด สยามพารากอน - คุณไอริน ...


กรุงเทพมหานคร 29 สิงหาคม 2561


ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาฟิวเจอร์ รังสิต (ด่วนๆ)รับเด็กจบใหม่ทุกสาขา

...ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาฟิวเจอร์ รังสิต (ด่วนๆ)รับเด็กจบใหม่ทุกสาขา หางาน - บริษัท ธนอุดม อุตสาหกรรม จำกัด (ยำแซ่บ) ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา/ฟิวเจอร์ รังสิต (ด่วนๆ)รับเด็กจบใหม่ทุกสาขา Share บริษัท ธนอุดม อุตสาหกรรม จำกัด (ยำแซ่บ) ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา/ฟิวเจอร์ รังสิต (ด่วนๆ)รับเด็กจบใหม่ทุกสาขา สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,-, ดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชาดูแลร้าน ลูกค้า งานบริการดูแลระเบียบพนักงาน ระเบียบร้านต้อนรับลูกค้า .อายุ - ปี เพศหญิงเท่านั้นค่ะ.วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี รับเด้กจบใหม่ทุกสาขา.สามารถทำงาน เวลา เปิด-ปิด ของห้างได้ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร กองทุนทดแทน,ประกันสังคม,วันพักร้อน,Otประจำ -/ชม ต่อเดือนไกเทุกเดือน นอกเหนือเงินเดือน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-,- ( ได้ตั้งแต่ จันทร์-วันเสาร์ เวลาทำการ .-. น.)]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัคร ที่ไอดีไลท์ดด้านบน โทรนัดสัมภาษณ์ ทราบผลทันที หลังการสัมภาษณ์ - - สอบถาม บริษัท ธนอุดม อ...


กรุงเทพมหานคร 27 สิงหาคม 2561


ช่างคอมพิวเตอร์(เซ็นทรัลพระราม9)-

...ช่างคอมพิวเตอร์(เซ็นทรัลพระราม)- หางาน - บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ช่างคอมพิวเตอร์(เซ็นทรัลพระราม) Share บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ช่างคอมพิวเตอร์(เซ็นทรัลพระราม) สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,+ค่าคอมมิชชั่น -ประกอบคอมพิวเตอร์-ตรวจสอบ ชำรุดของสินค้าต่างๆ-อธิบายข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าเข้าใจ-เบิกสินค้าประสานงานกับหน่วยงานอื่น .เพศ ชาย อายุ - ปี.วุฒิ ม. ขึ้นไป.มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าไอทีในปัจจุบัน.สามารถประกอบคอมพิวเตอร์ลงโปรแกรมได้.มีใจรักงานบริการ (Service Mine) กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- ชุดยูนิฟอร์ม- ประกันชีวิต - ทุพพลภาพ- เบี้ยเลี้ยง- ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี- งานเลี้ยงสังสรรค์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--,--,-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด เลขที่ ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร --,--,-- ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 25 สิงหาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 จาก 139 หน้า หน้าถัดไป >>