Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดอนเมือง แขวงดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

พยาบาลเวชปฏิบัติด่วน

...พยาบาลเวชปฏิบัติด่วน หางาน - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พยาบาลเวชปฏิบัติด่วน หมวด แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย Share โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พยาบาลเวชปฏิบัติด่วน กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย .อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี สาขาการพยาบาล.มีบุคคลิกภาพดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี.มีความรับผิดชอบต่องานหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง.มีใจรักงานบริการ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 05 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานช่วยการพยาบาล (NA)

...พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) หางาน - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) หมวด แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย Share โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย .วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ ขึ้นไป.อายุ - ปี.ผ่านการอบรมการดูแฃผู้สูงอายุเด็ก.มีความรับผิดชอบต่องานหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง.มีใจรักงานบริการ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 05 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้ช่วยเภสัชกร

...ผู้ช่วยเภสัชกร หางาน - โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ผู้ช่วยเภสัชกร หมวด แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย Share โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ผู้ช่วยเภสัชกร กุมภาพันธ์ ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย .วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ ขึ้นไป.อายุ - ปี.ผ่านการอบรมด้านผู้ช่วยเภสัชกร.มีความรับผิดชอบต่องานหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง.มีใจรักงานบริการ ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ / ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพ -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 05 กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานต้อนรับ(ประจำสาขาเมเจอร์ รังสิต)

...พนักงานต้อนรับ(ประจำสาขาเมเจอร์ รังสิต) หางาน - บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด พนักงานต้อนรับ(ประจำสาขาเมเจอร์ รังสิต) หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย Share บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด พนักงานต้อนรับ(ประจำสาขาเมเจอร์ รังสิต) กุมภาพันธ์ หลาย ระดับเงินเดือน +++ หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลแพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย .เพศ ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป อายุไม่เกินปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ทุกสาขา).มีใจรักงานบริการ.เรียนรู้ได้เร็ว.รักองค์กร.สามารถรับมอบหมายงานได้หลากหลาย ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร . เบี้ยขยัน. โอที+ค่าคอมมิชชั่น. โบนัส. ประกันสุขภาพ. เสื้อพนักงาน ตัว/ปี.สิทธิในการทำฟัน.ฉีดวัคซีน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม dentalmate_officeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด / ซอยกรุงเทพกรีฑา / ถนนกรุงเทพกรีฑา ...


กรุงเทพมหานคร 01 กุมภาพันธ์ 2562


ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ประจำสาขาเมเจอร์ รังสิต)-

...ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ประจำสาขาเมเจอร์ รังสิต)- หางาน - บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ประจำสาขาเมเจอร์ รังสิต) หมวด แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย Share บริษัท โซลูชั่น รีพับลิค จำกัด ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ประจำสาขาเมเจอร์ รังสิต) กุมภาพันธ์ หลาย ระดับเงินเดือน +++ -จัดเตรียมห้องตรวจ ทำฟัน-เตรียมเครื่องมือ งานแลปต่างๆ-ตรวจวัสดุ ทางทันตกรรม-ช่วยข้างเก้าอี้ทันตแพทย์ในการรักษา-รับ-ส่ง เครื่องมือ -ให้ความรู้เบื้องต้นในการดูอลสุขภาพช่องปากฟัน หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย .เพศ ชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป อายุไม่เกินปี.ปวช.ม. ม. N/A .มีใจรักงานบริการ.เรียนรู้ได้เร็ว.รักองค์กร.สามารถรับมอบหมายงานได้หลากหลาย ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร . เบี้ยขยัน. โอที+ค่าคอมมิชชั่น. โบนัส. ประกันสุขภาพ. เสื้อพนักงาน ตัว/ปี.สิทธิในการทำฟัน.ฉีดวัคซีน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม dentalmate_officeโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง ...


กรุงเทพมหานคร 01 กุมภาพันธ์ 2562


ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารและสินค้า ประจำ แจ้งวัฒนะ 14

... ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารและสินค้า ประจำ แจ้งวัฒนะ หางาน - บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด งาน เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารสินค้า ประจำ แจ้งวัฒนะ หมวด อื่นๆ Share บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด งาน เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารสินค้า ประจำ แจ้งวัฒนะ มกราคม ระดับเงินเดือน - รู้เส้นทาง กรุงเทพฯปริมณฑล / ขับรถยนต์ได้ รับ-ส่ง เอกสาร สินค้า ประเภทเครื่องเสียง น้ำหนักประมาณ กิโล หมวดงาน อื่นๆ .เพศชาย ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร . อายุ-. การศึกษาไม่จำกัด. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน. ประสบการณ์รู้เส้นทาง กรุงเทพฯปริมณฑล / ขับรถยนต์ได้เกี่ยวกับการทำงาน. วันทำงานจันทร์-ศุกร์. เวลาทำงาน.-.. สถานที่ปฎิบัติงานหลักสี่. เงินเดือน,-,. มีรายได้อื่นๆเพิ่มเติมค่าน้ำมัน ค่าสึกหรอ ตามตกลง. ทดลองงาน เดือน. สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน ,ประกันสังคม. ปรับเงินเดือนประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม LiightsOnVenture/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษั...


กรุงเทพมหานคร 25 มกราคม 2562


Graphic Design

...Graphic Design หางาน - บริษัทวันเดอร์ วิลล์ จำกัด Graphic Design หมวด Web Design/Graphic Design / Share บริษัทวันเดอร์ วิลล์ จำกัด Graphic Design มกราคม ระดับเงินเดือน , จัดทำป้าย/แบนเนอร์ต่างๆ บน สื่อ Social ต่าง ถ่ายรูปสินค้า พร้อม Retouch ให้สวยงามน่าสนใจงานกราฟิคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หมวดงาน Web Design/Graphic Design .ไม่จำกัดเพศอายุ.ทุกวุฒิ ทุกสาขา.สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,illustrator ได้ดี.สามารถใช้กล้อง DSLR กล้องประเภทอื่นๆ เช่น Mirrorless ได้.สามารถใช้ไฟสตูดิโออุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพได้.มีความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้สิ่งใหม่.มีใจรักสนใจเกี่ยวกับเครื่องสำอางค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใจรักสนใจเกี่ยวกับเครื่องสำอางค์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา . - . น. *** พิจารณาเฉพาะผู้ที่ส่งผลงานเท่านั้น *** ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร - วันหยุด พักร้อน- ท่องเที่ยวประจำปี- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม beautyintrendโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงท...


กรุงเทพมหานคร 25 มกราคม 2562


Graphic Design-ช่างภาพ

...Graphic Design-ช่างภาพ หางาน - บริษัทวันเดอร์ วิลล์ จำกัด Graphic Design-ช่างภาพ หมวด Web Design/Graphic Design / Share บริษัทวันเดอร์ วิลล์ จำกัด Graphic Design-ช่างภาพ มกราคม ระดับเงินเดือน , ถ่ายภาพ วีดีโอสินค้ารับผิดชอบ สร้างสรรค์ VDO Content ทุกชนิดที่ได้รับมอบหมาย โปรโมททางสื่อออนไลน์จัดทำป้าย/แบนเนอร์ต่างๆ บน สื่อ Social ต่าง หมวดงาน Web Design/Graphic Design .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิปวส.ขึ้นไป.สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,Illustrator ได้ดี.ถ่ายภาพนิ่ง VDO ได้ดี.มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ ชอบอะไรแปลกใหม่.ใช้งาน Social Network (เช่น facebook,instagram,youtube) เป็นประจำ.ยินดีพิจารณานักศึกษาที่จบใหม่.แนบ Portfolio พร้อม ลิงค์ผลงานด้านวีดีโอ มาด้วยนะคะ .ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา . - . น. ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร - วันหยุด พักร้อน- ท่องเที่ยวประจำปี- ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งใบสมัคร พร้อมผลงาน ภ...


กรุงเทพมหานคร 25 มกราคม 2562


ธุรการ

...ธุรการ หางาน - บริษัท สำนักกฎหมาย คัมภีร์นิติ จำกัด ธุรการ หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล Share บริษัท สำนักกฎหมาย คัมภีร์นิติ จำกัด ธุรการ มกราคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล .เพศหญิง.อายุไม่เกิน ปี.วุฒิม.,ม.,ปวช.(ไม่รับปริญญาตรี,ปวส) ไม่รับบุคคลกำลังศึกษา.ใช้โปรแกรม word , excel ได้ดี.มีที่พักแถวเขตดอนเมือง.มีความขยันอดทน.เริ่มงานได้ทันที ดอนเมือง,หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ถึง ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สำนักกฎหมาย คัมภีร์นิติ จำกัด ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร -- ถึง โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 24 มกราคม 2562


พนักงานบัญชีธุรการ

...พนักงานบัญชีธุรการ หางาน - บริษัท โปรเฟสชั่นแนล จอย เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด พนักงานบัญชีธุรการ หมวด ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล / บัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ Share บริษัท โปรเฟสชั่นแนล จอย เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด พนักงานบัญชีธุรการ มกราคม ระดับเงินเดือน ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายโปรเจ็คต่างๆ ประสานงานที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูลบัญชี/การเงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ .เพศ.หญิง อายุ - ปี จบ ปวส.ปริญญาตรี สาขา บัญชี/การเงิน.ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีความรับผิดชอบ.ปฏิบัติงานประจำออฟฟิศดอนเมือง กรุงเทพมหานคร .ชุดยูนิฟอร์ม.ประกันสังคม.หยูด เสาร์-อาทิตย์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถามได้ที่คุณณภัคสรณ์ ฤทธิ์เดชเบอร์ - - สอบถาม บริษัท โปรเฟสชั่นแนล จอย เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด หมู่ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น -, - ...


กรุงเทพมหานคร 16 มกราคม 2562


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 จาก 165 หน้า หน้าถัดไป >>