Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดอนเมือง แขวงดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

คลังสินค้า

...เงิน/ธนาคาร/หุ้น/หลักทรัพย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้ามาก่อน2.อายุ 28ปีขึ้นไป3.เป็นคนรักสัตว์4.ขยัน อดทน สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว5.บ้านใกล้โซนแจ้งวัฒนะ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงาน Graphic Designe

...แบบหนังสือ Graphic Designe2.มีความอดทน ซื่อสัตย์3.ทำงานทันได้ตามกำหนด นิตสาร รายเดือน ล่วงหน้า เดือน4.เทคนิคการออกแบบ5.ออกแบบ ทำอนิเมชั่นจาก flash ได้ ดราฟภาพต่าง ๆ 6.ตัดต่อภาพ ออกแบบสิ่งพิมพิ์ จัดนิตสาร วาดการ์ตูน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถ

... ลักษณะการทำงาน หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.มีใบขับขี่ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Production Staff (ผนักงานฝ่ายการผลิต)

...ภาพการผลิต 3 รักษาความสะอาดของสถานที่ผลิตอุปกรณ์การผลิต หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชอบงานทางด้านการผลิต เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Webmaster

...ดงาน ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง2.ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลเยอะๆได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน

...้สมัคร 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ( ทางการบัญชี ประกาศนียบัตรทางการบัญชี )2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ 3.ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องในศีลธรรมอันดี4.มีความละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานคลังสินค้า

...โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ไม่จำกัดเพศ2.มีความรับผิดชอบ3.มีความรู้เบื้องต้นด้านอะไหล่รถยนต์รถตู้4.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 5.ทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างผสมสีรถยนต์

... ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีความสามารถในการแยกสีของรถยนต์แต่ละยี่ห้อ2.อดทน3.ขยัน4.ซื่อสัตย์5.ตรวต่อเวลา6.หากเคยผสมสีจะพิจราณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ขัดยาเก็บงาน

... โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพคนงาน/แรงงาน/กรรมกร คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.มีความรับผิดชอบ3.ตรงต่อเวลา4.สามารถทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน ได้5.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


QC ตรวจสอบคุณภาพรถยนต์

...พันธ์/บริการลูกค้า/Call Center คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย-หญิง 2.มีความรับผิดชอบ3.มีใจรักงานบริการ 4.มีทักษะการสื่อสารที่ดี 5.หากมีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563