Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดอนเมือง แขวงดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

พนักงาน Graphic Designe

...แบบหนังสือ Graphic Designe2.มีความอดทน ซื่อสัตย์3.ทำงานทันได้ตามกำหนด นิตสาร รายเดือน ล่วงหน้า เดือน4.เทคนิคการออกแบบ5.ออกแบบ ทำอนิเมชั่นจาก flash ได้ ดราฟภาพต่าง ๆ 6.ตัดต่อภาพ ออกแบบสิ่งพิมพิ์ จัดนิตสาร วาดการ์ตูน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถ

... ลักษณะการทำงาน หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.มีใบขับขี่ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Production Staff (ผนักงานฝ่ายการผลิต)

...ภาพการผลิต 3 รักษาความสะอาดของสถานที่ผลิตอุปกรณ์การผลิต หมวดงาน โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชอบงานทางด้านการผลิต เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Webmaster

...ดงาน ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Centerช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง2.ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลเยอะๆได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน

...้สมัคร 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ( ทางการบัญชี ประกาศนียบัตรทางการบัญชี )2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ 3.ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องในศีลธรรมอันดี4.มีความละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานคลังสินค้า

...โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ไม่จำกัดเพศ2.มีความรับผิดชอบ3.มีความรู้เบื้องต้นด้านอะไหล่รถยนต์รถตู้4.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 5.ทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างผสมสีรถยนต์

... ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีความสามารถในการแยกสีของรถยนต์แต่ละยี่ห้อ2.อดทน3.ขยัน4.ซื่อสัตย์5.ตรวต่อเวลา6.หากเคยผสมสีจะพิจราณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ขัดยาเก็บงาน

... โรงงาน/การผลิต/ควบคุมคุณภาพคนงาน/แรงงาน/กรรมกร คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.มีความรับผิดชอบ3.ตรงต่อเวลา4.สามารถทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน ได้5.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


QC ตรวจสอบคุณภาพรถยนต์

...พันธ์/บริการลูกค้า/Call Center คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย-หญิง 2.มีความรับผิดชอบ3.มีใจรักงานบริการ 4.มีทักษะการสื่อสารที่ดี 5.หากมีความรู้เกี่ยวกับรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานธุรการ

... 1.เพศหญิง2.อายุ 22 ปีขึ้นไป 3.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่4.มีทักษะการสื่อสารที่ดี5.มีความรับผิดชอบ6.สามารถติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมงานได้7.หากพิมพ์พนังสื่อราชการได้ จะพิจราณาเป็นพิเศษ8.ทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563