Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดอนเมือง แขวงดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

พยาบาลเวชปฏิบัติด่วน

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 23- 30 ปี2.วุฒิปริญญาตรี สาขาการพยาบาล3.มีบุคคลิกภาพดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี4.มีความรับผิดชอบต่องานหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง5.มีใจรักงานบริการ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยเภสัชกร ด่วน

...้ช่วย คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป2.อายุ 20 - 28 ปี3.ผ่านการอบรมด้านผู้ช่วยเภสัชกร4.มีความรับผิดชอบต่องานหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง5.มีใจรักงานบริการ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการก่อสร้างด่วน

... ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิปวช. ขึ้นไป2.มีความละเอียดรอบครอบ3.มีบุคคลิกภาพดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุง สาขาอิเลกทรอนิกส์ ด่วน

...ไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิปวช. ขึ้นไป2.มีความละเอียดรอบครอบ3.มีบุคคลิกภาพดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานช่างประปา ด่วน (สมัครโทร 02-574-5000)

...างประปาอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิ ปวช. ขึ้นไป2.มีความละเอียดรอบครอบ3.มีบุคคลิกภาพดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้5.มีความอดทน สู้งาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานช่างแอร์ ด่วน (สมัครโทร 02-574-5000)

...่างแอร์อื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิ ปวช. ขึ้นไป2.มีความละเอียดรอบครอบ3.มีบุคคลิกภาพดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้5.มีความอดทน สู้งาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุง สาขาไฟฟ้า ด่วน

...ไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิปวช. ขึ้นไป2.มีความละเอียดรอบครอบ3.มีบุคคลิกภาพดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พยาบาลวิสัญญี ด่วน นอกเวลา - ในเวลา ด่วน

... หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิปริญาตรี2.มีใบประกอบวิชาชีพ3.ผ่านการอบรมวิสัญญีพยาบาล เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้จัดการสาขา

...หาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย - เพศหญิง2.วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี ( ไม่จำกัดสาขา )3.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานเบเกอร์รี่ (Bakery Staff) สาขาสนามบินดอนเมือง ด่วนมาก

...พนักงานเบเกอร์รี่ (Bakery Staff) สาขาสนามบินดอนเมือง ด่วนมาก บริษัท มิลช์ (ประเทศไทย) จำกัด ตำแหน่ง พนักงานเบเกอร์รี่ (Bakery Staff) สาขาสนามบินดอนเมือง ด่วนมาก ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563