Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดอนเมือง แขวงดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

สถาปนิก ( ด่วน )

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง-ชาย อายุ 22ปีขึ้นไป2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี3.รับความกดดันได้สูง มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีไหวพริบ4.จริงจังในงาน แก้ไขเฉพาะหน้าได้5.มีความละเอียดรอบคอบ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานช่างก่อสร้าง ด่วน (สมัครโทร 02-574-5000)

...แรงงาน/กรรมกร คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิ ม.3 ขึ้นไป2.มีความละเอียดรอบครอบ3.มีบุคคลิกภาพดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้5.มีความอดทน สู้งาน เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุง ด่วน

...อุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิ ปวช.-ปวส.2.อายุ 20 - 28 ปี3.มีบุคคลิกภาพดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี4.มีความรับผิดชอบต่องาน หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ศัลยแพทย์ทั่วไป Full Time ด่วน

...กษณะการทำงาน หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิปริญาตรี2.มีใบประกอบวิชาชีพ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานธุรการทั่วไป ด่วน

... ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิปวช. ขึ้นไป2.มีความละเอียดรอบครอบ3.มีบุคคลิกภาพดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานช่วยการพยาบาล (NA) ด่วน

... แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วยอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง-ชาย อายุ 20 - 35 ปี2.วุฒิการศึกษาระดับ ม.63.ผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุเด็ก เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พยาบาลเวชปฏิบัติด่วน

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.อายุ 23- 30 ปี2.วุฒิปริญญาตรี สาขาการพยาบาล3.มีบุคคลิกภาพดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี4.มีความรับผิดชอบต่องานหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง5.มีใจรักงานบริการ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ผู้ช่วยเภสัชกร ด่วน

...้ช่วย คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป2.อายุ 20 - 28 ปี3.ผ่านการอบรมด้านผู้ช่วยเภสัชกร4.มีความรับผิดชอบต่องานหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง5.มีใจรักงานบริการ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการก่อสร้างด่วน

... ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิปวช. ขึ้นไป2.มีความละเอียดรอบครอบ3.มีบุคคลิกภาพดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างซ่อมบำรุง สาขาอิเลกทรอนิกส์ ด่วน

...ไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิปวช. ขึ้นไป2.มีความละเอียดรอบครอบ3.มีบุคคลิกภาพดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี4.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563