Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดอนเมือง แขวงดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

พนักงานทำความสะอาด ( สมัครงานโทร 02-574-5000 )

... หมวดงาน แม่บ้าน/พ่อบ้าน/พี่เลี้ยง/ทำความสะอาดคนงาน/แรงงาน/กรรมกร คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย - เพศหญิง2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างเครื่องมือแพทย์

... ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ช่างคอมพิวเตอร์/ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/Support คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศ ชาย เพศ หญิง2.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานเสิร์ฟโภชนาการ

... หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย - เพศหญิง2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา3.ขยัน รอบคอบ สุขภาพแข็งแรง เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานยานยนต์ ด่วน

...ร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี2.วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปวส. ทุกสาขา3.มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 24.มีประสบการณ์ด้านยานยนต์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


วิศวกรโยธา

...โยธา/วิศวกรก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบวศบ.โยธา2.ประสบการณ์์ 1-2 ปี3.ใช้โปรแกรม Aotocad Microsoft Project Microsoft office ได้คล่อง4.สามารถทำงานล่วงเวลาทำงานวันหยุดได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบัญชี

...ย์ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง-ชาย อายุ 22- 35 ปี2.ระดับการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี3.มีความรู้ด้านบัญชีการเงิน4.มีความเข้าใจ กฎหมาย ภาษี ที่เกี่ยวข้อง5.มีความละเอียดรอบคอบ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างกล ด่วน

... หมวดงาน ช่างยนต์/ช่างกล/ช่างโลหะ/เทคนิคอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.ระดับการศึกษาระดับ ปวช.- ปวส.3.ขยัน มีความรับผิดชอบ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานบริการ ด่วน

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย-หญิง2.วุฒิการศึกษาระดับ ม.63.มีบุคคลิกภาพดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี4.มีความรับผิดชอบต่องานหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง5.มีใจรักงานบริการ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


วิศวกรโครงการ Project Engineer

...วกรก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบวศบ.โยธา มีใบกว.2.ประสบการณ์์ 3-5 ปี3.ใช้โปรแกรม Aotocad Microsoft Project Microsoft office ได้คล่อง4.สามารถทำงานล่วงเวลาทำงานวันหยุดได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


โปรแกรมเมอร์

... ลักษณะการทำงาน หมวดงาน System Admin/IT/Network คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย หญิง2.ระดับการศึกษาปริญญาตรี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563