Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดอนเมือง แขวงดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

พนักงานรักษาความปลอดภัย ด่วน

...น หมวดงาน รักษาความปลอดภัย/รปภ/ยาม/ดูแลอาคารสถานที่ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย-หญิง 2.ไม่จำกัดวุฒิ3.ขยัน มีความรับผิดชอบ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


นักรังสีเทคนิค Full Time - Part Time ด่วน

... หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วยอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย - เพศหญิง2.อายุ 23 -35 ปี3.วุฒิการศึกษา ป.ตรี 4.มีใบประกอบวิชาชีพ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างสำรวจ

... หมวดงาน โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปาวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ไม่จำกัดวุฒิ2.มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ ด่วน

...กษณะการทำงาน หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิปริญาตรี2.มีใบประกอบวิชาชีพ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


วิศวกรเครื่องกล ด่วน

... หมวดงาน วิศวกรเครื่องกล/โรงงาน/วิศวกรอุตสาหกรรม คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบเครื่องกลอุตสาหการ2.ประสบการณ์์ก่อสร้าง 3-5 ปี3.สามารถทำงานล่วงเวลาทำงานวันหยุดได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


นักอุปกรณ์ชีวทางการแพทย์

...น หมวดงาน วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบวุฒิปริญญาตรี2.สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

... เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) คุณสมบัติผู้สมัคร 1.มีใบอนุญาต จป.วิชาชีพ2.ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้3.มีประสบการณ์งานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


โฟร์แมนโยธา ( ด่วน )

... 1.เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป2.มีประสบการณ์ 0-5 ปี3.รับคววามกดดันได้สูง มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีไหวพริบ4.มีความรับผิดชอบต่องานหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง5.มีความขยันหมั่นเพียงใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


แพทย์ ENT Full Time ด่วน

...ษณะการทำงาน หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิปริญาตรี 2.มีใบประกอบวิชาชีพ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


สถาปนิกออกแบบภายใน ( ด่วน )

...คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศหญิง-ชาย อายุ 22ปีขึ้นไป2.ระดับการศึกษาปริญญาตรี3.รับความกดดันได้สูง มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีไหวพริบ4.มีความรับผิดชอบต่องานหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง5.มีความละเอียดรอบคอบ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563