Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดอนเมือง แขวงดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

พนักงานบริการ ด่วน

... คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย-หญิง2.วุฒิการศึกษาระดับ ม.63.มีบุคคลิกภาพดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี4.มีความรับผิดชอบต่องานหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง5.มีใจรักงานบริการ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


วิศวกรโครงการ Project Engineer

...วกรก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร 1.จบวศบ.โยธา มีใบกว.2.ประสบการณ์์ 3-5 ปี3.ใช้โปรแกรม Aotocad Microsoft Project Microsoft office ได้คล่อง4.สามารถทำงานล่วงเวลาทำงานวันหยุดได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


โปรแกรมเมอร์

... ลักษณะการทำงาน หมวดงาน System Admin/IT/Network คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย หญิง2.ระดับการศึกษาปริญญาตรี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานเขียนแบบ ด่วน

... ลักษณะการทำงาน หมวดงาน งานเขียนแบบ/งานDrawing คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


วิศวกรไฟฟ้า ด่วน

... ลักษณะการทำงาน หมวดงาน วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย2.ระดับการศึกษาปริญญาตรี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


นักเทคนิคการแพทย์

...บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หมวดงาน วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์/สิ่งแวดล้อม/ธรณี คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ชาย หญิง2.ระดับการศึกษาปริญญาตรี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานรักษาความปลอดภัย ด่วน

...น หมวดงาน รักษาความปลอดภัย/รปภ/ยาม/ดูแลอาคารสถานที่ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย-หญิง 2.ไม่จำกัดวุฒิ3.ขยัน มีความรับผิดชอบ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


นักรังสีเทคนิค Full Time - Part Time ด่วน

... หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วยอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร 1.เพศชาย - เพศหญิง2.อายุ 23 -35 ปี3.วุฒิการศึกษา ป.ตรี 4.มีใบประกอบวิชาชีพ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ช่างสำรวจ

... หมวดงาน โฟร์แมน/ช่างก่อสร้าง/ช่างไม้/ช่างประปาวิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร 1.ไม่จำกัดวุฒิ2.มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ ด่วน

...กษณะการทำงาน หมวดงาน แพทย์/พยาบาล/เภสัช/สัตว์แพทย์/ทันตแพทย์/ผู้ช่วย คุณสมบัติผู้สมัคร 1.วุฒิปริญาตรี2.มีใบประกอบวิชาชีพ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563