Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตดอนเมือง แขวงดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

นักคอมพิวเตอร์ เริ่มนัดสัมภาษณ์ 1 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป

...นักคอมพิวเตอร์ เริ่มนัดสัมภาษณ์ พ.ย. เป็นต้นไป สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงาน ทศท. จำกัด ตำแหน่ง นักคอมพิวเตอร์ ***เริ่มนัดสัมภาษณ์ พ.ย. เป็นต้นไป*** ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน + อัตรา ระดับเงินเดือน ลักษณะการทำงาน ช่วยดูแลระบบโครงการเน็ตประชารัฐ หมวดงาน วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบ คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชายหญิง (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อย).จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาระสนเทศ,วิศวะคอมพิวเตอร์).อายุตั้ง -.ไม่ใช้สารเสพติด เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ดอนเมือง,หลักสี่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลการติดต่อ คุณรัชนี - , - - สถานที่ปฏิบัติงาน ทีโอที แจ้งวัฒนะ(สำนักงานใหญ่) - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ - เข้างาน . - . น. - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี (อายุงาน ปีขึ้นไป) - พักร้อน (อายุงาน ปีขึ้นไป) วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


กุ้กครัวไทย ครัวญี่ปุ่น และผู้ช่วยกุ้ก ประจำร้านอาหารในสนามบินดอนเมือง ติดต่อ 091-776-6149 คุณเบิร์ด

...กุ้กครัวไทย ครัวญี่ปุ่น และผู้ช่วยกุ้ก ประจำร้านอาหารในสนามบินดอนเมือง ติดต่อ -- คุณเบิร์ด บริษัท เอมธรรม จำกัด ตำแหน่ง กุ้กครัวไทย ครัวญี่ปุ่น ผู้ช่วยกุ้ก ประจำร้านอาหารในสนามบินดอนเมือง ติดต่อ -- คุณเบิร์ด ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน - ควบคุมการทำงานของพนักงาน - จัดตารางการทำงาน - ควบคุมต้นทุนของสาขา - สั่งวัตถุดิบ - สอนงานพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัทฯ - จัดอัตรากำลังคนให้เพียงพอ -ผช.กุ้กไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หมวดงาน งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร .- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน- ปี.- ประสบการณ์ด้านอาหารไทย อาหารญี่ปุ่นอย่างน้อย - ปี.- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบ.- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบ.- ตำแหน่งCook Helper ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.-ทำงานเป็นกะได้.-ทำงาน หยุด วัน/สัปดาห์ หยุด วันธรรมดา วัน ที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - โบนัสประจำปี ปรับค่าจ้า...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


หัวหน้างานสโตร์ เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำสาขาสนามบินดอนเมือง ติดต่อ 0917766149 คุณเบิร์ด

...หัวหน้างานสโตร์ เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำสาขาสนามบินดอนเมือง ติดต่อ คุณเบิร์ด บริษัท เอมธรรม จำกัด ตำแหน่ง หัวหน้างานสโตร์ เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำสาขาสนามบินดอนเมือง ติดต่อ คุณเบิร์ด ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน -ดูแลควบคุมบริหารการจัดการภายในสโตร์ -ดุแลควบคุมการจัดการบริหารการทำงานของพนักงาน -วางแผนการจัดส่งสินค้าไปยังร้านค้าต่างๆในสนามบินดอนเมือง -ดุแลความสะอาดภายในสโตร์ -ดุแลบริหารการสต็อคสินค้าต่างๆอุปกรณ์ของใช้ต่างๆให้เพียงพอต่อการจัดส่งให้กับร้านค้าอยู่เสมอ -อื่นๆตามสถานะการณ์ หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร .- ชาย อายุ - ปี .- จนท.จบการศึกษา ม. ขึ้นไป หัวหน้างานวุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี.- มีความกระตือรือร้น ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ.- บุคลิกดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส.-ทำงาน หยุด วัน/สัปดาห์ หยุด วันธรรมดา วัน ที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์.- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบ. - หัวหน้างานมีประสบการณ์ด้านหัวหน้างานมา - ปี.-เข้าใจในระบบ FIFO จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ /...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานเสิร์ฟบริการ บาร์น้ำ แคชเชียร์ ประจำร้านอาหารในสนามบินดอนเมือง ติดต่อ 091-776-6149 คุณเบิร์ด

...พนักงานเสิร์ฟบริการ บาร์น้ำ แคชเชียร์ ประจำร้านอาหารในสนามบินดอนเมือง ติดต่อ -- คุณเบิร์ด บริษัท เอมธรรม จำกัด ตำแหน่ง พนักงานเสิร์ฟบริการ บาร์น้ำ แคชเชียร์ ประจำร้านอาหารในสนามบินดอนเมือง ติดต่อ -- คุณเบิร์ด ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน เสิร์ฟบริการหน้าร้าน ทำเครื่องดื่ม แคชเชียร์รับชำระเงินทอนเงินต้องมีประสบการณ์ หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟงานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์ คุณสมบัติผู้สมัคร .-ชาย/หญิง -อายุ ปีขึ้นไป .-วุฒิ ม. ขึ้นไป. -มีใจรักงานบริการ.-ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้.-ทำงาน หยุด วัน/สัปดาห์ หยุด วันธรรมดา วัน ที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์.-ทำงานเป็นกะได้ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ดอนเมือง,หลักสี่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - โบนัสประจำปี ปรับค่าจ้างประจำปี - ประกันสุขภาพ + ประกันชีวิต - กองทุนประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน - ค่าอาหาร - , บาท / เดือน ( เฉพาะตำแหน่งงานหน้าร้าน ) - Profi...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


Supervisor ร้านอาหาร ประจำสนามบินดอนเมือง ติดต่อ 091-776-6149 คุญเบิร์ด

...Supervisor ร้านอาหาร ประจำสนามบินดอนเมือง ติดต่อ -- คุญเบิร์ด บริษัท เอมธรรม จำกัด ตำแหน่ง Supervisor ร้านอาหาร ประจำสนามบินดอนเมือง ติดต่อ -- คุญเบิร์ด ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน - ลักษณะการทำงาน - ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงาน - Training พนักงานเข้าใหม่ มาตรฐานการทำงาน การบริการลูกค้า - จัดตารางทำงาน วันหยุด วันพัก - ติดตาม ประเมินผลการทำงานพนักงาน - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน - ปรับปรุง แก้ไข ระบบการทำงานให้ดีขึ้น - บริการลูกค้า หมวดงาน งานบริการทั่วไป/บริกร/พนักงานเสิร์ฟผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร . - ชาย-หญิง อายุ - ปี .- จบการศึกษา ม. ขึ้นไป.- บุคลิกดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส.- มีประสบการณ์ - ปี ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารร้านอาหาร.- มีใจรักในงานบริการ .ทำงาน หยุด วัน/สัปดาห์ หยุด วันธรรมดา วัน ที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - โบนัสประจำปี ปรับค่าจ้างประจำปี - ประกันสุขภาพ + ประกันชีวิต - กองทุนประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขายรถยนต์ ( โชว์รูม วิภาวดี 60 )

...พนักงานขายรถยนต์ ( โชว์รูม วิภาวดี ) บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ตำแหน่ง พนักงานขายรถยนต์ ( โชว์รูม วิภาวดี ) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ตามตกลง ลักษณะการทำงาน - ให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ TOYOTA - ให้คำแนะนำที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯตั้งไว้ ทางบริษัทฯ มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน หมวดงาน เจ้าหน้าที่ขาย-การตลาด / พนักงานขาย-การตลาดส่งเสริม/สนับสนุน/ประสานงานการขาย-การตลาด คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศชาย/หญิง.อายุ - ปี.วุฒิ ปวส.(เทียบเท่า) - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา.บุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์ดี.มีใจรักงานขาย งานบริการ.ชอบทำงานพบปะพูดคุยกับลูกค้า.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทฯ มีการอบรมให้) เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ดอนเมือง,หลักสี่ จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม wissanu profile.php?id=โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


รับสมัคร พนักงานทั่วไป (ม.3) ประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ฝ่ายช่าง สนามบินดอนเมือง

...รับสมัคร พนักงานทั่วไป (ม.) ประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ฝ่ายช่าง สนามบินดอนเมือง บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด ตำแหน่ง รับสมัคร พนักงานทั่วไป (ม.) ประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ฝ่ายช่าง สนามบินดอนเมือง ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน - อัตรา ระดับเงินเดือน ,+ ลักษณะการทำงาน รายละเอียด (ทำงาน วัน/เดือน) . รายได้ บาท/วัน . ค่าครองชีพ บาท/วัน (รายได้รวม ,+++ บาท/เดือน) ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ ประจำ แผนกซ่อมเก้าอี้อุปกรณ์บริภัณฑ์อากาศยาน MY-Y . ทำหน้าที่คัดเลือกผ้าคลุมเบาะ ตัดพรม ทำความสะอาดเก้าอี้ผู้โดยสาร . ทำหน้าที่ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย . ปฏิบัติตามเอกสาร คู่มือการซ่อมบำรุงต่างๆ อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงาน . สถานที่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ฝ่ายช่าง สนามบินสุวรรณภูมิ . วันทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ . เวลาทำการ .-. น. . วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดตามประเพณีประกาศของหยุดของ บริษัท การบินไทยฯ หมวดงาน อื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร .ชาย/หญิง .วุฒิ ม. อายุไม่เกิน ปี.มีความกระตือรือร้น ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ดอนเมือง,...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


พนักงานขับรถ (มีใบขับขี่ ท.2) ประจำที่ เขตดอนเมือง บริษัท การบินไทยฯ

...พนักงานขับรถ (มีใบขับขี่ ท.) ประจำที่ เขตดอนเมือง บริษัท การบินไทยฯ บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (มีใบขับขี่ ท.) ประจำที่ เขตดอนเมือง บริษัท การบินไทยฯ ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน - อัตรา ระดับเงินเดือน บาท/วัน ลักษณะการทำงาน รายละเอียด ค่าจ้างรายวัน บาท/วัน (รายได้รวมต่อเดือน ,-,++) วันเวลาสถานที่ปฏิบัติงาน . สถานที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตดอนเมือง ฝ่ายครัวการบิน . วันทำงาน วันหยุด วัน . เวลาทำการ เวลา .-. น. เวลา .-. น. เวลา .-. น. . วันหยุด นักขัตฤกษ์ ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ ขับรถตู้/ขับรถบัส/คอยรับ-ส่ง บุคลากร ของบริษัท การบินไทยฯ ดูแลบำรุงรักษาความสะอาดความเรียบร้อยของรถ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย . ตรวจเช็ดสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกรถ หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งบริษัทในทันที หากเห็นว่าข้อบกพร่องนี้มีอันตรายต่อการให้บริการต้องไม่นำรถออกให้บริการ ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมทราบ ทำการแก้ไขโดยด่วน . ทำความสะอาดรถทั้งภายในภายนอก โดยกระทำภายในพื้นที่เท่านั้น . เมื่อหมดเวลาให้บริการให้ตรวจสอบความสะอาดของรถ . นำรถไปจัดเก็บ ณ สถานที่ ที่กำหนด หมวดงาน พนักงานขับรถ/ส่งเอกสาร/ส่งผลิตภัณฑ์/ติดรถส่งของอื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


เจ้าหน้าที่จัดซื้อฝ่ายวิศวกรรม สายการบิน แอร์เอเชีย (สนามบินดอนเมือง)

...เจ้าหน้าที่จัดซื้อฝ่ายวิศวกรรม สายการบิน แอร์เอเชีย (สนามบินดอนเมือง) บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อฝ่ายวิศวกรรม สายการบิน แอร์เอเชีย (สนามบินดอนเมือง) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน อัตรา ระดับเงินเดือน ลักษณะการทำงาน - รับผิดชอบในการประสานงานสั่งซื้อสินค้า จัดทำเอกสารการจัดซื้อ ดูแลจัดเก็บเอกสารจัดซื้อเพื่อสนับสนับสนุนการปฏิบัติงานของแผนกจัดซื้อ - จัดทำ ตรวจสอบเอกสารการเสนออนุมัติการสั่งซื้อตามระบบที่องค์กรกำหนดไว้ เสนอให้ผู้มีอำนาจการสั่งซื้อ จัดเก็บเอกสารส่งให้แผนกบัญชี -ติดต่อประสานงานกับบุคคลหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีระบบ รวมถึงติดตามผลการส่งมอบสินค้า การคัดเลือกประเมินผลผู้ขายการสรรหา New Sourcing & Alternative ในงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการจัดซื้อเพื่อให้มีต้นทุนลดลง -สรุปรายงานการสั่งซื้อประจำเดือน ปัญหาแนวทางแก้ไขข้อเสนอแนะในการทำงาน -วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสิ้นค้าเพื่อหาแนวทางลดต้นทุนในการสั่งซื้อที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพสูงสุด หมวดงาน จัดซื้อ/คลังสินค้า/logistics คุณสมบัติผู้สมัคร .วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาใดก็ได้.ประสบการณ์ - ปี.เพศ หญิง.อายุ - ปี.สามารถใช้โปรแกรมค...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563


ธุรการ ประจำ ฝ่ายช่าง ดอนเมือง (วุฒิ ป.ตรี)

...ธุรการ ประจำ ฝ่ายช่าง ดอนเมือง (วุฒิ ป.ตรี) บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด ตำแหน่ง ธุรการ ประจำ ฝ่ายช่าง ดอนเมือง (วุฒิ ป.ตรี) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม จำนวน - อัตรา ระดับเงินเดือน , ลักษณะการทำงาน รายละเอียด รายได้ , บาท/เดือน --ลักษณะงาน-- . รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน . จัดเตรียมเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย . จัดเตรียมเอกสารทำรายงานการประชุม . บันทึกเอกสาร เข้า-ออก ของแผนก . ตรวจสอบเอกสาร เสนอเซ็น . ติดต่อประสานงานภายในนอกหน่วยงาน . ส่ง Fax ,สแกนข้อมูล,รับ ,ประสานงาน ,ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ . จัดเก็บข้อมูลลงระบบโปรแกรมสำเร็จรูปของสำนักงาน --ปฏิบัติงาน-- .สถานที่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานดอนเมือง อาคารฝ่ายช่าง .วันทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ .เวลาทำการ .-. น. .วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดตามประเพณีประกาศของหยุดของ บริษัท การบินไทยฯ หมวดงาน ธุรการ/ประสานงาน/คีย์ข้อมูล คุณสมบัติผู้สมัคร .เพศ หญิง.อายุ ไม่เกิน ปี .วุฒิ ป.ตรี .สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ Word ,Excel, Power point , Internet.มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพเรียบร้อย.มีความกระตือรือร้น ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ...


กรุงเทพมหานคร 27 มกราคม 2563