Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน เทเลเซล ด่วน

...รับสมัครงาน เทเลเซล ด่วน หางาน - บริษัท Recruitment (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน เทเลเซล ด่วน Share บริษัท Recruitment (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน เทเลเซล ด่วน มีนาคม ระดับเงินเดือน - โทรหาลูกค้าตามฐษนรายชื่อ .ม. ขึ้นไป.อายุ ปีขึ้นไป ไม่เกิน ปี.ทำงาน จันทร์- ศุกร์ ทำงาน เสาร์ต่อเดือน ได้เพิ่ม - / เสาร์.เข้างาน .-..ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ก็สามารถเริ่มงานได้เช่นเดียวกัน.ปฎิบัติงานที่ BTS ช่องนนทรี , MRT สามย่าน / MRT สุทธิสาร / MRT สุขุมวิท /BTS อโศก กรุงเทพมหานคร ประกันสังคมประกันกลุ่มโบนัสราย เดือน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม sudakead https//www.facebook.com/profile.php?id=โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง*สัมภาษณ์แล้วทราบผลเลย * - สอบถาม บริษัท Recruitment (ประเทศไทย) จำกัด อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น G ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร -- ...


กรุงเทพมหานคร 16 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ1

... ปทุมธานี . พื้นฐานตามกฎหมายแรงงานกำหนด เช่น กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, วันเวลาทำงานวันหยุดต่างๆ. เงินรางวัลพิเศษ ได้แก่ Incentive, ค่า CSR. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ. ค่าครองชีพ. เบี้ยขยัน. ประกันอุบัติเหตุ. ตรวจสุขภาพประจำปี. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. ค่าอาหารในวันหยุดนักขัตฤกษ์. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอบรม. ค่าขนย้ายรวมค่าที่พัก (กรณีช่วยเปิดสาขา, ดูแลสาขาชั่วคราว). ส่วนลดในการใช้บริการสำหรับพนักงาน. ชุดยูนิฟอร์ม. ปรับฐานเงินเดือนประจำปี. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน. กองทุนเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.). กองทุนเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารออมสิน*ฝากประวัติพร้อมระบุงานที่สนใจได้ที่EMAIL; HRDHOTPOT.CO.TH*สอบถามนัดสัมภาษณ์งาน -,- สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , คุณเต๋า -, คุณบิว -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารTFD ซอยสาทร แยก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สำหรับสมัครงาน บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)เลขที่ อาคารTFD ซอยสาทร แยก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ฝ่ายบุคคล ชั้น (อาคาร TFD ตั้งอยู่ด้านหลังโรงแรมอนันตรา)*(โรงงาน) บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)เลขที่/ หมู่ ถนนเลียบคลอง ตำบลบึงคำพล้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร ---*ใกล้รถไฟฟ้าสถานี ...


ปทุมธานี 15 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่ผลิต1

... ปทุมธานี . พื้นฐานตามกฎหมายแรงงานกำหนด เช่น กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, วันเวลาทำงานวันหยุดต่างๆ. เงินรางวัลพิเศษ ได้แก่ Incentive, ค่า CSR. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ. ค่าครองชีพ. เบี้ยขยัน. ประกันอุบัติเหตุ. ตรวจสุขภาพประจำปี. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. ค่าอาหารในวันหยุดนักขัตฤกษ์. ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอบรม. ค่าขนย้ายรวมค่าที่พัก (กรณีช่วยเปิดสาขา, ดูแลสาขาชั่วคราว). ส่วนลดในการใช้บริการสำหรับพนักงาน. ชุดยูนิฟอร์ม. ปรับฐานเงินเดือนประจำปี. การจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน. กองทุนเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.). กองทุนเงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารออมสิน*ฝากประวัติพร้อมระบุงานที่สนใจได้ที่EMAIL; HRDHOTPOT.CO.TH*สอบถามนัดสัมภาษณ์งาน -,- สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ต่อ , คุณเต๋า -, คุณบิว -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) เลขที่ อาคารTFD ซอยสาทร แยก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สำหรับสมัครงาน บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)เลขที่ อาคารTFD ซอยสาทร แยก แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ฝ่ายบุคคล ชั้น (อาคาร TFD ตั้งอยู่ด้านหลังโรงแรมอนันตรา)*(โรงงาน) บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)เลขที่/ หมู่ ถนนเลียบคลอง ตำบลบึงคำพล้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โทร ---*ใกล้รถไฟฟ้าสถานี ...


ปทุมธานี 15 มีนาคม 2561


Supervisor Tele Marketing (แขวง ช่องนนทรี เขตยานนาวา)

...Supervisor Tele Marketing (แขวง ช่องนนทรี เขตยานนาวา) หางาน - Quality Management Co.,Ltd. Supervisor Tele Marketing (แขวง ช่องนนทรี เขตยานนาวา) Share Quality Management Co.,Ltd. Supervisor Tele Marketing (แขวง ช่องนนทรี เขตยานนาวา) มีนาคม ไม่จำกัด ระดับเงินเดือน เช็คอีเมล์ เพื่อตรวจสอบการทำงานเบื้องต้น ของทีม Call Center admin. ควบคุมการทำงานของ Call Center Admin ให้เป็นไปตาม KPI ที่ตั้งไว้. ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ รวมถึงประเมินผลการทำงาน ของ Call Center Admin เพื่อให้ถงึ KPI ที่ตั้งไว้. รวบรวมข้อมูลที่ได้รับ จาก Call Center มาวิเคราะห์แนะนำแนวทางการปิดการขาย. ขออนุมัติเปิดหน้าบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่ , ขอวงเงินเครดิต. จัดรายการส่งเสริมการขายสำหรับ Call Center ในแต่ละเดือน. มอบหมายรายชื่อลูกค้าเก่า + ใหม่ ให้ Call center รับผิดชอบ. สรุปยอดขายทั้งหมด ของทีม Call Center ให้ผู้บังคับบัญชา. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท สอดคล้องกับข้อกำหนดในระบบบริหารงานคุณภาพ. ทำรายงานสรุปผลการดำเนิน งานประจำเดือน เพื่อจะนำมาวิเคราะห์ผลหาทางแก้ไข ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .ช/ญ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างานทีม call center Tele sales.มีภ...


กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2561


Sale Coordinator - Modern Trade1

... Share บริษัท อีสท์เวสท์เทรดิ้งแอนด์เอเย่นซีส์ จำกัด Sale Coordinator - Modern Trade มีนาคม ระดับเงินเดือน - . คีย์ข้อมูลงานขายเช่น Invoice, Credit Note, รายการขาย. เปิด Order , ทำจม. เสนอสินค้า, จม.ปรับราคาอื่นๆ. support ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ . ทำรายงานขายประจำเดือน รายงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย. รายงานตรงต่อ Key Account Manager Sale Manager. รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย .ชาย หญิง อายุ - ปี.จบการศึกษาปริญญาตรี.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.ขยัน พร้อมที่จะเรียนรู้ .มีทักษะการสื่อสารที่ดี .ทำ Microsoft Office ได้.สามารถไปปฏิบัติงานที่ บางนา กม. ได้ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ประกันกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม ewtaonlineโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงคุณกรสรัญ - สอบถาม บริษัท อีสท์เวสท์เทรดิ้งแอนด์เอเย่นซีส์ จำกัด เลขที่ / ซอยเย็นอากาศ ถนนเย็นอากาศ แขวง...


กรุงเทพมหานคร 14 มีนาคม 2561


OPEN HOUSE TELESALE เราเปิดบ้านคุณเปิดใจ

...OPEN HOUSE TELESALE เราเปิดบ้านคุณเปิดใจ หางาน - บริษัท จัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด OPEN HOUSE TELESALE เราเปิดบ้านคุณเปิดใจ Share บริษัท จัดหางาน ฮิวแมน เทค จำกัด OPEN HOUSE TELESALE เราเปิดบ้านคุณเปิดใจ มีนาคม ระดับเงินเดือน ,-, ลักษณะงานมีหน้าที่โทรนำเสนอขายทาง-บริษัทมีฐานรายชื่อให้โทรในเเต่ละวัน-ไม่ต้องออกหาลูกค้า-ได้เป็นพนักงานประจำ-เงินเดือนประจำ-เบี้ยขยัน-คอมมิชชั่นตามยอดขายพิเศษ พิเศษ สำหรับวันที่ มีนาคม พบกับ EVENT เปิดบ้านหางาน ตอบคำถามทุกคำถามที่เกี่ยวกับงาน เทเลเซลส์ กิจกรรมดีๆ ได้ทั้งความรู้ ได้งาน ได้รับของที่ระลึกสำหรับผู้ที่มางาน สถานที่ ตึก แอท สาทร ( BTS ช่องนนทรีย์)ข้างโรงพยาบาลเซนต์หลุย .เพศ ชาย/หญิง (ทุกเพศ).อายุ - ปี.ิิวุฒิ ม. ขึ้นไป.เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ .-. น. (เข้าเสาร์เว้นเสาร์).รักงานบริการ ขยันตั้งใจทำงาน.มีไม่มีประสบการณ์ก็ได้ กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ-ประกันสังคม-ประกันกลุ่มค่ารักษาพยาบาล-วันลาพักร้อน วัน-มีโบนัสไตรมาส(รายเดือน)-ทริปท่องเที่ยวประจำปี- หยุดเสาร์ - อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ เข้าเสาร์เว้นเสาร์พิเศษ สำหรับวันที่ มีนาคม พบกับ EVENT เปิดบ้านหางาน ตอบคำถามทุกคำถามที่เกี่ยวกับงาน เทเลเซลส์ กิจกรรมดี...


กรุงเทพมหานคร 13 มีนาคม 2561


พนักงาน PC แนะนำสินค้าเครื่องสำอางประจำร้าน EVEANDBOY สาขา SQ1 เมกะบางนา รังสิต เดอะมอลล์บางกะปิ1

...พนักงาน PC แนะนำสินค้าเครื่องสำอางประจำร้าน EVEANDBOY สาขา SQ เมกะบางนา รังสิต เดอะมอลล์บางกะปิ หางาน - บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด พนักงาน PC แนะนำสินค้าเครื่องสำอางประจำร้าน EVEANDBOY สาขา SQ, เมกะบางนา, รังสิต, เดอะมอลล์บางกะปิ Share บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด พนักงาน PC แนะนำสินค้าเครื่องสำอางประจำร้าน EVEANDBOY สาขา SQ, เมกะบางนา, รังสิต, เดอะมอลล์บางกะปิ มีนาคม ระดับเงินเดือน - . ดูแลต้อนรับลูกค้า. แนะนำอธิบายผลิตภัณฑ์สินค้าให้เหมาะสมแก่ลูกค้าที่เข้ามารับบริการ. เปิด-ปิด การขายผลิตภัณฑ์. ดูแลสต๊อกสินค้าให้เพียงพอต่อการขายอย่างเสมอ. ดูแลรักษาความสะอาดจัดเรียงสินค้าให้น่ามองอยู่เสมอ .ชาย/หญิง อายุ - ปี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม neecara neecaracosmeticโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด อาคารแกแลคซี่ เพลส ถนนนนทรี (รัชดาภิเษก) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 10 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

...เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย หางาน - บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย Share บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย มีนาคม ระดับเงินเดือน - ประสานงานภายในฝ่ายขายฝ่ายอื่นๆ ของบริษัทงานธุรการทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน .เพศหญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับ ปวช เทียบเท่า.มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ปี บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม neecara neecaracosmeticโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด อาคารแกแลคซี่ เพลส ถนนนนทรี (รัชดาภิเษก) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


Sales Representative

...Sales Representative หางาน - บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด Sales Representative Share บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด Sales Representative มีนาคม หลาย ระดับเงินเดือน - วางแผนจัดการงานขายให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดดูแลรับผิดชอบสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างสม่ำเสมอมีความอดทนต่อความกดดันในการทำงานได้ดี .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม neecara neecaracosmeticโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด อาคารแกแลคซี่ เพลส ถนนนนทรี (รัชดาภิเษก) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์

...เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ หางาน - บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ Share บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีนาคม ระดับเงินเดือน - ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าของบริษัทออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ใช้ในการโปรโมท/โฆษณาสินค้าของบริษัท .เพศชาย/หญิง อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิปริญาตรีเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ปี.หากมีประสบการณ์ในกลุ่มสินค้าเครื่องสำอางมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ บางคอแหลม, ยานนาวา, สาทร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม neecara neecaracosmeticโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอช ที คอมเมิร์ท จำกัด อาคารแกแลคซี่ เพลส ถนนนนทรี (รัชดาภิเษก) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 08 มีนาคม 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 129 หน้า หน้าถัดไป >>