Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตฉิมพลี แขวงฉิมพลี กรุงเทพมหานคร

โฟร์แมนแผนกเฟอรฺ์นิเจอร์ครัว-

...โฟร์แมนแผนกเฟอรฺ์นิเจอร์ครัว- หางาน - บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด โฟร์แมนแผนกเฟอรฺ์นิเจอร์ครัว Share บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด โฟร์แมนแผนกเฟอรฺ์นิเจอร์ครัว สิงหาคม ระดับเงินเดือน , บาทขึ้นไป - ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้ตามเวลาคุณภาพ - ตรวจสอบปริมาณงานตรวจรับงาน ตาม ผู้บังคับบัญชามอบหมาย .เพศชาย.อายุ - ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีขุึ้นไป. มีประสบการณ์ด้านเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวอย่างน้อย ปี.เน้น หากมีประสบการณ์งานชุดครัวเฟอร์นิเจอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานE-mail janenatedpceramic.com - สอบถาม บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพม,หานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 14 สิงหาคม 2561


Interior Design (มัณฑนากร)1

...พี.เซรามิคส์ จำกัด Interior Design (มัณฑนากร) Share บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด Interior Design (มัณฑนากร) สิงหาคม ระดับเงินเดือน , บาทขึ้นไป .ออกแบบเขียนแบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย เน้นงานชุดครัวเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะ.ประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดี.เคลียร์แบบก่อสร้างได้ถูกต้องทันเวลา.รายงานความคืบหน้าโครงการที่ได้รับมอบหมายแก่ผู้บังคับบัญชา.ควบคุมติดตามงานหน้าไซค์งานก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงานให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด.ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาได้คิดปริมาณงาน/ประเมินราคาจากแบบของผู้รับเหมาได้.สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้เป็นอย่างดี AUTO CAD & D .เพศชาย,เพศหญิง.อายุ - ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีขุึ้นไป.มีประสบการณ์ ปีขึ้นไป.เน้น หากมีประสบการณ์งานชุดครัวเฟอร์นิเจอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร เงินประกันสังคม,เงืนโปนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงทาง E-mail janenatedpceramic.com - สอบถาม บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด ถนนบรมราชชนนี แขวง...


กรุงเทพมหานคร 14 สิงหาคม 2561


ผู้จัดการฝ่ายขายโครงการ (Project Sales Manager)1

...มา วางสเปคสินค้ากับทางสถาปนิก ผู้ออกแบบให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด. ช่วยประสานงานกับจัดซื้อ ฝ่ายบริหารของโครงการ. ช่วยติดตามประเมินผล ตามงานที่ได้รับจากผู้บริหารสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนฝ่ายขาย. ให้ข้อมูลเป้าหมายของทีม อย่างถูกต้องชัดเจน. ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากเกิดปัญหาด้านงานขาย. ตรวจสอบดูแลควบคุมเอกสารต่างๆ ที่ออกสู่ทีมขายสู่ลูกค้า.กำหนดกระบวนการในการจัดทำเอกสารการขายระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย.ควบคุมดูแลตรวจสอบข้อมูลนำเข้าเกี่ยวกับยอดขายข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง.ตรวจสอบติดตามกระบวนการผลิตส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า.ตรวจสอบรายงานการขายส่งให้ผู้บังคับบัญชา.ดูแลงานขาย ให้คำ ปรึกษา บริการ ให้กับ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ วางสเปคสินค้า .เพศชาย,เพศหญิง.อายุ - ปีขึ้นไป.วุฒิปริญญาตรีขุึ้นไป.มีความรู้กระตือรื้อร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม.มีประสบการณ์ด้านงานขายก่อสร้าง วัสดุตกแต่งให้กับโครงการ อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม สถาปนิก ไม่น้อยกว่า ปี.มีความรู้สื่อสาร ภาษาอังกฤษได้อย่่างดี กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม ,เงินโบนัสตามผลงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานส่งสมัครงานทางอีเมล์ Janenatedpceramic.com - สอบถาม บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด ถนนบรมราชชนนี แขวง...


กรุงเทพมหานคร 14 สิงหาคม 2561


พนักงานขับรถผู้บริหาร-

...รถผู้บริหาร Share บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด พนักงานขับรถผู้บริหาร สิงหาคม ระดับเงินเดือน ,-, -ขับรถให้ผู้บริหารครอบครัว-ดูแลรักษา ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ-ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศชาย.อายุ - ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม.-ปริญญาตรี ขึ้นไป . มีประสบการณ์ด้านการขับรถผู้บริหารอย่างน้อย ปี.ไม่สูบบุหรี่.อ่อนน้อมถ่อมตน , มีมารยาทดี พูดจาไพเราะ , มีความซื่อสัตย์, อดทนสูง มีสุขุม ใจเย็น ความละเอียดรอบคอบใส่ใจรายละเอียดการทำงาน.มีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลเป็นอย่างดี.มีความรู้เครื่องยนต์ กฎหมายจราจร การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด ถนนบรมราชชนนี แขวง...


กรุงเทพมหานคร 10 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่กราฟฟิค ดีไซน์

...เจ้าหน้าที่กราฟฟิค ดีไซน์ หางาน - WANTTOGOTOUR CO.,LTD. เจ้าหน้าที่กราฟฟิค ดีไซน์ Share WANTTOGOTOUR CO.,LTD. เจ้าหน้าที่กราฟฟิค ดีไซน์ สิงหาคม ระดับเงินเดือน จบการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป สาขาเกี่ยวข้องกับกราฟฟิค, สาขาอื่นเพศหญิงไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษใช้งาน Social Media ได้ อาทิ Facebook, Google+, Instagram, Twitter ได้ใช้งานโปรแกรม Photoshop ,Dreamweaver Illustrator ได้ใช้งานโปรแกรมจัดรูปเล่มได้ ใช้งานโปรแกรมตัดต่อภาพ จัดทำ File VEDO ได้ใช้งานโปรแกรม Word Excel ได้จัดทำ File ภาพเคลื่อนไหวได้ถ่ายภาพได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษทำงานเป็นทีม เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี .ป ตรี กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม TONYLAMBENZDIDMAAF wanttogotourโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม WANTTOGOTOUR CO.,LTD. โครงการมณธาณี วิลเลจ / ถนนฉิมพลี แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 08 สิงหาคม 2561


พนักงานส่งเอกสาร(Messenger)1

...พนักงานส่งเอกสาร(Messenger) หางาน - บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด พนักงานส่งเอกสาร(Messenger) Share บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด พนักงานส่งเอกสาร(Messenger) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, .ส่งเอกสารต่าง ๆ.เก็บเช็คบิลจากลูกค้า.Pay-in เช็ค.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย.อายุ - ปีขึ้นไป.ขยันทำงาน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ.มีความซื่อสัตย์อดทน.มีความรับผิดชอบในหน้าที่ได้อย่างดี.หากมีประสบการณ์ในสายงานโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม,ท่องเที่ยวประจำปี,โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 12 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(เฉพาะเพศชาย)สถานที่ทำงานสุขุมวิทซ.361

...าย)สถานที่ทำงานสุขุมวิทซ. Share บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(เฉพาะเพศชาย)สถานที่ทำงานสุขุมวิทซ. กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ,-, .รับเรื่องดูแลประสานงานระหว่างพนักงานขายลูกค้า. จัดทำงานด้านเอกสาร/คีย์ข้อมูลในระบบ/งานธุรการด้านเอกสารต่่างๆ. ทำใบเสนอราคา/ดูแลลูกค้าให้ข้อมูลลูกค้า. เบิกสินค้า/ตรวจเช็คจากสต๊อก วางแผนการส่งสินค้า /ประสานงานกับคนส่งสินค้า บัญชีสำนักงานใหญ่.ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย.อายุ - ปีขึ้นไป.ขยันทำงาน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ.มีความซื่อสัตย์อดทน.มีความรับผิดชอบในหน้าที่ได้อย่างดี.หากมีประสบการณ์ในสายงานโดยตรง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ คลองเตย , วัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม / ท่องเที่ยวประจำปี / โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งประวัติการสมัครผ่านทางอีเมล์ janenatedpceramic.com - สอบถาม บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด ถนนบรมราชชนนี แขวง...


กรุงเทพมหานคร 10 กรกฎาคม 2561


พนักงานขนสินค้าในโกดัง-

...พนักงานขนสินค้าในโกดัง- หางาน - บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด พนักงานขนสินค้าในโกดัง Share บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด พนักงานขนสินค้าในโกดัง มิถุนายน ระดับเงินเดือน - ยกขนย้ายสินค้าตามมอบหมาย- ตรวจเช็คสินค้าต่างๆ - ติดรถ**ในกรณีต้องออกไปส่งสินค้าข้างนอก- งานอื่นๆ ตามคำสั่ง .สามารถยกขนของที่มีน้ำหนักได้ จัดเรียงสินค้าได้อย่างดี.เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว.ขยันทำงาน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ.มีความซื่อสัตย์อดทน ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- โบนัส(ขึ้นกับผลประกอบการ)- วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม DPceramicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร -- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 25 มิถุนายน 2561


พนักงานขับรถส่งสินค้า ด่วน-

... บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด พนักงานขับรถส่งสินค้า ด่วน มิถุนายน - ระดับเงินเดือน ,-, - ขับรถกระบะ ล้อ รถบรรทุก ล้อ ของบริษัท เพื่อส่งสินค้าให้ลูกค้า- ดูแล บำรุง รักษารถของบริษัท ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน- ตรวจเช็คสินค้าจากฝ่ายคลังสินค้าเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องตรงตามเอกสารเวลาที่กำหนด- ปฎิบัติตามคำสั่งงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน .เพศชาย.อายุ - ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษาไม่จำกัด.มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุขภาพแข็งแรง สามารถยกสินค้าที่มีน้ำหนักได้.มีความสามารถในการในการขับขี่รถยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์.มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ.รู้จักเส้นทางในกรุงเทพปริมณฑล เป็นอย่างดี ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทำงาน จันทร์-เสาร์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม DPceramicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ สนใจสามารถสมัครงานได้ที่ บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด(ตรงข้ามขนส่งสายใต้ใหม่)ได้ตลอดเวลาทำการ - สอบถาม บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด ถนนบรมราชชนนี แขวง...


กรุงเทพมหานคร 01 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ด่วน-

...เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ด่วน- หางาน - บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ด่วน Share บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ด่วน มิถุนายน - ระดับเงินเดือน ,-, - ควบคุมดูแลระบบการจัดเก็บ ระบบการรับ-จ่ายสินค้า- บริหารพื้นที่คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด- ตรวจสอบสินค้าให้อยู่ในสภาพดี จัดส่งให้ลูกค้าอย่างถูกต้อง ตรงเวลา- ดูแลงานด้านเอกสาร ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง .สามารถยกขนของได้.หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า/ประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับสินค้ากระเบื้องสุขภัณฑ์ จะพิจารณากรณีพิเศษ.ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ทำงานภายใต้ความกดดันได้ ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทำงานจันทร์-เสาร์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม DPceramicโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- # ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง+ สนใจสามารถสมัครงานได้ที่ บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด(ตรงข้ามขนส่งสายใต้ใหม่)ได้ตลอดเวลาทำการ - สอบถาม บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 01 มิถุนายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 จาก 9 หน้า หน้าถัดไป >>