Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

พนักงานประจำร้านชา

...พนักงานประจำร้านชา หางาน - เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ - พนักงานประจำร้านชา เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ พนักงานประจำร้านชา สิงหาคม ระดับเงินเดือน ปฏิบัติงานที่พระราม เวลา . - . น. ทำงาน วัน / สัปดาห์ .หากพูดภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ ถ.รัชดาภิเษก ตรงข้ามศาลอาญา แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ...


กรุงเทพมหานคร 16 สิงหาคม 2560


พนักงานบัญชี-

...พนักงานบัญชี- หางาน - บริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด - พนักงานบัญชี บริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด พนักงานบัญชี พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง - บันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่าย- จัดทำรายงานภาษี เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย- จัดทำทะเบียนทรัพย์สินคำนวณค่าเสื่อมราคา- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียด ประกอบงบ- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี.มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์.เรียนรู้เร็ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี จตุจักร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวง จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร --. -- ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


ธุรการ-

...ธุรการ- หางาน - บริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด - ธุรการ บริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด ธุรการ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน - รับ- ประสานงาน- จัดทำเอกสาร .เพศหญิง อายุ - ปี.วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส, ปริญญาตรี.มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี.มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์.เรียนรู้เร็ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี จตุจักร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-- ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวง จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร -- ต่อ โทรสาร --. -- ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


พนักงานรับส่งรถและรับส่งเอกสาร-

...พนักงานรับส่งรถและรับส่งเอกสาร- หางาน - เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ - พนักงานรับส่งรถรับส่งเอกสาร เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ พนักงานรับส่งรถรับส่งเอกสาร พฤษภาคม ระดับเงินเดือน -ขับรถ-รับส่งรถตามทีึ่ได้รับมอบหมาย-รับส่งเอกสารตามตามที่ได้รับมอบหมาย .มีใจรักงานบริการ.ขยัน อดทน.มีใบขับขี่ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามที่ตกลง สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ ถ.รัชดาภิเษก ตรงข้ามศาลอาญา แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2560


เจ้าหน้าที่ให้บริการโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์

...ทเวิร์ค แอ็ดไวเซอรี ทีม จำกัด - เจ้าหน้าที่ให้บริการโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ บริษัท เน็ทเวิร์ค แอ็ดไวเซอรี ทีม จำกัด เจ้าหน้าที่ให้บริการโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ มีนาคม ระดับเงินเดือน ,++ บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรบัญชีคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศ ทั้งระบบ Desktop Cloud base มีบริการให้ความช่วยเหลือหลังการจำหน่าย เช่น ติดตั้ง อบรม ให้คำแนะนำระหว่างการใช้งาน .การศึกษาปริญญาตรี ปวส..อายุไม่เกิน ปี.มีความสามารถด้วยคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่.มีความรักในการประสานงาน.มีความรับผิดชอบ.หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร - ทำงานวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา .-.- เงินเดือน ค่าล่วงเวลา- โบนัสประจำปี- ประกันสุขภาพประกันชีวิตเพิ่มเติมจากประกันสังคม- มีการฝึกอบรมความรู้ทั้งภายในนอกสถานที่- ยูนิฟอร์มประจำปี- ตรวจร่างกายประจำปี- ท่องเที่ยวประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม aoywatcharapโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน - สอบถาม บริษัท เน็ทเวิร์ค แอ็ดไวเซอรี ทีม จำกัด / ซอยบ้านกลางเมือง ถนนลาดพร้าว แขวง...


กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2560


พนักงานธุรการ1

...พนักงานธุรการ หางาน - บริษัท ที่ปรึกษาทางธุรกิจการศึกษา จำกัด - พนักงานธุรการ บริษัท ที่ปรึกษาทางธุรกิจการศึกษา จำกัด พนักงานธุรการ มีนาคม ระดับเงินเดือน , .จัดเก็บเอกสาร.คีย์ข้อมูล.ประสานงาน .วุฒิ ปวช. (ธุรการ).วุฒิ ปวช. (คอมพิวเตอร์) จตุจักร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงe- mail s_behotmail.com - สอบถาม บริษัท ที่ปรึกษาทางธุรกิจการศึกษา จำกัด / ซอยรัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักรกทม. โทร.- โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 27 มีนาคม 2560


วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

...วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ หางาน - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์ไพร์ส - วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์ไพร์ส วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ มีนาคม ระดับเงินเดือน , ดูแลงานเทคนิคติดตั้งซ่อมบำรุงเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง .เพศ ชาย.วุฒิ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า อิเลคโทรนิคคอมพิวเตอร์สื่อสาร การคมนาคม.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จตุจักร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮอทพอยท์เอ็นเตอร์ไพร์ส ซอย / ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ - โทรสาร ...


กรุงเทพมหานคร 21 มีนาคม 2560


พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงรถเบนซ์ ไม่ต้องมีประสบการณ์

...พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงรถเบนซ์ ไม่ต้องมีประสบการณ์ หางาน - เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ - พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงรถเบนซ์ ไม่ต้องมีประสบการณ์ เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงรถเบนซ์ ไม่ต้องมีประสบการณ์ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน รับข้อมูลจากลูกค้าที่นำรถมาซ่อม สั่งอะไหล่ มีคนสอนงานทุกอย่าง ไม่ต้องมีประสบการณ์ สนใจคุยรายละเอียด พี่เน้ง .ขับรถยนต์ได้.มีใจรักงานบริการ.มีความรับผิดชอบในการตามงาน จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประกันสังคม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ ถ.รัชดาภิเษก ตรงข้ามศาลอาญา แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ...


กรุงเทพมหานคร 25 พฤศจิกายน 2559


Sales Freelance

...Sales Freelance หางาน - บริษัท เอส. เอ. เอส อินเตอร์คอนเน็ค จำกัด - Sales Freelance บริษัท เอส. เอ. เอส อินเตอร์คอนเน็ค จำกัด Sales Freelance พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน - สามารถนำเสนอขายสินค้าบริการได้ โดยเน้นงานบริการด้านสารสนเทศเป็นหลัก (ไม่ใช่งานขายประกัน) .มีทักษะการขายที่ดี .สามารถนำเสนอสินค้า / บริการได้ .รักงานอิสระมีวินัยในการทำงาน.มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย.ไม่จำเป็นต้องการเข้าสำนักงาน.มีค่าตอบแทนในรูปแบบ Commission Intensive กรุงเทพมหานคร - สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงานสามารถส่งเอกสารสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ ได้ที่ บริษัท เอส.เอ.เอส อินเตอร์คอนเน็ค จำกัด ตู้ ปณ. ปณฝ สามแยกลาดพร้าว - สอบถาม บริษัท เอส. เอ. เอส อินเตอร์คอนเน็ค จำกัด / ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 25 พฤศจิกายน 2559


ทำบัญชีโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

...ทำบัญชีโปรแกรมเอ็กซ์เพรส หางาน - เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ - ทำบัญชีโปรแกรมเอ็กซ์เพรส เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ ทำบัญชีโปรแกรมเอ็กซ์เพรส ตุลาคม ระดับเงินเดือน ทำบัญชีโปรแกรมเอ็กซ์เพรส .สามารถใช้งานโปรแกรมเอ็กเพรสได้ จตุจักร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทร - สอบถาม เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ ถ.รัชดาภิเษก ตรงข้ามศาลอาญา แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ...


กรุงเทพมหานคร 31 ตุลาคม 2559


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 18 หน้า หน้าถัดไป >>