Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์

...ประชาสัมพันธ์ หางาน - บรีสซ์บางกอก ออร์กรุ๊ป ประชาสัมพันธ์ Share บรีสซ์บางกอก ออร์กรุ๊ป ประชาสัมพันธ์ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน คอยต้อนรับประชาสัมพันธ์ด้านการต่างๆให้กับทางบริษัท แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ทำงานด้านบริการต่างๆตามที่ได้รับผิดชอบ .ไม่จำกัดเพศ อายุ - ปี.สามารถแก้ไขงานเฉพาะหน้าได้ดี.บุคลิกดี ยิ้มแย้ม รักในงานบริการ.รับทั้งFull-time Part-time ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -เบี้ยขยัน-โบนัสรายปี-ประกันตน-สวัสดิการอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tomjameszaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงการนัดสัมภาษณ์โทร.--ไลน์. - สอบถาม บรีสซ์บางกอก ออร์กรุ๊ป อาคารวิน วิน ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 18 กรกฎาคม 2561


ธุระการ(ประจำออฟฟิศ-ชลบุรี)

...ธุระการ(ประจำออฟฟิศ-ชลบุรี) หางาน - บรีสซ์บางกอก ออร์กรุ๊ป ธุระการ(ประจำออฟฟิศ-ชลบุรี) Share บรีสซ์บางกอก ออร์กรุ๊ป ธุระการ(ประจำออฟฟิศ-ชลบุรี) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ประสานงานทั่วไปภายในแผนกที่รับผิดชอบ คอยรับผิดชอบงานด้านเอกสาร งานด้ายฝ่ายบุคคล ตามที่ได้รับหมอบหมาย .เพศ ชาย-หญิง วุฒิ ม. ขึ้นไป.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้.ไม่เน้นบุคลิกภาพ มีใจรักในการทำงาน.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.อายุ ไม่เกิน ปี ชลบุรี -เบี้ยขยัน-โบนัสรายปี-ประกันตน-สวัสดิการอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tomjameszaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงการนัดสัมภาษณ์โทร.--ไลน์. - สอบถาม บรีสซ์บางกอก ออร์กรุ๊ป อาคารวิน วิน ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ...


ชลบุรี 18 กรกฎาคม 2561


ประสานงานทั่วไป( ประจำออฟิศ-รัชดา-ลาดพร้าว)

...ประสานงานทั่วไป( ประจำออฟิศ-รัชดา-ลาดพร้าว) หางาน - บรีสซ์บางกอก ออร์กรุ๊ป ประสานงานทั่วไป( ประจำออฟิศ-รัชดา-ลาดพร้าว) Share บรีสซ์บางกอก ออร์กรุ๊ป ประสานงานทั่วไป( ประจำออฟิศ-รัชดา-ลาดพร้าว) กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ประสานงานทั่วไปภายในแผนกที่รับผิดชอบ คอยรับผิดชอบงานด้านเอกสาร งานด้ายฝ่ายบุคคล ตามที่ได้รับหมอบหมาย .เพศ ชาย-หญิง วุฒิ ม. ขึ้นไป.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้.ไม่เน้นบุคลิกภาพ มีใจรักในการทำงาน.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์.อายุ ไม่เกิน ปี ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -เบี้ยขยัน-โบนัสรายปี-ประกันตน-สวัสดิการอื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม tomjameszaโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงการนัดสัมภาษณ์โทร. ไลน์. - สอบถาม บรีสซ์บางกอก ออร์กรุ๊ป อาคารวิน วิน ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 18 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง-

...เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง- หางาน - บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง Share บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง -รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ จัดจ้างอุปกรณ์สํานักงาน วัตถุก่อสร้างโครงการต่างๆ-จัดทําเอกสารใบสั่งซื้อ ให้สอดคล้องกับใบเสนอซื้อนโยบายบริษัทฯ-เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย-ประสานงานส่วนเกี่ยวข้องภายในสํานักงาน .เพศชาย - หญิง.วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป.มีความซื่อสัตย์ อดทน มีวินัยในการทํางาน.ผ่านงานอสังหาฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถใช้โปรแกรม RMS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม adhcondo.co.thโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 03 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่การตลาด (Graphic Design) ด่วน

...บังคับบัญชามอบหมาย .เพศชาย อายุ ปีขึ้นไป.ปริญญาตรี สาขากราฟฟิก สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานด้านการออกแบบ/Website อย่างน้อย ปี.สามารถใช้โปรแกรมเฉพาะในการออกแบบได้ เช่น illustrator,Photo shop,D.มีความซื่อสัตย์, อดทนสูง , เสียสละ , การควบคุมอารมณ์.มีทั่ศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถประสานงานได้อย่างคล่องตัว.-มีความรับผิดชอบ, มีความซื่อสัตย์, มีความขยันหมั่นเพียร , มีความอดทน.- มีความรู้ด้าน Social Network .สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี Internet รับส่ง E-mail ได้ดี จตุจักร กรุงเทพมหานคร . สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานครอบครัวเสียชีวิต. สวัสดิการเบี้ยเลี้ยง-ค่าเดินทาง. สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสมรส . สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท. สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน . สวัสดิการวันคล้ายวันเกิดพนักงาน. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. วันหยุดตามประเพณี. สัมมนา / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. โบนัส. ประกันภัยกลุ่ม. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ร่วมกับธอส.) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม blackrose Smartland-Asset-/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--/--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด / ซอย ลาดพร้าว แขวง...


กรุงเทพมหานคร 28 มิถุนายน 2561


Sales Representative

...Sales Representative หางาน - บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด Sales Representative Share บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด Sales Representative พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง รับผิดชอบการนําเสนอการขาย การจอง ต้อนรับลูกค้าชาวไทยต่างชาติ ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในภายนอกเพื่อการทําสัญญาการให้สินเชื่อแก่บลูกค้า .เพศหญิง อายุไม่เกิน ปี.วุฒิปริญญาตรี.มีความสามารถในการเจรจา มีไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถติดตามปัญหาต่างๆได้.มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดีมีใจรักงานขายงานบริการ.มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้.ทํางาน วัน ประจําโครงการต่างๆ สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้.สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม adhcondo.co.thโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 24 พฤษภาคม 2561


เจ้าหน้าที่บริการประจำสำนักงาน-

...เจ้าหน้าที่บริการประจำสำนักงาน- หางาน - บริษัท ทรานส์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่บริการประจำสำนักงาน Share บริษัท ทรานส์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เจ้าหน้าที่บริการประจำสำนักงาน พฤษภาคม ระดับเงินเดือน , - , - ตอนรับ ให้คำแนะนำผู้มาส่วนงานต่างๆ- ดูแลการจอดรถ บริเวณที่จอดรถบริษัทฯ พร้อมบันทึกรถ เข้า - ออก- รับ - ส่ง เอกสารจากภายนอก ภายใน- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย** ปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว .เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) .อายุ ปี ขึ้นไป.จบการศึกษาระดับ ม..มีใจรักด้านบริการ กรุงเทพมหานคร - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ชดยูนิฟอร์ม- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- การฝึกอบรม- ปรับเงินขึ้นประจำปี- เงินโบนัสตามผลประกอบการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม MagnumAxlesโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงชื่อผู้ แผนกบุคคลที่อยู่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ซ.ลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ คุณ พวงพยอม โทร -- E-mail poungpayomtranstec-group.comคุณ ณฐิญา โทร -- E-mail nathiyatranstec-group...


กรุงเทพมหานคร 18 พฤษภาคม 2561


ธุรการ

...ธุรการ หางาน - บริษัท ทรานส์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ธุรการ Share บริษัท ทรานส์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ธุรการ พฤษภาคม ระดับเงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท .- เพศ ชาย / หญิง ( เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ).- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี.- สาขาที่จบ .- อายุ ปี ขึ้นไป.- ทักษะ ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office Word, Excel.- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เข้าใจ.- สามารถปฎิบัติงานได้ที่ สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว ซอย จตุจักร กรุงเทพมหานคร - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- ชดยูนิฟอร์ม- วันหยุดพักผ่อนประจำปี- งานเลี้ยงประจำปี- การฝึกอบรม- เงินโบนัสตามผลประกอบการ- สำนักงานใหญ่ ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ /วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม MagnumAxlesโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงชื่อผู้ แผนกบุคคลที่อยู่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ซ.ลาดพร้าว ถ.ลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ คุณ พวงพยอม โทร -- E-mail poungpayomtranstec-group.comคุณ ณฐิญา โทร -- E-mail nathiyatr...


กรุงเทพมหานคร 07 พฤษภาคม 2561


เจ้าหน้าที่ประสานงาน (โครงการบริหารปล่อยเช่า)-

...เจ้าหน้าที่ประสานงาน (โครงการบริหารปล่อยเช่า)- หางาน - บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงาน (โครงการบริหารปล่อยเช่า) Share บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงาน (โครงการบริหารปล่อยเช่า) เมษายน ระดับเงินเดือน -สํารวจข้อมูลลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการเบื้องต้น-ให้ข้อมูลลูกค้า ขายโครงการปล่อยเช่า ให้กับลูกค้าที่ซื้อห้องไปแล้ว กำลังจะโอนกรรมสิทธิ์-ติดตามความคืบหน้าในการชําระเงินค่าตกแต่ง-ให้คําตอบต่างๆที่ลูกค้าได้มีการสอบถาม จากทางเมล์ -จัดทําเอกสาร งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย .ป.ตรี-ป.เอก .ประสบการณ์ ปีขึ้นไป.มีความสามารถในการเจรจา มีไหวพริบสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี .มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Office เป็นอย่างดี.สามารถเริ่มงานได้ทันที่ มีทักษะปล่อยเช่า การตกแต่งห้อง จะพิจารณาพิเศษ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม adhcondo.co.thโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 30 เมษายน 2561


รับสมัครพนักงานเทเลเซลล์ประจำออฟฟิต รับอายุ 20-45 ปีจบวุฒิ ม.3 ขึ้นไป เดินทางมาแยกเกษตร บางเขนได้ รั

...รับสมัครพนักงานเทเลเซลล์ประจำออฟฟิต รับอายุ - ปีจบวุฒิ ม. ขึ้นไป เดินทางมาแยกเกษตร บางเขนได้ รับทันที ติดต่อพี่หลี หางาน - บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด รับสมัครพนักงานเทเลเซลล์ประจำออฟฟิต รับอายุ - ปีจบวุฒิ ม. ขึ้นไป เดินทางมาแยกเกษตร บางเขนได้ รับทันที พี่หลี Share บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด รับสมัครพนักงานเทเลเซลล์ประจำออฟฟิต รับอายุ - ปีจบวุฒิ ม. ขึ้นไป เดินทางมาแยกเกษตร บางเขนได้ รับทันที พี่หลี เมษายน ระดับเงินเดือน ประจำออฟฟิตสำนักงานใหญ่ ซอยลาดปลาเค้า โทรนำเสนอขายประกันภัยทาง ไม่ต้องออกนอกพื้นที่ ไม่ต้องหาลูกค้า มีเงินเดือนประจำ ค่าคอมมิชชั่น อินเซนทีฟ หยุดทุกวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์ .รับทุกเพศ มีอายุตั้งแต่ - ปี.ไม่คัดเรื่องหน้าตา รูปร่าง มีรอยสักได้ .จบการศึกษาตั้งแต่ม. เป็นต้นไป (จบ กศน.ก็รับพิจารณา).รักงานบริการ ทำงานเป็นทีมได้ กรุงเทพมหานคร พักแถวๆ บางเขน,แยกเกษตร,สะพานใหม่,นวมินทร์,งามวงศ์วาน,ชินเขต,ลาดพร้าว,เสือใหญ่,จันทรเกษม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม lucklugirlโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วย...


กรุงเทพมหานคร 18 เมษายน 2561


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 24 หน้า หน้าถัดไป >>