Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(Marketing Manager)

...ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(Marketing Manager) หางาน - บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(Marketing Manager) Share บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(Marketing Manager) ธันวาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง บริหารจัดการงานวิเคราะห์ในเชิงการตลาดการขาย กำหนดแผนการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับแผนโครงการแผนธุรกิจตลอดจนร่วมในการควบคุมติดตาม ดูแลกิจกรรมด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์โครงการ .ปริญญาตรี สาขา การตลาด , อสังหาริมทรัพย์ , บริหารธุรกิจ สาขาใกล้เคียง.ประสบการณ์การตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย ปี.มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการตลาด.หากมีประสบการณ์การตลาด คอนโดมิเนี่ยม จะพิจารณาเป็นพิเศษ กรุงเทพมหานคร - bonus- ค่าครองชีพ-ประกันสังคม สุขภาพกลุ่ม , ทันตกรรม -ชมรมต่างๆ -อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม adhcondoโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2560


ผู้จัดการฝ่ายขาย(Sales Manager)กรุงเทพ

...วมทั้งวางแผนงานขายให้สอดคล้อง กับแผนการตลาด แผนโครงการแผนทางธุรกิจ ตลอดจนร่วมในการควบคุมติดตาม ดูแลเพื่อให้เกิดยอดขายยอดจองร่วมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ของกลุ่มคอนโดมิเนียมหน้าที่ความรับผิดชอบกำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย ดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายสรุป / วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายการตลาดกำหนดราคาขายรายแปลง เงื่อนไขการชำระเงิน จัดหาช่องทางการขายใหม่ ๆวางแผนรายการส่งเสริมการขายย่อยในแต่ละโครงการ เพื่อเร่งการขายสินค้าที่มีปัญหาขายออกช้ารวบรวม วิเคราะห์ ควบคุมการใช้จ่ายในแต่ละสำนักงานขายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้จัดเก็บข้อมูลจัดทำรายงานวิเคราะห์ สรุปผลการขายบริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยอดขาย .ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาอื่น ๆ.ประสบการณ์การขายการบริการ ด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การจัดการ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสอนงาน การสื่อสาร การนำเสนอ การบริหารทีมได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร - bonus- ค่าครองชีพ-ประกันสังคม สุขภาพกลุ่ม , ทันตกรรม -ชมรมต่างๆ -อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม adhcondoโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2560


Sales Manager

...วมทั้งวางแผนงานขายให้สอดคล้อง กับแผนการตลาด แผนโครงการแผนทางธุรกิจ ตลอดจนร่วมในการควบคุมติดตาม ดูแลเพื่อให้เกิดยอดขายยอดจองร่วมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ของกลุ่มคอนโดมิเนียมหน้าที่ความรับผิดชอบกำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย ดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายสรุป / วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้กับฝ่ายการตลาดกำหนดราคาขายรายแปลง เงื่อนไขการชำระเงิน จัดหาช่องทางการขายใหม่ ๆวางแผนรายการส่งเสริมการขายย่อยในแต่ละโครงการ เพื่อเร่งการขายสินค้าที่มีปัญหาขายออกช้ารวบรวม วิเคราะห์ ควบคุมการใช้จ่ายในแต่ละสำนักงานขายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้จัดเก็บข้อมูลจัดทำรายงานวิเคราะห์ สรุปผลการขายบริหารงานบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของยอดขาย .ปริญญาตรี สาขาการตลาด,บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาอื่น ๆ.ประสบการณ์การขายการบริการ ด้านอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้อย ปีขึ้นไป.มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การวางแผน การจัดการ การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสอนงาน การสื่อสาร การนำเสนอ การบริหารทีมได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร - bonus- ค่าครองชีพ-ประกันสังคม สุขภาพกลุ่ม , ทันตกรรม -ชมรมต่างๆ -อื่นๆ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม adhcondoโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท เอ.ดี.เฮ้าส์ จำกัด / ถนนรัชดาภิเษก แขวง...


กรุงเทพมหานคร 01 ธันวาคม 2560


พนักงานขับรถผู้บริหาร-

... -ขับรถให้ผู้บริหารครอบครัว-ดูแลรักษา ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ-ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา .เพศชาย-หญิง.อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ม.-ปริญญาตรี ขึ้นไป .ประสบการณ์การทำงาน ปีขึ้นไป.ไม่สูบบุหรี่.อ่อนน้อมถ่อมตน , มีมารยาทดี พูดจาไพเราะ , มีความซื่อสัตย์, อดทนสูง .- มีความซื่อสัตย์ อดทนสูง เสียสละ.สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี.รู้เส้นทางในกรุงเทพฯเป็นอย่างดี บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร . สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานครอบครัวเสียชีวิต. สวัสดิการเบี้ยเลี้ยง-ค่าเดินทาง. สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสมรส . สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท. สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน . สวัสดิการวันคล้ายวันเกิดพนักงาน. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. วันหยุดตามประเพณี. สัมมนา / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. โบนัส. ประกันภัยกลุ่ม. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ร่วมกับธอส.) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hnwn Smartland-Asset-/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--/--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด / ซอย ลาดพร้าว แขวง...


กรุงเทพมหานคร 30 พฤศจิกายน 2560


พนักงานล้างรถ

...พนักงานล้างรถ หางาน - เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ พนักงานล้างรถ Share เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ พนักงานล้างรถ พฤศจิกายน ระดับเงินเดือน , ล้างรถในโชว์รูม .มีความขยัน มีวินัย.หากมีความสามารถในการขัดสีรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ จตุจักร กรุงเทพมหานคร ค่าอาหารกลางวัน โอที สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม nengnengwangโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสมัครได้เลย - สอบถาม เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ ถ.รัชดาภิเษก ตรงข้ามศาลอาญา แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ...


กรุงเทพมหานคร 02 พฤศจิกายน 2560


เด็กฝึกงานการตลาดออนไลน์

...เด็กฝึกงานการตลาดออนไลน์ หางาน - เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ เด็กฝึกงานการตลาดออนไลน์ Share เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ เด็กฝึกงานการตลาดออนไลน์ ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ไม่จำกัดวุฒิ.อายุไม่เกินปี จตุจักร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ ถ.รัชดาภิเษก ตรงข้ามศาลอาญา แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ...


กรุงเทพมหานคร 13 ตุลาคม 2560


ช่างซ่อมรถเบนซ์

...ช่างซ่อมรถเบนซ์ หางาน - เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ ช่างซ่อมรถเบนซ์ Share เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ ช่างซ่อมรถเบนซ์ ตุลาคม ระดับเงินเดือน .เพศชาย จตุจักร กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม เบนซ์ มอเตอร์ มอลล์ ถ.รัชดาภิเษก ตรงข้ามศาลอาญา แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ...


กรุงเทพมหานคร 06 ตุลาคม 2560


พนักงานแคชเชียร์ และจัดเรียงสินค้า สาขาสุขุมวิท สาขาจันทรเกษม สาขาคลองตัน สาขาพหลโยธิน 1 สาขาลาดปลา

...พนักงานแคชเชียร์ และจัดเรียงสินค้า สาขาสุขุมวิท สาขาจันทรเกษม สาขาคลองตัน สาขาพหลโยธิน สาขาลาดปลาเค้า สาขาเพิ่มสิน หางาน - บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด - พนักงานแคชเชียร์ จัดเรียงสินค้า สาขาสุขุมวิท สาขาจันทรเกษม สาขาคลองตัน สาขาพหลโยธิน สาขาลาดปลาเค้า สาขาเพิ่มสิน บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด พนักงานแคชเชียร์ จัดเรียงสินค้า สาขาสุขุมวิท สาขาจันทรเกษม สาขาคลองตัน สาขาพหลโยธิน สาขาลาดปลาเค้า สาขาเพิ่มสิน สิงหาคม ระดับเงินเดือน - Cashier&Merchandiser Staffหน้าที่รับผิดชอบ...


กรุงเทพมหานคร 28 สิงหาคม 2560


เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ประจำไซต์งานประตูน้ำพระอินทร์1

... .เพศ ชาย-หญิง.มีประสบการณ์ในธุรการลูกค้าสัมพันธ์ - ปี ขึ้นไป.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยินดีรับฟังปัญหา /ข้อติชม ทั้งกับเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเองบริษัทฯ มีความขยันหมั่นเพียร , มีความรับผิดชอบ.บุคลิกภาพดี , มีใจรักในงานบริการ.มีความรู้รอบตัว มีความละเอียดรอบคอบใส่ใจรายละเอียดการทำงาน.สามารถจัดลำดับงานได้อย่างเป็นระบบทั้งรูปแบบคำสั่ง มีการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย.มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถประสานงานได้อย่างคล่องตัว.สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี Internet รับส่ง E-mail ได้ดี พระนครศรีอยุธยา . สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานครอบครัวเสียชีวิต. สวัสดิการเบี้ยเลี้ยง-ค่าเดินทาง. สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสมรส . สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท. สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน . สวัสดิการวันคล้ายวันเกิดพนักงาน. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. วันหยุดตามประเพณี. สัมมนา / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. โบนัส. ประกันภัยกลุ่ม. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ร่วมกับธอส.) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม smartland Smartland-Asset-/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--/--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด / ซอย ลาดพร้าว แขวง...


พระนครศรีอยุธยา 25 สิงหาคม 2560


โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง ประจำไซต์งานหนองจอก (ถ.ประชาสำราญ)1

...ยุ ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง.มีประสบการณ์ใน ปี ขึ้นไป ด้านงานโครงการบ้านจัดสรร.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยินดีรับฟังปัญหา /ข้อติชม ทั้งกับเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาตนเองบริษัทฯ มีความขยันหมั่นเพียร , มีความรับผิดชอบ.มีความซื่อสัตย์, อดทนสูง , เสียสละ , การควบคุมอารมณ์.มีความริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ.มีความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง.สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี Internet รับส่ง E-mail ได้ดี หนองจอก กรุงเทพมหานคร . สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานครอบครัวเสียชีวิต. สวัสดิการเบี้ยเลี้ยง-ค่าเดินทาง. สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานสมรส . สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร. สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท. สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน . สวัสดิการวันคล้ายวันเกิดพนักงาน. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. วันหยุดพักผ่อนประจำปี. วันหยุดตามประเพณี. สัมมนา / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี. โบนัส. ประกันภัยกลุ่ม. สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ร่วมกับธอส.) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม smartland Smartland-Asset-/โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--/--]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด / ซอย ลาดพร้าว แขวง...


กรุงเทพมหานคร 25 สิงหาคม 2560


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 19 หน้า หน้าถัดไป >>