Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการโรงเย็บ-

... ระดับเงินเดือน - บริหารงานจัดการด้านคุณภาพโรงเย็บทุกกระบวนการ ให้ได้คุณภาพที่ลูกค้ากำหนด- บริหารงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ระบุ สำเร็จลุล่วงทันตามกำหนด- หาทางแก้ไขป้องกันงานเสียเพื่อเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิต- หาแนวทางกำหนดวิธีการทำงานให้ลดของเสีย- สอนถ่ายทอดงานต่างๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชี- งานด้านระบบคุณภาพต่างๆ .ไม่จำกัดเพศ.ไม่จำกัดอายุ.การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ เคมีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรม สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ด้านการควบคุมกระบวนการผลิต ปีขึ้นไป.มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี.มีความเข้าใจในระบบ Lean ระบบต่างๆ ในการสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน.มีความรู้ด้านงานระบบคุณภาพต่างๆ .สามารถแก้ไข ปรับปรุงระบบงานด้านคุณภาพในการผลิต เพื่อลดของเสีย สมุทรสาคร .ปรับค่าจ้างประจำปี.โบนัสประจำปี.เลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่.ประกันสังคมตามกฎหมาย.อื่นๆตามนโยบายของทางบริษัทฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Hitrade-Sriyongโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง- สมัครด้วยตนเอง- ส่ง E-mail Supatchayahitradesupply.com เพื่อนัดวันเวลาทำการสัมภาษณ์งาน - สอบถาม บริษัท ไฮเทรด จำกัด ออฟฟิศเยาวราช เยาวราช ซอย แขวง...


สมุทรสาคร 09 ตุลาคม 2560


Marketing Online-

... Marketing Online ตุลาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง -ทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook Google Youtube Instagram ทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่สื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้เกิดความสนใจจนกระทั่งเข้ามาใช้บริการซื้อสินค้าของเรา-บริหารข้อมูลในสื่อออนไลน์ต่าๆ-คอย Up Date ข้อมูล .ไม่จำกัดเพศ.ไม่จำกัดอายุ.วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขา การขายการตลาด สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้.สามารถใช้สื่อลงโฆษณาใน Social ได้หลากหลายช่องทาง.มีความตั้งใจศึกษาเรียนรู้ระบบวิธีการทำงานได้ดี.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกดี ร่าเริง แจ่มใส การสื่อสารดี.มีใจรักงานบริการ กรุงเทพมหานคร .ปรับค่าจ้างประจำปี.โบนัสประจำปี.เลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่.ประกันสังคมตามกฏหมาย.อื่นๆ ตามนโยบายของทางบริษัทฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Hitrade-Sriyongโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-สมัครได้ด้วยตนเอง-ส่งประวัติมาทาง E-mail Supatchayahitradesupply.com (เพื่อนัดวันเวลาทำการสัมภาษณ์งาน - สอบถาม บริษัท ไฮเทรด จำกัด ออฟฟิศเยาวราช เยาวราช ซอย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 09 ตุลาคม 2560


เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย-

...ี่ประสานงานขาย กันยายน ระดับเงินเดือน , ขึ้นไป -support sales -เปิดเอกสารทำเอกสาร SO-ประสานงานกับโรงงาน-ประสานงานกับทางลูกค้า-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย-หากมีประสบการณ์ Admin งานห้างมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ .เพศ ไม่จำกัด.อายุ - ปี.ระดับการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.มีใจรักงานด้านการประสานงานต่างๆ ได้ดี .มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ร่าเริง แจ่มใส .มีความตั้งใจศึกษาเรียนรู้ระบบวิธีการทำงานได้ดี กรุงเทพมหานคร ปรับค่าจ้างประจำปีโบนัสประจำปีสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ประกันสังคม ตามกฎหมายอื่นๆ ตามนโยบายของทางบริษัทฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Hitrade-Sriyongโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง.ส่งประวัติการสมัครงานได้ทาง E-mail supatchayahitradesupply.com.สมัครงานได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (นัดวันเวลากับทางฝ่ายบุคคลได้โดยตรง ทั้ง บริษัทฯ มือถือ -)-บริษัท ไฮเทรด จำกัด (ออฟฟิศเยาวราช) -- (คุณเชอรรี่,คุณศุภัชญา)-บริษัท ศรียงปั่นด้าย (ออฟฟิศโรงงาน) -.- ต่อ (คุณศุภัชญา) - สอบถาม บริษัท ไฮเทรด จำกัด ออฟฟิศเยาวราช เยาวราช ซอย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2560


Export Sales (สื่อสารภาษาอังกฤษได้)1

... .พูดเขียนภาษาอังกฤษคล่องเป็นอย่างดี.มีประสบการณ์ออกงานfair ต่างประเทศ.รู้ขั้นตอนการทำเอกสารการส่งออกต่างประเทศ.ถ้ามีประสบการณ์ออกตลาดอาเซียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ.เดินทางออกงานแสดงสินค้ากับกรมส่งเสริมการส่งออก.หากลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่บริษัทต้องการนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าใหม่.ติดตามความต้องการสำรวจความต้องการลูกค้าเก่า .เพศ ไม่จำกัด.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการตลาดมีประสบการณ์ด้านการตลาดต่างประเทศ อย่างน้อย-ปี.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี .มีการประสานงาน สื่อสาร หลายๆ ฝ่าย ได้เป็นอย่างดี.มีค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพมหานคร ปรับค่าจ้างประจำปีโบนัสประจำปีสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ประกันสังคม ตามกฎหมายอื่นๆ ตามนโยบายของทางบริษัทฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Hitrade-Sriyongโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง.ส่งประวัติการสมัครงานได้ทาง E-mail supatchayahitradesupply.com (โดยตรง).สมัครงานได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (นัดวันเวลากับทางฝ่ายบุคคลได้โดยตรง ทั้ง บริษัทฯ มือถือ ---)-บริษัท ไฮเทรด จำกัด Office(ยาวราช) -- (คุณศุภัชญา)-บริษัท ศรียงปั่นด้าย Office(โรงงาน) -.- ต่อ (คุณศุภัชญา) - สอบถาม บริษัท ไฮเทรด จำกัด ออฟฟิศเยาวราช เยาวราช ซอย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2560


Sales ห้าง (ฺBangkok)-

... บริษัท ไฮเทรด จำกัด Sales ห้าง (ฺBangkok) กันยายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง - สามารถเข้านำเสนอขายสินค้าเข้าห้างได้ โดยมีความรู้พื้นฐานเรื่องcondition การขายงานห้าง- อื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา .เพศ ไม่จำกัด.อายุ - ปี.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี.มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบอนุญาตขับขี่.มีการสื่อสาร การเจรจา ดี .มีบุคคลค้ำประกัน ข้าราชการ , พนักงานบริษัทเอกชน กรุงเทพมหานคร -มีเงินเดือนประจำ-มีค่าสึกหรอ-มีค่าน้ำมัน ค่าที่จอดรถ-มีค่าคอมฯตามยอดขาย-มีค่าฝึกเทรนงานรายวัน-มีค่ารายเดือน-บริษัทฯมีติดตั้ง GPS ทั้งระบบครบชุดให้ Free สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Hitrade-Sriyongโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง.ส่งประวัติการสมัครงานได้ทาง E-mail supatchayahitradesupply.com .สมัครงานได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (นัดวันเวลากับทางฝ่ายบุคคลได้โดยตรง ทั้ง บริษัทฯ มือถือ --)-บริษัท ไฮเทรด จำกัด Office(ยาวราช) -- (คุณศุภัชญา)-บริษัท ศรียงปั่นด้าย Office(โรงงาน) -.- ต่อ (คุณศุภัชญา) - สอบถาม บริษัท ไฮเทรด จำกัด ออฟฟิศเยาวราช เยาวราช ซอย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2560


Sales โรงแรม (วิ่งขายต่างจังหวัดสายเหนือ)-

... -เข้าพบประลูกค้า เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ ผ้าปูสี,ผ้าปูพิมพ์ลาย,ผ้าขนหนู-ขับรถหาลูกค้า สายเหนือ วิ่งทริป เดือน ประมาณ -วัน จนใกล้สิ้นเดือน จึงขับรถกลับมากรุงเทพฯ เพื่อมาประชุมเซลล์ .เพศ ไม่จำกัด.อายุ - ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขา การขายการตลาด สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้.สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่.สามารถค้างแรมออกต่างจังหวัดได้.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี การสื่อสารดี ร่าเริง แจ่มใส.มีบุคคลค้ำประกัน ข้าราชการ , พนักงานบริษัทฯเอกชน กรุงเทพมหานคร -มีเงินเดือนประจำ-มีค่าเบี้ยเลี้ยงรายวัน-มีค่าที่พัก-มีค่าสึกหรอ-มีค่าน้ำมัน ค่าที่จอดรถ-มีค่าคอมฯตามยอดขาย-มีค่ารายเดือน-มีค่าฝึกเทรนงานรายวัน-มีติดตั้ง GPS ทั้งระบบครบชุด ให้ Free สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Hitrade-Sriyongโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง.ส่งประวัติการสมัครงานได้ทาง E-mail supatchayahitradesupply.com .สมัครงานได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (นัดวันเวลากับทางฝ่ายบุคคลได้โดยตรง ทั้ง บริษัทฯ ) (มือถือ -)-บริษัท ไฮเทรด จำกัด Office(ยาวราช) -- (คุณศุภัชญา,คุณเชอร์รี่)-บริษัท ศรียงปั่นด้าย Office(โรงงาน) -.- ต่อ (คุณศุภัชญา) - สอบถาม บริษัท ไฮเทรด จำกัด ออฟฟิศเยาวราช เยาวราช ซอย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2560


Sales โรงแรม (ฺBangkok)1

...กค้าสนใจ.ประสานงานกับAdminหลังได้รับPOลูกค้าหลังจากได้รับPOจะประสานงานกับAdminจนสินค้าส่งถึงมือลูกค้า.ทำรายงานสรุปการขายรายสัปดาห์ให้กับผู้บังคับบัญชาทำรายงานสรุปการขายเพื่อให้ทราบถึงยอดขายปัญหาที่พบทั้งเนื้อหาแนวทางการแก้ไข.อื่นๆ .เพศ ไม่จำกัด.วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา.มีประสบการณ์- ปี ด้านงานขายการตลาด สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้.ร่าเริง แจ่มใส เข้ากับผู้อื่นได้ดี.สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกดี ร่าเริง แจ่มใส การสื่อสารดี.มีบุคคลค้ำประกัน ข้าราชการ , พนักงานบริษัทฯเอกชน กรุงเทพมหานคร -มีเงินเดือนประจำ-มีค่าสึกหรอ-มีค่าน้ำมัน ค่าที่จอดรถ-มีค่าคอมฯตามยอดขาย-มีค่าฝึกเทรนงานรายวัน-มีค่ารายเดือน-มีติดตั้ง GPS ครบชุดให้ Free สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Hitrade-Sriyongโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง.ส่งประวัติการสมัครงานได้ทาง E-mail supatchayahitradesupply.com .สมัครงานได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (นัดวันเวลากับทางฝ่ายบุคคลได้โดยตรง ทั้ง บริษัทฯ ) (มือถือ -)-บริษัท ไฮเทรด จำกัด Office(ยาวราช) -- (คุณศุภัชญา,คุณเชอร์รี่)-บริษัท ศรียงปั่นด้าย Office(โรงงาน) -.- ต่อ (คุณศุภัชญา) - สอบถาม บริษัท ไฮเทรด จำกัด ออฟฟิศเยาวราช เยาวราช ซอย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2560


เจ้าหน้าที่บัญชี-

... กันยายน ระดับเงินเดือน - ปฏิบัติงานด้านระบบงานของทางแผนกบัญชี- อื่นๆ ตามผู้บริหารมอบหมายงานให้รับผิดชอบ - หากเคยมีประสบการณ์งานด้าน บัญชีห้างมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ .เพศ ไม่จำกัด.วุฒิการศึกษา ปวช,-ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.อายุ - ปีขึ้นไป.มีความละเอียดรอบครอบ ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบอย่างดี.มีทักษะในการประสานงาน แก้ไขปัญหาหน้างานได้ดี.สามารถศึกษาเรียนรู้การใช้โปรเเกรมสำเร็จรูปของทางบริษัทฯได้ กรุงเทพมหานคร *เงินเดือนประจำ*ประกันสังคม ตามกฎหมาย*ปรับค่าจ้างประจำปี*โบนัสประจำปี *สังสรรค์ประจำปีใหม่*วันทำงาน หยุดเสาร์เว้นเสาร์ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Hitrade-Sriyongโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง.ส่งประวัติการสมัครงานได้ทาง E-mail supatchayahitradesupply.com (โดยตรง).สมัครงานได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (นัดวันเวลากับทางฝ่ายบุคคลได้โดยตรง ทั้ง บริษัทฯ มือถือ --)-บริษัท ไฮเทรด จำกัด Office(ยาวราช) -- (คุณศุภัชญา)-บริษัท ศรียงปั่นด้าย Office(โรงงาน) -.- ต่อ (คุณศุภัชญา) - สอบถาม บริษัท ไฮเทรด จำกัด ออฟฟิศเยาวราช เยาวราช ซอย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2560


Sales โรงแรม (กระบี่พังงา)-

...นประจำ-มีค่าเบี้ยเลี้ยงรายวัน-มีค่าที่พัก-มีค่าสึกหรอ-มีค่าน้ำมัน ค่าที่จอดรถ-มีค่าคอมฯตามยอดขาย-มีค่ารายเดือน-มีค่าฝึกเทรนงานรายวัน-บริษัทมีติดตั้ง GPS ให้ Free .เพศ ไม่จำกัด.อายุ - ปีขึ้นไป.วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขา การขายการตลาด สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้.สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่.สามารถค้างแรมออกต่างจังหวัดได้.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี การสื่อสารดี ร่าเริง แจ่มใส.มีบุคคลค้ำประกัน ข้าราชการ , พนักงานบริษัทฯเอกชน ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร *มีเงินเดือนประจำ*มีค่าสึกหรอ*มีค่าน้ำมัน ค่าที่จอดรถ*มีค่าที่พัก*มีค่าคอมฯ ตามยอดขาย*มีค่าฝึกเทรนงานให้*มีบริการติดตั้ง GPS ครบชุดทั้งระบบให้ Free สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม HR Hitrade-Sriyongโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--, -]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง.ส่งประวัติการสมัครงานได้ทาง E-mail supatchayahitradesupply.com .สมัครงานได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (นัดวันเวลากับทางฝ่ายบุคคลได้โดยตรง ทั้ง บริษัทฯ ) (มือถือโดยตรง -)-บริษัท ไฮเทรด จำกัด Office(ยาวราช) -- (คุณศุภัชญา,คุณเชอร์รี่)-บริษัท ศรียงปั่นด้าย Office(โรงงาน) -.- ต่อ (คุณศุภัชญา) - สอบถาม บริษัท ไฮเทรด จำกัด ออฟฟิศเยาวราช เยาวราช ซอย แขวง...


กรุงเทพมหานคร 21 กันยายน 2560


บัญชีและธุรการประสานงานทั่วไป -

...บัญชีและธุรการประสานงานทั่วไป - หางาน - บริษัท โปรดิจีสท์ จำกัด - บัญชีธุรการประสานงานทั่วไป บริษัท โปรดิจีสท์ จำกัด บัญชีธุรการประสานงานทั่วไป ตุลาคม ระดับเงินเดือน - -ดูแลรับผิดชอบงานบัญชี,งานเอกสารบัญชี,ตัดสต็อค,ประสานงานภายในองค์กร-ทำบัญชีภาษีซื้อ,ภาษีขาย-มีความรู้ด้านทำภาษี ทำ ภงด., ได้-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในบริษัทฯ .-เพศหญิง.-อายุ - มีประสบการณ์.-วุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี.-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (World/Excel) เครื่องใช้สำนักงานได้ดี.-อ่าน-เขียนภาษาอังกฤษพอใช้ได้.-คล่องแคล่ว ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ.-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการการประสานงานที่ดี.-ขยัน อดทน ริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการทำงาน กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม + โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]+ สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท โปรดิจีสท์ จำกัด อาคารซีแอนด์แอลพลาซ่า ชั้นที่ ห้องเลขที่ / ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 31 ตุลาคม 2559


ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก 6 หน้า หน้าถัดไป >>