Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตจอมพล แขวงจอมพล กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงานลพบุรี)

...ักส์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำโรงงานลพบุรี) มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,-, .ตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมในการทำงาน.ประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพื่อบ่งชี้อันตราย เสนอมาตรการเรื่องความปลอดภัยแก่นายจ้าง.ให้คำแนะนำ อบรมพนักงานให้มีความรู้เพื่อปฏิบัติงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ.ตรวจสอบวิเคราะห์สาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน จัดทำรายงานผลเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม- โบนัสประจำปี- ที่พักฟรี (ตามงาน)- ปรับค่าจ้างประจำปี- ฝึกอบรมพัฒนาทักษะฟรีตลอดทั้งปี- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด วัน/ปี- เงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณี สามี, ภรรยา, บุตร,บิดา, มารดาเสียชีวิต- เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานมีบุตร- เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานสมรส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / ตึกช้าง อาคารบี ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 25 มิถุนายน 2561


พนักงานรับส่งเอกสาร1

...พนักงานรับส่งเอกสาร หางาน - บริษัท ลอนดรี่ เทนเดอร์ จำกัด พนักงานรับส่งเอกสาร Share บริษัท ลอนดรี่ เทนเดอร์ จำกัด พนักงานรับส่งเอกสาร มิถุนายน ระดับเงินเดือน N/A .วิ่งงานเอกสารตามสถานที่ต่างๆ .ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย .เพศชาย อายุ - ปี.วุฒิ ม. เป็นต้นไป.มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นของตนเอง.รู้จักเส้นทาง กรุงเทพปริมณฑล เป็นอย่างดี.มีใจรักงานบริการมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี ขึ้นไป.ผ่านการเกณฑ์ทหารได้รับการยกเว้น กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงาน ที่บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พิเรียนซ์ จำกัด THE MARVEL THAILAND เลขที่ หมู่ ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ลอนดรี่ เทนเดอร์ จำกัด / ซอยลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพฯ - โทรสาร - ...


กรุงเทพมหานคร 20 มิถุนายน 2561


ผู้จัดการร้านอาหาร1

...ผู้จัดการร้านอาหาร หางาน - บริษัท ลอนดรี่ เทนเดอร์ จำกัด ผู้จัดการร้านอาหาร Share บริษัท ลอนดรี่ เทนเดอร์ จำกัด ผู้จัดการร้านอาหาร มิถุนายน ระดับเงินเดือน , .ดูแลเรื่องสต็อคของสด การสั่งของ การสรุปยอดรายรับ รายจ่ายในแต่ละวัน.ดูแลจัดการระยยภายในร้านค้า ตั้งแต่หน้าร้านหลังร้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท.คอยดูแลควบคุมคุณภาพของอาหารรวมทั้งรสชาติให้สอดคล้องตามแบบที่กำหนดไว้เบื้องต้น .เพศชาย-เพศหญิง อายุ ปี ขึ้นไป ไม่เกิน ปี.วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี.สามรถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประส่งค์เกิดขึ้น.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีความเป็นทีมเวิรค์.หากรู้จักหน้าตาอาหารไทยเป็นอย่างดี รวมถึงสามารถทำได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานที่ ร้านอาหารจานกับข้าว อยู่วิภาวดี ที่คุณแอ๋เบอร์โทร -- สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ลอนดรี่ เทนเดอร์ จำกัด / ซอยลาดพร้าว แขวงจอ...


กรุงเทพมหานคร 18 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่ Senior Network จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ที่ อาคาร Ciber World ถ.รัชดาภิเษก

...า ให้เป็นไปตาม SLA ที่บริษัทกำหนด .แก้ไขปัญหาด้าน Internet link Private Network ให้กับลูกค้าให้ได้รับการแก้ไขปัญหาลุล่วงไปด้วยความรวดเร็วหลักจากได้รับการ Assign.เก็บบันทึกค่า configure ต่างๆของอุปกรณ์ Network ของลูกค้าที่บริษัทเป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลกลางของบริษัท.Monitor การใช้ Bandwidth usage ของลูกค้าเพื่อจัดทำ Report .Create Link ใหม่พร้อมทั้งประสานงานการติดตั้งระบบกับ Media provider เพื่อขึ้น Link ใหม่สำเร็จลุล่วงเพื่อให้บริการลูกค้า รวมทั้งการทำ POC ให้สำเร็จลุล่วงโดยเป็นอุปสรรคในการปิดการขาย.บันทึกข้อมูลใน Internet/Private Network Monitor System เพื่อใช้เฝ้าระวัง (Monitoring) ต่อไป.งานอื่นๆ Project อื่นที่ได้รับมอบหมาย .สัญชาติไทย .เพศชาย / หญิง.วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานด้านที่เกี่ยวข้อง ด้าน Network Internet ปีขึ้นไป .มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีดไทย/อังกฤษได้เป็นอย่างดี.มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดี.สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สวัสดิการพนักงาน . ประกันสังคม. กองทุนทดแทน.โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrisp jobsisupportโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด / อาคารโชคชัยร่วมมิตร ชั้น แขวง...


กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่ Junior Network จำนวน 5 อัตรา ปฏิบัติงาน ที่ AIS อารีย์

... ระดับเงินเดือน - ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ. ออกแบบดูแล ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย.ควบคุมสำรอง Configuration ของอุปกรณ์ Router , Switch , Firewall.ตรวจสอบ Performance Capacity ของระบบเครือข่าย ปริมาณการใช้งานวงจรเช่าการทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.ดูแลติดตามการทำงานของระบบ Network.แก้ไขปัญหาจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย.ประสานงานกับผู้ดูแลระบบ เมื่อเกิดปัญหาขัดข้อง.พัฒนาระบบต่างๆที่ส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานปฏิบัติการเครือข่าย.ทำงาน Project ที่เกี่ยวข้อง กับการใช้งานระบบเครือข่าย .สัญชาติไทย .เพศชาย / หญิง.วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง.มีประสบการณ์ในงานด้านที่เกี่ยวข้อง ด้าน Network Internet ปีขึ้นไป .มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีดไทย/อังกฤษได้เป็นอย่างดี.มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดี.สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดัน สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม พญาไท,ราชเทวี (สานเสนใน), ดินแดง กรุงเทพมหานคร สวัสดิการพนักงาน . ประกันสังคม. กองทุนทดแทน.โบนัสประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrisp jobsisupportโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด / อาคารโชคชัยร่วมมิตร ชั้น แขวง...


กรุงเทพมหานคร 15 มิถุนายน 2561


จนท.ธุรการเลขานุการ(

... บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด จนท.ธุรการเลขานุการ มิถุนายน - ระดับเงินเดือน ,+เบี้ยขยัน (รายละเอียด).รายได้ , บาท/เดือน.เบี้ยขยัน บาท/เดือน(ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ).จัดการงานเอกสารธุรการทั่วไป.ประสานงานภายในนอกหน่วยงาน.รับ,FAX,Email,scan .ปฏิบัติงานตามทีาได้รับมอมหมาย(ปฏิบัติงานที่/วันทำการ/เวลาทำการ).ปฏิบัติงาน บริษัท การบินไทยฯ สนามบินสถานีภูเก็ต หน่วยงาน HKTGO.วันทำการ วันจันทร์-ศุกร์.เวลาทำการ - น..วันหยุด วันเสาร์-อาทิตย์ ประกาศหยุดตาม บริษัท การบินไทยฯ . เพศ หญิง.อายุ ไม่เกิน ปี.วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ word ,excel, powerpoint , Internet.สามารถเริ่มงานได้ทันทีตามตกลง ภูเก็ต .ประกันสังคม.บัตรพนักงาน.เครื่องแบบ,ชุดฟอร์ม สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrisp jobsiupportโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสมัครงานรบกวนท่านฝาก.ชื่อ.อายุ.วุฒิ/สาขา.เบอร์โทร.พักที่.E-mailฝากข้อมูลสำหรับให้ จนท. กลับในภายหลัง - สอบถาม บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด / อาคารโชคชัยร่วมมิตร ชั้น แขวง...


ภูเก็ต 09 มิถุนายน 2561


จนท.ธุรการ ประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

... บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด จนท.ธุรการ ประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มิถุนายน - ระดับเงินเดือน , บาท/เดือน รายละเอียด .เพศ ชาย/หญิง .อายุ ไม่เกิน ปี.วุฒิ ป.ตรี (ไม่จำกัดสาขา).มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถอ่าน เขียน ได้.มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ สามารถอ่าน เขียน ได้.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ .มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความขยันอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร . ประกันสังคม. กองทุนทดแทน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrisp jobsisupportโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจรบกวนฝากประวัติสมัครงาน ให้เจ้าหน้าที่ บริษัท ไอ-ซัพพอร์ทฯ กลับ ตามนี้คะสมัครงาน ......................ชื่อ.อายุ.วุฒิ /สาขา.เบอร์โทร.พักที่ /เขต.E-mailสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ TEL.-- (HR) พี่เนTEL.-- (HR) พี่สาว Line LD hrisp (จนท.ฝ่ายบุคคล) - สอบถาม บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด / อาคารโชคชัยร่วมมิตร ชั้น แขวง...


กรุงเทพมหานคร 06 มิถุนายน 2561


ผู้จัดการฝ่ายการตลาด-

...ผู้จัดการฝ่ายการตลาด- หางาน - บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Share บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,-, - กำหนดกลยุทธ์แผนส่งเสริมการขาย เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมสนุบสนุนทีมขาย- วางแผนปละประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาดผ่าน Social Media- สำรวจวิเคราะห์การใช้สื่อกิจกรรมออนไลน์ เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการตลาดของบริษัทฯ .ไม่จำกัดเพศ.อายุ ปีขึ้นไป.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการตลาด สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / ตึกช้าง อาคารบี ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 04 มิถุนายน 2561


เจ้าหน้าที่ธุรการ-จัดซื้อ-

...เจ้าหน้าที่ธุรการ-จัดซื้อ- หางาน - บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ธุรการ-จัดซื้อ Share บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ธุรการ-จัดซื้อ มิถุนายน ระดับเงินเดือน ,-, - พิจารณาใบขอซื้อเพื่อตรวจสอบคุณลักษณะสรรหาผู้ขายผู้บริการ- ประสานงานเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายผู้บริการตามระเบียบบริษัทฯ- จัดทำใบขอซื้อตามที่ได้รับมอบหมาย- ติดตามการสั่งซื้อ ส่งมอบสินค้า- จัดเก็บเอกสารในการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในภายนอกบริษัทฯ .เพศหญิงฃ กรุงเทพมหานคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / ตึกช้าง อาคารบี ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ต่อ ...


กรุงเทพมหานคร 04 มิถุนายน 2561


แคชเชียร์ สาขา เชียงราย1

... หางาน - บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด แคชเชียร์ *สาขา เชียงราย* Share บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด แคชเชียร์ *สาขา เชียงราย* มิถุนายน ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ให้บริการ คำแนะนำให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า สมัครสมาชิก.เช็คสต็อคสินค้า.ออกใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้า.งานอื่นๆ ตามมอบหมาย .เพศ ช ญ อายุ ปีขึ้นไป.วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี .สามารถใช้คอมพิวเตอร์.มีทักษะในการสื่อสาร ชอบงานบริการ เชียงราย .โบนัสประจำปี .เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ %.เงินพิเศษ (เบี้ยขยัน) ไม่ขาด ไม่ลา มาไม่สาย.ประกันสังคมประกันสุขภาพบูพา.ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน.พักร้อนประจำปี.สิทธิ์ในการซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--- ,- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง สอบถามได้ที่ คุณสุริพงษ์ เลขที่ / หมู่ที่ ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย - สอบถาม บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารวรสิน ชั้นที่ - เลขที่ ซอยยาสูบ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง...


เชียงราย 01 มิถุนายน 2561