Joi3.com เว็บหางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ ที่รวบรวมงานจากทุกแหล่งทั่วประเทศ
หางาน Jobi3.com
หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ


หางาน กทม. เขตจอมพล แขวงจอมพล กรุงเทพมหานคร

ทนายความในสำนักงาน1

...ทนายความในสำนักงาน หางาน - บริษัท ลอนดรี่ เทนเดอร์ จำกัด ทนายความในสำนักงาน Share บริษัท ลอนดรี่ เทนเดอร์ จำกัด ทนายความในสำนักงาน สิงหาคม ระดับเงินเดือน N/A .งานจดทะเบียนบริษัทการขอใบอนุญาตต่างๆ .งานร่างสัญญาทางธุรกิจ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ.งานแปลเอกสาร บทความทางด้านกฎหมาย.หากมีประสบการณ์ด้าน เลขานุการบริษัท จะพิจารณาเป็นพิเศษ.หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมาย ไม่ต่ำกว่า ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ .จบนิติศาสตรบัณฑิต สูงกว่า.ไม่จำกัดอายุ/ไม่จำกัดเพศ.มีใบประกอบอนุญาตให้เป็นทนายความ .พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี .ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ สมุทรปราการ ปฎิบัติงานที่ บริษัทฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (เมกะบางนา)ได้ที่ - (กมลวรรณ) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [- ] - สอบถาม บริษัท ลอนดรี่ เทนเดอร์ จำกัด / ซอยลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพฯ - โทรสาร - ...


สมุทรปราการ 06 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่ประสานงาน-

...เจ้าหน้าที่ประสานงาน- หางาน - King Wealthy จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงาน Share King Wealthy จำกัด เจ้าหน้าที่ประสานงาน สิงหาคม ระดับเงินเดือน , -จัดทำงานด้านประสานงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จลุล่วงตามที่กำหนด-จัดทำ ประสานงานตามโครงการต่างๆ-ควบคุมงานบริการในสำนักงาน .ปวช,ปวส,ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา.มีประสบการณ์อย่างน้อย ปี.มีความละเอียดรอบคอบ.มีทัศนคติที่ดี สามารถร่วมงานกับคนอื่นได้.ไม่จำกัดเพศ อายุ ไม่เกิน ปีเท่านั้น ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-ประกันตน-ประกันอุบัติเหตุ-ฯโบนัสฯ สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม -โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง-สมัครผ่าน Jobthaiweb.com-สมัครผ่าน mail-สมัครกับทางบริษัทด้วยตนเองโดยตรง-เพิ่มเติมทาง Tel.--สมัครทางไลน์ไอดี - สอบถาม King Wealthy จำกัด - ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เจตจตุจักร กรุงเทพมหานคร - ...


กรุงเทพมหานคร 04 สิงหาคม 2561


กราฟฟิคดีไซด์1

...กราฟฟิคดีไซด์ หางาน - บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด กราฟฟิคดีไซด์ Share บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด กราฟฟิคดีไซด์ สิงหาคม ระดับเงินเดือน ตามตกลง .ออกแบบ ใบปลิว Back Drop บรรจุภัณฑ์ โปรสเตอร์.Die-cut รูป . Artwork ของพรีเมี่ยม . อื่น ๆ ตามมอบหมาย .อายุ ปีขึ้นไป.สามารถในการใช้ โปรแกรม Illustrator , Photoshop,InDesign.มีทักษะในการสื่อสาร จตุจักร กรุงเทพมหานคร .โบนัสประจำปี .เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ %.เงินพิเศษ (เบี้ยขยัน) ไม่ขาด ไม่ลา มาไม่สาย.ประกันสังคมประกันสุขภาพบูพา.ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน.พักร้อนประจำปี.สิทธิ์ในการซื้อสินค้าของบริษัทฯ ในราคาพนักงาน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [--- ,- ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท แอ็ดเวล บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารวรสิน ชั้นที่ - เลขที่ ซอยยาสูบ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร --- ,- โทรสาร -- ...


กรุงเทพมหานคร 01 สิงหาคม 2561


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน-

...เดือน - - วางแผนการตรวจสอบ กระบวนการตรวจสอบ กระบวนการปฏิบัติงานของการตรวจสอบ- สังเกตุระบุกิจกรรม การปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานได้- วิเคราะห์ ประเมินผลกระทบทางด้านการเงิน การจัดการ การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการบวนการที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น- จัดทำรายงานการตรวจสอบในแต่ละครั้งสรุปรายงานแต่ละไตรมาส .ไม่จำกัดเพศ.อายุ - ปี.หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบภายในตรวจสอบบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ.จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม สาขาบัญชี สาขาที่เกี่ยวข้อง.สามารถออกไปทำงานตรวจสอบตามสาขาที่ต่างจังหวัดได้.สามารถขับรถมีใบขับขี่ ลาดพร้าว,ห้วยขวาง, วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร - ประกันสังคม- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม- โบนัสประจำปี- ที่พักฟรี (ตามงาน)- ปรับค่าจ้างประจำปี- ฝึกอบรมพัฒนาทักษะฟรีตลอดทั้งปี- วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด วัน/ปี- เงินสวัสดิการช่วยเหลือกรณี สามี, ภรรยา, บุตร,บิดา, มารดาเสียชีวิต- เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานเมื่อมีบุตร- เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานสมรส สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [ ต่อ ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรง - สอบถาม บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) / ตึกช้าง อาคารบี ชั้น ถนนพหลโยธิน แขวง...


กรุงเทพมหานคร 01 สิงหาคม 2561


Engineer-

... - เรียนรู้ศึกษา Product ที่บริษัทจัดจำหน่าย- Support ด้านเทคนิคให้กับ sales ก่อนหลังการขาย- ให้ข้อมูล คำแนะนำ เกี่ยวกับสเปค ของสินค้าให้ลูกค้าได้- Compare specification สินค้า เพื่อใช้ในการยื่นงานประมูล- ออกไป Present/Traning Product ให้กับลูกค้าได้- ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย .เพศ ชาย/หญิง อายุ - ปี.วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม ในสาขาที่เกี่ยวข้อง.มีทักษะในด้านการนำเสนอ Present Product ถึงการใช้งานเครื่องมือต่างๆ.มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับปานกลางถึงดี (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ).มีทัศนะคติที่ดี มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้เรื่อง product กระตือรือร้น อดทน มีความรับผิดชอบ เรียนรู้เร็ว สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี.มีความรู้ด้าน Fiber optical Datacom (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) นนทบุรี - ประกันสังคม,ประกันสุขภาพ,โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการของบริษัท- ทำงาน จันทร์ - ศุุกร์ เวลา . - . น.- สิทธิ์ ลาพักร้อน สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท เทส แอนด์ เมชัวร์เม้นท์ จำกัด / ดิแอคทิค หมู่ ซ.สี่ไชยทอง ถ.แจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrisp jobsisupportโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจสมัครงาน - คุณ สุนิษา - สอบถาม บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด / อาคารโชคชัยร่วมมิตร ชั้น แขวง...


นนทบุรี 01 สิงหาคม 2561


เปิดรับ เจ้าหน้าที่ธุรการ (วุฒิ ปวส.) ประจำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย จ.นนทบุรี)

...งบประมาณ คำนวณรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆได้.ดูแล จัดเก็บเอกสาร พัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆ แจ้งซ่อมเมื่อชำรุด.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายงานวันเวลาสถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย ท. ชั้น .วันทำงาน วันจันทร์-ศุกร์. เวลาทำการ - น..วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ วันหยุดตามประเพณีประกาศของหยุดของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) .เพศ หญิง.อายุ ไม่ต่ำกว่า ปี.วุฒิ ปวส. (ไม่จำกัดสาขา).มีบุคลิกภาพดี มีอัธยาศัยมนุษยสัมพันธ์ดี.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ Word ,Excel, Power point , Internet.มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งการพูด อ่าน เขียน นนทบุรี . ประกันสังคม. กองทุนทดแทน สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม hrisp jobsisupportโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ []สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงสนใจรบกวนฝากประวัติสมัครงาน ให้เจ้าหน้าที่ บริษัท ไอ-ซัพพอร์ทฯ กลับ ตามที่แจ้งนี้คะสมัครงาน ......................ชื่อ.อายุ.วุฒิ /สาขา.เบอร์โทร.พักที่ /เขต.E-mailสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ TEL.-- (HR) พี่เนTEL.-- (HR) พี่สาว Line LD hrisp (จนท.ฝ่ายบุคคล)ลงทะเบียนสมัครงาน คลิกที่ลิ้งค์https//docs.google.com/forms/d/e/FAIpQLSd-htACvWcC_lAE-PXSc-sdcARB-ZeloqFPdHZw/viewform - สอบถาม บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด / อาคารโชคชัยร่วมมิตร ชั้น แขวง...


นนทบุรี 20 กรกฎาคม 2561


เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ประจำศูนย์บริการ สาขา บางใหญ่-

...้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ประจำศูนย์บริการ สาขา บางใหญ่ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน ตามข้อตกลง -สอบถามความพึงพอใจข้อเสนอแนะในการเข้ารับบริการกับศูนย์บริการ- ประสานงาน, นัดหมายลูกค้าทางเพื่อเข้ารับการตรวจเช็คสภาพรถตามกำหนด- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคำสั่ง .วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป (ทุกสาขา).เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน ปี.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์.สามารถทำงานสัปดาห์ละ วันได้ (จันทร์-เสาร์, -).ยินดีรับ นักศึกษาจบใหม่ กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ชุดฟอร์ม.โบนัสประจำปี.อาหารกลางวันน้ำดื่มราคาพิเศษ (เฉพาะ สาขา ลาดพร้าว).ห้องฟิตเนส (เฉพาะ สาขา ลาดพร้าว บางใหญ่).วันลาพักผ่อนประจำปี สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, - ต่อ ,, ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, - ต่อ ,, ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงกรอกใบสมัครได้ที่ www.isuzusiamcity.comมาสมัครด้วยตนเองที่ โชว์รูมอีซูซุสยามซิตี้ สาขา บางใหญ่ (ติดกับหมู่บ้านพระปิ่น ) เลขที่ หมู่ ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ นนทบุรี - สอบถาม บริษัท อีซูซุ สยามซิตี้ จำกัด ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวง...


กรุงเทพมหานคร 19 กรกฎาคม 2561


ที่ปรึกษาการขาย ประจำ สาขา บางใหญ่

... บริษัท อีซูซุ สยามซิตี้ จำกัด ที่ปรึกษาการขาย ประจำ สาขา บางใหญ่ กรกฏาคม ไม่จำกัด ระดับเงินเดือน , บาท ไม่รวมคอมมิชชั่น รับผิดชอบงานขายรถยนต์อีซูซุ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับตัวสินค้า ศูนย์บริการหลังการขายการรับประกัน .วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป.เพศชาย-หญิง อายุ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ปี.สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใจรักงานขาย ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ นนทบุรี .ประกันสังคม.ซิมชุดยูนิฟอร์มที่ปรึกษาการขาย.อาหารกลางวันน้ำดื่มราคาพิเศษ (เฉพาะ สาขา ลาดพร้าว).ห้องฟิตเนส (เฉพาะ สาขา ลาดพร้าว บางใหญ่) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, - ต่อ ,, ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, - ต่อ ,, ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงกรอกใบสมัครได้ที่ www.isuzusiamcity.comมาสมัครด้วยตนเองที่ โชว์รูมอีซูซุสยามซิตี้ สาขา บางใหญ่ (ติดกับหมู่บ้านพระปิ่น ) เลขที่ หมู่ ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ นนทบุรี - สอบถาม บริษัท อีซูซุ สยามซิตี้ จำกัด ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวง...


นนทบุรี 19 กรกฎาคม 2561


ที่ปรึกษาการขาย ประจำ สาขา ลาดกระบัง

...ูซุ สยามซิตี้ จำกัด ที่ปรึกษาการขาย ประจำ สาขา ลาดกระบัง กรกฏาคม ระดับเงินเดือน , ไม่รวมคอมมิชชั่น รับผิดชอบงานขายรถยนต์อีซูซุ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับตัวสินค้า ศูนย์บริการหลังการขายการรับประกัน .วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป.เพศชาย-หญิง อายุ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ปี.สามารถขับรถยนต์ได้ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใจรักงานขาย ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ซิมชุดยูนิฟอร์มที่ปรึกษาการขาย.อาหารกลางวันน้ำดื่มราคาพิเศษ (เฉพาะ สาขา ลาดพร้าว).ห้องฟิตเนส (เฉพาะ สาขา ลาดพร้าว บางใหญ่) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, - ต่อ ,, ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, - ต่อ ,, ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงกรอกใบสมัครได้ที่ www.isuzusiamcity.comมาสมัครด้วยตนเองที่ โชว์รูมอีซูซุสยามซิตี้ สาขาลาดกระบัง เลขที่ / ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. - สอบถาม บริษัท อีซูซุ สยามซิตี้ จำกัด ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวง...


กรุงเทพมหานคร 19 กรกฎาคม 2561


ที่ปรึกษาการขาย ประจำ สาขา เกษตร-นวมินทร์

...ขาย ประจำ สาขา เกษตร-นวมินทร์ กรกฏาคม ระดับเงินเดือน , ไม่รวมคอมมิชชั่น รับผิดชอบงานขายรถยนต์อีซูซุ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับตัวสินค้า ศูนย์บริการหลังการขายการรับประกัน .วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป.เพศชาย-หญิง อายุ ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน ปี.สามารถขับรถยนต์ได้ มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ.มีใจรักงานขาย ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง กรุงเทพมหานคร .ประกันสังคม.ซิมชุดยูนิฟอร์มที่ปรึกษาการขาย.อาหารกลางวันน้ำดื่มราคาพิเศษ (เฉพาะ สาขา ลาดพร้าว).ห้องฟิตเนส (เฉพาะ สาขา ลาดพร้าว บางใหญ่) สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com เพิ่มเติม โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, - ต่อ ,, ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงโทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [-, - ต่อ ,, ]สมัครด้วยตนเอง ที่บริษัทโดยตรงกรอกใบสมัครได้ที่ www.isuzusiamcity.comมาสมัครด้วยตนเองที่ โชว์รูมอีซูซุสยามซิตี้ สาขา เกษตร-นวมินทร์ (ตรงข้ามร้านอาหารอาจารย์มัลลิกา) เลขที่ / ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. - สอบถาม บริษัท อีซูซุ สยามซิตี้ จำกัด ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวง...


กรุงเทพมหานคร 19 กรกฎาคม 2561